Het Bureau (Algemene pagina) / Het Bureau (Beschrijving per deel)

Het Bureau (Beschrijving per deel)

 

De luisteraar volgt Maarten Koning op zijn dagelijkse gang naar zijn werk: een bureau waar onderzoek wordt verricht naar Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde. Tot in detail worden alle belevenissen en sociale contacten van Maarten Koning op zijn werkplaats beschreven.

 

Het hoorspel beslaat de periode 1957-1987. De cyclus is zeer sterk autobiografisch, en alle personages die erin voorkomen zijn geënt op werkelijk bestaande personen. En ook Het Bureau is niet verzonnen, maar gebaseerd op het Meertens Instituut in Amsterdam.

 

 

Deel 1 | 5 april 2004

Korte inhoud: 1957 - Bezoek van Maarten en Nicolien aan Beerta. Beerta biedt Maarten een baan aan bij de Atlas voor Volkscultuur. Nicolien is verbaasd dat Maarten die accepteert. Sollicitatiegesprek. Ontmoeting met Koert Wiegel. Nicolien is triest dat hij de baan krijgt. Brieven van Beerta. Telefoongesprek met Klaas. Klaas is ontstemd dat Maarten bij Beerta gaat werken.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Fred Goessens (Van Ieperen), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Titus Muizelaar (Veerman) en Peter Blok (Klaas de Ruiter).

 

Deel 2 | 6 april 2004

Korte inhoud: 1957 - Eerste werkdag. Maarten krijgt opdracht een commentaar bij de kaart van de kabouters te maken. Als hij thuiskomt zit zijn schoonmoeder in de kamer. Tweede werkdag. Beerta vertrekt naar een vergadering in Arnhem. Telefoongesprek met ´t Mannetje over een vergadering van de Boerenwagenclub. Juffrouw Haan valt uit omdat Maarten de telefoon heeft aangenomen. Nijhuis geeft Maarten fiches en een kaartenbak. Van Ieperen probeert gemene zaak met Maarten te maken. Moedeloos. Maarten vraagt Beerta wat zijn positie is. Beerta over juffrouw Haan.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (dé Haan), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Jack Vecht (Geert Meierink), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Titus Muizelaar (Veerman), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien) en Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje).

 

Deel 3 | 7 april 2004

Korte inhoud: 1957 - Beerta over de kaartenbak die krassen op de tafel zou maken. Wiegel deelt Beerta mee dat hij twee weken met vakantie gaat. Hein de Boer meldt zich. De Bruin vraagt Maarten op de bel te letten. Ontmoeting met Jan ter Haar. Kennismaking met Van der Haar. Kennismaking met Jaap Balk. Met Hein de Boer over de kaart van het dwaallicht en over Zeeland. Maarten neemt de vragenlijsten mee. Uitval van juffrouw Haan omdat hij daarbij op een stoel is gaan staan. Beerta maakt ruimte op de tafel door hem uit te trekken. ´s Avonds maakt Maarten zich woedend op juffrouw Haan. Nicolien reageert laconiek. Maarten waarschuwt Beerta dat hij niet bij juffrouw Haan op de kamer wil zitten. Beerta stelt voor dat hij bij hem op de kamer komt. Nijhuis zorgt voor een bureau en een schrijfmachine. Oordeel van Beerta over Nijhuis. Maarten beantwoordt een vraag over rood haar.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Joep Onderdelinden (Hein de Boer), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Lucas Dijkema, Hugo Koolschijn (Van der Haar, directeur van het Hoofdbureau), Mark Rietman (Jaap Balk), Jack Vecht (Geert Meierink), Hanneke Riemer (dé Haan), Arthur Boni (Teun Nijhuis) en Louis Lehmann (W.A. Lebbing).

 

Deel 4 | 8 april 2004

Korte inhoud: 1957 - Maarten beantwoordt een vraag over rood haar(vervolg). Beerta is vooral geïnteresseerd in de vormgeving. Met Klaas en Nicolien bij het Noord- en Zuidhollands koffiehuis: over de wetenschap, over Beerta. Beerta in een telefoongesprek met Karel over het weggooien van eten en brood met hagelslag. Met Veerman over het knipselarchief: vliegende schotels, kabouters, volksgeneeskunde. Veerman wordt door Wiegel begeleid.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Fred Goessens (Van Ieperen), Joop Keesmaat (Beerta), Peter Blok (Klaas de Ruiter), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Titus Muizelaar (Veerman).

 

Deel 5 | 9 april 2004

Korte inhoud: 1957 - Hein de Boer komt vijf minuten te laat en wordt daarover door Beerta onderhouden. Gesprek met Beerta over de commentaren. Maartens opmerking dat ze onvolledig zijn en dat hij geen verklaring kan vinden, emotioneert Beerta hevig. Maarten krijgt de opdracht binnen twee maanden met een voorstel te komen en voelt zich bedreigd. Als hij thuiskomt, verwijt Nicolien hem dat hij stil is. Hij loopt kwaad het huis uit en verliest in het donker zijn pijp in het IJ. Maarten droomt dat hij achtervolgd wordt door een blinde man en dat er boven een man zit opgesloten. Dat is hijzelf. Beerta is afgemeten. Hij geeft Maarten nieuwe brieven ter beantwoording. Bezoek van Spiering, een links politicus. De Bruin heeft kolen gekocht. Maarten haalt tussen de middag zijn pijp uit het IJ. Beerta stelt vast dat zijn grootmoeder die dag 109 jaar zou zijn geworden. Maarten formuleert een vraag over het ophangen van de nageboorte van het paard. Meierink komt zeggen dat Balk vandaag niet komt omdat de baby geboren moet worden. Juffrouw Haan weigert bloemen te kopen, waarna Meierink de opdracht krijgt. De Bruin komt vragen of het wel in orde is dat daarvoor geld uit de koffiekas gehaald wordt.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joep Onderdelinden (Hein de Boer), Joop Keesmaat (Beerta), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Felix Jan Kuypers, Jack Vecht (Geert Meierink) en Hanneke Riemer (dé Haan).

 

Deel 6 | 12 april 2004

Korte inhoud: 1957 - Juffrouw Haan wil weten of Beerta naar de lezing van Goedkoop gaat. Wiegel wordt ter verantwoording geroepen over de bibliografie. Maarten informeert naar de lezing van Goedkoop. Veerman vraagt Maarten geld te leen. Ter Haar beklaagt zich bij het Bestuur dat Maarten hem zijn machine heeft afgenomen. Reactie van Nijhuis. Beerta informeert naar de nieuwe vragenlijst, vraagt waarom die over volksgeneeskunde gaat en waarschuwt voor de nonnetjes. Correspondentenbijeenkomst in Zwolle. Beerta over prostituées en over een meisje voor Hein de Boer. Balk leest Balzac.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hanneke Riemer (dé Haan), Joop Keesmaat (Beerta), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Titus Muizelaar (Veerman), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Jack Vecht (Geert Meierink), Mark Rietman (Jaap Balk), Joep Onderdelinden (Hein de Boer), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin) en Klaas Würste.

 

Deel 7 | 13 april 2004

Korte inhoud: 1957 - Op een bijeenkomst vragen Van Laar, Netjes, Pelleboer en Van Heijningen het woord. Juffrouw Haan pleit voor de aanschaf van een bandrecorder. Balk herinnert Maarten aan zijn vader. Hein de Boer wil geen boer worden. Maarten heeft een hoofdpijnaanval. Daarna is hij slapeloos. Hij voelt zich gevangen en bedreigd. Twee mannen die pratend langs het raam komen, brengen vrede.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Henny van ´t Haar (Hageman), Joep Onderdelinden (Hein de Boer), Klaas Würste (Van Laar), Hanneke Riemer (dé Haan), Hanneke van Vilsteren (Mevrouw Netjes), Gerrit Bredenhof (Pelleboer), Joop Mestenbeld (Van Heyningen), Mark Rietman (Jaap Balk), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Allard van der Scheer (man op gracht) en Hugo Koolschijn (man op gracht).

 

Deel 8 | 14 april 2004

Korte inhoud: 1957 - Juffrouw Haan wil mevrouw genoemd worden. Ter Haar komt niet terug. Nijhuis krijgt opdracht een opvolger te zoeken. Balk en Maarten over Balzac en Stendhal. Juffrouw Haan (Maarten noemt haar per ongeluk juffrouw en laat het dan maar zo) raadt Beerta aan zijn colleges op de band op te nemen. Beerta vraagt of Maarten verstand van radio´s heeft, omdat Karel wil dat hij er een met ingebouwde platenspeler aanschaft. Het maakt hem zenuwachtig. Nijhuis verwisselt het lint in zijn machine. Beerta heeft gedroomd dat hij 400 gulden boete kreeg omdat hij een particuliere brief op papier van het Bureau had geschreven en vertelt over de directeur van een postkantoor die hem daarvoor een keer heeft aangegeven. Telefoongesprek met Karel over de radio, afspraak om hem te gaan kopen. Maarten is te laat. Gesprek over de Atlas. Voorstel van Maarten om voor de commentaren te volstaan met een verantwoording van de gegevens.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hanneke Riemer (dé Haan), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Arthur Boni (Teun Nijhuis) en Huub van der Lubbe (Cor de Bruin).

 

Deel 9 | 15 april 2004

Korte inhoud: 1957 - Bezoek van Jan Vanhamme. Beerta neemt het voorstel van Maarten over en voegt daaraan toe dat hij en Maarten een lijst met nog te publiceren kaarten en een tijdschema zullen maken, hetgeen hij vervolgens aan Maarten opdraagt. Verontwaardigde reactie van Maarten. Over het verleden van Vanhamme. De opmerking van Springvloed over Maartens vadercomplex. Sollicitatie van Frans Veen. Bezwaar van juffrouw Haan tegen Frans Veen (gat in zijn verleden). Tweede gesprek met Frans Veen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bert André (Vanhamme), Joop Keesmaat (Beerta), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Harry van Rijthoven, Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Jack Vecht (Geert Meierink).

 

Deel 10 | 16 april 2004

Korte inhoud: 1957 - Beerta is verrukt over zijn platenspeler en zijn platen (De Wolgaslepers en de Moldau). Maarten over Klaas Vaak. De Bruin over zijn voetbalprestaties. Maarten is alleen, denkt over de Zuidertoren en Klaas Vaak. Droom over de dronken soldaten. Beerta wordt stapelgek van alle commissies waarin hij zit. Hij beklaagt zich dat hij het toch al druk heeft en nu ook nog de vragenlijst voor de Europese Atlas moet maken. Nijhuis komt Frans Veen voorstellen. Beerta vindt hem zijig en stelt dat intelligente mensen schofjes zijn. Juffrouw Haan krijgt haar bandrecorder. Wiegel imiteert Beerta en pater Cambach.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Hanneke Riemer (dé Haan), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Gijs de Lange (Koert Wiegel).

 

Deel 11 | 19 april 2004

Korte inhoud: 1957 - Maarten en Wiegel halen herinneringen op aan de verhuizing. Beerta komt onverwachts de kamer in. Swenker brengt de salarissen en zegt dat Maarten in rang verhoogd wordt omdat hij te laag was ingeschaald. Nicolien wil dat hij dat weigert. De Bruin over de oorlog. Nijhuis groet niet meer omdat hij geen periodiek heeft gehad. Maarten roept hem daarvoor ter verantwoording. 1958 - Het nieuwjaarwensen. Beerta wil Frans Veen thuis uitnodigen, omdat hij denkt dat hij problemen heeft.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Jack Vecht (Geert Meierink), Joop Keesmaat (Beerta), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Theu Boermans, Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Arthur Boni (Teun Nijhuis).

 

Deel 12 | 20 april 2004

Korte inhoud: 1958 - Beerta geeft Maarten een brief van een bejaardentehuis in Assen en draagt hem op een afspraak te maken. Op aandringen van Beerta maakt Maarten een afspraak en gaat er heen. Maarten brengt Beerta verslag uit van zijn bezoek. Beerta roept Veerman ter verantwoording omdat hij te lang gepauzeerd heeft. De dood van Veerman.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Hilly Vrijs, Marleen Stolz (Geeske de Jong), Allard van der Scheer, Tinus Uildriks, Aaltje Ebbinge, Marchien Boelens, Andries Oosting, Titus Muizelaar (Veerman), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Hanneke Riemer (dé Haan) en Gijs de Lange (Koert Wiegel).

 

Deel 13 | 21 april 2004

Korte inhoud: 1958 - Bezoek van de hospita van Veerman. Begrafenis van Veerman. Op de terugweg voegt Maarten zich bij Frans Veen. Bezoek van Henriette. Bezoek van professor Hussem met een plan om bejaarden te interviewen over hun jeugd. Beerta haalt Maarten daarbij.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Elsje de Wijn (Hospita van Veerman), Fred Goessens (Van Ieperen), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Jack Vecht (Geert Meierink), Arthur Boni (Teun Nijhuis), René van Asten, Mark Rietman (Jaap Balk), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Catherine ten Bruggencate (Henriëtte Fagel), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Hugo Koolschijn (professor Hussem).

 

Deel 14 | 22 april 2004

Korte inhoud: 1958 - Wiegel en Nijhuis betrekken de achterkamer. Wiegel weigert om zich langer met het knipselarchief te bemoeien. Slofstra solliciteert en wordt aangenomen. De eerste dag van Slofstra. Maarten werkt hem in in het knipselarchief. Maarten rekent Beerta voor dat de Atlas meer tijd kost dan Beerta denkt. Beerta legt zich daarbij neer. Vergadering van de Commissie ten huize van Hillebrink in Utrecht. Hillebrink draagt Beerta op de zigeunercultuur te onderzoeken.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Joop Wittermans, Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Mark Rietman (Jaap Balk), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Allard van der Scheer (Hillebrink) en Felix Jan Kuypers.

 

Deel 15 | 23 april 2004

Korte inhoud: 1958 - Maarten vindt het onbegrijpelijk dat Beerta het verzoek van Hillebrink om de zigeunercultuur te onderzoeken, geaccepteerd heeft. Slofstra weigert het werk omdat het te moeilijk voor hem is. Beerta maakt zich zorgen over het ´s nachts werken van Veen. Bezoek van Van de Kasteele over de uitgave van door hem verzamelde volksverhalen. Beerta is gecommitteerde bij de eindexamens. Maarten is alleen, het is warm. Beerta vertelt dat Springvloed gescheiden is. Beerta nogmaals over de scheiding van Springvloed. De vader van Maarten komt hem op het Bureau fotograferen en gaat vervolgens met hem lunchen bij Schiller. Over het schrijven van een proefschrift en over de opmerking van Springvloed over Maartens vadercomplex. Beerta heeft een zigeunerin ontmoet en een jongen met een mammamanie. Over de homosexualiteit van Van het Reve.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Joop Wittermans, Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Harry van Rijthoven, Hanneke Riemer (dé Haan) en Eric van der Donk (de vader van Maarten).

 

Deel 16 | 26 april 2004

Korte inhoud: 1958 - Veen blijft drie dagen weg. Beerta heeft een tennisarm. Gesprek van Beerta met Veen over zijn wegblijven. Beerta houdt onvrede over het gedrag van Veen. Zijn tennisarm is weer over. Bezoek van Frans Veen aan Maarten en Nicolien. Hij vertelt dat hij ook bij Beerta op bezoek is geweest, maar dat dat niet zo prettig was.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 17 | 27 april 2004

Korte inhoud: 1958 - Maarten is slapeloos en raakt in paniek. Er zit een rat in de slaapkamer. Frans Veen heeft zich verslapen en wordt daarover door Beerta aangesproken. Juffrouw Haan klaagt over het IQ van Slofstra en zijn gewoonte om alles te stempelen. Maarten, Hein en Nijhuis helpen Frans Veen met het verzenden van de vragenlijsten. Frans Veen neemt ontslag. Frans en Maarten over vluchten.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (dé Haan), Joop Wittermans (Slofstra), Joep Onderdelinden (Hein de Boer), Mark Rietman (Jaap Balk), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Fred Goessens (Van Ieperen) en Arthur Boni (Teun Nijhuis).

 

Deel 18 | 28 april 2004

Korte inhoud: 1959 - Conferentie Oudheidkunde en Godsdienstgeschiedenis. Maarten maakt kennis met Buitenrust Hettema. Slofstra solliciteert naar de baan van Frans Veen. Maarten pleit daarvoor. Beerta stemt ermee in. De instelling van een brandwacht door Van der Haar. Het protest van De Bruin daartegen.

 

Met: Hugo Koolschijn (Overzee), Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Allard van der Scheer (Zandstra), Daniël van Ollefen (man op conferentie), Daniël van Ollefen (man op conferentie), Elsje de Wijn (vrouw op conferentie), Joop Wittermans (Slofstra) en Huub van der Lubbe (Cor de Bruin).

 

Deel 19 | 29 april 2004

Korte inhoud: 1959 - Protest van De Bruin tegen de instelling van een brandwacht door Van der Haar (vervolg). Beerta wil contact opnemen met de broer van Veen. Beerta bezoekt met tegenzin op aanraden van Maarten een tentoonstelling over de geschiedenis van de Amsterdamse joden en komt daar verrukt van terug. Maarten voelt zich vernederd en bedreigd door een uitval van juffrouw Haan. Maarten met Klaas, Henriette en Nicolien over bedreigdheid. Hij leest een droom voor over een binnengedrongen buurman. Slofstra is afgekeurd.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (dé Haan), Peter Blok (Klaas de Ruiter), Catherine ten Bruggencate (Henriëtte Fagel), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Wittermans (Sloftra), Fred Goessens (Van Ieperen), Arthur Boni (Teun Nijhuis) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 20 | 30 april 2004

Korte inhoud: 1959 - Beerta vraagt herkeuring van Slofstra aan. Beerta deelt de ambtenaar van de Sociale Dienst mee dat Slofstra in dienst wordt genomen. Het congres van de Duitse Atlas voor Volkscultuur.

 

Met: Joop Wittermans (Slofstra), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Jack Vecht (Geert Meierink), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Harry van Rijthoven (man van de sociale dienst), Bert André (Vanhamme), Joachim Nimtz (Güntermann), Christoph Kamcke (Seiner), Guido Hammesfahr (junge in kneipe) Meina Kentner (frau professor Heim), en Ryszak Turbiasz (Tjech).

 

Deel 21 | 3 mei 2004

Korte inhoud: 1959 - Het congres van de Duitse Atlas voor Volkscultuur (vervolg). De Bruin en Nijhuis zijn er niet, juffrouw Haan komt pas om halftien, zodat ze voor de deur moeten wachten. Maarten krijgt een sleutel. Beerta is ontsteld als hij hoort dat juffrouw Haan wel eens wat later komt. Beerta draagt Maarten op een artikel voor de Mededelingen te schrijven. Maarten wordt op weg naar het Bureau ingehaald door Van Ieperen. De Bruin is ontstemd als blijkt dat Maarten een sleutel heeft. Bezoek van Frans Veen aan Maarten en Nicolien. Frans heeft een baan in Nieuwe Tonge.

 

Met: Bert André (Vanhamme), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joachim Nimtz (Güntermann), Joop Keesmaat (Beerta), Meina Kentner (frau professor Heim), Ryszak Turbiasz (Tjech), Christoph Kamcke (Seiner), Joop Wittermans (Slofstra), Fred Goessens (Van Ieperen), Jack Vecht (Geert Meierink), Mark Rietman (Jaap Balk), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Hanneke Riemer (dé Haan), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 22 | 4 mei 2004

Korte inhoud: 1959 - Bezoek van Frans Veen aan Maarten en Nicolien (vervolg). Over de angst om bekeken te worden. Over Van Ieperen en Wiegel. Over hun vaders en over Beerta. De Bruin heeft het slot laten veranderen. Maarten laat een nieuwe sleutel maken. Hittegolf. Beerta citeert uit de bijbel. Maarten mag negen minuten eerder naar huis. Maarten krijgt met enige moeite van Beerta toestemming om naar het Museum te gaan. Beerta over tentoonstellingen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 23 | 5 mei 2004

Korte inhoud: 1959 - Maarten ontdekt een cultuurgrens op de kaart van het ophangen van de nageboorte van het paard. Beerta is niet geïnteresseerd. Maarten verwijt hem dat hij geen belangstelling heeft voor de Atlas. Beerta is onthutst. Klaas vindt Maartens kritiek op Beerta te ver gaan. Nicolien valt hem bij. Beerta wil een ernstig gesprek met Maarten hebben, bij hem thuis. Maarten neemt Nicolien mee. Beerta toont zich opgelucht als Maarten zegt dat hij wil blijven.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Peter Blok (Klaas de Ruiter) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 24 | 6 mei 2004

Korte inhoud: 1959 - Maarten en Nicolien op bezoek bij Beerta (vervolg). Karel Ravelli wordt bij de borrel geroepen. Gesprek over straffen. Als Beerta met vakantie is en Maarten twee dagen ziek, laat juffrouw Haan zijn melkfles door De Bruin van zijn bureau verwijderen. De Bruin heeft die bewaard. Half in slaap ziet Maarten zichzelf als een klein beest. Frans Veen solliciteert naar de baan van Wiegel maar Beerta wil hem niet terug hebben. Sollicitatiegesprek met C.P. de Gruiter. Beerta verrukt als hij hoort dat deze bijbels verzamelt.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Jeroen Willems (Ravelli), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Hanneke Riemer (dé Haan), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en René van Asten (de Gruiter).

 

Deel 25 | 7 mei 2004

Korte inhoud: 1959 - Springvloed stuurt Bart Asjes ter vervanging van Hein de Boer. Barts eerste dag. Het luidruchtig geeuwen van Beerta doet Maarten vragen wat zijn vader was. Beerta over multiple sclerose. Komst van de kaartenbakken. Maarten wordt bij het vervoer geholpen door Hendrik Ansing, De Bruin, Nijhuis en Asjes.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Wittermans (Slofstra), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), en Bert Geurkink (Hendrik Ansing).

 

Deel 26 | 10 mei 2004

Korte inhoud: 1959/1960 - Sollicitatiegesprek van Hendrik Ansing. Maarten met Slofstra over spelfouten en met Asjes over het knipselarchief, het schrijven van een proefschrift, de nageboorte van het paard. Met Beerta over de plaats van de kaartenbakken en over een Zeeuws knipsel dat Beerta wil hebben maar niet krijgt. Bart Asjes heeft kritiek op het artikel van Maarten over de nageboorte van het paard. Bezoek van de vader van Maarten. Over schrijven.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Fred Goessens (Van Ieperen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Wittermans (Slofstra), Jacob Derwig (Bart Asjes), Eric van der Donk (de vader van Maarten) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 27 | 11 mei 2004

Korte inhoud: 1960 - Bezoek van de vader van Maarten (vervolg). Over de universiteit, Maartens grootvader. Naar de film. Bij De Kroon, na afloop, vertelt zijn vader een mop over Brigitte Bardot. Over de angst van Frans voor de BVD. Maarten ergert zich aan het gedrag van zijn vader tegenover de ober en de chauffeur. Maarten droomt dat hij met zijn moeder over zijn vader praat. Bezoek van Frans Veen. Over het dragen van handschoenen, de BVD, Beerta, angst, reinheid.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Eric van der Donk (de vader van Maarten) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 28 | 12 mei 2004

Korte inhoud: 1960 - Bezoek van Frans Veen (vervolg). Over vluchten, uitwijken op straat, het beertje van Nicolien, de damesfiets van Frans. De Gruiter spreekt tegenover Maarten zijn afschuw uit over de heksenprocessen. Hij beklaagt zich dat Bart een boek heeft weggehaald en geen kartonnetje heeft geplaatst. Verder informeert hij naar de studie Nederlands en vraagt hij Maarten om een goed woordje voor hem te doen bij Beerta, wat Maarten weigert. Daarna met Bart Asjes over het bewaren van knipsels over zigeuners, joden, Chinezen, en daarna met Beerta, die niets wil weggooien. Beerta vraagt Maarten gegevens over het ´ burgemeesteren´ en vraagt hoe dat in Den Haag was. Hendrik Ansing en Maarten over Springvloed, Beerta en de vader van Hendrik.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), René van Asten (de Gruiter), Theu Boermans (Swenker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Bert Geurkink (Hendrik Ansing) en Fred Goessens (Van Ieperen).

 

Deel 29 | 13 mei 2004

Korte inhoud: 1960 - Kritieken op de Atlas van Güntermann en Pieters. Beerta denkt erover Pieters in de redactie van de Atlas op te nemen. Beerta overweegt een subsidie voor een volksverhaalonderzoek aan te vragen. Maarten alleen thuis. Hij vindt zijn leven leeg en zinloos. Juffrouw Haan kwaad omdat Beerta geen subsidie voor haar heeft aangevraagd. Maarten begrijpt niet hoe Beerta het met haar heeft uitgehouden. Ruzie met Nicolien over de bandrecorder.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Joop Wittermans (Slofstra), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Hanneke Riemer (dé Haan).

