Home / Bokkenrijder Joseph Kerckhoffs

Bokkenrijder Joseph Kerckhoffs

Een hoorspel in de reeks: De moordplek.

Het meest bekende en geruchtmakende bokkenrijders-proces in het Land van ’s-Hertogenrade was ongetwijfeld de zaak tegen Joseph Kerckhoffs, die tijdens de verhoren van de gevangenen regelmatig werd genoemd als aanvoerder of kapitein van de bende.

Kerckhoffs stond te goeder naam en faam bekend en genoot de reputatie van een achtenswaardig en goed katholiek. Tussen 1743 en 1752 had hij in het Oostenrijks leger gediend en het vak van chirurgijn geleerd. Na zijn ontslag uit militaire dienst vestigde hij zich in Herzogenrath met instemming van abt Fabrtitus van Rolduc, en kwam daar tot een zekere welstand. Dankzij zijn beroep beschikte hij over relaties binnen kringen van adel en geestelijkheid.

Maar hij zou ook vijanden hebben gemaakt: volgens Charles Rahlenbeck had Kerckhoffs ruzie gemaakt met de hoogdrossaard, graaf Maximiliaan Hendrik Hoen van Carthils, over de hoogte van een ingediende declaratie voor bewezen diensten aan de rechtbank.

Omdat hij alle beschuldigingen ontkende, verordonneerde het gerecht toepassing van de tortuur. De eerste pijniging vond plaats op 10 oktober 1771. Aangezien de verdachte zweeg en bleef zwijgen, werd in de daaropvolgende maanden enkele malen de procedure herhaald, echter zonder het gewenste resultaat voor de justitie. Dat nam niet weg dat zich de beschuldigingen tegen hem als gevolg van bekentenissen van andere bendeleden opstapelden. Op 4 mei 1772 werd het doodvonnis, gebaseerd op getuigenverklaringen, uitgesproken.

Rolverdeling.

Corry van der Linden
Reinier Heidemann
Peter Aryans
Cees van Oyen
Ingrid van Benthem

Aanvullende gegevens.

Auteur en regie: Ingrid van Benthem
Omroep: Evangelische Omroep
Uitzending: 22 augustus 1996
Speelduur: 7 minuten
Categorie: Historisch

Bron deels: Wikipedia.