Index titelcatalogus / Hoorspeltitels NPO 1974

Titelcatalogus

 

Samengesteld door Herman Van Cauwenberghe.

Neemt u alstublieft contact op met Herman Van Cauwenberghe als u in het overzicht onjuistheden of lacunes aantreft.


 

Hoorspeltitels Nederlandse Publieke Omroep 1974

Aanzoek, het (P.W. Franse - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 14-02-1974 (Remake)
Afkes tiental in de winter (Nienke van Hichtum - Piet Geelhoed en Karel van der Graaf) AVRO dinsdag 24‑12‑1974
Afkes tiental in de zomer (Nienke van Hichtum - Piet Geelhoed en Karel van der Graaf) AVRO donderdag 26‑12‑1974
All the lonely people (Frank Herzen - Ad Löbler) VARA woensdag 06‑02‑1974
Alleenspraak (Simone de Beauvoir - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 15-01-1974
Alleenspraak (Simone de Beauvoir - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 17-09-1974 (Herhaling)
Alleenstaande bomen in de wind (Jürgen Becker - Ab van Eyk) NCRV zondag 06-01-1974
Anamnese (Ludvík Aškenazy - Ad Löbler) VARA woensdag 29-05-1974 (Herhaling)
Apollo-Arie hier (Yvonne Keuls - Ad Löbler) VARA woensdag 19-06-1974 (Herhaling)
Arm kleintje (Jeannine Raylambert - Harry Bronk) TROS zaterdag 06‑04‑1974
Avond van een trouwdag, de (Peter Nansen - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 25-04-1974 (Remake)


Baken aan de kust (Henk van Kerkwijk - Ad Löbler) VARA woensdag 26-06-1974 (Herhaling)
Bamboesnijder en het maanmeisje, de (Frank Herzen - Ad Löbler) VARA woensdag 12-06-1974 (Herhaling)
Beenderen (Barry Bermange - Léon Povel) KRO dinsdag 12‑11‑1974
Beroep van huisvrouw, het (Liane Aukin - Harry Bronk) TROS woensdag 27-11-1974
Bestaat u wel, mister Johns? (Stanisław Lem - Ad Löbler) VARA woensdag 03-07-1974 (Herhaling)
Betoverde bruidsnacht, de (Jacques Hamelink - Jacques Besançon) AVRO donderdag 14‑11‑1974
Bezoekers van boord (Marian Souster-Campbell - Harry Bronk) TROS woensdag 04-09-1974
Bloedwijn (Dick Walda - Ad Löbler) (5 delen) VARA woensdag 27‑11‑1974
Bomen in de wind (Auke Jelsma - Erik Plooyer) CVK zondag 22-09-1974
Brandenburgs concert voor hyena's (Marianne Colijn - Johan Wolder) NCRV zondag 13‑01‑1974
Buiten mijn tuin is de wereld (Walter Oberer - Ad Löbler) VARA zaterdag 02-11-1974 (Herhaling)


Catastrofe (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 07-08-1974
Collaborateur, de (Friedrich Dürrenmatt - Hero Muller) AVRO donderdag 12‑12‑1974
Computers discussiëren niet (Gordon R. Dickson - Léon Povel) KRO dinsdag 15-10-1974


Dames vragen de heren, de (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 06‑03‑1974
Dat zonder put is te smal (William Rothuizen - Ad Löbler) VARA woensdag 22-05-1974 (Herhaling)
Deurwaarders delirium (Havank - Wim Paauw) (4 delen) NCRV maandag 12‑08‑1974
Dodenboek voor Putten (Gerrit Pleiter - Ab van Eyk) NCRV maandag 30-09-1974
Dolle boel, een (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 28-08-1974 (Herhaling)
Dood stemt schuldig, de (Wim Bischot - Hero Muller) (5 delen) AVRO dinsdag 16‑04‑1974
Dood tij (Frank Meyer - Ad Löbler) VARA woensdag 27-03-1974
Drie kaartjes voor zondagavond (Frank Werner - Ad Löbler) VARA woensdag 30-01-1974

