Home / De Wadders

De Wadders

Wij dienen u op het hart te drukken, dat de gegevens in dit artikel niet voor publicatie waren bestemd. Ze bevonden zich in een lade met het opschrift "Top secret" in het gebouw van de Dienst Interne Discretie (D.I.D.) De Nederlandse regering beschouwt alle papierwaren van deze dienst als zeer vertrouwelijk, en dus waren de gegevens op aanvrage verkrijgbaar bij de portier.


In de afgelopen zomer dan, was de regering, ondanks alles, ter ore gekomen, dat op het vrijwel onbekende Nederlandse eiland Rottumeroor roerige woelingen waren ontstaan. De gemeenteraad onder aanvoering van de voortvarende burgermeester Jhr. De Geit van Breijer, voelde er alles voor het juk van Den Haag af te werpen, te meer omdat op het eiland de machtige grondstof Urinium-123 was gevonden.


Deze voornemens werden nog gestimuleerd door een aantal agenten van vreemde mogendheden, die, azend op de geweldige energiebron Urinium, zich zelfs niet ontzagen de door onze goede regering gezonden detective Piet Loeris op alle mogelijke wijzen te molesteren. Bij zijn nasporingen krijgt hij uiteraard ergerlijk veel steun van de D.I.D. Onzes inziens gaat het zelfs zover, dat het belang van deze dienst uitsluitend afhangt van Piet Loeris.Rolverdeling.

Wam Heskes Piet Loeris, detective
Christel Adelaar Sientje Koelema, detectiefse
Jan Oradi Kolonel Makker b.i.
Dries Krijn een ambtenaar
Jan de Cler verteller


Aanvullende gegevens.

Auteurs: Emile Lopez
Jan de Cler
Regie: Jan de Cler
Omroep: KRO
Uitzending: Deel 1 op 22  september 1957
Speelduur: plusminus 20 minuten per deel, 150 delen
Categorie: Humor