Index acteurs / Frans Van den Brande

Frans Van den Brande

Op 16 december 1935 werd Frans Van den Brande te Mechelen geboren.


Een overzicht van de hoorspelen waaraan Frans Van den Brande heeft meegewerkt mag niet ontbreken. Aanvullende achtergrondinformatie is van harte welkom!


Frans Van den Brande is op 22 oktober 1993 overleden.Een fragment uit: De spiegel.

Frans Van den Brande speelt John.
Beschreven hoorspelen met Frans Van den Brande:

Blaumilch-kanaal, Het


Cirkel, De


Drie vrijers, één echtgenoot


Gedaanteverwisseling, De

Geen gesjacher met de dood

Gevaar

God Pomerantz


Jack the Ripper

Japanse vissers, De


Kaïn die van nergens kwam

Knipkaart, De


Marlowes einde

Mijnheer Tulipe heeft een gekke droom

Muur, De


Onder de luffaplant


Paaikroos, Het

Planeteneter, De

Pomp, De

Postpakket, Het


Regen


Spiegel, De


Tranen van de blinde, De

Trap, De


Uur oponthoud, Een


Variaties op de stilte

Verrukkingen van de oorlog, De

Vertraagde film, De

Vrijwielers, De


Wie een kuil graaft voor een ander
Bron deels: Mechelen mapt.