 

Deel 30 | 14 mei 2004

Korte inhoud: 1960 - Ruzie met Nicolien over de bandrecorder (vervolg). Maarten neemt volksverhalen op op Marken.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Rosmarie Blaauwboer (Mevrouw Van Altena) en Lucas Dijkema (van Altena).

 

Deel 31 | 17 mei 2004

Korte inhoud: 1960 - Subsidiegesprek met Buisman, ambtenaar van ZWO. Na afloop daarover met Hendrik en Bart. Omdat Nijhuis ziek is, moet Maarten de begroting maken. De Gruiter heeft geen tijd om de bedragen voor de bibliotheek te geven. Beerta vraagt De Gruiter en Meierink om de vragenlijsten te doen. Conflict tussen Maarten en Beerta over het schrappen van de post Publicaties. Maarten en Hendrik gaan naar Nijhuis. Slofstra heeft zich ingeschreven bij een huwelijksbureau.

 

Met: Lucas Dijkema (Buisman), Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Hanneke Riemer (dé Haan), René van Asten (de Gruiter), Joop Wittermans (Slofstra) en Jack Vecht (Geert Meierink).

 

Deel 32 | 18 mei 2004

Korte inhoud: 1960 - Bezoek aan Nijhuis. Daarna neemt Maarten Hendrik mee naar huis. Hij blijft eten. Over de wetenschap en over homosexualiteit. Beerta over zijn veroordeling.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marleen Stolz (Mevrouw Nijhuis), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 33 | 19 mei 2004

Korte inhoud: 1960/1961 - Beerta over zijn veroordeling (vervolg). Bart Asjes neemt ontslag als student-assistent. Hij noemt Stoutjesdijk als opvolger. Begrotingsvergadering. Juffrouw Haan ergert zich over het ruimtebeslag van het kaartsysteem en aan Slofstra. Balk heeft kritiek op het inzetten van Meierink ter ondersteuning van Slofstra.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hanneke Riemer (dé Haan) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 34 | 20 mei 2004

Korte inhoud: 1961 - Juffrouw Haan wil een nieuwe kracht voor de medewerkersadministratie en twee voor zichzelf, Balk ook. Juffrouw Haan heeft kritiek op het servies en op De Bruin, ze wil nieuwe gordijnen en nieuwe kleden. Balk wil de gymnastiekzaal. De Bruin brengt koffie. Juffrouw Haan heeft kritiek op de vragenlijsten van Volkscultuur (te dik). Beerta vraagt Maarten waarom hij de post Publikaties geschrapt heeft en geeft hem, als ze alleen zijn, een lesje in verantwoordelijkheid met onder andere de opdracht om nieuwe krachten aan te vragen. Maarten wordt door het krijsen van een kat gewekt uit een droom over het opmetselen van een muur rond zijn bed. Hij gaat de straat op en komt terug met Jonas. Nicolien is onvoldaan over zijn reactie op de postbode die Jonas uit het water heeft gehaald. Ansing informeert naar de kat en vraagt of Maarten geen baan heeft voor Annechien. Bart praat eindeloos met De Gruiter. Maarten en Ansing over de zinloosheid van het werk, de vader van Ansing, het dominee worden. Maarten en Bart over een baan voor Bart als die is afgestudeerd. Maarten en Beerta over Bart en Annechien. Nicolien belt op dat de kat eet. Lauwe reactie van Ansing.

 

Met: Hanneke Riemer (dé Haan), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), ïHuub van der Lubbe (Cor de Bruin), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Felix Jan Kuypers (postbode), Bert Geurkink (Hendrik Ansing) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 35 | 21 mei 2004

Korte inhoud: 1961 - Beerta heeft gedroomd over de gevangenis. Balk leent geld van Maarten. Afscheidsbrief van Frans Veen. Reacties daarop van Maarten en Nicolien. Beerta raadt Maarten aan sigaren en flikken mee te nemen. Bezoek met Kroezenkamp aan juffrouw Bennink in Rekken.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hanneke Riemer (dé Haan), Jos Spijkers (Kroezenkamp) en Jo ter Linde-Deunk (juffr. Bennink).

 

Deel 36 | 24 mei 2004

Korte inhoud: 1961 - Bezoek met Kroezenkamp aan juffrouw Bennink in Rekken(vervolg). Ansing stelt voor om samen op opneming te gaan. Beerta berispt Maarten namens De Gruiter en vertelt dat De Gruiter hem heeft uitgenodigd. Verontschuldigende brief van Frans Veen. Antwoord van Maarten. Maarten neemt Hendrik mee naar huis. Onderweg praten ze over vriendschap. Hendrik weet niet wat dat is. Hij verbaast zich erover dat Maarten en Nicolien hun kat een naam hebben gegeven en maakt een opmerking over kinderen krijgen. Opnieuw over vriendschap en over de druk van zwijgende vaders.

 

Met: Jos Spijkers (Kroezenkamp), Jo ter Linde-Deunk (vrouw uit Rekken), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Joop Keesmaat (Beerta) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 37 | 25 mei 2004

Korte inhoud: 1961 - Afscheid van de vader van Maarten. Maarten weigert om een lijst voor Algerije te tekenen. Hendrik haalt zijn handtekening terug. De vader van Frans belt om te zeggen dat Frans in de Valeriuskliniek ligt. Beerta is onthutst over de opname van Frans. Bezoek van Maarten en Nicolien aan de Valeriuskliniek.

 

Met: Lucas Dijkema (Directeur van het Vrije Volk), Felix Jan Kuypers (Kees Koning), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Pam Wesseling (Schoonzusje van Maarten), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Daniël van Ollefen (Man), Joop Keesmaat (Beerta), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Allard van der Scheer (vader van Frans Veen) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 38 | 26 mei 2004

Korte inhoud: 1961 - Bezoek van Maarten en Nicolien aan de Valeriuskliniek (vervolg). Maarten droomt dat zijn vader hem probeert te wurgen. Frans Veen vlucht uit de Valeriuskliniek. Maarten ontmoet Hendrik op de brug, op weg naar huis om zijn bril te halen. Beerta heeft met een jongen gekanood. Gesprek over vakantie in Spanje. Beerta verwijt Hendrik dat hij te laat is. Hendrik verdedigt zich niet.

 

Met: Hugo Koolschijn (dokter Zweers), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Fred Goessens (Van Ieperen), Joop Keesmaat (Beerta) en Hanneke Riemer (dé Haan).

 

Deel 39 | 27 mei 2004

Korte inhoud: 1961 - Hendrik verandert op een intern briefje van Maarten zak in man en noemt Maarten een scherpslijper. Maarten zet een lint in de machine van Beerta. De Bruin en Beerta over de zwaarmoedigheid van Ter Haar. Gesprek van Maarten, Nicolien en Klaas over ontslag nemen, bedreigdheid, Hendrik Ansing en Frans Veen, Algerije, Maartens fascisme, Beerta en zijn opmerking dat Klaas hem ontwijkt. Maarten en Nicolien worden in het Vondelpark geconfronteerd met een groepje nozems.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Joop Keesmaat (Beerta), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Peter Blok (Klaas de Ruiter), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Felix Jan Kuypers (Nozem).

 

Deel 40 | 28 mei 2004

Korte inhoud: 1961 - In bed bedenkt Maarten hoe hij had moeten reageren. Nicolien is bang voor de dood. Nijhuis is terug, met pacemaker. Beerta schenkt het Bureau een boek. Maarten maakt daar een aanmerking op. Beerta reageert goedgemutst met de opmerking dat hij zelf ook een puritein is. Van Ieperen malicieus over de ziekte van Nijhuis (zal hij wel in Indië hebben opgedaan). Slofstra over zijn verbroken verloving en over een nieuwe vrouw. Meierink vraagt hem te zwijgen. Nijhuis gaat weer naar huis. Moeizaam contact met Bart, Stoutjesdijk en Annechien. Stoutjesdijk vraagt Maarten om hem Kees of meneer Stoutjesdijk te noemen. Beerta vindt het wel goed dat ze u tegen Maarten zeggen. Hendrik, Nicolien en Maarten maken bandopnames in Roswinkel.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Joop Keesmaat (Beerta), Fred Goessens (Van Ieperen), Joop Wittermans (Slofstra), Jack Vecht (Geert Meierink), Jacob Derwig (Bart Asjes), Aus Greidanus Jr. (Stoutjesdijk), Silvia Poorta (Annechien Ansing), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Wim Kamink (boer Boesman), Willem Wilterdink (boer Hoiting) en Henk Epping (Boer Zwiers).

 

Deel 41 | 31 mei 2004

Korte inhoud: 1961/1962 - Maarten stelt Beerta voor om Hendrik een eigen afdeling Boerentaal en boerenwerk te geven. De televisie komt voor Balk. Beerta verwijt Maarten dat hij hem niet heeft ingelicht over de scheiding van Wiegel. Hendrik deelt Beerta mee dat hij zich gaat verloven en laat daarop een harde wind. Juffrouw Haan wil dat Beerta Maarten verbiedt nieuwjaarskaarten te versturen. Brief van Frans Veen uit de ATVA.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Joop Wittermans (Slofstra), Jack Vecht (Geert Meierink), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Felix-Jan Kuypers (televisieregisseur), Mark Rietman (Jaap Balk), Fred Goessens (Van Ieperen), Hanneke Riemer (dé Haan), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 42 | 1 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Brief van Frans Veen uit de ATVA (vervolg). Beerta heeft ook een brief van Frans Veen gehad. Over Karel Ravelli´s afkeer van mannen met een moedercomplex, over Beerta´s schoenencomplex. De Bruin en de kalender voor Slofstra. Over het wonder van Nicea. Slofstra komt mevrouw Moederman voorstellen en ontdekt de aan hem geadresseerde enveloppe in de prullemand. Beerta vertelt sub rosa dat Nijhuis zal worden afgekeurd. Slofstra heeft een felicitatiebrief van Van der Haar gekregen, Nijhuis een brief dat hij zal worden afgekeurd.

 

Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Joop Wittermans (Slofstra), Marlies Hamelynck (Moederman) en Arthur Boni (Teun Nijhuis).

 

Deel 43 | 2 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Maarten vraagt Beerta hoe het met de brief van Nijhuis zit. Beerta voelt zich bedonderd. Het huwelijk van Slofstra. Op de terugweg gesprek met Hendrik over de zin van het huwelijk, wetenschap, geloof. Nijhuis heeft gehoord dat het verzoek om hem te laten afkeuren van Beerta is uitgegaan. Beerta erkent dat hij een brief ondertekend heeft. Hij deelt mee dat er geld is voor Bart Asjes. Hendrik en juffrouw Haan roepen Beerta ter verantwoording. Beerta zet hen de kamer uit. Maarten houdt Beerta de artikelen uit het Ambtenarenreglement en de Pensioenwet voor. Beerta ontkent dat hij die gezien heeft. Slofstra zoekt een middel tegen snurken. Meierink en De Gruiter hebben een brief aan het Bestuur geschreven. Meierink tutoyeert Maarten.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Joop Wittermans (Slofstra), René van Asten (de Gruiter), Jack Vecht (Geert Meierink), Raymonde de Kuyper (Mevrouw Dijk-Straat), Reinier Bulder (T. Balk), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Hanneke Riemer (dé Haan).

 

Deel 44 | 3 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Maarten telefoneert met Nicolien. Vergadering van het personeel onder voorzitterschap van juffrouw Haan. Beerta ontraadt de brief van Meierink en De Gruiter aan het Bestuur en wil hem niet gezien hebben. Hij raadt aan om met Van der Haar te gaan praten en geeft Maarten zijn map met bovenop een doorslag van de ontslagbrief, door Beerta zelf getikt. Beerta dreigt Meierink en De Gruiter. Maarten verwijt hem dat. Beerta verkneukelt zich. Juffrouw Haan verwijt Beerta zijn gedrag. Beerta ontkent en verwijt Maarten indiscretie. Van der Haar nodigt juffrouw Haan uit voor een gesprek. Maarten en Hendrik over de uitdrukking ´met een sisser aflopen´. Juffrouw Haan komt half overtuigd terug, maar wordt door Hendrik weer over de streep getrokken. Beerta krijgt van het Bestuur de brief van het personeel ter fine van advies.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hanneke Riemer (dé Haan), Fred Goessens (Van Ieperen), Jack Vecht (Geert Meierink), Mark Rietman (Jaap Balk), René van Asten (de Gruiter), Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Wittermans (Slofstra), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 45 | 4 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Brief van Frans Veen uit de ATVA. Slofstra wijst Beerta op het foutief gebruik van ´bezwangerd´. Juffrouw Haan maakt ruzie omdat Beerta de Commissie heeft voorgesteld Ansing een eigen afdeling te geven. Beerta sommeert Ansing te promoveren en aan een proefschrift te denken. Hendrik bij Maarten en Nicolien. Over het schrijven van een proefschrift als middel om macht te verkrijgen en Maartens afkeer daarvan.

 

Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Wittermans (Slofstra), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (dé Haan), Fred Goessens (Van Ieperen), Bert Geurkink (Hendrik Ansing) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 46 | 7 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Van der Haar geeft een receptie omdat hij een lintje heeft gekregen. Maarten en Hendrik gaan er niet heen. Waarom ze niets leuk vinden. Mevrouw Moederman verlaat zich. Beerta zegt dat Maarten geen goeie beurt heeft gemaakt. Beerta vraagt Bart Asjes wanneer hij afstudeert en verwijt Maarten dat hij de vragenlijsten slordig heeft opgeborgen. Maarten is kwaad als hij van Van Ieperen hoort dat juffrouw Haan daarachter zit. Nicolien is kwaad omdat Maarten een uitnodiging voor een congres in Brussel wil aannemen.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Marlies Hamelynck (Moederman), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 47 | 8 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Nicolien is kwaad omdat Maarten een uitnodiging voor een congres in Brussel wil aannemen (vervolg). Bezoek van Maarten aan zijn vader. Over diens memoires. Karel Ravelli nodigt Maarten en Nicolien uit. Bezoek van Frans Veen. Maarten geïrriteerd door diens hulpeloosheid. Over wormen en dood door bevriezing.

 

Met: Met Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Eric van der Donk (Vader), Jeroen Willems (Ravelli) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 48 | 9 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Bezoek van Maarten en Nicolien aan Karel Ravelli. Over schuldgevoelens en karakter. Later op de avond voegt Beerta zich bij hen.

 

Met: Jeroen Willems (Ravelli), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 49 | 10 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Wandeling met Frans Veen. Uit het dagboek van Maarten Koning: beschrijven als therapie.

 

Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 50 | 11 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Uit het dagboek van Maarten Koning: beschrijven als therapie (vervolg). Hendrik komt zijn trouwkaart brengen, hij is zat. Beerta deelt Hendrik mee dat hij niet bij zijn huwelijk zal zijn. Brief van Frans Veen uit Wolfheeze. Beerta, Maarten en Nicolien, onderweg naar het congres in Brussel, op bezoek bij Vanhamme in Antwerpen..

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Joop Keesmaat (Beerta), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Bert André (Vanhamme).

 

Deel 51 | 14 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Op bezoek bij Vanhamme (vervolg). Over de Atlas en Pieters. Wandeling met Beerta door de Marollen. De opening van het congres. Maaltijd in het restaurant met Beerta, Kaatje Kater, Buitenrust Hettema en Van der Land. Over de medaille van Beerta. Pieters vraagt Maarten een artikel over zijn kaartsysteem te schrijven. Maarten en Nicolien spijbelen en ontmoeten Van der Land.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Bert André (Vanhamme), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Gusta Teengs Gerritsen (Volksdanseres) en Michel van Dousselaere (Pieters).

 

Deel 52 | 15 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Maarten en Nicolien spijbelen en ontmoeten Van der Land (vervolg). Uit het dagboek van Maarten Koning: St. Donat. De Bruin heeft een hartinfarct gehad en wordt vervangen door Hindriks. Beerta heeft met Springvloed over Bart gesproken. Miskraam van mevrouw De Gruiter. Meierink heeft zijn MO gehaald. Gesprek met Ansing, met Nijhuis, met Slofstra en met mevrouw Moederman. Maarten komt doodmoe thuis. Hendrik en Annechien hebben niets gezegd over de bloemetjes die Maarten en Nicolien hen uit Auvergne hebben gestuurd. Gesprek met Bart over zijn afstuderen. Bart irriteert Beerta.

 

Met: Bram van der Vlugt (van der Land), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Michiel Kerbosch (Hindriks), Joop Keesmaat (Beerta), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Arthur Boni (Teun Nijhuis), Silvia Poorta (Annechien Ansing), Joop Wittermans (Slofstra), Marlies Hamelynck (Moederman), Jack Vecht (Geert Meierink), Mark Rietman (Jaap Balk), en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 53 | 16 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Maarten, Nicolien en Klaas over Beerta. Maarten zegt dat Beerta hem steeds meer gaat irriteren: zijn zelfironie blijkt lafheid. Klaas raakt geëmotioneerd. Later op de avond komt Frans Veen, terug uit Wolfheeze. Correspondentenbijeenkomst in Rotterdam in aanwezigheid van Buitenrust Hettema en Van der Land. Beerta ontstemd omdat Maarten tegen Buitenrust Hettema heeft gezegd dat het een verloren middag was. Buitenrust Hettema vond dat een cynische opmerking en Beerta voelt zich verraden. Slofstra geeft Maarten een tekening van zijn vader.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Peter Blok (Klaas de Ruiter), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (dé Haan), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Bram van der Vlugt (Van der Land), Mark Rietman (Jaap Balk), Fred Goessens (Van Ieperen), Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Wittermans (Slofstra) en Arthur Boni (Teun Nijhuis).

 

Deel 54 | 17 juni 2004

Korte inhoud: 1962 - Nabespreking. Kritiek van Balk, Hendrik en Maarten op de bijeenkomst. Beerta verandert radicaal van standpunt. Juffrouw Haan vindt dat Maartens ongenoegen van hem afstraalt. Buitenrust Hettema komt Maartens kaartsysteem bekijken. Maarten vraagt hem waarom hij zijn opmerking cynisch vond. Bezoek van Maarten en Nicolien aan Hendrik en Annechien. Over het probleem van de oudste zoon. Hendrik begrijpt de kritiek van Beerta. Nicolien meent dat Annechien de pest aan hen heeft. Commissievergadering. De Commissie is uitgebreid met Vervloet, Van der Land, Stelmaker en Buitenrust Hettema. Over het werk van Ansing.

 

Met: Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (dé Haan), Mark Rietman (Jaap Balk), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Silvia Poorta (Annechien Ansing), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Bram van der Vlugt (van der Land) en Paul van der Lek (Vervloet).

 

Deel 55 | 18 juni 2004

Korte inhoud: 1963 - Commissievergadering over het werk van Ansing(vervolg). Over het werk van Ansing en de toevoeging aan de Commissie van mevrouw Wagenmaker voor het Volksmuziekarchief. Beerta vraagt Maarten en Hendrik wie van hen gezegd heeft dat Rosiers zich nooit met boerencultuur heeft beziggehouden. Hendrik herinnert zich dat Beerta dat zelf heeft gezegd, waarna deze de brief van Rosiers naast zich neerlegt. Beerta is ontstemd als Maarten zegt dat hij naar de Bibliotheek gaat. Maarten met mevrouw Moederman, Slofstra en Meierink over het vieren van oudejaar, het Ave Verum en spottershuisjes. Beerta is met oudejaar bij dominee Overbosch geweest en heeft daarna feest gevierd met een stelletje artiesten. Maarten heeft Mens erger je niet gespeeld met zijn schoonmoeder.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Bram van der Vlugt (van der Land), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Michiel Kerbosch (Hindriks), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Marlies Hamelynck (Moederman) en Joop Wittermans (Slofstra).

 

Deel 56 | 21 juni 2004

Korte inhoud: 1963 - Maarten droomt dat Beerta in een conflict tussen Hendrik en juffrouw Haan geen partij durft kiezen. Bezoek aan Frans Veen: zijn nieuwe huis, zijn nieuwe baan, zijn dromen over Klaas en Maarten, zijn overdreven zindelijkheid. Ze eten kaas met wijn. Frans leest voor uit zijn dagboek. Nicolien wil dat Maarten Balk het geleende geld terugvraagt. Beerta heeft een auto voor Karel gekocht en nodigt hen uit voor een ritje in het voorjaar. Juffrouw Bavelaar zit op de plaats van Nijhuis. Maarten vraagt het geld aan Balk terug. Beerta is kwaad omdat Maarten Stoutjesdijk heeft gewezen op de aanbieding van Bakker in een catalogus.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Joop Keesmaat (Beerta), Joop Wittermans (Slofstra), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 57 | 22 juni 2004

Korte inhoud: 1963 - Beerta is kwaad als een telefoongesprek tussen hem en Karel onderbroken wordt door een telefoontje van Nicolien. Beerta komt terug op de kwestie Bakker. Maarten geeft geen krimp. Maarten en Stoutjesdijk treffen Hindriks met een astma-aanval in de keuken. Stoutjesdijk wil geld van Maarten lenen. Maarten komt moedeloos en bedreigd thuis. Gesprek met Frans Veen over de sleutel van De Bruin en over macht. Maarten heeft geen behoefte aan macht, wel aan solidariteit. Frans heeft het anaalschild van een mijt getekend en belooft de volgende keer de tekening mee te nemen. Beerta heeft Asjes ontmoet en wil hem niet meer hebben. Maarten belt Asjes om te vragen of hij nog geïnteresseerd is in een baan bij het Bureau.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hanneke Riemer (dé Haan), Fred Goessens (Van Ieperen), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Aus Greidanus Jr. (Stoutjesdijk), Michiel Kerbosch (Hindriks), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 58 | 23 juni 2004

Korte inhoud: 1963 - Beerta heeft oedeem. Hij wil Kaatje Kater laten beslissen over de aanstelling van Asjes. Maarten dreigt met ontslag. Bandopname met Hendrik bij Bokkers. Een kerkuil. Over het interregnum als alle rotzakken gedood zouden zijn. Eten bij Avenarius en in de mist terug naar Amsterdam. Maarten eet pepermunt omdat hij uien heeft gegeten. Hendrik laat een wind, Beerta denkt dat Maarten dat doet. De opening van de gymnastiekzaal. Papendal. Maarten brengt, geholpen door Hendrik, de vragenlijsten naar de achterkamer. Beerta en Maarten over het feest. Hindriks komt zijn excuses aanbieden. Nijhuis is bang voor de dood. Dood van Nijhuis. Juffrouw Bavelaar voelt zich schuldig.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Wim Smits (boer Bokkers), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk), Arend Jan Heerma van Voss (Papendal), Michiel Kerbosch (Hindriks), Arthur Boni (Teun Nijhuis) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).

 

Deel 59 | 24 juni 2004

Korte inhoud: 1963 - Begrafenis van Nijhuis. Beerta informeert naar het woord voor een meisje onkuis betasten en probeert in een gesprek met een man van de Huisvesting een gezin uit de woning boven Karel te krijgen. Gesprek met Klaas en Henriette over de corruptie van Beerta. Klaas raakt geëmotioneerd. Hij stelt voor Frans Veen mee te vragen op een wandeling. Autotochtje met Beerta en Karel Ravelli..

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Reinier Bulder (Ambtenaar), Catherine ten Bruggencate (Henriëtte Fagel), Peter Blok (Klaas de Ruiter) Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Jeroen Willems (Ravelli).

 

Deel 60 | 25 juni 2004

Korte inhoud: 1963 - Autotochtje met Beerta en Karel Ravelli (vervolg). Maarten praat met Heidi, Kees en Annechien over de zin van de Atlas: de zin is dat het een woordenboek is. Beerta stelt Maarten voor om dat woordenboek samen te maken. Heidi brengt Ad Muller mee, Beerta is van hem gecharmeerd: over Duits, Rilke, Stefan George en Henriette Roland Holst. Ad Muller toont zich vooral geïnteresseerd in het woordenboek.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jeroen Willems (Ravelli), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Aus Greidanus Jr (Stoutjesdijk), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Silvia Poorta (Annechien Ansing) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 61 | 28 juni 2004

Korte inhoud: 1963 - Maartens vader eet bij hen, waarna Maarten hem naar Marcanti brengt. Zijn vader kan moeilijk tegen de storm op komen en heeft de verkeerde dia´s bij zich. Beerta is naar de DDR geweest en heeft genoten. Over de toewijzing van een barak in de tuin aan juffrouw Veldhoven. Stafvergadering over het brievenarchief.

 

Met: Eric van der Donk (Vader), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Laus Steenbeeke (heer van der Vaart), Joop Keesmaat (Beerta), Gusta Teengs Gerritsen (juffrouw Veldhoven), Hanneke Riemer (dé Haan), René van Asten (de Guiter), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 62 | 29 juni 2004

Korte inhoud: 1964 - Juffrouw Haan klaagt over het roken van Pier Schaafsma. Beerta wil dat Stoutjesdijk hem daarover aanspreekt, maar Maarten verhindert dat, waarna Beerta het aan Hendrik opdraagt. Maarten maakt zich daar kwaad over, Beerta ook, met de opmerking dat hij niets met abnormale mensen te maken heeft. Bezoek van Frans Veen. Hij is bang dat Maarten en Nicolien boos op hem zijn, want ze hebben niet gereageerd op zijn nieuwjaarskaart. Hij heeft Van der Meer bezocht. De mijt heeft hij niet meegebracht omdat dat niet rein is. Hij kan zijn bierflesje niet open krijgen. Beerta heeft gedroomd dat hij over een balk moest klimmen die aan een kant loszat. Aan de andere kant stond Karel.

 

Met: Hanneke Riemer (dé Haan), Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Aus Greidanus Jr. (Stoutjesdijk), Bert Geurkink (Hendrik Ansing) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 63 | 30 juni 2004

Korte inhoud: 1964 - De Commissie vindt het wenselijk dat Maarten een proefschrift schrijft. Buitenrust Hettema en Van der Land hebben ieder op zijn manier hun bedenkingen en uiten die achteraf. ´s Avonds brengen Maarten en Nicolien een bezoek aan Hendrik en Annechien. Hendrik heeft juist zijn IQ uitgerekend. Annechien toont het kind. Over het schrijven van een proefschrift en over Pier Schaafsma. Op de terugweg door het Vondelpark zegt Maarten dat hij geen proefschrift zal schrijven. Juffrouw Haan valt uit over ´dat afschuwelijke juffrouw´. Maarten zegt dat hij geen mevrouw zegt, omdat het voor haar een statuskwestie is. Als ze hem niet begrijpt, bindt hij in. Beerta wil dat Maarten hem opvolgt in de Boerenhuisclub. Maarten vindt dat Hendrik dat moet doen. Maarten zegt tegen Hendrik dat hij in de Boerenhuisclub moet.

 

Met: Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust-Hettema), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Joop Keesmaat (Beerta), Bram van der Vlugt (van der Land), Paul van der Lek (Vervloet), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Silvia Poorta (Annechien Ansing), Bert Geurkink (Hendrik Ansing) en Hanneke Riemer (dé Haan).

 

Deel 64 | 1 juli 2004

Korte inhoud: 1964 - Maarten en Ad Muller over de roggemoeder en de zinloosheid van het werk. Daarna met Van Ieperen en mevrouw Moederman over de Atlas. Beerta telefoneert met Karel over een plank in zijn auto en vertelt Maarten vervolgens dat Karel een hernia heeft en al vier auto´s heeft versleten. Zondagmiddag bij de sportvelden. Geluksgevoel na afloop van de Mattheuspassion. Bij het oversteken van de Voorburgwal. Gesprek in Bonn met Vanhamme over het plan van Güntermann om onderzoek te doen naar het boerenwerk.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), René van Asten (de Gruiter), Fred Goessens (Van Ieperen), Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Keesmaat (Beerta) en Bert André (Vanhamme).

 

Deel 65 | 2 juli 2004

Korte inhoud: 1964 - Gesprek in Bonn met Vanhamme (vervolg). Over Vanhammes verleden. Beerta tegen Maarten over zijn opvolging. Beerta en Maarten krijgen hun salaris. Maarten kan zijn lachen niet houden. Bezoek aan Frans Veen. Over de bloeiende meidoorn, het papier voor de ramen, de soldaat op de schoorsteenmantel en het papier ´op een gegeven ogenblik heb ik er genoeg van´, het lucifersdoosje op de grond, de angst om bekeken te worden, het proefschrift van Maarten, de opdracht van Shell aan Frans om kleine beestjes te tekenen. Anekdote over zoekgeraakte luizen. Beerta beklaagt zich dat de mensen hem nooit de waarheid zeggen (in dit geval de uitgever Bert Bakker). Balk neemt De Vries mee. Hij heeft beloofd dat hij geen professor zal worden..

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bert André (Vanhamme), Joop Keesmaat (Beerta), Theu Boermans (Swenker), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 66 | 30 augustus 2004

Korte inhoud: 1964 - Maarten praat met Hindriks over zijn astma en daarna met Van Ieperen over vroeger en over Schaafsma. Maarten heeft Nicolien nooit verteld over de vergadering van het Genootschap voor Volkscultuur. Met zijn schoonmoeder en Nicolien over Jaring Elshout en het Genootschap voor Volkscultuur, over liedjes en over de wetenschap die wel eens te ver gaat. Beerta en Maarten op weg naar Antwerpen. Beerta maakt zich zorgen over Hendrik.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Michiel Kerbosch (Hindriks), Fred Goessens (Van Ieperen), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 67 | 31 augustus 2004

Korte inhoud: 1964 - Vergadering met De Brouckere, Vanhamme en Pieters over de Atlas. De maaltijd in het restaurant. Beerta meldt zich ziek.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Bob De Moor (De Brouckere), Bert André (Vanhamme), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Michel van Dousselaere (Pieters) en Fred Goessens (Van Ieperen).

 

Deel 68 | 1 september 2004

Korte inhoud: 1964 - Maarten probeert Hendrik te helpen met de kaart van het ploegen. De Gruiter heeft zijn arm gekneusd. Slofstra deelt mee dat hij ooit geopereerd is aan zijn anus. Rentjes helpt Maarten aan de landbouwkaart. Beerta voelt zich nog niet goed. De Gruiter krijgt de opdracht een bibliografie te controleren. Stafvergadering. Juffrouw Haan weigert te komen omdat in haar agenda staat dat de vergadering om tien uur begint. Maarten praat met juffrouw Veldhoven over het aantrekken van Elshout. In de vergadering maakt Haan ruzie over het aanwijzen van Balk als Beerta´s opvolger. Beerta ontkent dat dat al beslist is. Na de vergadering probeert De Gruiter de opdracht terug te geven omdat hij zoiets niet foutloos kan. Maarten vraagt op verzoek van Pieters hoe Beerta denkt over een feestbundel. Beerta is ontzet. Hij voelt wel voor het voorstel Elshout aan te stellen. Maarten overhandigt hem een artikel over de roggemoeder.

 

Met: Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Krijn ter Braak (Maarten Koning), René van Asten (de Gruiter), Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Wittermans (Slofstra), Jack Vecht (Geert Meierink), Theo Pont (Rentjes), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Hanneke Riemer (dé Haan) en Gusta Teengs Gerritsen (juffrouw Veldhoven).

 

Deel 69 | 2 september 2004

Korte inhoud: 1964 - De Gruiter denkt dat Beerta boos op hem is. Beerta laat Maartens artikel aan Balk lezen. Ad Muller wil wel graag in dienst komen. Balk vindt het artikel goed. Maarten verwijt Beerta dat hij de verantwoordelijkheid afschuift. Bart Asjes komt vertellen dat hij geslaagd is en maakt een afspraak voor een sollicitatiegesprek. Beerta waarschuwt Maarten nog eens voor hem. Beerta maakt zich zorgen over de trouwplannen van Karel. Sollicitatie van Bart Asjes.

 

Met: René van Asten (de Gruiter), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Mark Rietman (Jaap Balk) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 70 | 3 september 2004

Korte inhoud: 1964/1965 - Nicolien verwijt Maarten dat hij Asjes heeft aangenomen. Maarten bezoekt de barak en maakt kennis met Sartorius, Serlé en Freek Matser. Als hij Beerta verslag uitbrengt, komt juffrouw Haan Wim Bosman voorstellen. Gesprek met zijn vader over zijn mensen- schuwheid. Beerta reageert ironisch als hij vertelt dat zijn broer zoveel reist. Beerta gecharmeerd door een bezoeker.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Laus Steenbeeke (Sartorius), Hans Dagelet (Freek Matser), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (dé Haan), Evert van der Meulen (Bosman), Eric van der Donk (Vader), Jacob Derwig (Bart Asjes), Felix Jan Kuypers (Kees Koning) en René van Asten (de Gruiter).

 

Deel 71 | 6 september 2004

Korte inhoud: 1965 - Bezoek van de Friezen Zandstra, Ypma en Hoekstra, gesprek over samenwerking. Damsma wordt genoemd als potentiële medewerker voor het verhaalonderzoek. Maarten stelt Bart voor hem te tutoyeren. Hij is onthutst door de reactie van Bart. Beerta over de blote benen van een vroegere medewerker. Over zijn nichtje dat Van het Reve walgelijk vindt. Maarten op bezoek bij Damsma.

 

Met: Hylke Tromp (Zandstra), Jan Jansma (Ypma), Broer Zonderland (Hoekstra), Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hanneke Riemer (dé Haan), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Rense Westra (Damsma).

 

Deel 72 | 7 september 2004

Korte inhoud: 1965 - Maarten ziet zich genoodzaakt de Museumcommissies van Beerta over te nemen om te voorkomen dat Balk daar in gaat zitten. Hij stelt voor om Bart in het Bestuur van het Genootschap op te nemen. De Gruiter solliciteert bij Maarten, die wijst dat af. Juffrouw Haan heeft gehoord dat Hendrik leraar wordt in Enschede. Hendrik deelt dat Beerta mee. Personeelsuitstapje naar de Deltawerken bij het afscheid van Van der Haar.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), René van Asten (de Gruiter), Hanneke Riemer (dé Haan), Bert Geurkink (Hendrik Ansing), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Wittermans (Slofstra), Mark Rietman (Jaap Balk) en Arend Jan Heerma van Voss (Papendal).

 

Deel 73 | 8 september 2004

Korte inhoud: 1965 - Personeelsuitstapje naar de Deltawerken bij het afscheid van Van der Haar (vervolg). Gesprek met Ad, Heidi en Bart over wandelen in de polder. Droom van Beerta over de otter van Loenen. De Gruiter neemt ontslag omdat hij te weinig verdient. Juffrouw Haan en Karel vinden ook dat ze te weinig verdienen. Beerta begrijpt dat niet. Ad Muller wordt toch maar accountant. Sollicitatie van Wigbold. Reactie van Bavelaar en van Balk.

 

Met: Marlies Hamelynck (Moederman), Joop Wittermans (Slofstra), Jacob Derwig (Bart Asjes), Jack Vecht (Geert Meierink), Raymonde de Kuyper (Mevrouw Meierink), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Theo Pont (Rentjes), Bert Geurink (Hendrik Ansing), Anneke Blok (Leguyt), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Hoes (Ad Muller), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Joop Keesmaat (Beerta) en Marcel Musters (Henk Wigbold).

 

Deel 74 | 9 september 2004

Korte inhoud:1965 - Afscheid van Beerta. Toespraken van Balk, juffrouw Haan, Bart en Maarten. Beerta is ontroerd. De vuilnisman en de eenden. Slofstra vertelt dat hij het dankwoord van Beerta niet gehoord omdat het kwart over vijf was.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (dé Haan), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Marcel Musters (Henk Wigbold), Michiel Kerbosch (Hindriks), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Joop Wittermans (Slofstra).

 

Deel 75 | 10 september 2004

Korte inhoud: 1965 - Met Beerta over de reis naar Israël die hij gekregen heeft. Balk en Rentjes halen Beerta´s zitje weg. Maarten zegt dat Beerta van hem mag blijven zitten waar hij zit. Hij blijft hem meneer Beerta noemen. Wigbold is ziek. Maarten neemt zijn taak over en laat achtereenvolgens Van Ieperen, Balk, Slofstra, Bosman, Bart en Bavelaar binnen. Bezoek aan Frans Veen. Frans heeft zijn ramen met kastpapier beplakt. Gesprek daarover, over schaken tegen jezelf, over slakken, over cultuur en natuur, over de argwaan die de grootmoeder van Frans tegen zijn vader heeft, over het bewegen van je voet, over Frans´ problemen met Ada Koppejan. Maarten vertelt een droom over Beerta en De Gruiter, Frans vertelt over de Valeriuskliniek.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk),Theo Pont (Rentjes), Raymonde de Kuyper (Mevrouw Wigbold), Fred Goessens (Van Ieperen), Joop Wittermans (Slofstra), Evert van der Meulen (Bosman), Jacob Derwig (Bart Asjes), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 76 | 13 september 2004

Korte inhoud: 1965 - Het voederen van de vogels door Maarten en Slofstra. Bart doet uit principe niet mee. Balk heeft buiten Maarten om een vacature voor Jan Boerakker geschapen. Bart distantieert zich en wil niet bij het sollicitatiegesprek zijn. Nicolien is kwaad dat Maarten de aanstelling van Boerakker geaccepteerd heeft terwijl hij altijd gezegd heeft dat hij er niemand bij zal nemen. Maarten en Slofstra maken een vogelhuisje. Discussie van Maarten en Bart over de inhoud van de map Feesten. Sollicitatiegesprek met Jan Boerakker. Reactie van Beerta.

 

Met: Joop Wittermans (Slofstra), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Dick van den Toorn (Jan Boerakker) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 77 | 14 september 2004

Korte inhoud:1965/1966 - Maarten onderweg naar het Bureau. Wigbold wil vroeger weg omdat zijn vrouw ziek is, Maarten verwijst hem naar Balk en Haan. Balk houdt geen stafvergaderingen meer en vraagt Maarten om in zijn jaarverslag een klacht over de behuizing op te nemen. Bavelaar trakteert op kerstkrans. Maarten belt Nicolien. Zijn schoonmoeder is gearriveerd. Bart draagt alsnog het bedrag voor een vetbol bij en wil nog eens over de map Feesten praten. Maarten herinnert zich een liedje uit zijn jeugd: Ik wil met je rijen. Beerta mag van Balk geen nieuwjaarskaarten meer versturen. Maarten verstuurt en ondertekent ze voor hem. Bezoek van Frans Veen met een tekening van zijn slak voor Nicolien. Hij neemt nu pillen tegen zijn libido. Over ziek melden, in het bijzonder wat betreft Wigbold, en over Maartens fascisme. Over Beerta, die zegt dat hij nooit hoofdpijn heeft en het tekenen van oren.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Joop Wittermans (Slofstra), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 78 | 15 september 2004

Korte inhoud: 1966 - Maarten, Bart en Jan Boerakker over de definities van feest en volk. Balk komt binnen met een aanmerking op Maartens jaarverslag. Bespreking van concrete voorbeelden: het slachtfeest. Bart over varkens. Bavelaar komt Krak voorstellen. Over het georganiseerde paasvuur en het 1-meifeest. Boerakker vraagt om hem Jan te noemen. Maarten informeert bij Beerta welke de bevoegdheden van de Directeur zijn ten aanzien van het jaarverslag. Maarten krijgt van zijn vader een boek. Gesprek over Claus en het manifest dat Beerta ondertekend heeft. Over de verjaardagen van de familie.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Reinier Bulder (Krak) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 79 | 16 september 2004

Korte inhoud: 1966 - Maarten en Nicolien op zaterdagochtend over het ouder worden. Wigbold is er niet omdat hij problemen heeft met zijn auto. Beerta belt dat hij naar Zeeland gaat. Maarten schrijft een brief aan een Amerikaan over Hans Brinker. Flip de Fluiter stelt zich voor en wil het kaartsysteem raadplegen over molens. Gesprek met Bart en Jan over Hans Brinker en de politiek, met Jaring Elshout en Freek Matser over de protestsongwedstrijd van de PSP en het knipselarchief. Over stemmen. Maarten vraagt Elshout of hij een keer met hem mee kan. Bart heeft litteratuur over Hans Brinker gevonden. Balk en Maarten bezichtigen een nieuw gebouw.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Michiel Kerbosch (Hindriks), Joop Keesmaat (Beerta), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Marcel Musters (Henk Wigbold), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Mark Rietman (Jaap Balk) en Felix-Jan Kuypers (Aannemer).

 

Deel 80 | 17 september 2004

Korte inhoud: 1966 - Balk en Maarten bezichtigen een nieuw gebouw op de Herengracht. Maarten droomt over de balken op de kamer van Balk. Jaring Elshout en Maarten maken bandopnames in Friesland.

 

Met: Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Mark Rietman (Jaap Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Leny Dijkstra (Mevrouw Van Norden).

 

Deel 81 | 20 september 2004

Korte inhoud: 1966 - Jaring Elshout blijft de dag na de opneming thuis. Gesprek van Maarten met Freek Matser over tutoyeren, over de afstemming van het werk tussen Jaring en Freek en het ontbreken daarvan, over Prediker 9, vs 10. Ontmoeting met Nico Goud. Over namen. Reactie van Bart en Jan over Maartens verslag van de opneming. Bart heeft langs de Lambertskade gelopen en een paar aardige waarnemingen gedaan. Maarten en Nicolien kijken naar het Bouwvakkersoproer op de televisie. Maarten vraagt zich af of hij het bureau moet bellen. Brief van Balk over Euvelgunne. Verslag van Bart en Jan over het Bouwvakkersoproer. Opnieuw over knipsels: spiritisme en herinneringen van Maarten daaraan.

 

Met: Met Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Dagelet (Freek Matser), Tom Sijtsma(Nico Goud), Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk) en Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter).

 

Deel 82 | 21 september 2004

Korte inhoud: 1966 - Brief uit Zuid-Afrika met verzoek om samenwerking. Reacties van Bart, Jan en Balk. Reactie van Beerta. Maarten schrijft een antwoord. Reacties van Beerta en Balk. Bezoek van Klaas. Over vroeger, over het werk en over de brief aan Zuid-Afrika. Klaas is het niet met Maarten eens. Terugkomend van vakantie vindt Maarten een brief van Balk. Het Bestuur is des duivels over Maartens brief aan Zuid-Afrika. Verheugde reactie van Nicolien.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Mark Rietman (Jaap Balk), Joop Keesmaat (Beerta), Peter Blok (Klaas de Ruiter) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 83 | 22 september 2004

Korte inhoud: 1966 - Balk legt de situatie uit. Gesprek met Goud. Gesprek met Bart en Jan. Balk raadt Maarten aan het op emotionaliteit te gooien. Beerta wast zijn handen in onschuld, Kaatje Kater vindt het sop de kool niet waard. Commissievergadering. Van der Land en Stelmaker keren zich tegen Maarten. Vervloet stelt voor om de kwestie te delegeren aan Kaatje Kater, Beerta en Maarten.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Tom Sijtsma(Nico Goud), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Paul van der Lek (Vervloet), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Walter Crommelin (Karst Buitenrust Hettema) en Gusta Teengs Gerritsen (juffrouw Veldhoven).

 

Deel 84 | 23 september 2004

Korte inhoud: 1966 - Kaatje Kater deelt Maarten mee dat het Bestuur al een brief heeft geschreven om hem te desavoueren. Beerta vindt dat Maarten niet verstandig gehandeld heeft. Maarten herinnert hem aan zijn reactie. Flip de Fluiter vraagt hem wat er gebeurd is. Jan en Bart blijven bij hun eerste reactie. Maarten schrijft ´s nachts zijn ontslagbrief. Reactie van Nicolien.

 

Met: Met Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker) en Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land).

 

Deel 85 | 24 september 2004

Korte inhoud: 1966 - Reacties van Beerta, Balk en Papendal op Maartens brief. Reactie van Kaatje Kater. Ze vraagt Maarten nog even te wachten tot ze het samen met Beerta en met het Bestuur heeft gesproken. Beerta weet wat Maarten wil.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Arend Jan Heerma van Voss (Papendal) en Marjon Brandsma (Kaatje Kater).

 

Deel 86 | 27 september 2004

Korte inhoud: 1966 - Bart en Jan hebben gehoord dat Maarten weggaat. Beerta wil dat Maarten een beslissing neemt. Maarten stemt er tenslotte mee in te wachten tot na het gesprek, met het gevoel dat hij daarmee alles verpest heeft. Maartens vader vindt het jammer dat hij de brief niet verzonden heeft, omdat ze nu uit het dossier blijft. Hij stelt voor om Vrij Nederland of de VARA in te lichten. Kaatje Kater en Beerta worden door het Bestuur gemachtigd om de zaak weer recht te trekken. Beerta schrijft een nieuwe brief naar Zuid-Afrika. Jan Boerakker ontdekt een deur tussen de kamers. Maarten corrigeert de brief van Beerta. Reactie van Balk.

 

Met: Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Eric van der Donk (de vader van Maarten) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 87 | 28 september 2004

Korte inhoud: 1966 - Maarten haalt geld op voor het huwelijk van Bart. Bart komt zijn aanstaande vrouw voorstellen. Maarten overhandigt het cadeau en houdt een toespraak. Bezoek van Frans Veen. Over zijn katten en zijn slakken. Hij heeft zich ziek gemeld om mevrouw Koppejan. Maarten vindt dat bedenkelijk, Nicolien niet. Maarten vertelt hoe Bart Marion kwam voorstellen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Hanneke Riemer (dé Haan), Fred Goessens (Van Ieperen), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Joop Wittermans (Slofstra), Reinier Bulder (Krak), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Theo Pont (Koos Rentjes), Jack Vecht (Geert Meierink), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 88 | 29 september 2004

Korte inhoud: 1967 - Bart is ziek. Emma Boomsma vraagt of ze thuis mag werken. Ad wil op het Bureau komen, Balk geeft toestemming. Jan Boerakker moet Maarten tutoyeren. Met Beerta over van Ieperen. Afscheid van Van Ieperen. Maarten op ziekenbezoek bij Bart en Marion. Over Van Ieperen en Wigbold. Bart is ontstemd dat Maarten hem niet gekend heeft in de aanstelling van Ad.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Raymonde de Kuyper (Emma Visser), Hans Hoes (Ad Muller), Oda Spelbos (Heidi Bruul), Mark Rietman (Jaap Balk), Joop Keesmaat (Beerta), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Joop Wittermans (Slofstra), Hanneke Riemer (dé Haan), Marcel Mutsters (Henk Wigbold), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Raymonde de Kuyper (Mevrouw Van Ieperen), Fred Goessens (Van Ieperen) en Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg).

 

Deel 89 | 30 september 2004

Korte inhoud: 1967 - Maarten stelt Ad en Heidi voor hem te tutoyeren. Heidi mag thuis werken omdat ze een hond hebben. Frans, Nicolien en Maarten demonstreren tegen Africa Addio. Wigbold vindt een nest katten. Ad, Jan en Maarten ontfermen zich erover. Nicolien en Maarten lopen mee in de Vietnam-demonstratie, Frans voegt zich bij hen. Maarten noemt Beerta voortaan Anton.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Oda Spelbos (Heidi Bruul), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Marcel Musters (Henk Wigbold), Dick van den Toorn (Jan Boerakker) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 90 | 1 oktober 2004

Korte inhoud:1967 - Beerta komt uit Bonn met nieuwe opdrachten voor de Europese Atlas. Bart heeft bezwaren. Ad en Jan zijn coöperatief. Als ze weg zijn zegt Beerta dat Maarten benoemd is tot secretaris van Ons Tijdschrift. Ze worden onderbroken als Meierink een overdruk komt brengen. Discussie over het maken van kaarten. Bezwaren van Bart. Maarten en Nicolien wandelen van Haarlemmerliede naar Halfweg: over buiten wonen en oud worden.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Jack Vecht (Geert Meierink) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 91 | 4 oktober 2004

Korte inhoud: 1968 - Bart, Ad en Maarten over het huis van Jan in Purmerend, over het wonen in de Jordaan en over het moederschap. Bart meent dat Maarten nog nooit een echte vrouw heeft ontmoet en verontschuldigt zich daar later over. Balk over een aantal bezichtigde huizen. Hij wil het Bureau vernoemen naar Beerta, vraagt Maarten om hem te polsen en nodigt hem uit in een feestbundel te schrijven. Het laatste wordt door Maarten geweigerd. Er is een nieuwe tekenaar aangesteld. Maarten wil voortaan de kopij van Ons Tijdschrift zien omdat er in het nieuwe nummer een opmerking wordt gemaakt over samenwerking met Zuid-Afrika. Beerta wil niet dat het Bureau naar hem vernoemd wordt. Balk en Maarten bezichtigen opnieuw een kantoorgebouw. Maarten koopt op de weg naar huis een roeimachine. Nicolien wil dat hij die onmiddellijk terugbrengt.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Joop Keesmaat (Beerta) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 92 | 5 oktober 2004

Korte inhoud: 1968 - Maarten, Bart, Ad en Jan over Jehova´s getuigen, kinderen krijgen. Dé Haan valt binnen met de vraag wat een droplul is. Balk komt met een brief die Maarten moet beantwoorden. Buitenrust Hettema belt. Maarten vergeet hem te tutoyeren. Ien Boerakker over Maarten. Droom van Bart over Maarten. Bart, Maarten en Jan over de aanstelling van een nieuwe student-assistent. Bart wil liever een meisje. Gesprek over mannen en vrouwen. Beerta ontkent ooit gezegd te hebben dat Maarten beter geen vrouwen kan aanstellen. Bart heeft het probleem voorgelegd aan Marion. Ze vindt hem ouderwets en Maarten psychologiseert te veel. Maarten vindt goed dat Ien Boerakker ook thuis werkt. Maarten met Horvatiç en Beerta aan het ontbijt in Bonn.

 

Met: Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Hanneke Riemer (dé Haan), Mark Rietman (Jaap Balk), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema) Meina Kentner (Koffie-en-thee-meisje) en Chaim Levano (Horvatiç).

 

Deel 93 | 6 oktober 2004

Korte inhoud: 1968 - Ontmoeting met Stanton. Lezing van Horvatiç. In de koffiekamer voegt Maarten zich met de moed der wanhoop bij een gesprek tussen Stanton, Tränkle en Güntermann. Ontmoeting met Karl Appel. ´s Nachts paniek. Discussie over de Atlas: Grübler, Güntermann, Beerta, Horvatiç over de gelijktijdigheid van de gegevens. Bezoek aan het openluchtmuseum in Kommern. Gesprek met Alex Klastrup.

 

Met: Allen Zipson (Alex Stanton), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Chaim Levano (Horvatiç), Pierre Siegenthaler (Walter Tränkle) Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Porgy Franssen (Karl Appel), Joop Keesmaat (Beerta), Susanna Häusler (Frau Grübler), Ditrich Hollinderbäumer (Alex Klastrup) en Ryszard Turbiasz (Roemeen).

 

Deel 94 | 7 oktober 2004

Korte inhoud: 1968 - In de bus naar Aken. Mislukt contact met Irmgard Kretsch. In de bus naar Aken. Gesprek met Beerta in het station in Aken over de zeis en Karl Appel. Met Bart, Ad en Jan over het congres en de nieuwe opdrachten. Freek Matser komt Stanley Graanschuur voorstellen. Beerta vond het een van de interessantste congressen die hij ooit heeft bijgewoond. De vader van Maarten komt eten. Over het congres en de wetenschap, over schrijven en verlegenheid, en over Guevara. Kees komt hem halen. In een droom verwijt Maarten zijn vader dat die zich niet voor hem interesseert. Bezoek aan Frans Veen. Frans leest voor uit zijn dagboek.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Meina Kentner (Irmgard Kretsch), Susanna Häusler (Frau Grübler), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Joop Keesmaat (Beerta), Pierre Siegenthaler (Walter Tränkle), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Kenneth Herdigein (Stanley Graanschuur), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Felix Jan Kuypers (Kees Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 95 | 8 oktober 2004

Korte inhoud: 1968 - Frans leest voor uit zijn dagboek (vervolg). Maarten noemt het godslasterlijk. Frans schiet een dronken man te hulp als ze op de tram staan te wachten. Beerta: ´Haast u, haast u, want het leven is kort.´ Maarten, Bart en Ad over het vangen van katten. Maarten wil dat Slofstra ook meedoet. Maarten en Ad op weg naar Damsma. Over Barts bijziendheid, over de voorkeur van Ad voor grote, uitzichtloze werken, over Maartens grootouders en over de vader van Ad die havenarbeider is.

 

Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Felix Jan Kuypers (dronkeman), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 96 | 11 oktober 2004

Korte inhoud: 1968 - Vergadering van de Boerenhuisclub. De kaarten over de wanden van het boerenhuis.Maarten en Ad herordenen de bibliotheek. Ad gaat voortijdig naar huis. Slofstra vraagt Maarten een pakje voor Bavelaar voor hem mee te nemen. Wiegersma heeft geen werk meer. Graanschuur over de ´heren´. Beerta geschokt over de herordening. Ad kwaad omdat Maarten gezegd heeft dat hij leuke plannetjes heeft. Aan het eind van de middag, als Maarten thuis is, komt Ad twee gemberbolussen brengen.

 

Met: Bert Luppes (Ko Kassies), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Wim T. Schippers (Sluizer), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Eelco Vellema (Douma), Allard van der Scheer (Valkema Blouw), Fred Goessens (Botermans), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Wittermans (Slofstra), Marlies Hamelynck (Mevrouw Moederman), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Kenneth Herdigein (Stanley Graanschuur) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 97 | 12 oktober 2004

Korte inhoud: 1968 - Bezoek aan de Oudheidkamer van Hulst voor een dorsvlegel. Redactievergadering van Ons Tijdschrift in Amsterdam. Over Belgen en Nederlanders, over de kwestie Zuid-Afrika. Pieters vertelt een verhaal over de verbalisering van honderd Nederlanders, als schot voor de boeg. Maarten moet van hem een artikel over zijn kaartsysteem schrijven. Bart, Ad, Jan en Maarten over de bontadvertentie van C&A. Balk deelt mee dat Mark Grosz is aangesteld.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerard Baijens (man Oudheidkamer Hulst), Michel van Dousselaere (Pieters), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 98 | 13 oktober 2004

Korte inhoud: 1968/1969 -Slofstra heeft twee Japanners binnengehaald en roept de hulp in van Maarten omdat hij ze niet kan verstaan. Haan vraagt wie er mee gaat naar Grave. Ontmoeting met Lex van ´t Schip. Bavelaar wil onder vier ogen praten over Graanschuur. Balk en Maarten bezichtigen het toekomstige Bureau op de Keizersgracht. Bart, Ad, Jan en Maarten praten over het artikel over het kaartsysteem dat Maarten moet schrijven. Bart vindt dat hij dat had moeten weigeren. Over de zin van de wetenschap. Jacobo Alblas komt een dorsvlegel brengen. .

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Wittermans (Slofstra), Hanneke Riemer (dé Haan), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Harry van Rijthoven (Doornebal), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Marlies Hamelynck (Mevrouw Moederman) en Dimme Treurniet (Jocobo Alblas).

 

Deel 99 | 14 oktober 2004

Korte inhoud: 1969 - Met Wim en Flip over de dorsvlegel. Maarten slaat hem stuk. Wiegersma wil hem wel tekenen. Ad pleit voor een vriendin als opvolgster van Krak. Maarten praat daar met Balk over, en over het nieuwe gebouw. Jan en Ad maken de vlegel. Bart maakt zich zorgen over de houtworm. Maarten helpt bij het redden van een hond uit de Prinsengracht. Nicolien over Maartens afwerendheid. Ad is ziek. Bart had dat al zien aankomen. Maarten ziet tussen de middag de bezetting van het Maagdenhuis en voelt zich oud. Ad is nog altijd ziek.

 

Met: Evert van der Meulen (Wim Bosman), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Hanneke Riemer (dé Haan), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Mark Rietman (Jaap Balk), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul) en Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar).

 

Deel 100 | 15 oktober 2004

Korte inhoud: 1969 - Bart, Jan en Maarten over de bezetting van het Maagdenhuis. Bart meent dat alles met praten is op te lossen, maar geeft toe dat het niet mee zal vallen om Wigbold uit zijn auto te krijgen. Maarten en Nicolien brengen een bezoek aan Ad en Heidi. Maarten treft Ad aan achter zijn werkbank. Vergadering over de verdeling van het nieuwe gebouw.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Hanneke Riemer (dé Haan), Theo Pont (Koos Rentjes), Gusta Teengs Gerritsen (juffrouw Veldhoven), Marieke van Weelde (Mia van Idegem) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 101 | 18 oktober 2004

Korte inhoud: 1969 - Maarten, Jan en Ad redden een vlinder. Bart vindt in het hok platen van Jetses en brengt ze met Maarten in veiligheid. Beerta ziet op tegen de verhuizing. Bij het ontruimen van Beerta´s bureau vindt Maarten de losse katernen van diens Zeeuwse boekje. De verhuizing. De verhuizers zijn er. Maarten heeft in zee gezwommen. Rentjes probeert voorrang te krijgen maar Maarten verhindert dat. Jan vindt dat Maarten niet met karretjes moet rijden, maar leiding moet geven. Maarten roept Wigbold in een conflict met Grosz tot de orde en schaamt zich voor zijn optreden. Maarten blijft alleen achter in het gebouw.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Hanneke Riemer (dé Haan), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Marcel Musters (Henk Wigbold), Tom Sijtsma (Nico Goud), Joop Wittermans (Slofstra), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Eelco Vellema (Grafzand), Ad van Kempen (Mark Grosz) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 102 | 19 oktober 2004

Korte inhoud: 1969 - Gesprek met Slofstra. Wigbold is ziek. Tussen de middag bezoekt Maarten het nieuwe gebouw waar iedereen druk bezig is. De eerste dag in het nieuwe gebouw. Maarten, Jan en Ad installeren het bureau van Beerta en worden daarin onderbroken door Buitenrust Hettema, die tot hoogleraar is benoemd. Slofstra heeft problemen met de telefoon als Nicolien belt over een bezoek aan hun nieuwe huis.

 

Met: Theo Pont (Koos Rentjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Wittermans (Slofstra), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Tom Sijtsma (Nico Goud), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Huub Stapel (Huub Pastoors), Walter Crommelin (Buitenrust Hettama), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Dagelet (Freek Matser) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 103 | 20 oktober 2004

Korte inhoud: 1969 - Ad trekt de hoed van Beerta over zijn hoofd en trapt ertegen. Maarten en Nicolien bekijken het nieuwe huis. Maarten doet de ronde op de afdeling Muziek, bouwt met Ad en Jan het kaartsysteem op, wordt door Freek Matser ter verantwoording geroepen over een kapstok en helpt Mia met haar schuifraam. Maarten en Nicolien bezoeken met Nicoliens moeder het nieuwe huis.

 

Met: Theo Pont (Rentjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Mark Rietman (Jaap Balk), Reinier Bulder (timmerman), Gusta Teengs Gerritsen (juffrouw Veldhoven), Kenneth Herdigein (Stanley Graanschuur), Hans Dagelet (Freek Matser), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 104 | 21 oktober 2004

Korte inhoud: 1969 - Nicolien twijfelt over het nieuwe huis. Wigbold biedt Maarten de oude geiser aan. Jan vindt dat Pastoors op een pastoor lijkt. Rentjes heeft een deel van de kluis geconfisqueerd. Maarten haalt vergeefs verhaal bij Balk. Jan en Maarten ruimen de kluis in. Balk belt Maarten thuis over de geiser. Bart komt namens de afdeling een dracaena brengen.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Huub Stapel (Huub Pastoors), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ad Kempen (Mark Grozs), Theo Pont (Koos Rentjes), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 105 | 22 oktober 2004

Korte inhoud: 1969/1970 - Bezoek van Frans. Over Chopin en Bach, over zijn buurvrouw, Walter Gerwig, zelfmoord-droom van Maarten, de droom van Frans over Dé Haan. Over het nieuwe huis van Maarten en Nicolien en hun motieven om te verhuizen. Bezoek van Klaas. Over de motieven om te verhuizen. Maarten voelt zich verantwoordelijk tegenover de Commissie en niet tegenover zijn mensen, in tegenstelling tot Klaas. Over de ziekten van Ad waarvoor Maarten zich niet verantwoordelijk voelt. Aan het verzuim wil hij ook niets doen.

 

Deel 106 | 25 oktober 2004

Korte inhoud: 1970 - Droom van Maarten over de kleine stad aan de rivier. Ad is weer beter. Hij wijt zijn moeheid aan het gebrek aan separatie en wil de kamertjes herstellen. Mia denkt dat hij bloedarmoede heeft. Buitenrust Hettema komt na zijn college een boterham eten. Hij ziet niets in de geografische methode. Maarten brengt de wens van Ad ter sprake en stelt voor dat iedereen een dag per week thuis werkt. Jan heeft daar geen behoefte aan. Ad wijst Maarten erop dat Ien Boerakker te veel declareert. Jacqueline Greep komt vertellen dat ze een dochtertje heeft.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Marcel Musters (Henk Wigbold) en Dick van den Toorn (Jan Boerakker).

 

Deel 107 | 26 oktober 2004

Korte inhoud: 1970 - Balk wordt kwaad als Maarten hem overbrengt dat Jacqueline Greep een dochtertje heeft, maar bindt in als Maarten hem erop wijst dat ze dan kinderbijslag moet hebben. Maarten stelt voor om een controle op de declaraties in te stellen. Jan is het daar helemaal mee eens. Commissievergadering. Appel vraagt om een beleidsstuk. Kater en Van der Land nemen het voor Maarten op. Maarten laat aan de hand van de dorskaart zien hoe hij werkt. Beerta zegt achteraf dat hij nooit tegen de Commissie moet zeggen dat hij iets niet kan of iets niet weet. Atlascongres in Helsinki. Met Allen Stanton. In de bar met Stanton, Güntermann, Klee en Frau Grübler. Maarten voelt zich ongeschikt.

 

Met:Mark Rietman (Jaap Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Porgy Franssen (Karl Appel), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Joop Keesmaat (Beerta), Paul van der Lek (Vervloet), Allen Zipson (Alex Stanton), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Herbert Meurer (Henri Klee), Susanne Häusler (Frau Grübler), Christoph Kamcke (Seiner), Chaim Levano (Horvatiç), Christoph Kamcke (Petsch).

 

Deel 108 | 27 oktober 2004

Korte inhoud: 1970 - Atlascongres in Helsinki (vervolg). Maarten steekt zijn hand op. Discussie. In de pauze met Beerta over Horvatiç en eten. Gesprek met Alex Klastrup.

 

Met: Christoph Kamcke (Seiner), Chaim Levano (Horvatiç), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Christoph Kamcke (Petsch), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Michael Jones (O´ Sullivan), Herbert Meurer (Henri Klee), Joop Keesmaat (Beerta) en Ditrich Hollinderbäumer (Alex Klastrup).

 

Deel 109 | 28 oktober 2004

Korte inhoud: 1970 - Atlascongres in Helsinki (vervolg). Verdeling van de taken. Na afloop gesprek met Klastrup, Stanton, Frau Grübler, Klee en Bloch in een uitgeverij. Bezoek van Henriette. Over Helsinki. Maarten gelooft niet in zijn werk. Henriette vertelt het verhaal van Stefano en de metselaar. Maarten zoekt de verklaring in zijn onvermogen met mensen om te gaan en leest zijn droom voor. Bart en Maarten over de uil en het milieu. In de koffieruimte hoort Maarten van De Roode dat hij in dienst is gekomen.

 

Met: Chaim Levano (Horvatiç), Ditrich Hollinderbäumer (Alex Klastrup), Christoph Kamcke (Petsch), Kees Kampfens (Lopez), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Allen Zipson (Alex Stanton), Joop Keesmaat (Beerta), Genna Sosonko (Bloch), Catherine ten Bruggecate (Henrïette), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Kees Hulst (Bart de Roode).

 

Deel 110 | 29 oktober 2004

Korte inhoud: 1970 - Bezoek van de vader van Maarten. Over het Katteblad, het milieu, de uil, de politiek (Roel van Duyn). Maarten op veldwerk in Enkhuizen: de knopvlegel. Bart trakteert bij de koffie op koekjes omdat hij jarig is. Gesprekken in de koffiekamer terwijl Maarten de post doorneemt. Goud wil zich niet door Slofstra laten tutoyeren. Maarten roept vergeefs de hulp in van Grosz voor zijn roggebroodonderzoek. Balk vraagt Maarten voor de nieuwjaarskaart te zorgen. De mannen van Volkstaal komen Bart feliciteren. De Roode stelt hem voor elkaar Bart te noemen. Bart is ontstemd dat Maarten niet geweigerd heeft voor de nieuwjaarskaart te zorgen.

 

Met: Eric van der Donk (de vader van Maarten), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerard Kok (Staal), Henk van de Mosselaar (Oude Enkhuizer 1), Willem van Zel (Oude Enkhuizer 2), Joop Lubbers (Oude Enkhuizer 3), Wim Burghouwt (Oude Enkhuizer 4), Marcel Musters (Henk Wigbold), Ad van Kempen (Mark Grosz), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Jacob Derwig (Bart Asjes), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter) en Evert van der Meulen (Wim Bosman).

 

Deel 111 | 1 november 2004

Korte inhoud: 1970/1971 - Beerta belt dat Vanhamme overleden is. Maarten gaat met Buitenrust Hettema naar de begrafenis. Gesprek over homeopathie, Vanhamme, Landa de Vletter, Ad en Bart. De opmerking van Maarten dat zij eten op kosten van de belastingbetaler vindt Buitenrust Hettema te cynisch. Maarten treft bij Wiegersma Jacqueline Greep aan. Ze gedragen zich betrapt. Maarten stelt Wiegersma voor elkaar te tutoyeren en bekijkt de kaart van het roggebrood. Gesprek over de oorlog. Jan brengt over dat Jaring vindt dat Maarten meer veldwerk moet doen. Maarten reageert geëmotioneerd: een man met een baan moet zijn bek houden. Ad: Maar dan zou Jaring geen auto kunnen rijden. Bij het uitschrijven van de giro´s stelt Maarten vast dat hij nog vier vrienden heeft. Maarten slapeloos, hoort een kat miauwen en veracht zichzelf.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Bert André (Vanhamme), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Dick van den Toorn (Maarten Koning) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 112 | 2 november 2004

Korte inhoud: 1971 - Nicolien over een krantenbericht. Maarten wordt uitgenodigd in het Vriendenboek voor Buitenrust Hettema te schrijven. Bart zegt wat van zijn vloeken en vindt dat hij moet weigeren. Ad is coöperatief. Bezoek van Frans. Over het artikel over de dorsvlegel. Verontwaardiging van Nicolien. De buurvrouw van Frans. Maarten laat de dorsvlegel zien. Over de verkiezingen, het socialisme, de PSP, de ideale maatschappij en Maartens vader. Beerta stelt vast dat er elke dag iemand bij de overlijdensberichten staat die hij kent. Jan heeft per ongeluk op Luns gestemd, Ad op de PSP, Bart wil het niet zeggen. Maarten noemt zichzelf een anarcho-fascist.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Joop Keesmaat (Beerta) en Dick van den Toorn (Jan Boerakker).

 

Deel 113 | 3 november 2004

Korte inhoud: 1971 - Vergadering van de Museumcommissie. Het lintje van Buitenrust Hettema. Over de feestbundel en over Vester Jeuring. Van der Land stelt Maarten voor hem Ritsaert te noemen. Maarten, Ad en Jan krijgen maailes van Boesman, Van der Harst en Zwiers.

 

Met: Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Peer Mascini (Vester Jeuring), Ruud Janssen (De Baar), Raymonde de Kuyper (Mevrouw Wout), Reinier Bulder (burgemeester Boelens), Dick van der Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Wim Kamink (Karst Boesman), Dina Mulder (zijn vrouw), Henk Eppink (Jan Zwiers) en Jeep Lok (Van der Harst).

 

Deel 114 | 4 november 2004

Korte inhoud: 1971 - Maarten, Ad en Jan krijgen maailes van Boesman, Van der Harst en Zwiers (vervolg). Wim Bosman solliciteert bij Maarten naar de vacature van Jacqueline Greep. Freek en Jaring willen hem niet hebben. Beerta pleit voor hem. Maarten deelt Bosman mee dat hij niet gewenst wordt en ontmoet Klaas Sparreboom.

 

Met: Rob van de Meeberg (Karst Boesman), Dick van der Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Joop Keesmaat (Beerta) en Alexander van Heteren (Sparreboom).

 

Deel 115 | 5 november 2004

Korte inhoud: 1971 - Freek Matser verwijt Maarten dat hij tegen Bosman heeft gezegd dat hij niet gelooft dat juffrouw Veldhoven echt ziek is. Sien de Nooijer komt een baantje vragen. Haar verschijning wekt enige beroering, met name bij Rentjes en Jan. Maarten praat met haar, Bavelaar dringt erop aan haar te nemen. Maarten ontvangt Sien, stelt haar voor aan Bavelaar en Balk, aan Jan, Ad en Bart. Rentjes komt kijken. Uit het dagboek van Maarten Koning: de parabel van de maagzweer. Met Maartens vader naar het Openluchtmuseum.

 

Met: Hans Dagelet (Freek Matser), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Theo Pont (Koos Rentjes), Diana Dobbelman (Juffrouw Bavelaar), Joop Wittermans (Slofstra), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Dick van der Toorn (Jan Boerakker), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Eric van der Donk (de vader van Maarten) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 116 | 8 november 2004

Korte inhoud: 1971 - Maarten terug van vakantie, meldt zich bij Balk en Meierink. Met Bart over de vakantie. Ad is ziek. Jan deelt mee dat hij een andere baan heeft. Maarten maakt kennis met Elsje Helder op het Muziekarchief. Gesprek met Beerta over de wens van Pieters om een Brabander en een Limburger in de Redactieraad op te nemen. Onverwacht bezoek van Boesman over de film. Sollicitatiegesprek met Tjitske.

 

Met: Marcel Musters (Henk Wigbold), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Jack Vecht (Geert Meierink), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Dick van den Toorn (Jan Boerakker), Maike Meijer (Elsje Helder), Joop Wittermans (Douwe Slofstra), Rob van de Meeberg (Karst Boesman), Hans Hoes (Ad Muller) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).

 

Deel 117 | 9 november 2004

Korte inhoud: 1971 - Sollicitatiegesprek met Manda. Nabespreking. Daarna, thuis, een hoofdpijnaanval. Balk wil de cijferlijsten van Tjitske en Manda zien. Boesman belt, hij heeft contact gehad met de NOS. Maarten belt met de NOS. Daar blijkt men niet geïnteresseerd.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Roos Ouwehand (Sien de Nooyer), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk) en Rob van de Meeberg (Karst Boesman) en Reinier Bulder (Bakker van de NOS).

 

Deel 118 | 10 november 2004

Korte inhoud: 1971/1972 - Balk tevreden over Tjitske en Manda. Buitenrust Hettema na college. Hij heeft het druk na zijn pensionering, is gecharmeerd van Sien. Over zijn afscheid en het Vriendenboek, en over Vester Jeuring. Maarten legt een nieuw schema van werkzaamheden voor aan Ad en Bart. Bart heeft bezwaren. Maarten opent in de koffieruimte een brief van Van de Kasteele. Elsje Helder en Freek Matser komen binnen: over de zangles die Maarten van de vader van Elsje heeft gehad op school. Tjitske en Manda worden door Sien rondgeleid. Geert Meierink wenst Maarten een gelukkig nieuwjaar, Goud ook. Met Ad over Van de Kasteele.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Marcel Musters (Henk Wigbold), Maike Meijer (Elsje Helder), Ad van Kempen (Mark Grosz), Theo Pont (Koos Rentjes), Hans Dagelet (Freek Matser), Jack Vecht (Geert Meierink), Hanneke Riemer (dé Haan), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Tom Sijtsma (Goud).

 

Deel 119 | 11 november 2004

Korte inhoud: 1972 - Met Beerta over Van de Kasteele. De Europese Atlas vraagt Maarten om over de kerstboom te spreken. Maarten verwijt Beerta dat hij dat bekokstoofd heeft. Ad biedt aan te helpen. Ad en Maarten brengen een bezoek aan Van de Kasteele. Over Maartens verantwoordelijkheidsgevoel, over zijn weigering om verhalen op zichzelf uit te geven. Ad stelt voor om samen een klusjesdienst te beginnen. Gesprek met Nicolien over dat voorstel. Bezoek aan Klaas in diens nieuwe huis. Over zijn schilderijen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Harry van Rijthoven (van de Kasteele), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Peter Blok (Klaas de Ruiter) en Maeve van der Steen (Moeder van Klaas).

 

Deel 120 | 12 november 2004

Korte inhoud: 1972 - Bezoek aan Klaas in diens nieuwe huis (vervolg). Over de film die Maarten gaat maken. Maarten meent dat verantwoordelijkheidsgevoel angst voor intimiteit is. Klaas kent geen angst. Over zijn reactie op een molestatie door een opgeschoten jongen. Maarten zegt dat hij zich door zoiets in een hoek zou laten drijven. In de trein terug merkt Nicolien op dat Klaas zich zijn hele leven in een hoek heeft laten drijven. Een Abraham voor Hans Wiegersma.Opneming van het dorsen voor de film.

 

Met: Peter Blok (Klaas de Ruiter), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Maike Meijer (Elsje Helder), Kenneth Herdigein (Stanley Graanschuur) en Wilbert Gieske (Hans Wiegersma).

 

Deel 121 | 15 november 2004

Korte inhoud: 1972 - Opneming van het dorsen voor de film. Bezoek van Maarten aan zijn vader als hij gehoord heeft dat de krant gesloopt wordt. Zijn vader schrijft nog iedere dag een hoofdartikel. Bezoek aan Ad en Heidi in hun nieuwe huis in Heiloo. Bezoek van Henriette. Ze geeft Maarten een gedicht. Over rouwadvertenties. Slofstra gaat met pensioen en vraagt Maarten om werk. Gesprek daarover met Ad en Bart. Bart is tegen. .

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Henk Eppink (Zwiers), Peter te Nuyl (Winkler), Hermi Hartjes (Jo Katoen), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Catherine ten Bruggencate (Henriëtte Fagel), Joop Wittermans (Slofstra) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 122 | 16 november 2004

Korte inhoud: 1972 - Reactie van Balk. Balk vraagt Maarten om bij het sollicitatiegesprek voor de opvolging aanwezig te zijn. Sollicitatie van J. de Vries. Congres in Stockholm. Bezoek aan het mortuarium. Maarten houdt een lezing over de kerstboom.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub Stapel (Huub Pastoors), Cas Enklaar (J. de Vries), Herbert Meurer (Herbert Klee), Natasja Hanusova (Helena Slovaçeviçova), Chaim Levano (Horvatiç), Ditrich Hollinderbäumer (Nilsson) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 123 | 17 november 2004

Korte inhoud: 1972 - Maarten houdt een lezing over de kerstboom (vervolg). Horvatiç negeert de lezing omdat die niet past in zijn strategie. Gezamenlijke boottocht, bezoek aan het huis van Larsson. Beerta en Maarten vliegen samen terug.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Chaim Levano (Horvatiç), Joachim Nimtz, Ditrich Hollinderbäumer (Nilsson), Susanne Häusler (Frau Grübler), Allen Zipson (Alex Stanton), Ditrich Hollinderbäumer (Axel Klastrup), Meina Kentner (Edith Schenkle), Christoph Kamcke (Seiner), Ditrich Hollinderbäumer (Larsson) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 124 | 18 november 2004

Korte inhoud: 1972 - Maarten treft De Vries bij het weggaan in de loge, omdat Wigbold voortijdig verdwenen is. Hij neemt het van hem over. Gesprekken met Slofstra en Sparreboom. Filmopname van de roggeoogst in Roswinkel. Buitenrust Hettema is ontstemd als Maarten tegen hem zegt gehoord te hebben dat juffrouw De Vletter is ontslagen. Maarten vraagt hem onder vier ogen hoe hij zijn reactie moet begrijpen, maar Buitenrust Hettema reageert niet. Freek wil juffrouw Veldhoven niet opvolgen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Cas Enklaar (J. de Vries), Joop Wittermans (Slofstra), Alexander van Heteren (Sparreboom), Jacob Derwig (Bart Asjes), Rob van de Meeberg (Karst Boesman), Henk Eppink (Zwiers), Peter te Nuyl (Winkler), Herman Mulder (Paalman), Jeep Lok (van der Harst), Herman Mulder (Eefting), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Ad Muller (Hans Hoes) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 125 | 19 november 2004

Korte inhoud: 1972 - Jaring wil alleen juffrouw Veldhoven opvolgen als hij salarisverhoging krijgt en dan nog onder voorbehoud. Bart vindt dat in hem te prijzen en meent dat Maarten uit is op macht. Verjaardag van de vader van Maarten. Zijn vader verbiedt hem over politiek te praten. In de trein met Beerta en Kaatje Kater over de opvolging van Veldhoven. Maarten stelt voor om Wiegel in de Redactieraad op te nemen. Vergadering van de redactieraad in Antwerpen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jacob Derwig (Bart Asjes), Yvonne van den Hurk (Nicolien, Inez Koning), Felix Jan Kuypers (Kees Koning), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Joop Keesmaat (Beerta), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Michel van Dousselaere (Pieters), Marc Decorte (Louis Dop), Wim Meeuwisse (Stalpers) en Bob De Moor (De Brouckere).

 

Deel 126 | 22 november 2004

Korte inhoud: 1972 - Maarten houdt in Münster een lezing over de kerstboom, voor de studenten van Güntermann. Maarten schrijft aan zijn jaarverslag. In de koffieruimte treft hij Tjitske. Tjitske vindt dat je ergens maar vier jaar moet blijven. Gesprek met haar en Wigbold over de kerstboom. Tjitske sneert op het socialisme van Maartens vader. Mia van Idegem voegt zich bij hen. Over een kat die Mia heeft gevonden. Bavelaar vertelt dat Slofstra in een bejaardenhuis gaat. Maarten legt een briefje op het bureau van Jaring en van mevrouw Moederman, met het verzoek de gegevens over het jaarverslag te verschaffen. Mevrouw Moederman verwijt hem het briefje. Hij herinnert zich het kerstspel in het VCL.

 

Met: Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Paul Hoes (Rik Bracht), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jack Vecht (Geert Meierink), Cas Enklaar (J. de Vries) en Marlies Hamelynck (Mevrouw Moederman).

 

Deel 127 | 23 november 2004

Korte inhoud: 1973 - Bezoek van de moeder van Nicolien. Haar vergeetachtigheid. Gesprek in de koffieruimte tussen Balk, Beerta, Rentjes, Goud, Meierink, Pastoors, Bracht over jaartallen. Balk beveelt Wigbold de radio zachter te zetten. Maarten loopt met hem mee om rangverhoging voor Sien te vragen en om te vertellen dat de broer van Manda Kraai gesolliciteerd heeft naar een vacature op het Volksmuziekarchief. Balk vraagt waarom hij niet aan Halbe Tromp is voorgesteld en wil dat Maarten de andere vacature neemt en bij de sollicitatiegesprekken is. Freek Matser reageert verontwaardigd als Maarten hem het ongenoegen van Balk overbrengt. Bart maakt bezwaar tegen die nieuwe kracht. Beerta wil weten of je van een man kunt zeggen dat hij lief is. Sollicitatie van Joost Kraai.

 

Met: Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Theo Pont (Koos Rentjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Huub Stapel (Huub Pastoors), Tom Sijtsma (Nico Goud), Paul Hoes (Rick Bracht), Jack Vecht (Geert Meierink), Ad van Kempen (Mark Grosz), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Mike Reus (Joost Kraai).

 

Deel 128 | 24 november 2004

Korte inhoud: 1973 - Beerta en Bart over ongetrouwd samenwonen. Maarten en Beerta over het museumnummer van Ons Tijdschrift. Commissievergadering. Over de brief van Pieters over een feestnummer voor het Vlaamse openluchtmuseum Bokrijk, en over de werkzaamheden van de afdeling. Balk is door het Hoofdbureau verzocht om een rapport voor de Wetenschappelijke Commissie, in verband met de herverkaveling van het wetenschappelijk veld. Maarten krijgt de opdracht dat rapport samen met Appel, Van der Land en Buitenrust Hettema te schrijven. Maarten schrijft Pieters over de bezwaren tegen zijn museumnummer. Het antwoord van Pieters. Bart is bang dat Maartens kritiek zich tegen de Belgen richt. Ad vraagt of hij een museum dan zinloos vindt en wat volgens Maarten dan hun functie is.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Peer Mascini (Vester Jeuring), Porgy Franssen (Karl Appel), Hans Trentelman (Goslinga), Mark Rietman (Jaap Balk), Michel van Dousselaere (Pieters) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 129 | 25 november 2004

Korte inhoud: 1973 - Ad vraagt of hij een museum dan zinloos vindt en wat volgens Maarten dan hun functie is (vervolg). In de pap spugen, zegt Maarten. Nicolien wordt opgenomen in het ziekenhuis. Hans Wiegersma heeft een uil in de boom voor zijn kamer zien zitten. Wigbold vertelt dat hij vroeger uilen levend op de schuurdeur spijkerde. Bavelaar informeert naar Nicolien, Balk ook, als Maarten hem het rapport van de Wetenschappelijke Commissie brengt. Maarten haalt Nicolien op uit het ziekenhuis. Haar moeder belt op. Marion brengt bloemen.Telefoongesprek met Slofstra. Slofstra is gedeprimeerd.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Hans Hoes), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Marcel Musters (Henk Wigbold), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg) en Joop Wittermans (Slofstra).

 

Deel 130 | 26 november 2004

Korte inhoud: 1973 - Met Lex, Jaring en Hans W. in de koffieruimte over cassetterecorders, spijkerpakken, batterijen, stofzuigers, de uil. Telefoongesprek met Nicolien over de stofzuiger. Nicolien kwaad omdat hij anderen daarover advies heeft gevraagd. Met Ad over de aanschaf van een wekker. Beerta, Maarten en Bart over het In Memoriam voor Van der Ven. Aan het eind van de dag heeft Maarten een gesprek met Manda over krankzinnigheid. Lopend naar huis stelt hij vast dat hij triest is. Droom over de bezetter.

 

Met: Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Cas Enklaar (J. de Vries), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Huub Stapel (Huub Pastoors), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Maureen Teeuwen (Manda Kraai).

 

Deel 131 | 29 november 2004

Korte inhoud: 1973 - Vergadering over het rapport van de Wetenschappelijke Commissie met Buitenrust Hettema, Van der Land, Appel, Bart, Grosz. ´s Avonds belt Van der Land op om Maarten moed in te spreken. Met Beerta over het In Memoriam van Van der Ven. Appel belt op om te zeggen dat hij niet meer met Buitenrust Hettema wil vergaderen. Beerta vraagt hem het In Memoriam van Van der Ven te schrijven. Maarten heeft in de koffieruimte een gesprek met Tjitske, Lex, Hans Wiegersma en Jaring over de auto.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bram van der Vugt (Ritsaert van der Land), Porgy Franssen (Karl Appel), Jacob Derwig (Bart Asjes), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Mark Rietman (Jaap Balk), Joop Keesmaat (Beerta) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).

 

Deel 132 | 30 november 2004

Korte inhoud: 1973 - Maarten heeft in de koffieruimte een gesprek met Tjitske, Lex, Hans Wiegersma en Jaring over de auto (vervolg). Bavelaar komt zeggen dat de Sony er is. Van Ieperen komt op bezoek, Maarten ontwijkt hem. Met Balk over de bevordering van Sien. Met Sien en Mark Grosz over de Sony. Met Bart en Ad over het rapport voor de Wetenschappelijke Commissie dat door Bart en Mark gecastreerd is, en over een uitstapje met de afdeling naar het Museum. Bart wil niet mee naar het Museum. Reactie van Ad en Sien. Solicitatiebrief van Joop Schenk.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Fred Goessens (Van Ieperen), Mark Rietman (Jaap Balk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Ad van Kempen (Mark Grosz), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 133 | 1 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Sollicitatie van Joop Schenk. Bart blijft thuis omdat hij niet heeft geslapen, Tjitske omdat ze een musje heeft gevonden. Ad en Maarten over de kraai van Maarten en het muisje van Ad. Herinnering aan de uil. Mia en Joris komen binnen. Over rododendrons, aardbeien op je balkon, de geur van de vlier en lijkenlucht. Jantje belt uit de kelder om de sleutel van de kluis. Goud klaagt over het presentiebord en Maarten zegt dat het eigenlijk alfabetisch zou moeten zijn. Goud heeft het bord veranderd, Balk is razend. Aan het eind van de dag probeert hij het goed te maken. Bezoek van de vader van Maarten. Over mensenschuwheid en bakkers.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Huub Stapel (Huub Pastoors), Eric van der Donk (de vader van Maarten) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 134 | 2 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Bezoek van de vader van Maarten (vervolg). Over bakkers en asociaal gedrag. ´s Nachts ligt Maarten wakker. Daarna droomt hij over zijn vader. Beerta ergert zich aan een vuile plek in het zeil. Over het artikel van Sinninghe dat door Pieters geplaatst is. Koert Wiegel belt en complimenteert Maarten met zijn artikel over Kipperman en Van der Meulen. Balk verwijt Maarten dat hij te veel vragenlijsten rondzendt en deelt mee dat Sien niet bevorderd wordt. Maarten brengt dat over en vraagt mevrouw Moederman wat er aan de hand is. Mevrouw Moederman is ontzet. Juffrouw Veldhoven komt langs. Naar aanleiding daarvan een gesprek tussen Maarten en Bart over pensionering en de zin van het werk.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Joop Keesmaat (Beerta), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Mark Rietman (Jaap Balk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Ad van Kempen (Mark Grosz), Marlies Hamelynck (Mevrouw Moederman), Gusta Teengs Gerritsen (juffrouw Veldhoven) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 135 | 3 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Uitval van Sien. Daarna is Maarten alleen. Maarten praat met Sien over zijn personeelsbeleid. Ad is ziek. Maarten verwerpt het artikel van Appel over Van der Ven. De vader van Maarten belt over een harristweed jasje. Bart klaagt over het knipselbeleid. Freek vraagt Maarten een recensie te lezen. De Vries krijgt Karel aan de telefoon en weet niet wie Beerta is.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Hans Dagelet (Freek Matser) en Cas Enklaar (J. de Vries).

 

Deel 136 | 6 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Maarten repareert Mia´s stofzuiger en verwondt zich daarbij. Lex heeft uit Auvergne tijm voor hem meegenomen, later stelt Bart vast dat het lavendel is. Huub over zijn grote teen. Rentjes, Grosz, Elleke Laurier en Goud over het niet bevorderen van Lex. Maarten vindt dat ze allemaal evenveel zouden moeten verdienen als Goud. De brief van Beerta aan Appel, waar Bart bezwaren tegen heeft. Met Freek over diens recensie. Maarten bekijkt zijn bureau en stelt vast dat het een puinhoop is.

 

Met: Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Cas Enklaar (J. de Vries), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Huub Stapel (Huub Pastoors), Theo Pont (Koos Rentjes), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Tom Sijtsma (Nico Goud), Ad van Kempen (Mark Grosz), Joop Keesmaat (Beerta) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 137 | 7 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Bart keert terug met een voorstel voor een nieuw rondzendformulier. Manda lijkt het leuk als er geen morgen meer was. Freek loopt met Maarten naar huis, over Maartens artikel, over Elsje Helder. Maarten vraagt Bart op bezoek. Bart weigert. Maarten ontvangt Joop Schenk. Ad heeft leedvermaak. Elsje Helder is terug. Balk heeft een afspraak gemaakt met het Departement voor een gesprek over de salarisverhoging van Sien en Lex, en herinnert Maarten aan de nieuwjaarskaart. Maarten speelt dat door aan Freek. Elsje komt twee pruimen brengen. Mevrouw Moederman zegt dat ze bij Balk geen gehoor heeft gevonden. Maarten praat met Ad en Beerta over de baard van Freek. Maarten meent ten onrechte dat hij op de helft van zijn diensttijd is.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Maike Meijer (Elsje Helder), Mark Rietman (Jaap Balk), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Marieke van Weelden (Mia van Idegem) en Marlies Hamelynck (Mevrouw Moederman).

 

Deel 138 | 8 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Over dementie en de moeder van Nicolien. Ad zou zijn schoonmoeder in huis nemen. Joop Schenk gaat naar huis.Maarten doet veldwerk in Brabant. Gesprek op de bank voor de boerderij van de Van de Weijers. Maarten probeert de zeis. Appel bedankt als lid van de Redactieraad. Pieters stuurt een artikel van Bohez over de Brabantse Dag. Sien wil trakteren voor haar verjaardag.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Dianne Krijnen (vrouw van Graad van de Weijer), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Rob van Gestel (Graad van de Weijer), Porgy Franssen (Karl Appel), Bob De Moor (professor Pieters), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 139 | 9 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Met Bart en Ad over Brabant, de katholieken, hun kinderrijkdom. Bart maakt zich kwaad. Tjitske vraagt Maarten te verhinderen dat de bomen worden gekandelaberd. In de koffieruimte stelt Flip de Fluiter Aad Ritsen voor. Over Brabanders. Balk verdwijnt met Rentjes, voordat Maarten hem naar de bomen heeft kunnen vragen. Sien trakteert op Zeeuwse bolussen. Gesprek met Bart en Ad over het artikel van Bohez. Ad vindt dat Maarten discrimineert en als redacteur zou moeten aftreden. Bij de thee met Balk over het kandelaberen. Droom over de koffieruimte.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Niels Croiset (Aad Ritsen), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Theo Pont (Koos Rentjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 140 | 10 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Met Beerta over de brieven van Appel en Pieters en over een artikel van juffrouw Piebenga. Nicolien belt op dat ze Heidi heeft ontmoet en dat Ad wel voor de katten wil zorgen. Maarten op weg naar zijn werk: Eulalie, het gat in de Raadhuisstraat, Drees, angst voor het Bureau, het meisje met het lakjasje, de beha. Hij stelt Joop voor hem te tutoyeren, ze reageert koel. Bart wil de foto houden voor zijn persoonlijk dossier en verklaart zich bereid voortaan de antiquariaatscatalogi te doen. In de koffieruimte met onder andere Halbe Tromp over de rupsen en de luis.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Yvonnen van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Marcel Hensema (Halbe Tromp), Marieke van Weelden (Mia van Idegem) en Kees Hulst (Bart de Roode).

 

Deel 141 | 13 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Gesprek op het Departement met Balk, Van Ditvorst en Hofland. Het gebouw staat op de plaats waar Maarten vroeger salamanders ving. Maarten krijgt opdracht een organisatierapport te schrijven, Balk mag Lex bevorderen, tot ongenoegen van Maarten. Na afloop met Balk naar Delft om wijn op te halen. Balk wil De Roode als opvolger van Haan. Bavelaar is verontwaardigd dat Lex wel en Sien geen salarisverhoging heeft gehad. Bart brengt over dat er een meneer heeft gebeld met het verzoek een inleiding te schrijven bij een herdruk van Ter Laan. Bespreking van het organisatierapport met de afdeling. Bart valt uit en vergelijkt Maarten met Eichmann. Ruzie met Nicolien over Jakir en Panagoulis, de interviews met Spel en het vragen om geld voor zijn mensen.

 

Met: Wim van der Grijn (Van Ditvorst), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Han Römer (Hofland), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 142 | 14 december 2004

Korte inhoud: 1973 -Met Spel langs bakkers in het noorden van het land. Ad blijft thuis omdat hij verkouden is. Nicolien, aan de telefoon, is bang dat de vakantie niet doorgaat. Bespreking van een knipselmap met Joop.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Felix Jan Kuypers (Anton Spel), Wim Smits (bakker Weggen), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 143 | 15 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Balk deelt mee dat Sien bevorderd is en dat het organisatierapport is geaccepteerd. Met mevrouw Moederman over haar pensionering. Met Jaring en Freek over de verzakking van het pand en het organisatierapport. Kort gesprek met Manda. Beerta begrijpt niet dat Maarten een hommel bevrijdt. Buitenrust Hettema komt een boterham eten. Over het rapport voor de Wetenschappelijke Commissie, over Buitenrust Hettema´s boek over wajangpoppen en over zijn studenten.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Marlies Hamelynck (Mevrouw Moederman), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Joop Keesmaat (Beerta) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).

 

Deel 144 | 16 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Maarten, Beerta en Buitenrust-Hettema met zijn drieën naar het station, naar het afscheid van Munting. Op de postzegelmarkt wordt Beerta kraaiend begroet door een jongen, op het station treffen ze Van der Land. Over de spelling van diens voornaam, over Van der Meulen die fout is geweest en over de platen met de toespraken van Mussert. In Enkhuizen voegt Van der Land zich bij Corsten en later bij Van der Meulen, die Maarten negeert. Elco Dreesman leidt Munting binnen. Buitenrust Hettema geeft Maarten een stukje marsepein omdat hij eruitziet alsof hij hoofdpijn heeft. Bij het ontbijt klinkt door de radio het Wilhelmus ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van de Koningin. Het ontroert Maarten. Balk doet met een kleine buiging de deur voor hem open. Bij de koffie ergert Maarten zich aan de aandacht die Rentjes aan Joop besteedt. Het kontje van Gaby Wildeboer. Gesprek over het watertekort en de wc tussen Rik Bracht, Goud, Freek Matser, van ´t Schip, Pastoors en Flip de Fluiter. Balk vraagt Maarten of hij attaches heeft bij het PBF. Freek maakt zich zorgen over Maartens gezondheid. Er is een brief van Pieters die het artikel van Piebenga afwijst. Beerta wil geen ruzie maken over de beslissing van Pieters.

 

Met: Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Theo de Groot (Elco Dreesman), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Theo Pont (Koos Rentjes), Jack Vecht (Geert Meierink), Ad van Kempen (Mark Grosz), Tom Sijtsma (Nico Goud), Paul Hoes (Rik Bracht), Hans Dagelet (Freek Matser), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Huub Stapel (Huub Pastoors), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Mark Rietman (Jaap Balk) en Kees Hulst (Bart de Roode).

 

Deel 145 | 17 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Joop gaat naar huis met de mededeling dat ze maar recht heeft op viervijfde van een vrije dag. Nicolien vindt het idioot dat hij zich zo druk maakt over zo´n brief van Pieters. ´s Nachts maakt hij haar wakker met zijn gewoel en verdwijnt naar het kamertje. Maarten schrijft een brief aan Pieters, Beerta vindt hem uitstekend. Bezoek aan Frans Veen. Over Allende, de slakken, het watertekort.

 

Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Alexander van Heteren (Sparreboom), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Dagelet (Freek Matser) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 146 | 20 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Bezoek aan Frans Veen (vervolg). Over het watertekort. De ouders van Frans Veen komen ook. Ad is weer beter. Haan vraagt wanneer Maarten weer terug is van vakantie omdat Balk naar het ziekenhuis moet. Ad is verbaasd over de hardheid van de brief aan Pieters. Bij het insteken van fiches in de kaartsysteemkamer vindt Maarten de afgebroken dol van de zeis uit Wieringen. Dat geeft hem een gevoel van vervreemding. Pieters geeft Maarten gelijk. In de vakantie droomt Maarten over een boek over het Bureau, over De Heer en Rentjes. Terug van vakantie belt Nicolien haar moeder en Ad en Heidi om te zeggen dat ze wat eerder terug zijn gekomen omdat Maarten ziek is. Maarten brengt verslag uit over zijn bezoek aan de dokter.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Allard van der Scheer (vader van Frans Veen), Gusta Teengs Gerritsen (moeder van Frans Veen), Hans Hoes (Ad Muller), Hanneke Riemer (dé Haan), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 147 | 21 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Beerta belt, verontrust door de geheimzinnigheid van Bart. Dat irriteert Maarten. De eerste dag na de vakantie. Maarten feliciteert Bart ten onrechte met zijn verjaardag. Ad is ziek maar komt even later binnen, wat geïrriteerd als Maarten niet begrijpt dat hij oververmoeid is. Ad is wat argwanend en vijandig. Hij vertelt meesmuilend hoe Marietje met het ondergoed van Nicolien heeft gesleept en over de iriscopist. Maarten vraagt advies over zijn radio. Jaring vraagt werk voor Graanschuur. Bart wil het raam dicht. Graanschuur wordt aan het maken van een trefwoordenboek gezet, waarover vervolgens vergaderd wordt. Bart heeft bedenkingen en wijst op slordigheden in het systeem en de service aan de bezoekers. Maarten stelt voor een ventilator te plaatsen.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Kenneth Herdigein (Stanley Graanschuur) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 148 | 22 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Op verzoek van Bart vraagt Maarten aan Bavelaar een ventilator. Gesprek met De Vries over zijn radio. In de koffieruimte vertelt hij over de vakantie, in aanwezigheid van Goud, Bracht, Pastoors, Meierink en Rentjes. Buitenrust Hettema komt langs. Over zijn colleges en de olieboycot. Bezoek aan Ad en Heidi om kaas uit Frankrijk te brengen. Heidi heeft gebakjes.

 

Met: Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Cas Enklaar (J. de Vries), Theo Pont (Koos Rentjes), Tom Sijtsma (Nico Goud), Huub Stapel (Huub Pastoors), Paul Hoes (Rik Bracht), Jack Vecht (Geert Meierink), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 149 | 23 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Bezoek aan Ad en Heidi om kaas uit Frankrijk te brengen (vervolg). Over drank. De kattenren. Een schreeuwende fietser in de Wolvenstraat. Aanval van Van der Meulen op de hulp van de afdeling bij het sprookjesboek. Bart vindt dat daarvoor richtlijnen moeten worden opgesteld. Maarten en Ad hebben daar geen behoefte aan. De autoloze zondag. Maarten en Nicolien bezoeken Maartens vader.

 

Met: Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Eric van der Donk (de vader van Maarten) en Felix Jan Kuypers (Kees Koning).

 

Deel 150 | 24 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Nicolien en Maarten op de terugweg van Maartens vader. Met Bart en Ad over de autoloze zondag, over Israël en de Arabieren. Stafvergadering met Balk, Haan, Rentjes. Over de ontheffing van het rijverbod, de opvolging van mevrouw Moederman en haar afscheid, de wc´s en Wigbold. Met Graanschuur over het trefwoordenboek. Met Freek naar huis: over Ajax, voetbal, pesten op school.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Mark Rietman (Jaap Balk), Hanneke Riemer (dé Haan), Theo Pont (Koos Rentjes), Kennethe Herdigein (Stanley Graanschuur), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 151 | 27 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Bart en Ad over het stoken van hout en de dierenbescherming. Met Ad in de koffieruimte. Over de reclame voor panty pé en over de droom van Maarten waarin hij Ad en Bart verdedigt tegen ontslag. De reactie van Ad maakt hem triest. Naar Enkhuizen. In de trein met Luning Prak en Corsten. Thuis treft hij Henriette en de moeder van Nicolien. Ze gaan pannekoeken eten.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Marcel Musters (Henk Wigbold), Wim van der Grijn (Luning Prak), Fred Goessens (Corsten), Catherine ten Bruggencate (Henriëtte Fagel), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 152 | 28 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Balk is ziek. Maarten zoekt op verzoek van Bavelaar een nieuwjaarskaart uit. Bij de koffie met Ad, Mia, Goud en Lex over de auto, Ad en Mia keren zich tegen hem. Conflict met Balk over de nieuwjaarskaart. Bart ergert zich over de afkortingen die de dames gebruiken. Woede van Maarten over het gedrag van Balk als hij naar huis loopt en ´s nachts. Balk, Haan en Maarten ontvangen de sollicitanten voor mevrouw Moederman. Bekenkamp wordt gekozen. Droom waarin Maarten Balk de waarheid zegt.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hanneke Riemer (dé Haan), Cas Enklaar (J. de Vries), Maeve van der Steen (sollicitante) en Ton Kas (Gerrit Bekenkamp).

 

Deel 153 | 29 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Buitenrust Hettema over het interview met Spel en zijn autobiografie. Wigbold vraagt of Maarten soms in het weekend op het Bureau is geweest en het licht heeft laten branden. Joop maakt daar een grapje over. De trouwkaart van Halbe. Met Bart over het veldwerk, de zin van het werk, het verminderen van de controle. Ad informeert naar Maartens radio. Met Bart over Tinbergen, die alles met de tram doet. Jaring over een cadeau voor Halbe. Afspraak met Manda over de systematiek. Bavelaar probeert gemene zaak met Maarten te maken tegen Balk. In de koffieruimte over volle treinen, groeten en de bezorgdheid van Freek over Maartens gezondheid. Over vroeger vrij op Sinterklaas.

 

Met: Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Kees Hulst (Bart de Roode), Hans Dagelet (Freek Matser), Paul Hoes (Rik Bracht), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Jack Vecht (Geert Meierink), Theo Pont (Koos Rentjes) en Evert van der Meulen (Wim Bosman).

 

Deel 154 | 30 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Over vroeger vrij op Sinterklaas (vervolg). Maarten heeft het land en schaamt zich. In de trein naar Antwerpen met Kaatje Kater, Buitenrust-Hettema, Beerta en Wiegel. Redactieraad in Antwerpen. Wiegel komt onverwacht met een voorstel voor de tijdschriftenschouw.

 

Met: Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jack Vecht (Geert Meierink), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Joop Keesmaat (Beerta), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Marc Decorte (Louis Dop), Michel van Dousselaere (Pieters), Herman Verbeek (Geschiere), Wim Meeuwisse (Stalpers) en Bob De Moor (De Brouckere).

 

Deel 155 | 31 december 2004

Korte inhoud: 1973 - Pieters met ideeën over een reorganisatie. Op de terugweg begint Kaatje Kater over Maartens proefschrift. Thuis heeft Nicolien met hem te doen. Maarten brengt verslag uit aan Bart, Ad en Freek. Beerta verdedigt zijn stemgedrag. Bart en Freek zijn niet voetstoots bereid mee te doen met een nieuwe informatierubriek.

 

Met: Michel van Dousselaere (Pieters), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Herman Verbeek (Geschiere), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Joop Keesmaat (Beerta), Marc Decorte (Louis Dop), Wim Meeuwisse (Stalpers), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 156 | 3 januari 2005

Korte inhoud: 1973 - Beerta vindt het verdrietig dat Buitenrust Hettema niet tegen kritiek kan. Bart klaagt onder vier ogen over de werkdruk. Maarten loopt met Freek en Halbe naar huis. Freek gelooft niet dat Maarten zich niet op zijn gemak voelt. De droom van Bart over Maarten. Over het vegetarisme en het dogmatisme van vrouwen. Over de brief van de intellectuelen over het opnemen van 250.000 joden. Bart en Ad over een catalogus erotica. Over dogmatiek. Over het opzeggen van Sekstant. In de regen naar het Bureau. Reacties van Geert, Joop, Sien en Bart op de regen. Ad blijft thuis omdat hij anders ziek wordt. Bavelaar wil benzinebonnen voor Jaring bestellen. Maarten werkt daar niet aan mee.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Dagelet (Freek Matser), Marcel Hensema (Halbe Tromp), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jack Vecht (Geert Meierink) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).

 

Deel 157 | 4 januari 2005

Korte inhoud: 1973 - Met Jaring, Bavelaar en Bart over de Benzinebonnen. Woedende reactie van Balk. Maarten woedend naar de markt, komt in aanvaring met een vrouw die voor haar beurt gaat. Wigbold wil Maarten uitleggen hoe de kachel werkt, omdat Balk er de volgende dag niet is. Maarten belt daar Balk kwaad over op, Balk bindt in. Maarten vertelt aan Bart en Ad dat hij op de Hoge Veluwe heeft gewandeld en ganzen heeft gezien. Sarcastische opmerking van Ad over het eten van gans, ontstemming van Bart. Lex bij de koffie over het sparen van Verkade-albums. Bart ontstemd als Maarten Lex een zeikerd noemt: hij zeikt zelf ook, over de radio. Ad boos als Maarten Wigbold een bedrieger noemt. Maarten over een concert in de Noorderkerk en zijn ideale maatschappij.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Tom Sijtsma (Nico Goud), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Maeve van der Steen (Appelenvrouw), Fred Goessens (Man op markt), Marcel Musters (Henk Wigbold), Hans Hoes (Ad Muller) en Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip).

 

Deel 158 | 5 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Commissievergadering. Over de film, Pieters, de reorganisatie van de wetenschap. Maarten krijgt de opdracht, op instigatie van Appel, om een symposion over het huwelijk te organiseren. Daarover praat hij achteraf met Bart, Ad en Beerta. Ad komt verkrampt op het Bureau en weigert medewerking. Vergadering met de afdeling en Jaring.

 

Met: Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Hans Trentelman (Goslinga), Peer Mascini (Vester Jeuring), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Porgy Franssen (Karl Appel), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).

 

Deel 159 | 6 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Vergadering met de afdeling en Jaring (vervolg). Daarna komt Ad zeggen dat hij toch wel wil meewerken. Afscheid van mevrouw Moederman. Over de reorganisatie van de wetenschap met Mark Grosz, Elleke Laurier en Rik Bracht.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Mark Rietman (Jaap C. Balk), Marlies Hamelynck (mevrouw Moederman), Hanneke Riemer (dé Haan), Ad van Kempen (Mark Grosz), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Paul Hoes (Rik Bracht), Kees Hulst (Bart de Roode), Marieke van Weelden (Mia van Idegem) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).

 

Deel 160 | 7 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Afscheid van mevrouw Moederman (vervolg). Kritiek van Bart op Maartens optreden tijdens de vergadering. Jaring vraagt advies over de ziekte van Elsje en de wens van Halbe om naar Helsinki te gaan. Discussie tussen Ad en Bart over dierentuinen. Maarten hapt naar adem op weg naar het Bureau. Irritatie over de rotzooi op zijn bureau. Freek: ´Die intens vermoeide lach van je.´ Bij de koffie gaat het over dromen met Mia, Ad, Joop, Goud, Lex. Maarten heeft gedroomd dat hij vervroegd met pensioen ging. Tussenkomst van Balk. Begrotingsbespreking met Bavelaar.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Tom Sijtsma (Nico Goud), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Marlies Hamelynck (Mevrouw Moederman), Jacob Derwig (Bart Asjes), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Marieke van Weelden (Mia van Idegem) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).

 

Deel 161 | 10 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Begrotingsbespreking met Bavelaar (vervolg). Tromp heeft verlof buiten bezwaar gevraagd aan het Hoofdbureau. Bavelaar nodigt zichzelf uit. Gesprek met Tromp over bureaucratie. Met Bavelaar naar huis, over haar carrière, haar kijk op Beerta, de dood van Slofstra. Maarten en Ad bekijken met Winkler en Vester Jeuring de film over Roswinkel.

 

Met: Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Hensema (Halbe Tromp), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Peter te Nuyl (Winkler) en Peer Mascini (Vester Jeuring).

 

Deel 162 | 11 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Maarten en Ad bekijken met Winkler en Vester Jeuring de film over Roswinkel (vervolg). Maarten ziek, Ad ook. Bart acht zich niet bevoegd om in plaats van Maarten advies over de reorganisatie uit te brengen. Droom over Balk en een boek. Maarten weer aan het werk. Reacties van Nicolien, Joop, Sien, Manda en Bart. Bart weigert over het rapport te praten, heeft gewacht met het doorschuiven van de kasten, bang dat Maarten hem anders een verwijt zou maken. Balk is niet meer geïnteresseerd in Maartens advies. Met Mia over de ziekte van Ad. Bart meent dat ze allemaal overwerkt raken. Maarten blijft thuis om het commentaar bij de film te schrijven. Verwijten van Nicolien.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Peer Mascini (Vester Jeuring), Peter te Nuyl (Winkler), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Marcel Musters (Henk Wigbold) en Marieke van Weelden (Mia van Idegem).

 

Deel 163 | 12 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Verwijten van Nicolien (vervolg). Over werken en solidariteit. Bart maakt zich bezorgd over het werken van Maarten. Ad is weer beter en voelt zich de lul. De moeder van Nicolien kan haar oogdruppeltjes niet vinden. Met Nicolien over haar moeder.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Kitty Courbois (de moeder van Nicolien).

 

Deel 164 | 13 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Ruzie met Nicolien over solidariteit. Maarten doorziet zichzelf. Maarten doet Ad verschillende voorstellen om het weer goed te maken. Met Bart en Ad over de Surinamers. In de koffieruimte over hennep en de tomaten van Lex. Met Rentjes en Pastoors over de rubriek Landbouw. Maartens opmerking over wat Rentjes met zijn mensen doet wordt dubbelzinnig opgevat. Bart en Ad hebben daar veel plezier om. Maarten voelt zich in een jungle. Gedeprimeerd naar huis. Slapeloos.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Huub Stapel (Huub Pastoors), Theo Pont (Koos Rentjes), Ton Kas (Geert Bekenkamp), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip) en Jack Vecht (Geert Meierink).

 

Deel 165 | 14 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Veldwerk in Eemnes. Daarna naar zijn vader: over politiek en over vroeger. Maarten met Tjitske en Goud over PSP en PPR en het afsluiten van de binnenstad.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Rob van de Meeberg (Wiggerts, de jongere broer van Wiggerts), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Felix Jan Kuypers (Kees Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Tom Sijtsma (Nico Goud).

 

Deel 166 | 17 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Emma Boomsma, Bart en de werkbriefjes. Rentjes en Lex over de WAO.Redactievergadering van Ons Tijdschrift in Amsterdam. Over de litteratuurinformatie, de Vlaamse inbreng, de ledenlijst van de Vereniging voor Vlaamse volkscultuur, de trouwring. Pieters stelt voor elkaar te tutoyeren.

 

Met: Raymonde de Kuyper (Emma Boomsma-Varkevisser), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Theo Pont (Koos Rentjes), Joop Keesmaat (Beerta), Michel van Dousselaere (Staaf Pieters) en Lucas Vandervost (Jan Nelissen).

 

Deel 167 | 18 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Beerta is gekwetst omdat Maarten hem onbetrouwbaar heeft genoemd. Het voorstel van Pieters elkaar te tutoyeren deprimeert Maarten als hij naar huis loopt. In de koffieruimte vertelt hij wat er is voorgevallen, waarop Balk Maarten om uitleg vraagt. Lex wil weten waarom ze geen eigen tijdschrift beginnen. Beerta wil daar niet van horen. Bij de thee gesprek over de wereldondergang. Over het fluiten van Maartens grammofoon. Bezoek van Frans Veen. Over Beaujolais helemaal over het asfalt gereden, over slakken, over de buurvrouw van Frans. Maarten vertelt dat Ad niet naar Helsinki mag. Over verantwoordelijkheid, lafheid, intimiteit met Manda en het tutoyeren van Pieters.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Hans Dagelet (Freek Matser), Ton Kas (Gerrit Bekekamp), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 168 | 19 januari 2005
Korte inhoud 1974 - Bezoek van Klaas en Henriette. Klaas twijfelt aan het leraarschap maar niet aan de jonge mens. Maarten geeft de schuld aan de sociale voorzieningen, Nicolien vindt dat rechts.Ad mag van Heidi met de trein ook niet naar Helsinki. Brief van Pieters. Maarten biedt aan in Ad zijn plaats te gaan, waarop Ad weer aarzelt. Beerta maakt zich zorgen. Maarten gaat met vakantie. Maarten en Nicolien bezoeken na de vakantie Ad en Heidi met als cadeau twee likeurglaasjes. Over hun vakanties.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Catherine ten Bruggencate (Henriëtte Fagel), Peter Blok (Klaas de Ruiter), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Dagelet (Freek Matser), Cas Enklaar (J. de Vries) en Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 169 | 20 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Over de angst van Ad en Heidi en de ontsnapte gevangene die Maarten en Nicolien ontmoet hebben. Over Helsinki. Over de nieuwe erker, de aardbeienplanten en de brief van de Atlas. Balk heeft een brief uit Stellenbosch gehad, maar wil daar niet op reageren. Hij deelt mee dat de President van het Hoofdbureau het Bureau komt bezoeken. Een brief van Lukács met het verzoek aan Maarten om in Visegrad een lezing over de wieg te houden. Reacties van Sien, Bart en Ad, verwijt van Maarten aan Beerta. Reactie van Freek op het bezoek van de President. Maarten gaat naar de kluis om de vragenlijsten over de wieg in te zien. Bezoek van de President van het Hoofdbureau. De houding van Beerta en Balk. Maarten is alleen bezig. De bromvlieg.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Mark Rietman (Jaap Balk), Jack Vecht (Geert Meierink), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Dagelet (Freek Matser), Wim van der Grijn (President van het hoofdbureau) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 170 | 21 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Een meneer Van Vloten wil gegevens over St. Jan. Manda over haar gekte en het Bureau als inrichting. Maarten komt tegelijk met Sien aan bij het Bureau. Ad is terug uit Helsinki. Het spinnetje in zijn portemonnaie. Als hij verslag doet komt Beerta binnen. Het is Maarten te veel, gespannen loopt hij naar de markt. Zelfbespiegeling. Beerta is zijn spaargeld kwijt. Maarten verschuift met Ad en Joop de boeken en valt daarbij van de ladder. Gesprek met een uitgever die een serie over het dagelijks leven wil maken..

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Felix Jan Kuypers (Van Vloten) en Wim van der Grijn (Uitgever De Vries).

 

Deel 171 | 24 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Gesprek met een uitgever die een serie over het dagelijks leven wil maken. Telefonisch gesprek met de burgemeester van Gendt over de uitgave van Stinnissen. Manda en Bart over Maartens val van een ladder. Met Jaring en Freek over de vacature Graanschuur: Richard Escher. Maarten handelt dat af met Balk en Bavelaar. In de koffieruimte vertelt Mia over de kat van haar ouders, gesprek over zetpillen, verhaal van Maarten over een man in de bus. Bart komt met de foto van een vrouw en ze bestuderen die om te zien of ze een trouwring draagt. Ad over geld geven aan de Dierenbescherming. Met Tjitske, Ad en Bart over drankgebruik. Maarten komt het onbemande Bureau binnen, moe. Hij heeft schuldgevoelens als Goud in de portiersloge plaatsneemt.

 

Met: Wim van der Grijn (Uitgever De Vries), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Karsenbarg (burgemeester van Gendt), Hans Hoes (Ad Muller), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacob Derwig (Bart Asjes), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Tom Sijtsma (Nico Goud).

 

Deel 172 | 25 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Hij heeft ook schuldgevoelens als Joop zich verontschuldigt als ze te laat is. Hij knipt voor Ad een bericht uit over een hond. Bart heeft thuis verteld dat Maarten van de ladder is gevallen, tot vermaak van zijn kinderen. Gesprek over Imming. Ad wil Manda niet begeleiden. Bij de koffie de prentbriefkaart van Flip de Fluiter. Mia met Freek, Joop en Halbe over haar droom, Maarten over zijn treindromen. Dé Haan vraagt Maarten bij haar te komen. Maarten voelt dat als een bedreiging maar het blijkt te gaan over de aanstelling van Lagerweij. Met Joop over een map. Naar de markt, onder andere om becel voor Goud te kopen. Aantrekkingskracht van Sien. Droom over Sien. Met Stinnissen en de burgemeester van Gendt over de uitgave van diens verhalen.

 

Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Hans Dagelet (Freek Matser), Marcel Hensema (Halbe Tromp), Hanneke Riemer (dé Haan), Tom Sijtsma (Nico Goud), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Karsenbarg (burgemeester van Gendt) en Allard van der Scheer (Stinnissen).

 

Deel 173 | 26 januari 2005

Korte inhoud:1974 - Op de fiets naar Arnhem: de bromfietsers op de brug. Maarten werkt thuis aan zijn lezing over de wieg. Woede van Nicolien. Maarten blijft thuis werken. Kritiek van Bart. Nicolien biedt aan om te helpen. Tjitske komt boeken brengen. Over haar afkomst. Nicolien vindt haar niks. Gesprek bij de koffie over haardracht met onder andere Bart de Roode. Sien, en later Ad en Bart en Freek, over de lezing van Maarten.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jack Vecht (Geert Meierink), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Kees Hulst (Bart de Roode), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Niels Croiset (Aad Ritsen), Paul Hoes (Rik Bracht), Evert van der Meulen (Wim Bosman) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).

 

Deel 174 | 27 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Met Ad en Bart over de lezing van Maarten. Met Manda over de trouwring. Met Freek over de lezing. Ad blijft weg zonder iets te zeggen. Bart denkt dat hij het te druk heeft en verwijt Maarten onbegrip. Over Van Maurik en Barts afkeer van het schrijven over personen en zijn angst dat Maarten dat nog eens over hem zal doen. Nicolien belt over Pieterburen. Maarten zoekt het telefoonnummer en praat met De Vries over diens vakantie en met Bart over Pieterburen. Ad komt even langs, maar weigert te zeggen wanneer hij weer terugkomt. Sien heeft haar commentaar af. Maarten kritiseert het en gaat triest naar huis.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Hans Dagelet (Freek Matser), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Cas Enklaar (J. de Vries), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Wilbert Gieske (Hans Wiegersma).

 

Deel 175 | 28 januari 2005

Korte inhoud:1974 - Sien heeft haar commentaar af. Maarten kritiseert het en gaat triest naar huis. Maarten schrijft in een ruk de laatste bladzij van de wieg en voelt zich dan bedreigd. Beerta gaat een feest houden en wil advies over de drank. Balk zegt in de koffieruimte dat hij wel met Beatrix naar bed had gewild. Mia vertelt dat tante Betje is overleden. Over snelheidsbeperking, de motoren van Bekenkamp, de helmen. Met Tjitske over dienstweigeren en fietsen, met Pastoors over de mensenkennis van Balk. Tegelijk met Joop naar huis. Nicolien belt Ad en Heidi. Ad weet niet of hij met vakantie is.

 

Met: Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Koos Rentjes (Theo Pont), Jack Vecht (Geert Meierink), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Ton Kas (Geert Bekekamp), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Huub Stapel (Huub Pastoors), Paul Hoes (Rik Bracht), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 176 | 31 januari 2005

Korte inhoud: 1974 - Bezoek van de vader van Maarten. Gesprek over Maartens lezing, over het schrijven van een handboek, over Surinamers. Maarten slapeloos. Dolgedraaid naar het Bureau. Een man met een helm op de stoep van de bank. Achterstallige post van Ad. Bart stuurloos, doet Maarten verwijten.

 

Met: Eric van der Donk (de vader van Maarten), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien)en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 177 | 1 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Beerta ontzet over de enquête van Pieters over de trouwring. Halbe wil nog maar één dag werken. De koffieruimte: Bekenkamp heeft er een kind bij. Over de vrouw die van het balkon is gesprongen en het parachutespringen van Bekenkamp. Beerta´s brief aan Pieters. Bekenkamp komt litteratuur zoeken over de valkenjacht. Buitenrust Hettema sneert op de Atlas. Omdat hij een congres heeft kan hij niet op Beerta´s feest komen. Kipperman is onder behandeling van een psychiater. Ravelli heeft een sabbatical year, Buitenrust Hettema doet daar sceptisch over.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Marcel Hensema (Halbe Tromp), Mark Rietman (Jaap Balk), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Hans Dagelet (Freek Matser), Marcel Musters (Henk Wigbold), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Jack Vecht (Geert Meierink), Niels Croiset (Aad Ritsen), Theo Pont (Koos Rentjes), Kees Hulst (Bart de Roode) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).

 

Deel 178 | 2 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Sien wil met Buitenrust-Hettema praten over haar bijvak. Bart en Maarten over het stelen van stenen. Maarten stelt voor om met zijn drieën naar de RKD te gaan. Bart reageert zuinig, Ad wantrouwend. Beerta over de brief van Pieters. Maarten, Bart en Ad naar de RKD en naar Leiden. Bart over gemolesteerd worden.

 

Met: Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Michel van Dousselaere (Staaf Pieters), Maeve van der Steen (Baliemeisje RKD) en Gusta Teengs Gerritsen (Juffrouw Bruining).

 

Deel 179 | 3 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Nog eens over de kaart van De Fluiter. Het antwoord van Beerta aan Pieters. De declaratie van Bart. Over het interview met Vredeling. Telefoongesprek van Beerta met Karel over zijn feest. Mia schamper over Maartens bezoek aan de RKD. Lex over het feest. Bespreking van de brief van Pieters. Maarten wil geen compromissen. Freek, Bart en Ad kiezen de kant van Beerta tegen het radicalisme van Maarten.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Cas Enklaar (J. de Vries), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 180 | 4 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Bespreking van de brief van Pieters. De detailkritiek van Bart irriteert Beerta. Het Atlascongres in Visegrad. Maarten deelt zijn kamer met Jan Nelissen. Opening van het congres. Maarten is ziek. Eerste bijeenkomst.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Réká Urbán (Hongaars meisje), Delilah van Eijck (Chinees-Amerikaans meisje), István Jeney (Lajos Lukács), Lucas Vandervorst (Jan Nelissen), Peter K. Rempart (Endre Füzes), Herbert Meurer (Henri Klee), Natasja Hanusova (Helena Slovacevicova), Guido Hammesfahr (Prof. Fischbächle), Chaim Levano (Horvatic), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann) en Donal Merren (O´Reilly).

 

Deel 181 | 7 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Het Atlascongres in Visegrad (vervolg). Bijeenkomst. Lunch met Güntermann, diens vrouw en Frau Grübler. Larsson is dood. Maartens lezing over spijsvetten en discussie. Onder het eten met Beerta, Nelissen en Klee.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Pierre Siegenthaler (Prof. Sonderegger), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Meina Kentner (Frau Güntermann), Susanne Häusler (Frau Grübler), Herbert Meurer (Henri Klee), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Christoph Kamcke (Herr Petsch), Chaim Levano (Horvatic), Natasja Hanusova (Helena Slovacevicova) en Istvan Jeney (Lajos Lucács).

 

Deel 182 | 8 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Het Atlascongres in Visegrad (vervolg). Met Klastrup. Lezing over de wieg. Maarten ergert zich weer aan Horvatic.

 

Met: István Jeney (Lajos Lucács), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ditrich Hollinderbäumer (Axel Klastrup), Peter K. Rempart (Endre Füzes), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Herbert Meurer (Henri Klee), Chaim Levano (Horvatic), guido Hammesfahr (Prof. Fischbächle), Susanne Häusler (Frau Grübler) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 183 | 9 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Het Atlascongres in Visegrad (vervolg). Maarten opent de vergadering. Ergernis over Horvatic met Klee en Nelissen. Discussie over de gang van zaken. Conflict tussen Maarten en Horvatic over de verkiezingen van de bestuursleden die volgens Maarten te dictatoriaal is, waardoor de werkzaamheden voor de Atlas gefrustreerd worden.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Chaim Levano (Horvatic), Lucas Vandervorst (Jan Nelissen), Herbert Meurer (Henri Klee), Ditrich Hollinderbäumer (Axel Klastrup), Donal Merren (Alan Bailey), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Natasja Hanusova (Helena Slovacevicova) en Pierre Siegenthaler (Prof. Sonderegger).

 

Deel 184 | 10 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Het Atlascongres in Visegrad. Conflict tussen Maarten en Horvatic over de verkiezingen van de bestuursleden die volgens Maarten te dictatoriaal is, waardoor de werkzaamheden voor de Atlas gefrustreerd worden (vervolg) Maarten moet bloemen aanbieden. Gesprek met Jan Nelissen.

 

Met: Pierre Siegenthaler (Prof. Sonderegger), Chaim Levano (Horvatic), Donal Merren (O´Reilley) Krijn ter Braak (Maarten Koning), Susanne Häusler (Frau Grübler), Joop Keesmaat (Beerta), István Jeney (Lajos Lucács), Lucas Vandervorst (Jan Nelissen), Herbert Meurer (Henri Klee), Peter K. Rempart (Endre Füzes), Szoka Grifioen (Eszter Kovács), Guido Hammesfahr (Fischbächle), Genna Sosonko (Bloch), en Joachim Nimtz (Wolf Güntermann).

 

Deel 185 | 11 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Maarten weer terug.Reacties van Joop, Sien, Ad. De brief van Beerta aan Horvatic. Reacties van Bavelaar en Balk. Manda krijgt een zuurtje en vertelt dat ze bij haar vriend gaat wonen, die priester is. Ze vraagt of ze af en toe thuis mag werken. Maarten staat het toe met angst voor Balk. Tegelijk met Sien de deur uit. Gevoel van vertrouwelijkheid. Bezoek aan Frans Veen. Over de dood van zijn moeder.

 

Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Maureen Teeuwen (Manda Kraai) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 186 | 14 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Bezoek aan Frans Veen (vervolg), over dwanghandelingen. Beerta heeft met Pieters gesproken, die bij zijn standpunt blijft. Beerta wil concessies doen. Maarten stelt Balk op de hoogte. In de koffiekamer gesprek over de verzetsfilm van de VPRO. Op weg naar het Bureau. Joop vraagt vrij om haar vader in het ziekenhuis te bezoeken, maar wil het wel inhalen. Buitenrust Hettema komt na zijn college lunchen. Over Hongarije. Zijn broer is overleden.

 

Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Niels Croiset (Aad Ritsen), Tom Sijtsma (Nico Goud), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Jack Vecht (Geert Meierink), Huub Stapel (Huub Pastoors), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Freek Matser (Hans Dagelet), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).

 

Deel 187 | 15 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Buitenrust Hettema komt na zijn college lunchen (vervolg), over zijn tevredenheid met zichzelf, over Sien, over zijn muzikaliteit. Met Joop over het in elkaar slaan van haar vader en haar werk. De brief van Van de Kasteele over de uitgave van zijn verhalen. Maartens antwoord aan Van de Kasteele. Discussie over bloemen voor Manda.

 

Met: Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Harry van Rijthoven (van de Kasteele), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Anneke Blom (Tjitske van den Akker).

 

Deel 188 | 16 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Redactievergadering in Middelburg. Bart is verbaasd over de aan Manda gegeven toestemming om thuis te werken. Maarten voelt zich betrapt. Buitenrust Hettema komt overdrukjes aan Sien brengen. Beerta wil concessies aan Pieters doen tot woede van Maarten. Droom over Simon Achterop.

 

Met: Joop Keesmaat (Beerta), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Michel van Dousselaere (Staaf Pieters), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Jacob Derwig (Bart Asjes), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).

 

Deel 189 | 17 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Zorgelijk naar het Bureau. De brief aan De Vlaming om hem uit te nodigen voor het symposion. Bart blijkt over die brief gedroomd te hebben. Bij de koffie klaagt Mia over het ziekenfonds, Beerta, Tjitske, Joop, Ad en Sien praten over sexualiteit vroeger en nu. Over de derde mei en de Kruisvinding. Bezoek aan Jonker. Onaardige opmerking over het niet-publiceren van Bart. Met Sien over het bezoek aan de margarinefabriek. Balk belt dat Hofland komt. Spel belt om een afspraak te maken. Met Beerta over margarine. Met Manda en Hans Wiegersma over een kaart. Van der Land belt. Maarten is ontroerd dat Hans Wiegersma zijn pen heeft gerepareerd. Bart weigert de verantwoordelijkheid voor de ontvangst van Hofland.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Mark Rietman (Jaap Balk), Felix Jan Kuypers (Anton Spel), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Wilbert Gieske (Hans Wiegersma).

 

Deel 190 | 18 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - De vriend van Tjitske komt binnen en later de man voor het linoleum. Bart is toch naar het Bureau gekomen en reageert verongelijkt als blijkt dat Maarten niet naar de vergadering is gegaan. Over de afsluiting van de Oosterschelde. Bezoek van Hofland en Uitdenhaag voor Manda en Tjitske. Bezoek aan de vader van Maarten in het ziekenhuis.

 

Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Theo de Groot (vriend van Tjitske), Cas Enklaar (J. de Vries), Leslie De Gruyter (Dekking), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Rob van de Meeberg (Uitdenhaag), Han Römer (Hofland), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 191 | 21 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Bezoek aan de vader van Maarten in het ziekenhuis (vervolg). Droom over een bende dieven. Afdelingsvergadering. Conflict met Bart over Nixon-achtige toestanden. Terneergeslagen naar huis. Naar het ziekenhuis.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 192 | 22 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Naar het ziekenhuis, bezoek aan de vader van Maarten (vervolg). Kees wil een superspecialist raadplegen. Barts bezwaren tegen het beleid. De nieuwjaarskaarten van Beerta. Ad stelt voor om samen een huis te kopen. Buitenrust Hettema over Ad en over interviewen.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Felix Jan Kuypers (Kees Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).

 

Deel 193 | 23 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Buitenrust Hettema over interviewen (vervolg). Sien brengt hem litteratuur. Maarten loopt met hem mee tot de markt: over de VPRO, over de reactie van zijn schoonzuster op de dood van zijn broer, over Sien, over de oude dienstbode, over schroom ten opzichte van de bezittingen van een dode. Reactie van Nicolien op het voorstel van Ad. Met Nicolien op bezoek bij zijn vader in het ziekenhuis. Overlijdensadvertenties in de krant. Maarten bekijkt een huis met Ad en Heidi. Met Ad over Nicolien´s bezwaar tegen het in één huis wonen met mensen die ze kent. Vergadering van de Redactieraad in Antwerpen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Wim Meeuwissen (Stalpers) en Marjon Brandsma (Kaatje Kater).

 

Deel 194 | 24 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Vergadering van de Redactieraad in Antwerpen. Bezoek aan de vader van Maarten in het ziekenhuis.

 

Met: Michel van Dousselaere (Staaf Pieters), Wim Meeuwissen (Stalpers), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Marc Decorte (Louis Dop), Joop Keesmaat (Beerta), Eric van der Donk (de vader van Maarten) en Delilah van Eyck (Verpleegster).

 

Deel 195 | 25 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Bezoek aan de vader van Maarten in het ziekenhuis (vervolg), daarna de telefoon in de nacht. Bart en Ad vragen naar de vergadering. Beerta heeft er nog eens over nagedacht en komt met een compromis.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 196 | 28 februari 2005

Korte inhoud: 1974 - Freek begrijpt niet wat Maarten tegen Brabanders heeft. Bekenkamp houdt zich onledig met zijn vissen en slangen in plaats van met zijn werk. Freek biedt zijn excuses aan. Discussie met de afdeling over de vergadering van de Redactieraad. Bezoek aan het ziekenhuis.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Dagelet (Freek Matser), Mike Reus (Joost Kraai), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Joop Keesmaat (Beerta), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Eric van der Donk (de vader van Maarten).

 

Deel 197 | 1 maart 2005

Korte inhoud: 1974/1975 - Bezoek aan het ziekenhuis (vervolg). Beerta heeft met Buitenrust Hettema gesproken en blijft zich verzetten tegen de breuk met Pieters. Bart wil niet met Sien over haar artikel praten voor hij er met Maarten over gepraat heeft. Bavelaar heeft een Abraham voor Balk gekocht.

 

Met: Eric van der Donk (de vader van Maarten), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marijke van der Molen (verpleegster), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar) en Jack Vecht (Geert Meierink).

 

Deel 198 | 2 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Maarten moet de Abraham aan Balk aanbieden Bezoek aan het ziekenhuis. Maarten schrijft een brief aan de Commissie, laat hem Nicolien lezen en brengt hem op zondag naar het Bureau. Beerta vraagt uitstel. Herinnering aan Ons land is als dit kabinet. Bezoek aan het ziekenhuis.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Rob van de Meeberg (Dokter), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 199 | 3 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Bezoek aan het ziekenhuis. Dood van de vader van Maarten. De brief van Beerta. Reacties op de dood van zijn vader van Meierink, Sien, Bart, Manda, Ad. Bart over Maartens opvattingen over godsdienst.

 

Met: Eric van der Donk (de vader van Maarten), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta), Jack Vecht (Geert Meierink), Jacquline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Maureen Teeuwen (Manda Kraai) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 200 | 4 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Over de brief van Beerta met Bart en Ad. Karel belt dat Beerta een beroerte heeft gehad. Maarten geeft dat door aan Balk, Kaatje Kater en Buitenrust Hettema. Goud condoleert hem. Een briefje over Ons Tijdschrift op het bureau van Beerta. Ravelli belt opnieuw. Geluksgevoel bij het naar huis gaan. Commissievergadering in aanwezigheid van Ad en Bart. Over de beroerte van Beerta. Buitenrust Hettema wil Sien er ook bij.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Jeroen Willems (Karel Ravelli), Mark Rietman (Jaap Balk), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Eric van der Donk (de vader van Maarten), Paul van der Lek (Vervloet), Hans Karsenberg (professor Stelmaker), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land) en Geert Lageveen (Jaring Elshout).

 

Deel 201 | 7 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Commissievergadering (vevolg). Mededelingen over het symposion en over de breuk met Ons Tijdschrift. De Commissie wil een eigen tijdschrift. Van der Land stelt voor om de brief aan Pieters en diens collega´s ook door de Voorzitter te laten tekenen. Maarten is daarover ontstemd en zegt hem dat achteraf. Sien reageert ontsteld. Maarten loopt gedesoriënteerd naar huis. Nicolien is boos dat hij het nieuwe tijdschrift op zich heeft genomen. Tjalling Kipperman belt op om te horen hoe het met Beerta gaat. Bart weigert de post voor Beerta te behandelen zolang daar door of namens Beerta geen toestemming is gegeven.

 

Met: Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Hans Trentelman (Goslinga), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Hein Boele (Tjalling Kipperman).

 

Deel 202 | 8 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Ad heeft van Beerta gedroomd, Maarten maakt daarover een grapje, waarna een discussie ontstaat over de uitdrukking Spottershuisjes branden niet. Mark wil Mark Grosz uitnodigen voor de vergadering over de oprichting van een tijdschrift. Bart is daar tegen.Ook Balk weigert brieven aan Beerta te beantwoorden. Gesprek met Bavelaar over de financiering van een eigen tijdschrift. Afdelingsvergadering met Mark over het nieuwe tijdschrift. Bezwaren van Bart en Freek.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Ad van Kempen (Mark Grosz), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Maike Meijer (Elsje Helder), Mike Reus (Joost Kraai) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 203 | 9 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Afdelingsvergadering met Mark over het nieuwe tijdschrift. Bezwaren van Bart en Freek (vervolg). Manda vraagt de volgende vergadering uit te stellen omdat ze dan autorijles heeft. Maarten weigert dat. Gesprek met Bart over de verlichting van diens taak. Bezoek aan Kaatje Kater met de brieven aan Pieters en Jan Nelissen.

 

Met: Maarten Koning (Krijn ter Braak), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ad van Kempen (Mark Grosz), Maike Meijer (Elsje Helder), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller) en Marjonn Brandsma (Kaatje Kater).

 

Deel 204 | 10 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Telefoongesprek met Karel Ravelli. Karel vraagt of Maarten niet een deel van de bezoeken voor zijn rekening kan nemen. Bezoek van Frans Veen. Over de reactie van Maarten op de dood van zijn vader, het harristweed jasje en het vegetarisme van Frans na de dood van zijn moeder. In de koffieruimte. Gesprekken over de trouwring, over het hoesten van Ad en het dragen van beha´s. Bezoek aan Beerta.

 

Met: Jeroen Willems (Karel Ravelli), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Huub Stapel (Huub Pastoors), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Niels Croiset (Aad Ritsen), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Theo Pont (Koos Rentjes), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Ad van Kempen (Mark Grosz), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Paul Hoes (Rick Bracht), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Cas Enklaar (J. de Vries) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 205 | 11 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Telefoongesprek met Karel. Gesprek met Nicolien over hulp bij zelfmoord. Maarten licht Balk in over Beerta, daarna ook Bart en Ad. Opnieuw vergadering over het tijdschrift. Bezwaren van Bart en Freek. Over de naam, de lay-out, de artikelen, de aankondigingen, de ondertekening.

 

Met: Jeroen Willems (Karel Ravelli), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Jacqueline Blok), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Ad van Kempen (Mark Grosz) en Maike Meijer (Elsje Helder).

 

Deel 206 | 14 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Opnieuw vergadering over het tijdschrift, de artikelen, de aankondigingen, de ondertekening. Ad vindt dat Maarten Bart en Freek veel te veel ruimte laat en meldt zich ziek. Bart ziet daarin een bewijs dat het werk te zwaar is. Woede van Sien omdat Bart haar artikel beoordeeld heeft. Reactie van Bart. Bespreking met Ad en Bart van de aan te kondigen boeken. Bezoek van Buitenrust Hettema: over Beerta, Sien, Ad en Bart, zijn uitgever. Maarten loopt een eind met hem mee. Over het domino-spelen met zijn schoonmoeder en niet tegen je verlies kunnen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ad van Kempen (Mark Grosz), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).

 

Deel 207 | 15 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Onbevredigend gesprek met Sien over haar woede-uitval. Bart weigert aanmerkingen te maken op de samenvattingen van Tjitske, waarna een conflict met Tjitske ontstaat, die net als Bart dwarsligt. Ad toont zich solidair. Een hoofdpijnaanval verhindert Maarten naar de correspondentenbijeenkomst te gaan. Ad weigert hem te vervangen omdat hij warm is. Uit het dagboek van Maarten Koning: reflectie op deze strubbelingen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 208 | 16 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Uit het dagboek van Maarten Koning: reflectie op de strubbelingen (vervolg). Bezoek aan Beerta. Als Maarten verslag uitbrengt, concludeert Bart dat Beerta dan toch vooruitgaat. Dat irriteert Maarten. Bart maakt bezwaar tegen verkorte titelbeschrijvingen. Ad gaat ziek naar huis.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 209 | 17 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Op zijn middagwandeling denkt Maarten na over Ad. Bart heeft Kipperman op bezoek gehad toen Maarten naar Wageningen was. Kipperman wil subsidie van CRM vragen om een ambtenaar op het Bureau te plaatsen die belast wordt met de popularisering. Kipperman belt op over zijn plan. Het symposion.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hein Boele (Tjalling Kipperman), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Alexander van Heteren (Sparreboom), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Rob van de Meeberg(Professor Wigman), Huub Stapel (Huub Pastoors), Dimme Treurniet (Jacobo Alblas), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Leslie De Gruyter (Bert De Vlaming), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 210 | 18 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Het symposion (vervolg). Lezing van Maarten over de trouwring.

 

Met: Leslie De Gruyter (Bert De Vlaming), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Dimme Treurniet (Jacobo Alblas), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Rob van de Meeberg (professor Wigman) en Walter Crommelin (Buitenrust Hettema).

 

Deel 211 | 21 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Het symposion (vervolg). Reactie van Balk op het symposion. Buitenrust Hettema komt min of meer zijn verontschuldigingen aanbieden voor zijn solo-optreden. Bezoek aan Beerta. Over het symposion. De Zeemuseumcommissie. De dood van De Baar. Bezoek aan het Buitenmuseum.

 

Met: Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Jim Berghout (Ton Boks), Marcel Musters (Henk Wigbold), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Ursul de Geer (Johan Schilderman), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Theo de Groot (Elco Dreesman), Kees Campfens (de Beer), Wim T. Schippers (Sluizer) en Fred Goessens (Corsten).

 

Deel 212 | 22 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Bezoek aan het Buitenmuseum (vervolg). Voor Maartens huis graaft een man een geul, achter het raam van een lunchroom in de Raadhuisstraat zit Drees, de man van de bontzaak zet een traliehek op een stukje bont. Maarten geeft Tjitske de stek van een Stefanotis voor haar nieuwe huis. Bart wil haar bloemen geven omdat Manda die ook gekregen heeft. Ad over zijn vakantie en zijn ziekte. Freek komt melk opnemen: over Terschelling, de Waddenvereniging, ijsjes eten en het autoverbod. Met Balk en Jaring over het congres van Jaring. In de koffieruimte over de hoofdpijn van Wigbold en het afscheid van Dé Haan, bij de tweede koffie over lego. Bezoek aan Klaas. Gesprek over het harde werken van Maarten.

 

Met: Theo de Groot (Elco Dreesman), Ursul de Geer (Johan Schilderman), Kees Campfens (de Beer), Wim T. Schippers (Sluizer), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Peter van Heeringen (Lex van ´t Schip), Jack Vecht (Geert Meierink), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Ton kas (Gerrit Bekenkamp), Maike Meijer (Elsje Helder).

 

Deel 213 | 23 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Bezoek aan Klaas. Gesprek over het harde werken van Maarten, de jongere generatie, zijn bezoek in Friesland aan een oude, dove man, en over Beerta. Bezoek aan Beerta. Naast zijn bed staat een mand met een jonge spreeuw. Over het afscheid van Dé Haan, die wordt opgevolgd door De Roode, over Klaas, de televisie en de jongere generatie en bij terugkomst op het Bureau met Bart over de spreeuw. ´s Nachts slapeloos om de spreeuw.

 

Met: Peter Blok (Klaas de Ruiter), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van der Hurk (Nicolien), Joop Keesmaat (Beerta) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 214 | 24 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Het congres van Jaring. Rijtoer met het congres. Bart verwijt Maarten dat hij in een bespreking Hélène Grünn een nazi noemt en vindt hem onrijp. Maarten zegt van zichzelf dat hij een gefrustreerde nazi is. Maarten biedt Bart de tijdschriftenrubriek aan.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Kees Campfens (Herr Prof. Künzig), Hans Dagelet (Freek Matser), Meina Kentner (Frau Waltraud Warnar), Guido Hammesfahr (Wimmel), Hans Hoes (Ad Muller), Maike Meijer (Elsje Helder) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 215 | 25 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Balk vraagt Maarten adjunct te worden. Bavelaar heeft een nieuwe kamer en krijgt een Surinamer als hulp. Rentjes komt Lies Meis voorstellen. Maarten hoort in de Boerhaave-kliniek dat Beerta is overgebracht naar het Zonnehuis. Bart wijst Maartens aanbod over de tijdschriftenrubriek af. Deprimerend gesprek over Barts perfectionisme. Maarten wordt er door Wigbold op gewezen dat hij Balks plaatsvervanger is. Freek reageert op Maartens artikel over de trouwring en zegt dat hij in zijn plaats allang een hartverlamming had gekregen. Hans Wiegersma heeft de tekeningen van de wieg bijna af. Maarten en Nicolien zitten op zondagochtend bij de Noorderkerk. Uit de kerk horen ze Blijf met mij, Heer. Bezoek aan Beerta in het Zonnehuis, hij praat en loopt.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Theo Pont (Koos Rentjes), Delilah van Eyck (Lies Meis), Daniel van Ollefen (Hoofdverpleger), Marcel Musters (Henk Wigbold), Hans Dagelet (Freek Matser) Wilbert Gieske (Hans Wiegersma) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 216 | 28 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Wigbold wil eerder naar huis. Maarten geeft hem toestemming om zijn boodschappen te doen, maar niet om naar huis te gaan. Hij regelt dat met Goud. Wigbold komt niet terug. Maarten roept Wigbold ter verantwoording, maar krijgt een onbevredigende reactie. Hij vraagt Balk wat die precies heeft afgesproken. Daarna met Bart over de knikkerlijst. Wigbold meldt zich ziek, Balk wacht Maarten op. Maarten neemt plaats in de loge en wijst de hulp van Hans W., Tjitske en Aad Ritsen af, tot De Vries komt. Tjitske vertelt dat ze naar het ziekenhuis moet. Bavelaar belt dat het Bulletin er is. Maarten deelt het op de afdeling rond, kijkt het in en geneert zich. Freek gelooft daar niets van. Ad wil niet langer voor de katten zorgen. Op zijn middagwandeling maakt Maarten zich daar kwaad over.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Tom Sijtsma (Nico Goud), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Niels Croiset (Aad Ritsen), Cas Enklaar (J. de Vries), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Ad van Kempen (Mark Grosz), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 217 | 29 maart 2005

Korte inhoud: 1975 -. Op zijn middagwandeling maakt Maarten zich kwaad over dat Ad niet langer voor de katten wil zorgen (vervolg). Hij belt Nicolien. Tjitske moet geopereerd worden. Henk van Sien vindt het Bulletin prachtig. Ad vertelt dat Beer ziek is. Maarten deelt Ad en Bart mee dat Tjitske geopereerd moet worden, ze reageren ontsteld. Bezoek aan Beerta, die gedeprimeerd is omdat hij op zijn broek geplast heeft.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Joop Keesmaat.

 

Deel 218 | 30 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - ´s Avonds belt Maarten met Karel over Beerta. Karel denkt er niet over deze in huis te nemen. Terug van vakantie vindt Maarten op zijn bureau een geweldige chaos en een briefje dat Tjitske van de afdeling bloemen heeft gehad. Met Tjitske over haar ziekte, met Bart over Beerta en over de ongelukken die hij op de terugweg bijna gehad heeft. Professor Huizing belt over een bespreking van een boek die hij zou maken en die Maarten al gemaakt heeft. Maarten herinnert zich er niets van en probeert of Huizings bespreking in Ons Tijdschrift kan. Nelissen vertelt dat Pieters ziek is. Met Freek en Richard Escher over een extra dag. Gesprek met Jaring.

 

Met: Jeroen Willems (Karel Ravelli), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Rob van de Meeberg (Huizing), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Cees Geel (Richard Escher), Hans Dagelet (Freek Matser), Tom Sijtsma (Nico Goud), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Wilbert Gieske (Hans Wiegersma).

 

Deel 219 | 31 maart 2005

Korte inhoud: 1975 - Met Bavelaar en Panday. Met Elsje Helder over haar vertrek, daarna met Bart over zijn vakantie in Limburg. Hij schrijft een brief aan Pieters, Bart vindt dat schijnheilig. Maarten ergert zich over de mappen van Joop en praat met haar over haar samenvattingen, die niet deugen. Bij de post is een brief van Pieters. Met Tjitske over de narcose. Bart de Roode stelt Engelien Jansen voor. Met Bart en Ad over de mappen van Joop

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Maike Meijer (Elsje Helder), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Kees Hulst (Bart de Roode) en Carine Crutzen (Engelien Jansen).

 

Deel 220 | 1 april 2005

Korte inhoud: 1975/1976 - Met Ad over het nationaal-socialisme, naar aanleiding van een bespreking van Hélène Grünn. Redactievergadering van het Bulletin. Bart valt uit over de manier waarop Maarten Pieters herdenkt. Maarten reikt het tweede nummer uit. Discussie over de artikelen in de volgende jaargangen. Bart stelt voor om de redactie uit te breiden met Wiegel en de Commissie. Het voorstel wordt verworpen. Storm in de nacht. Maarten voelt zich bedreigd. Wandeling in de storm naar Parnassia, waarbij hij een spier in zijn been verrekt. Op weg naar het Bureau fantaseert hij over zijn been.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ad van Kempen (Mark Grosz) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 221 | 4 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Nieuwjaarswensen van Joop, Ad en Bart. Met Bart en Ad over Maartens opmerking in het jaarverslag dat Pieters niet is toegekomen aan de kaart van de trouwring. Sparreboom vraagt Maarten of hij iets aan zijn been heeft. Maarten koopt een bakje mosselen, maakt zijn prak, luistert naar koormuziek, schrijft een bespreking van de Hessentag en haalt Nicolien van het station. Commissievergadering. Beerta wordt tot erelid benoemd. Mededelingen over het Bulletin. Bart is ontstemd dat Maarten hem niet op de vragen van de commissieleden heeft voorbereid. Gedeprimeerd naar huis. Bart staat door de telefoon een journalist te woord die over het Bulletin wil schrijven.

 

Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Paul van der Lek (Vervloet), Hans Trentelman (Goslinga), Mark Rietman (Jaap Balk), Porgy Franssen (Karl Appel) en Hans Karsenbarg (professor Stelmaker).

 

Deel 222 | 5 april 2005

Korte inhoud: 1976 - De Bruin belt op. Maarten probeert Joop te leren samenvatten en eindigt met weerzin tegen zichzelf. Naar Beerta. Die moet het Zonnehuis uit omdat hij te goed is, maar Karel wil hem niet thuis hebben. Gesprek daarover met De Blaauwe. Naar huis in het donker, Parnassusweg. Als hij thuiskomt is Jonas stervende. Bart heeft kritiek op Maartens bespreking van de Hessentag.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Dagelet (Freek Matser), Joop Keesmaat (Beerta), Kees Campfens (Pieter de Blaauwe) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 223 | 6 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Bart heeft kritiek op Maartens bespreking van de Hessentag (vervolg). Nicolien belt dat Jonas is weggehaald. Hij vertelt Ad hoe het gegaan is en gaat naar huis. Buitenrust Hettema wordt zeventig en wil dat Maarten hem opvolgt. Maarten bespreekt dat met de afdeling. Maarten bespreekt hetzelfde met Mark en stelt hem voor om hem hele dagen te nemen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Hans Dagelet (Freek Matser), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Ad van Kempen (Mark Grosz).

 

Deel 224 | 7 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Maarten heeft een conflict heeft met Bart, omdat hij Mark voorstelde hele dagen te nemen. Brief van Beerta over Freek Matser. Maarten over straat: een glazige, zinloze wereld. Uit het dagboek van Maarten Koning: de dag na zijn vakantie. In de koffieruimte doet Maarten het verhaal van de duiven. Lies Meis heeft kritiek. Op weg naar zijn werk vindt hij een doodgereden duif. Balk belt dat hij melk wil. Maarten schrijft een brief aan een instituut in Utrecht over zijn kaartsysteem en praat met Bart over de duif. Ad wil naar Beerta.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Paul Hoes (Rik Bracht), Delilah van Eyck (Tineke Barkhuis), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Hans Dagelet (Freek Matser), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Delilah van Eyck (Lies Meis), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marcel Musters (Henk Wigbold), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).

 

Deel 225 | 8 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Maarten haalt melk en bespreekt met Tineke Barkhuis wat ze doen moet. De bioloog van Lies Meis wil geen litteratuur over de duiven geven. Balk heeft kritiek op de vragenlijst van Sien en wil naar Beerta. Ad is ontstemd als Maarten hem dat meedeelt. Sien maakt zich zorgen over haar vragenlijst. Maarten denkt over ontslag. Bart heeft bezwaar tegen Maartens brief aan het instituut in Utrecht. Ad begrijpt Balks kritiek op de vragenlijst wel. Maarten wil het met Balk uitpraten, maar zwijgt als het zo ver is. Uit het dagboek van Maarten Koning: de duiven. Naar het Bureau onder een zware lucht. De duiven. Met Sien over de wetenschap. Bart zal proberen zelf de brief aan het instituut in Utrecht te schrijven. Tjitske vraagt vrij. Met Ad over hard werken, Maarten suggereert een laag salaris en een prikklok.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Dagelet (Freek Matser), Delilah van Eyck (Tineke Barkhuis), Delilah van Eyck (Lies Meis), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 226 | 11 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Manda komt, in haar vakantie, op bezoek. Maarten loopt naar huis, maakt zijn eten en kijkt naar de duiven. Maarten is ziek. Ad denkt dat dat wel van de rechtse praatjes zal zijn. Zijn schoonmoeder is er.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 227 | 12 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Maarten is ziek en zijn schoonmoeder is er (vervolg). Maarten bezoekt nog wat gammel de kapper. Sien waarschuwt hem voor te hard werken. Bart vraagt naar de duiven, Ad naar zijn ziekte. Met Sien over haar artikel en haar recensie.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hein Boele (kapper), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 228 | 13 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Met Sien over haar artikel en haar recensie (vervolg). De brief van Bart aan het instituut moet uitvoerig besproken worden. Moe naar huis. De klokken van de Krijtberg. Balk verwijt Maarten dat hij en zijn afdeling geen vakantie opgeven. Maarten haalt verhaal bij Meierink. Verjaardag van Sien. Maarten krijgt stiekem een extra appelflap. Freek vindt het gek om Maarten op de fiets te zien.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Jack Vecht (Geert Meierink), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 229 | 14 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Balk wil melk. Maarten stelt de agenda op voor de vergadering van het Bulletin. Ad is woedend over een doodgereden merel en voorspelt dat hij nog eens iets verschrikkelijks zal doen. Bart is kwaad over de agenda en verwijt Maarten autoritair optreden, waarop Maarten hoonlachend roept dat hij Hitler is. Bavelaar beklaagt zich over Panday. Mia krijgt van Balk een reprimande omdat ze te laat is. Uit de keuken komt Petite Fleur. Met Hans Wiegersma en Goud over Vera Lynn en de oorlog, tot irritatie van Freek. Maarten over zijn onvermogen om in Amsterdam de weg te wijzen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Cas Enklaar (J. de Vries), Tom Sijtsma (Nico Goud), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).

 

Deel 230 | 15 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Nicolien vindt het idioot dat hij een cent die hij de melkboer nog schuldig is uit haar portemonnaie haalt. Discussie met Bart, Ad en Tjitske over het artikel van een priester die het bewezen acht dat de duivel bestaat. Met Bart en Ad, en later met Balk, over het verzoek van een bezoeker 300 kopieën te maken. Gesprek tussen de mensen van Volksnamen over de Romeinse limes en de Waal. Maarten verlaat opgelucht het Bureau, en gaat naar Beerta. Heidi belt dat Ad hoofdpijn heeft. Bart is bang dat het van de discussie komt, Maarten denkt eerder aan de lezing die Ad moet houden. Gesprek met Bart over Turken, Turkenrellen en Het verstoorde mierennest.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jack Vecht (Geert Meierink), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Tom Sijtsma (Nico Goud) en Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul).

 

Deel 231 | 18 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Het verstoorde mierennest. Rentjes komt verhaal halen over de plaatsing van een boek. Maarten woedend. Bij de koffie is er een gesprek over Jehova´s getuigen. Met Engelien over het contact tussen de afdelingen en over Maartens onwil hoogleraar te worden. Tussen de middag langs de Amstel, voorbij twee debielen. Ad komt met een knipseltje waarin staat dat Franssen zijn verhalen uit gaat geven. Maarten denkt na over een recensie van een boek over het beeld van de vrouw in advertenties en ergert zich aan de modieuze kletspraat. Bij de koffie praten Joop en Freek over Japan. Bavelaar neemt Maarten in vertrouwen over haar kwalen. Maarten schrijft een brief aan Franssen. Juist als hij daarmee klaar is komt Rik Bracht een stapel boeken brengen. Over dementie, Maarten heeft spijt van een grapje over Rik´s infantiele belangstelling voor Kuifje.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Theo Pont (Koos Rentjes), Paul Hoes (Rock Bracht), Jack Vecht (Geert Meierink), Kees Hulst (Bart de Roode), Hans Dagelet (Freek Matser), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Niels Croiset (Ad Ritsen), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Hans Hoes (Ad Muller) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).

 

Deel 232 | 19 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Bart heeft bezwaar tegen de brief aan Franssen. Maarten luistert aan het eind van de middag in de kamer van Jaring naar Den Uyl over de Lockheed-affaire. Met Bart en Ad over de Lockheed-affaire. Maarten wordt thuis door de politie gebeld dat de alarmbel in het Bureau overgaat. Hij gaat erheen en treft Rentjes en Wim Bosman.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes) en Evert van der Meulen (Wim Bosman).

 

Deel 233 | 20 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Bart en Marion hebben een lijst gemaakt van alle gevallen van corruptie die hen bekend zijn. Bart reageert zuinig op Maartens verzoek Beerta een keer te bezoeken. Huub is bezorgd over Jantje. Met Wigbold over de lijst voor de politie, waar Maarten door hem bovenaan is gezet. Discussie met Bart over de plaatsing van een rijmwoordenboek. Balk vindt het artikel van Sien te lang en blijkt op de hoogte van de problemen van Bavelaar. Bart is bij Beerta geweest en vond hem niet goed genoeg om naar huis te gaan. Hij heeft het met hem over de Lockheed-affaire gehad. Maarten knipt een foto uit De Graafschapsbode van twee mensen bij hun eigen graf. Balk accepteert het artikel van Sien, maar wil niet dat er mensen geciteerd worden die over de armoede in hun jeugd praten.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub Stapel (Huub Pastoors), Marcel Musters (Henk Wigbold) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 234 | 21 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Maarten vindt dat ze de mensen toestemming moet vragen. Ad komt bij hem thuis de bandrecorder halen. Uit het dagboek van Maarten Koning: de parabel van de twee mannen. Gesprek met Nicolien over de rupsen. Reacties van Joop en Bart. Reactie van Sien op het knipsel van het graf.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 235 | 22 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Maarten informeert wat Ad en Bart met lege wijnflessen doen en vertelt over de jongetjes die daarmee gooien. Ad komt terug op de weigering van Bart aankondigingen te ondertekenen en stelt voor dat in potlood te doen. Bart weigert. Maarten rijdt langs de Amstel naar Beerta. Hij vertelt over de ziekten van Ad, de obstructie van Bart. Beerta vertelt over zijn memoires en klaagt dat hij Karel zelden ziet. Weer thuis wordt hij overvallen door een gevoel van zinloosheid en troost hij zich met de Prediker. Maarten loopt met zijn petje op in de regen naar het Bureau, ongevoelig voor alles. Hij praat met Bart over de verlopen tramkaarten en wisselt die tussen de middag in.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).

 

Deel 236 | 25 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Maarten wisselt zijn tramkaartje tussen de middag in. Buitenrust Hettema is ziek geweest, ´een kleine ingreep´. Gesprek over de wajangpoppen, over Sien, over Alblas en het verhaalonderzoek, over het overzicht van het huwelijk dat Buitenrust Hettema gemaakt heeft. In de koffieruimte reageert Sien sceptisch op het bezoek van Buitenrust Hettema en is ontsteld als Maarten zegt dat het verhaalonderzoek waardeloos is, net als onderzoek in het algemeen. Bart heeft er bezwaar tegen dat Maarten aan Alblas schrijft dat Ad ziek is. Bij de thee: over foto´s, tekeningen, naaktlopen, auto´s, vroeger.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Marcel Musters (Henk Wigbold), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Tom Sijtsma (Nico Goud), Paul Hoes (Rik Bracht), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Theo Pont (Koos Rentjes), Huub Stapel (Huub Pastoors) en Wilbert Gieske (Hans Wiegersma).

 

Deel 237 | 26 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Maarten en Freek lopen samen op, op weg naar huis. Over de advertentie die Freek tegen Maxi´s heeft geplaatst. Op weg naar het Bureau, de heer Henk Dunnebier. Bart heeft in het weekend Ad, die ziek is, ontmoet op het station. Op de fiets naar de Commissie Broodonderzoek. Vergadering over Maartens onderzoek. Ad belt op dat hij thuis blijft zolang hij onderzocht wordt. Heimwee in de Raadhuisstraat bij avond. Sien wil niet meer door Bart gecontroleerd worden. Tjitske heeft een hond gevonden en wil hem meenemen naar het Bureau. Hoofdenvergadering over het bezoek van Dreessen, over de vervanging van Wigbold als die er niet is, over overwerktheid van Jantje.

 

Met: Hans Dagelet (Freek Matser), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ursul de Geer (voorzitter van de commissie broodgeschiedenis), Felix Jan Kuypers (Anton Spel), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Mark Rietman (Jaap Balk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Theo Pont (Koos Rentjes), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman) en Kees Hulst (Bart de Roode).

 

Deel 238 | 27 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Er is een brief van Jan Everhard, waar de recensie van zijn boek blijft. Maarten laat Bart die brief lezen, omdat die de recensie geschreven heeft, maar Bart weigert hem te ondertekenen. In de mist naar het Bureau loopt er een man achter Maarten. Blijkt ongevaarlijk. Tjitske brengt Wampie mee, Bart maakt zich daar ongerust over. Bij de koffie over de mogelijkheid dat het Bureau wordt opgeheven. In de lunchpauze het naambordje Bintje Woekeree, kleedster. Telefoongesprek met Annelien Douma over de ontvangst van het Bulletin. Met Bart over de houtduiven in de tuin.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Niels Croiset (Aad Ritsen), Huub Stapel (Huub Pastoors), Cas Enklaar (J. de Vries), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Paul Hoes (Rik Bracht), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Theo Pont (Koos Rentjes), Tom Sijtsma (Nico Goud), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Delilah van Eyck (Annelien Douma), en Mike Reus (Joost Kraai).

 

Deel 239 | 28 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Ad is terug, nukkig, heeft niets. Met Bart over het overschot aan intellectuelen, met Ad over de brief van Jan Everhard, met Mark over de opvolging van Buitenrust Hettema, die niet doorgaat. Naar Beerta. Gesprek over de opheffing van het Bureau en over Bart. Beerta zit huilend naar een kinderprogramma van Peter Pan te kijken. Met Ad over het bezoek aan Beerta. Met Bart, Freek en Joop over de tentoonstelling voor de heren van het Departement. Met Tjitske over De Groene. Met Freek over de noodzaak iets anders te laten zien dan verzamelen en over de baard die hij niet heeft.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ad van Kempen (Mark Grosz), Joop Keesmaat (Beerta), Delilah van Eijck (Tineke Barkhuis), Hans Dagelet (Freek Matser), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 240 | 29 april 2005

Korte inhoud: 1976 - Gesprek met Bart over publiceren en de noodzaak dat Bart zijn nek uitsteekt. Bart vindt Maarten een padvinder. Marion belt dat Bart ziek is. Ad klaagt over moeheid in zijn ogen. Bezoek van het Departement.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg), Hans Hoes (Ad Muller), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Kees Hulst (Bart de Roode), Theo Pont (Koos Rentjes), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Leslie De Gruyter (Dreessen) en Tom Sijtsma (Nico Goud).

 

Deel 241 | 2 mei 2005

Korte inhoud: 1976 - Sien, Joop, Jaring en Freek vragen naar het bezoek van het departement. Brief van Beerta. Ad belt op dat hij griep krijgt. Sien is bang dat hij overwerkt is. Bij de koffie over het beursje van Engelien en de tractaties met Kerstmis en oudejaar. Bart komt even, vol verwijt, en gaat weer weg. Vergadering van de Boerenhuisclub. Over de bezuinigingen, de Stichting Historisch Onderzoek, de wanden van het Boerenhuis. ´t Mannetje loopt een eindje met hem op, wijst hem de weg, waarna Maarten verdwaalt in de sneeuw.

 

Met: Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser), Mark Rietman (Jaap Balk), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Hoes (Ad Muller), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Jack Vecht (Geert Meierink), Jacob Derwig (Bart Asjes), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Wim T. Schippers (Sluizer), Peer Mascini (Vester Jeuring), Eelco Vellema (Douma), Allard van der Scheer (Valkema Blouw), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Wim van der Grijn (van Rijnsoever), Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje) en Bert Luppes (Ko Kassies).

 

Deel 242 | 3 mei 2005

Korte inhoud: 1976 - Maarten neemt met zijn schoonmoeder de vragenlijst van Sien door. Rijmpje: Tien dat zijn mijn kinderjaren. Het nieuwjaarwensen: Wigbold, Joop, Sien (over de lijst en de wetenschap), Bart (over abortus, wil naar Beerta), Ad (stelt voor om naar Drente te gaan om moppen op te nemen), Manda (over het katholicisme), Tjitske (vraagt haar een boek voor Beerta uit de Bibliotheek te halen). Freek wil niet naar de Commissievergadering.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Marcel Musters (Henk Wigbold), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Maureen Teeuwen (Manda Kraai) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 243 | 4 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Joop en Sien tonen zich bezorgd over Maartens niet-slapen. Maarten spuit zijn ideeën over gewoonten en tracht de neiging van Sien zich te specialiseren tegen te gaan. Bandopnames met Ad in Roswinkel.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Rob van de Meeberg (Karst Boesman), Dina Mulder (Mevrouw Boesman), Wim Smits (Joling), Hermi Hartjes (Jo Katoen), Willem Wilterdink (Hoiting), Jeep Lok (van der Harst) en Bert Geurkink (Jan Weggeman).

 

Deel 244 | 5 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Bandopnames met Ad in Roswinkel (vervolg) In de trein over de vader van Ad, De tuinman en de dood, het bedrog van de wetenschap, Bart, en over de zin van het verzamelen van moppen en liedjes. Bezoek aan Frans. Over praten en zwijgen. Frans is uit zijn doen omdat hij nieuwe ramen heeft gekregen. Over de vervreemding bij het horen van je achternaam.

 

Met: Herman Mulder (Haan), Rob van de Meeberg (Karst Boesman), Wim Smits (Joling), Jeep Lok (van der Harst), Willem Wilterdink (Hoiting), Hermi Hartjes (Jo Katoen), Hans Hoes (Ad Muller), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 245 | 6 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Bezoek aan Frans (vervolg). Over Drente en de wrok van Katoen. Frans wil niet horen dat hij leeft van de petrochemische industrie. Nicolien valt hem bij. Over het reisje naar Keulen. Nicolien is bezorgd over Frans. Maarten brengt Joop drie mappen en maant haar bedachtzamer te werk te gaan. Hij ontdekt een achterstand bij Sien en Tjitske. Gesprek daarover met Ad en Bart. Bart verwijt hem tegenstrijdigheid en weigert mee te werken aan het wegwerken van de achterstand. Ad biedt aan de congresbundel van Sien over te nemen. Freek komt met een bespreking. Balk belt, hij wil dat iemand van de afdeling in het nieuw te vormen bestuur van Dorps- en Streekgeschiedenis gaat zitten.

 

Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Dagelet (Freek Matser), Mark Rietman (Jaap Balk), Cas Enklaar (J. de Vries), Dimme Treurniet (Jacobo Alblas), Marcel Musters (Henk Wigbold) en Ad van Kempen (Mark Grosz).

 

Deel 246 | 9 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Alblas komt vragen of Ad of Maarten gastcolleges wil geven. Gesprek over antropologie en volkscultuur. Maarten nodigt Mark, Bart en Ad uit na te denken over de bestuursfunctie. Maarten zegt tegen Freek dat hij zijn bespreking prachtig vindt, Freek wantrouwt dat. Hysterische uitval van Sien als Maarten haar meedeelt dat hij de mappen van haar heeft overgenomen. Ze verwijt hem dat het structureel is en ze wil onderzoek doen. Ad voorspelt dat de mensen wrok tegen hem zullen krijgen. Tjitske reageert stug. Met Bart, Ad en Mark over Dorps- en Streekgeschiedenis. Bart weigert.

 

Met: Dimme Treurniet (Jacobo Alblas), Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Dagelet (Freek Matser), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Ad van Kempen (Mark Grosz).

 

Deel 247 | 10 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Met Bart, Ad en Mark over Dorps- en Streekgeschiedenis (vervolg). Bart weigert. Maarten schrijft een stuk over het beleid en de werkverdeling om Sien te herinneren aan haar plaats. Met Freek op weg naar huis. Over de zin van het verzamelen, de wetenschap. Als hij Nicolien van het station gaat halen wordt hij gevolgd door een fluit. Met het Zeemuseum naar Keulen.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ad van Kempen (Mark Grosz), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Theo de Groot (Elco Dreesman), Ursul de Geer (Schilderman) en Jim Berghout (Karseboom).

 

Deel 248 | 11 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Met het Zeemuseum naar Keulen (vervolg). Bezoek aan Beerta. Beerta is gedeprimeerd. Over Kipperman, over Beerta´s doodsverlangen, over het Bureau. Beerta raadt hem met de vrouw van Bart te gaan praten. In de koffieruimte over huisartsen, Boekowski, moed.

 

Met: Theo de Groot (Eelco Dreesman), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Jim Berghout (Karseboom), Kees Campfens (de Beer), Ursul de Geer (Schilderman), Kees Campfens (Bongers), Joop Keesmaat (Beerta), Huub Stapel (Huub Pastoors), Paul Hoes (Rik Bracht), Theo Pont (Koos Rentjes), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Evert van der Meulen (Wim Bosman) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).

 

Deel 249 | 12 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - In de koffieruimte over Boekowski, moed. Woede van Nicolien als hij daarover vertelt. Oprichtingsvergadering van Dorps- en Streekgeschiedenis. Maarten wordt in het bestuur gekozen. Ad brengt de kopij voor het eerste deel van de volksverhalen. Hij weigert Joop te begeleiden bij de systematisering van dood en begrafenis.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Bert Luppes (Ko Kassies), Ad van Kempen (Mark Grosz), Mark Rietman (Jaap Balk), Rob van de Meeberg (Heerema), Leslie De Gruyter (Groeneveld), Kees Campfens (van Warmerdam), Ursul de Geer (Ritfeld), Hein Boele (van Arkel), Hans Trentelman (Goslinga), Hanneke Riemer (Mieke van Eysinga), Wim Smits (D. Regout) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 250 | 13 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Maarten gaat met de bundel naar De Roode en Balk om over de productie in huis te praten. In de koffieruimte Rik Bracht, Engelien en Wim Bosman over het verbod om in de klas vieze auteurs en woorden te behandelen. Rentjes valt binnen met een boek, Buitenrust Hettema belt dat hij op bezoek komt. Balk wil de verhalen niet uitgeven maar laat zich ompraten. Buitenrust Hettema over zijn wajangpoppen en Boudewijn. Maarten over de commissievergadering, het afscheid van Vervloet, de aanstelling van Alblas en Boks. Buitenrust Hettema vindt het jammer dat Sien nog altijd niet in de Commissie zit. Sien laat zich schamper over hem uit. Nicolien is kwaad dat hij gedeprimeerd is. De nieuwe televisie maakt hem niet vrolijker. Verkiezing van het Bestuur van de Stichting Historisch Onderzoek. Maarten brengt Balk verslag uit. Balk deelt mee dat de Hoofddirecteur Onderzoek van het Departement op bezoek komt en wil een overzicht hebben van de internationale contacten, wat Maarten op zijn beurt weer overbrengt aan Jaring

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kees Hulst (Bart de Roode), Mark Rietman (Jaap Balk), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Paul Hoes (Rik Bracht), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Theo Pont (Koos Rentjes), Hans Hoes (Ad Muller), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Ursul de Geer (van Herfte Veldwijk), Hein Boele (Westerveld), Mark Rietman (Jaap Balk) en Geert Lageveen (Jaring Elshout).

 

Deel 251 | 16 mei 2005

Korte inhoud: Maarten vertelt aan Bart en Ad over het op handen zijnde bezoek van het departement. Bart levert zijn recensie in met de mededeling dat dit de laatste keer is. In de koffieruimte over de lijst van Amnesty International die Balk op de lage tafel heeft gelegd en over een lijst voor abortus die Engelien daar van hem heeft moeten weghalen. Maarten met haar daarover en over kinderen krijgen. Hij haalt herinneringen op aan Beerta. In de koffieruimte praat Maarten met Goud, Joop, Tjitske en Freek over Engeland-Nederland en over zijn t.v.. Balk roept Maarten omdat het Riemens-Instituut hem gevraagd heeft een Roemeen uit te nodigen. Maarten schuift hem door naar Jaring, die hem weer doorschuift naar het Etnomusicologisch Instituut. Kaatje Kater belt dat ze helemaal niet wil aftreden. Bezoek van het Departement.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Theo Pont (Koos Rentjes), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Hans Dagelet (Freek Matser), Cas Enklaar (J. de Vries), Tom Sijtsma (Nico Goud), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Mark Rietman (Jaap Balk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Marjon Brandsma (Kaatje Kater) en Marieke van Weelden (Mia van Idegem).

 

Deel 252 | 17 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - In de koffieruimte over het houden van symposia. Balk roept Maarten en De Roode bij zich, onderstreept het belang van de vragenlijst-methode en het redden wat te redden is. Later vernedert hij Maarten als blijkt dat die de anderen heeft verteld dat het gevaar geweken is. Maarten loopt gedeprimeerd naar het Bureau. Hij ergert zich aan een Engelse spreuk achter het raam van de OBAS-winkel. Spreekt Sien moed in voor haar bevorderingsgesprek. Jaring brengt zijn artikel, dat waardeloos blijkt te zijn. Panday belt dat Balk ziek is. Hofland en Uitdenhaag melden zich en worden naar Sien gebracht. Gesprek met Ad over een artikel over het dorsen ter vervanging van het artikel van Jaring..

 

Met: Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Theo Pont (Koos Rentjes), Niels Croiset (Aad Ritsen), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Huub Stapel (Huub Pastoors), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Tom Sijtsma (Nico Goud), Jaap Balk (Mark Rietman), Kees Hulst (Bart de Roode), Hans Dagelet (Freek Matser), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Hans Hoes (Ad Muller), