Home / Elementair

Elementair

In dit hoorspel grijpt Jaak Dreesen opnieuw naar de hem dierbare monoloogvorm terug. Je zou "Elementair" een anti-televisiemonoloog kunnen noemen, maar dat is toch wel een wat te eenzijdige benadering van datgene wat de auteur hier tot uitdrukking wil brengen.

"Elementair" is voor alles een pleidooi voor het beluisteren, voor het in zich opnemen van klanken, voor het opnieuw ontdekken van de authentieke geluidentaal: de taal van water, vuur, de taal van stilte vooral. Beelden leiden volgens Dreesen de aandacht van de fundamentele betekenis van de klanken af.

Rolverdeling.

Ugo Prinsen

Aanvullende gegevens.

Auteur: Jaak Dreesen
Regie: Michel De Sutter
Omroep: BRT
Uitzending: 28 december 1979
Speelduur: 17 minuten
Categorie: Monoloog