Drie vrouwen (Sylvia Plath - Jan Starink) KRO dinsdag 22-01-1974
Drie vrouwen (Sylvia Plath - Jan Starink) KRO dinsdag 16-07-1974 (Herhaling)


Eerbiedige ontvangst bij nacht (Lars Gustafsson - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 14‑05‑1974

Else, m’n Elsje (Franz Hiesel - Ad Löbler) VARA woensdag 24‑04‑1974
En dan ineens houdt alles op (Johannes Hendrich - Ad Löbler) VARA woensdag 08-05-1974
En dat hoofd dat begon te praten (André Kuyten - Ab van Eyk) NCRV zondag 03‑03‑1974
En toch leven zij verder (Theodor Weißenborn - Harry Bronk) TROS woensdag 02‑10‑1974
Er zijn geen Indianen meer (Anton Quintana - Ad Löbler) VARA woensdag 06-11-1974
Etmaal der getuigen, het (Theun de Vries - Johan Wolder) NCRV zondag 14‑04‑1974
Eugène, of het slaan van een kind (Jean-Pierre Plooij - Anne Marie Prins en Jean-Pierre Plooij) KRO dinsdag 20-08-1974


Flat 113 (Wim Bischot - Hero Muller) (5 delen) AVRO dinsdag 19‑02‑1974
Für Elise (Henk van Kerkwijk - Ad Löbler) VARA vrijdag 19-07-1974 (Herhaling)


Ga zitten en sterf (Hans Gruhl - Klaus Mehrländer) (5 delen) AVRO dinsdag 01‑01‑1974
Geen kist voor twee personen (Wim Burkunk - Ab van Eyk) NCRV zondag 10‑02-1974
Geheime document, het (Karel Čapek - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 28-02-1974 (Herhaling)
Gekweekte dubbelganger, de (James G. Harris - Hero Muller) AVRO dinsdag 26‑11‑1974
Gesprek (Nathalia Ginzburg - Léon Povel) KRO dinsdag 29-01-1974
Gij zult niet doden (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 09-05-1974
Golem, de (Gustav Meyrink - Harrie de Garde) KRO dinsdag 23-07-1974
Graag of niet (Harold Brighouse - Jan C. Hubert) VARA zaterdag 19-10-1974 (Herhaling)
Groepsportret in lentetuin (James Saunders - Jacques Besançon) AVRO donderdag 17-10-1974


Haggaï (Wim Bischot - Hero Muller) TROS donderdag 11-04-1974
Hallo, met Archibald (Charles Cordier - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 03-01-1974

Het is duur om niet dood te gaan (Arnold Yarow - Harry Bronk) TROS woensdag 12-06-1974 (Herhaling)
Hier ben ik… majesteit (Wim Ramaker - Jacques Besançon) AVRO donderdag 17‑01‑1974

Hoe christelijk is het iemand te wurgen? (Auke Jelsma - Erik Plooyer) CVK zondag 24-03-1974
Hoe christelijk is het iemand te wurgen? (Auke Jelsma - Erik Plooyer) CVK zondag 18-08-1974 (Herhaling)
Holland moet weer blank en rustig worden (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 13‑02‑1974

Hörspiel - Ein Aufnahmezustand (Mauricio Kagel - Mauricio Kagel) (3 delen) KRO dinsdag 01-10-1974
Hosea (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 28-02-1974
Huize “De drie gevels” (Arthur Conan Doyle - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 26-03-1974


Ik ben toch geen plant… die maar staat te staan (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 20‑11‑1974
Ik zal je pakken (Paul Peters en Gerard Michon - Ad Löbler) (6 delen) VARA woensdag 30-10-1974
In de cirkel (Benno Meyer-Wehlack - Léon Povel) KRO dinsdag 10‑12‑1974
In glanzende wijzers (Adriaan Venema - Ab van Eyk) NCRV zondag 17-02-1974
In nood? Bel… (Brian Hayles - Rob Geraerds) TROS woensdag 30‑10‑1974
Infelice. Brieven van Franz Kafka aan Felice Bauer (Ruth Sabatier - Jan Starink) KRO dinsdag 04-06-1974 (Herhaling)
Invloed van Ezra (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 28-03-1974


Ja, weet je… (Hubert Fichte - Léon Povel) KRO dinsdag 12-03‑1974
Ja, weet je… (Hubert Fichte - Léon Povel) KRO dinsdag 27-08-1974 (Herhaling)
Je bevalt mij niet (Karel Čapek - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 28-03-1974
Joël (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 14-03-1974
Joost (Peter van Gestel - Johan Wolder) (20 delen) NCRV woensdag 02-10-1974
Jupitersymfonie (Rolf Schneider - Ad Löbler) VARA woensdag 21-08-1974 (Herhaling)


Kaart, de (Frank Herzen - Ab van Eyk) NCRV zondag 20‑01‑1974
Kijk, die kinderen (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 15-05-1974

Kinderen van de rekening (Jagjit Singh - Léon Povel) KRO dinsdag 12-02-1974
Kinderen van de rekening (Jagjit Singh - Léon Povel) KRO dinsdag 03-09-1974 (Herhaling)
Klem, de (Adriaan Venema - Ab van Eyk) NCRV maandag 09-12-1974
Kom in pyjama (Coert Poort - Johan Wolder) NCRV zondag 10‑03‑1974
Kom werken bij Libertatus (Dick Dreux en Jan C. Hubert - Jan C. Hubert) VARA zaterdag 16-11-1974 (Herhaling)
Koperen tuin, de (Simon Vestdijk - Jacques Besançon) (10 delen) AVRO donderdag 03‑10‑1974
Kunt u morgen terugkomen? (Frans Verbeek - Hein Boele) VARA woensdag 31-07-1974 (Herhaling)
Kwestie van verf, een (Arthur Conan Doyle - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 05-02-1974


Laatste fles ter wereld, de (Stanley Ellis - Harry Bronk) TROS woensdag 25‑12‑1974
Laatste harde rekening, de (Mischa Mleinek - Hero Muller) (2 delen) AVRO dinsdag 02-04-1974
Land, gewollen door geseling (Will Boekhoff en Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 01-05-1974 (Herhaling)
Leugens (Frank Thiess - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 31-01-1974

Leven is een mysterie, het (Bill Naughton - Ad Löbler) VARA woensdag 13-03-1974
Leven is een mysterie, het (Bill Naughton - Ad Löbler) VARA woensdag 02-10-1974 (Herhaling)
Liefde in zaken (David Sharman - Rob Geraerds) TROS woensdag 16‑10‑1974
Liefde van vier kolonels, de (Peter Ustinov - S. de Vries jr.) VARA zaterdag 26-10-1974 (Herhaling)


Maak u op en ga naar Nieuw-Niniveh (Werner Aspenström - Ad Löbler) VARA woensdag 10-07-1974 (Herhaling)
Maleachi (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 25‑04‑1974
Man die liefheeft, een (Gregorio Martínez Sierra - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 09-05-1974 (Herhaling)
Man en het doofstomme meisje, de (Michal Tonecki - Ad Löbler) VARA woensdag 16‑01‑1974
Mandolaspeler, de (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 05-06-1974 (Herhaling)
Meisje uit de voorstad, het (Lester Powell - Hero Muller) (8 delen) AVRO dinsdag 01‑10‑1974
Meneer Hacke en de buffetjuffrouw (Konrad Hansen - Ab van Eyk) NCRV zondag 03‑02‑1974
Michael Strogoff, de koerier van de tsaar (Jules Verne - Harry Bronk) (11 delen) TROS zaterdag 18-05-1974 (Herhaling)
Muizen, de (Lennaert Nijgh - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 31‑12‑1974


Nacht dat Samuel terugkwam, de (Wim Ramaker - Dick van Putten) AVRO donderdag 03-01-1974

Nederlandsche taalclub, de (onbekend - onbekend) NOS zondag 15-09-1974


Ondergang, de (Emile Zola - Dick van Putten) (8 delen) AVRO donderdag 12‑12‑1974
Op een schemeravond in de herfst (Friedrich Dürrenmatt - Ab van Eyk) NCRV maandag 14-10-1974
Op het feest (Ben Wolken - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 14-03-1974 (Herhaling)
Oproep, de (Johannes Urzidil - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 11-04-1974 (Herhaling)


