Home / Dayuma

Dayuma

Een hoorspelserie waarin opgenomen het hoorspel "Een bruggehoofd in het oerwoud".

In het najaar van 1955 besloten vijf jonge zendelingen om contact te leggen met de Auca-stam, diep in het oerwoud van Ecuador. Bijna driehonderd jaar eerder was de eerste toe-naderingspoging mislukt, toen een zendeling door de Auca's met speren werd vermoord. Met hulp van MAF werd in 1955 een nieuwe poging voorbereid om hen door de lucht te bereiken.

Voordat de Piper landde op de oever van de Curaray rivier werd geprobeerd om vanuit de lucht vriendschap te sluiten. Daarvoor was een techniek ontwikkeld, om vanuit het vliegtuig een emmer met geschenken te laten zakken, die op de grond neergezet kon worden.

Op 2 januari 1956 werd door de vijf zendelingen een kamp opgezet op een zandbank, een paar kilometer bij de nederzettingen vandaan. Aan hun pogingen kwam op 8 januari 1956 een einde toen de zendelingen door een groep Huaorani-krijgers aangevallen met speren en daarbij om het leven kwamen. Het nieuws van hun dood verspreidde zich over de hele wereld, mede door toedoen van een groot verhaal in Life magazine, geïllustreerd met foto’s waarop de zendelingen in gezelschap van de Indianen te zien waren.

De dood van de mannen had grote gevolgen. De vele aandacht zorgde voor een nieuw zendingsbewustzijn binnen de kerken van de Verenigde Staten. Voor het zendingsveld kwam veel menskracht en financiën beschikbaar.

Rolverdeling.

Corry van der Linden Rachel
De rolverdeling is helaas incompleet.

Aanvullende gegevens.

Auteur: Ethel Emily Wallis
Regie: Friso Koks
pseudoniem van Jan de Vries
Inspiciënt: Monique Stam
Omroep: Evangelische Omroep
Uitzending: Eerste deel op 7 januari 1991
Speelduur: 3 uur en 17 minuten, 10 delen
Categorie: Religieus

Titels van de afzonderlijke delen.

Deel 1: Op weg naar de opdracht

Deel 2: De grote ontdekking

Deel 3: Biti miti punimupu

Deel 4: De “buren” zwaaien terug

Deel 5: Aan de vooravond

Deel 6: Hoopvolle verwachting

Deel 7: Het gonst over de wereld

Deel 8: Post Arajuno opnieuw bezet

Deel 9: Opnieuw naar de Aucas

Deel 10: Het staat geschreven

De bron van deze productie.

The Dayuma Story: life under Auca Spears, Harper, New York 1960.

De bekering van de Auca is niet onomstreden. Veel antropologen menen dat het de Huoarani-cultuur grotendeels heeft vernietigd en ertoe heeft geleid dat de Huoarani hun landen aan oliemaatschappijen zijn kwijtgeraakt en economisch worden uitgebuit.

Bron deels: Wikipedia.