Home / De uitverkorene

De uitverkorene

Een man wordt door een anonieme stem over de telefoon gefeliciteerd. Hij zou op democratische wijze boven alle andere kandidaten verkozen zijn om de leidersfunctie te vervullen. Wat die functie precies inhoudt, wordt hem niet medegedeeld. Als democraat moet de uitverkorene zich bij decreet van vrije verkiezingen neerleggen.

Op grond waarvan hij verkozen werd, wil de man weten. Het antwoord luidt: op grond van uw imago. De gemeenschap heeft zich uitgesproken voor een man die rechtschapen is, niet rijk, niet machtig, niet beroemd, eenvoudig en nederig.

De uitverkorene heeft nooit van een leidersfunctie gedroomd. Hij acht zich ook niet in staat zo'n functie te vervullen, maar de stem aan de overkant stelt hem gerust: het programma ligt al drukklaar. Hij hoeft enkel te handelen zoals hem voorgeschreven wordt. Een uitverkorene moet er geen eigen versie op nahouden. Hij moet zich schikken, zich onderwerpen, er in berusten.

Rolverdeling.

Anton Cogen
Ugo Prinsen
Emmy Leemans

Aanvullende gegevens.

Auteur: Alfons-Jan Van Nuffel
Regie: Michel De Sutter
Omroep: BRT
Uitzending: 08-01-1985
Speelduur: 23 minuten
Categorie: Politiek