Index acteurs / Nico de Jong

Nico de Jong

Op 26 juni 1876 werd Nico de Jong te Rotterdam geboren.


De Jong speelde na zijn HBS-jaren enige tijd bij het amateurtoneel en debuteerde in 1895 bij La Gras en Haspels. Zijn eerste rol daar was de schuldeiser in “De schoonzoon van mijnheer Poirier” van Augier en Sandeau.


Het grootste deel van zijn loopbaan bracht hij door bij Rotterdamse gezelschappen. Vanaf de tweede helft van de jaren twintig hield hij zicht voornamelijk bezig met radio, na 1946 als lid van de hoorspelkern van van de Nederlandse Radio Unie (NRU). Daar vierde hij op 17 mei 1951 zijn 50-jarig jubileum.


Hij was als artistiek leider en regisseur betrokken bij diverse gezelschappen. De Jong vertaalde Duitse, Engelse en Franse stukken, organiseerde openluchtspelen en hield zich bezig met de speelfilm.


Nico de Jong is op 27 april 1956 te Hilversum overleden.Een fragment uit: Wie was Lely?

Nico de Jong speelt de vader.
Beschreven hoorspelen met Nico de Jong:

Onze oude Dundas


Spreek met Vlaanderen en het komt in orde

Sprong in het heelal: Serie 1 – Operatie Luna


Wie was Lely?


Zonderlinge telefoon, De
Bron deels: Theaterencyclopedie.