Home / Evangelische Omroep

Evangelische Omroep

De Evangelische Omroep (EO) is een Nederlandse omroep.

Opgericht op 21 april 1967.

De aanleiding tot de oprichting van de Evangelische Omroep lag in iets betrekkelijk kleins: in 1965 schrapte de NCRV het "ziekenuurtje" van de Nederlandse Christelijke Gemeenschapsbond (NCGB) op de radio. De NCGB was not amused en brainstormde in een vergadering over alternatieve wegen om alsnog uit te kunnen zenden op de radio.