Index acteurs / Daan van Ollefen

Daan van Ollefen

Op 18 juli 1886 werd Daan van Ollefen geboren.

 

Van Ollefen ging in 1904 naar de Toneelschool, maar werd er twee jaar later wegens gebrek aan talent afgestuurd. Hij kwam toch aan het toneel en wel bij een Zomergezelschap onder leding van Aleida Roelofsen. Hij maakte in zijn loopbaan een drietal Indische tournees, en werkte bij een groot aantal, veelal ambulante, gezelschappen, zowel in Nederland als België.

 

In de dertiger jaren begon hij mee te werken aan radioprogramma's en direct na de oorlog kwam hij bij Radio Herrijzend Nederland. Van 1947 tot zijn dood in 1959 leende hij als lid van de hoorspelkern van de NRU (Nederlandse Radio Unie) zijn stem aan honderden hoorspelen.

 

Daan van Ollefen is op 12 november 1959 overleden.

 

 

Een fragment uit: De nacht viel opnieuw over Budapest.

Daan van Ollefen speelt kardinaal Mindszenty.

 

Start fragment / Pauzeer fragment

 

 

Beschreven hoorspelen met Daan van Ollefen:

Achter de bontelap

Apocriefe Haydn, De

Auguste Rodin

Avonturen van Alice, De

 

Dag als alle andere dagen, Een

Dat was Amsterdam

David Copperfield

Duif en doffer

 

Getuigen gezocht

 

Haar woord gaf ons kracht

Hoe moet er dan vrede nederdalen

Huis met de gekroonde karnton, Het

 

Jacht op dokter Siersma, De

 

Kind van de buurvrouw, Het

 

Labyrinth in Lan-Fang

Lucifer

 

Maanvos, De

Marietje is mijn dochter

 

Nacht viel opnieuw over Budapest, De

Napoleon Bonaparte contra Lazare Hoche

 

Paul Vlaanderen en het Lawrence mysterie

 

Schoolopstel, Het

Scrooge en Marley

Sprong in het heelal: Serie 1 – Operatie Luna

Staatssecretaris en zijn stokpaardje, De

 

Van top tot teen

Verloren talent, Het

Volk in boeien

 

Was een bar brakkige nacht, 't

Wie was Lely?

Witte hel, De

Wonder kost maar vijf piasters, Een

 

Zigtglas en het verregezigt, Het

Zonderlinge telefoon, De

 

 

 

Bron deels: Theaterencyclopedie.