Papieren servetje, het (Ludvík Aškenazy - Ad Löbler) VARA zaterdag 05-10-1974 (Herhaling)
Partington-plannen, de (Arthur Conan Doyle - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 12-02-1974
Partnerruil (Jill Hyem - Harry Bronk) TROS woensdag 03-07-1974 (Herhaling)
Plaatselijke toestanden (Werner Kofler - Léon Povel) KRO dinsdag 04-06-1974
Profeet Daniël, de (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 14‑02‑1974
Prometheus XIII (Paul Van Herck - Tom van Beek) (20 delen) TROS zaterdag 03-08-1974 (Herhaling)
Promotiespel, het (Maggie Ross - Léon Povel) KRO dinsdag 30-07-1974


Radio is verstopt, de (William Rothuizen - Ad Löbler) VARA woensdag 09‑01‑1974
Radio is verstopt, de (William Rothuizen - Ad Löbler) VARA woensdag 11-09-1974 (Herhaling)
Raven van meneer Walser, de (Wolfgang Hildesheimer - Jan C. Hubert) VARA zaterdag 09-11-1974 (Herhaling)
Recht moet zijn loop hebben, het (Frank Herzen - Ad Löbler) VARA woensdag 20‑02‑1974
Regen (Frank Herzen - Ad Löbler) VARA woensdag 23-01-1974
Revolte van Carolus Boorst, de (Yak Rivais - Léon Povel) KRO dinsdag 01‑10‑1974
Rubben (anoniem - Johan Wolder) NCRV maandag 09‑09‑1974 (Herhaling)
Ruth (Willem G. van Maanen - Dick van Putten) AVRO donderdag 31‑01‑1974


Salome (Oscar Wilde - onbekend) KRO dinsdag 26-03-1974
Salomon (Joost van den Vondel - Johan Wolder) NCRV maandag 25‑11‑1974
Samen of gescheiden? (Hermann Moers - Ad Löbler) VARA woensdag 16-10-1974
Sarah (Jack Jaquine - Rob Geraerds) TROS zaterdag 02‑02‑1974
Schrijver en de pelikaan, de (Maud Cossaar - Johan Wolder) NCRV maandag 20-05-1974
Slaaf, de (Everett LeRoi Jones - Léon Povel) KRO dinsdag 26‑11‑1974

Slaafje spelen (Richard Rive - Léon Povel) KRO dinsdag 12‑02‑1974
Slaafje spelen (Richard Rive - Léon Povel) KRO dinsdag 03-09-1974 (Herhaling)
Smaadschrift (Winston Graham - Rob Geraerds) TROS zaterdag 05‑01‑1974
Speeldoos, de (Shinkichi Nakamura - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 17-01-1974 (Herhaling)
Spel van kat en muis (Rodney Wingfield - Harry Bronk) TROS woensdag 22‑05‑1974
Stad, warm van mensen en dieren (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 17-07-1974
Stars and stripes (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 20-03-1974
Stille nacht (Harald Mueller - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 24‑12‑1974
Stoeltje komt bij het raam te staan, het (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 09‑10‑1974


Terreur van hiernaast, de (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 03‑04‑1974
Terreur van hiernaast, de (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 18-09-1974 (Herhaling)
Thee-uurtje (Frank Thiess - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 31-01-1974
Tien jaar na dato (Rodney Wingfield - Harry Bronk) TROS woensdag 25‑09‑1974
Tijdige dood, de (Wim van der Elst - Hero Muller) (5 delen) AVRO dinsdag 03‑12‑1974
Tijdmachine, de (Paul Van Herck - Tom van Beek) (32 delen) TROS zaterdag 21‑12‑1974
Tijdstippen (Rudolf Geel - Johan Wolder) NCRV zondag 05‑05‑1974
Toen het weer ochtend werd (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 13‑11‑1974
Toen Nowhere-Man de zaak had opgelost, zette hij de plaat “Streetfighting Man” van de Rolling Stones op (Alfred Behrens - Léon Povel) KRO dinsdag 23-04-1974
Topcoureur (Anton Quintana - Ad Löbler) (2 delen) VARA woensdag 10‑04‑1974
Tuin, de (Ad van Seyen - Rob Geraerds) TROS donderdag 02‑03‑1974


