Index acteurs / John Leddy

John Leddy

Op 12 januari 1930 werd John Leddy te Den Haag geboren.


Leddy waseerder werkzaam geweest als boekhouder en een studie telegrafie te hebben volbracht, studeerde hij in 1956 af aan de Amsterdamse Toneelschool.


Hij was verbonden aan tal van theatergezelschappen, waaronder het Rotterdams Toneel, Toneelgroep Ensemble (1958-1968), de Haagse Comedie, Sater, het Publiekstheater en de Theaterunie. Sinds de jaren vijftig was hij ook in tal van televisiefilms en -series te zien. Leddy was enige tijd verbonden aan het Koninklijk Conservatorium als docent spel.Een fragment uit: In vertrouwen.

John Leddy speelt Bob Mooney.
Beschreven hoorspelen met John Leddy:

Aarde bestaat, De

Apollo XXI - De gesluierde planeet


Blauw en groen

Brief, De


Dertig jaren Of het leven van een dobbelaar

Deurwaarders delirium

Dit gesprek is zinloos


Eén-nul

En de maan scheen op Kylenamoe

Erezaak


Flora Tristan


Hooglied der liefde, Het

Huwelijksgift en huwelijkstrouw


Idioot, De

Ik, het volk in de bergen, De

In vertrouwen

Inspraak

Is er wat, Arnold?


Kannibalisme in Kabouterland

Karper, De

Kerstmis 1986


Leeuwendalers

Legende van Koning Arthur, De


Man in de tuin, De

Medea

Met de neus in de boter


Nijdassen, De


Odalisque

Oorlog en vrede

Op Texel is het lente


Partituur in decibels

Passagier, De

Pedro Páramo

Pelgrimage naar eb en vloed, Een

Piloot van niets, Een

Protest


Sander

Schijnheiligh

Schotschrift, Het

Slepende ziekte

Spoorloos

Stormvloed over Drechterland

Strijder en martelaar Túpac Amaru


Tafeltafreel

Thee bij de Keunings

Tussen twee vuren


Verzoeking van de heilige Antonius, De

Vincent van Gogh


Wie het wint mag het houden


Zestien jaren geleden of Moederliefde en kindertrouw

Zoon vindt vader of De dag dat Richard Tauber zong
Bron deels: Wikipedia.