Home / De zon gaat onder in het westen

De zon gaat onder in het westen

De zon schijnt niet meer en Straaltje gaat naar de aarde om de zon te zoeken. Van een oude vrouw krijgt ze het advies om in het westen te gaan zoeken, daar waar de zon ondergaat.

Rolverdeling.

Afkondiging ontbreekt.

Aanvullende gegevens.

Auteur: René Struelens
Omroep: VARA
Uitzending: 18 februari 1959
Speelduur: 39 minuten
Categorie: Jeugd
Over de ontstaansgeschiedenis van dit hoorspel.

Leidse Courant

16 oktober 1958

Het NIR en de NRU hebben een wedstrijd uitgeschreven in het schrijven van hoorspelen voor kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar.

Voor deze wedstrijd werden in totaal 255 manuscripten ingezonden, waarvan 104 door Belgische en 151 door Nederlandse schrijvers. De jury, bestaande uit mejuffrouw Leni Verstegen en de heren Marcel Coole, Frits van Tichelen, Frans Roggen, Wim Pauw en Ary van Nierop, vergaderde op 13 oktober 1958 onder voorzitterschap van mevrouw Annie M.G. Schmidt.

De eerste prijs ten bedrage van 1.000 gulden (€ 453,78) werd toegekend aan René Struelens te Wezembeek-Oppem voor het hoorspel “De zon gaat onder in het westen”.

De tweede prijs groot 500 gulden (€ 226,89) ging naar Jan Naaykens te Hilvarenbeek voor “Orgelpopjes" en de derde prijs groot 250 gulden (€ 113,45) naar Cees Pijpers te ’s-Gravenhage.

Een eervolle vermelding verwierf voorts Fernand Demets te Gent voor zijn hoorspel “De laatste brief aan Sinterklaas”.