Uilenspiegelstraat (Günther Bruno Fuchs - Ab van Eyk) NCRV zondag 24-03-1974


Vaders begrafenis (Giorgio Manganelli - Léon Povel) KRO dinsdag 02-07-1974
Vanden winter ende vanden somer (anoniem - Johan Wolder) NCRV maandag 09‑09‑1974 (Herhaling)
Verlies van Linda Heesters, het (Henk van Kerkwijk - Ad Löbler) VARA vrijdag 16-08-1974 (Herhaling)
Vincent van Gogh (André Kuyten - Johan Wolder) (20 delen) NCRV maandag 11-03-1974 (Herhaling)
Vlot van de Medusa, het (Konrad Hansen - Ad Löbler) VARA woensdag 30-10-1974
Vogel Herakles (Gerrit Pleiter - Ab van Eyk) NCRV maandag 28‑10‑1974
Vooraan bij de zangles (Anton Quintana - Ad Löbler) VARA woensdag 06‑02‑1974
Vorstadtlegende (Rolf Lauckner - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 29‑10‑1974
Vrouw vermist! (Michael Dines - Jan C. Hubert) VARA zaterdag 11-05-1974 (Herhaling)
Vrouwen die naar het graf toegingen, de (Michel de Ghelderode - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 09-04-1974


Waagstuk (Wim Ramaker - Ab van Eyk) NCRV maandag 23-12-1974

Waar de kikkers vliegen (Helge Hagerup - Ad Löbler) VARA woensdag 11-06-1975 (Herhaling)

Wagen 107 in sterbezetting (Hermann Moers - Ad Löbler) VARA woensdag 27-02-1974
Wagen 107 in sterbezetting (Hermann Moers - Ad Löbler) VARA woensdag 25-09-1974 (Herhaling)
Wapenbroeders (Borislav Pekić - Léon Povel) KRO dinsdag 06-08-1974
Ware legende (György Sós - S. de Vries jr.) VARA zaterdag 12-10-1974 (Herhaling)
Wat moet ik in Palma de Majorca? (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 02‑01‑1974
Wat moet ik in Palma de Majorca? (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 04-09-1974 (Herhaling)
Wat van me drinken, schat? (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 14-08-1974 (Herhaling)
Wat zegt de bandrecorder? (Leslie A. Dunkling - Rob Geraerds) TROS woensdag 13‑11‑1974
Werphengel, de (André Kuyten - Hein Boele) NCRV donderdag 17‑01-1974
Wie heeft Antje Vreling gezien? (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 24-07-1974 (Herhaling)
Wie is wie (Christoph Buggert - Léon Povel) KRO dinsdag 26-02-1974
Wij en het leven (Jean-Pierre Plooij - Jean-Pierre Plooij) KRO dinsdag 28-05-1974
Wolf in schaapskleed (Edward Boyd - Hero Muller en Jacques Besançon) (6 delen) AVRO dinsdag 20-08-1974 (Herhaling)

 

Zaak Z.v.D., de (onbekend - Johan Wolder) NCRV maandag 15-04-1974
Zagreb 1945 (Tilla Durieux - Harry Bronk) TROS zaterdag 04‑05‑1974
Zo zijn onze manieren of Kleine sociale leergang (Hermann Moers - Ad Löbler) VARA vrijdag 12-07-1974 (Herhaling)
Zo'n mooie dag als deze (Mikhaïl Velitchkov - Harry Bronk) TROS woensdag 11-12-1974
Zoen van Jossy, een (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 23‑10‑1974
Zwarte handel lokt, de (Jos den Brabander (= Jef Popelier) - Onbekend) NOS zondag 15-09-1974 (Remake)

 

 

Copyright Herman Van Cauwenberghe.

 

Bijgewerkt op 11 maart 2016.