Index acteurs / Piet te Nuyl sr.

Piet te Nuyl sr.

Op 9 februari 1892 werd Piet te Nuyl sr. te Amsterdam geboren.


Te Nuyl sr. debuteerde in 1910 bij het reizende gezelschap van Johan Langenaken, Ons Tooneelensemble geheten. Hij speelde weliswaar vele rollen bij het volkstoneel, maar heeft in de jaren twintig en dertig, na de nodige zanglessen, hoofdzakelijk gewerkt in operettes.


Hij werkte in Frankrijk en Duitsland mee aan enkele speelfilms en kwam in 1936 bij de radio. Eerst bij de VARA en later bij Herrijzend Nederland. Hij had al sinds 1927 meegewerkt aan hoorspelen en maakte van 1945 tot 1959 deel uit van de hoorspelkern van de Nederlandse Radio Unie (NRU).


Piet te Nuyl sr. is op 11 mei 1960 te Hilversum overleden.Een fragment uit: Marietje is mijn dochter.

Piet te Nuyl sr. speelt de vader van Marietje.
Beschreven hoorspelen met Piet te Nuyl sr.:

5 mei 1945. Dag van vlaggen en bloemen


Alarm!… Mijn aangespoeld

Apocriefe Haydn, De

Auguste Rodin


Brieven van het front


Chinese fluitspeler, De


Die-en-die is er nòg

Duif en doffer


Eva Bonheur


Gedruisch, Het

Geheim van Lord Cammarleigh, Het

Getij zal verkeren, Het

Getuigen gezocht

Grot, De


Haar woord gaf ons kracht

Huis met de gekroonde karnton, Het


Juliana van Stolberg


Kind van de buurvrouw, Het

Knutselen

Koninklijke Shell 60 jaar


Laatste contact


Maanvos, De

Marietje is mijn dochter

Met de hakken over de sloot


Neger, De

Napoleon Bonaparte contra Lazare Hoche


Onze oude Dundas

Op vijftig jaar afstand


Pionier van het leven

Prinses Turandot


Rivierendokter, De


Schakels

Staatssecretaris en zijn stokpaardje, De


Trilby


Van top tot teen


Was een bar brakkige nacht, 't

Wie gaat er mee naar Engeland varen?

Witte hel, De

Witte schaap van de familie, Het

Wonder kost maar vijf piasters, Een


Zonderlinge testament, Het

Zoutmijn, De
Bron deels: Theaterencyclopedie.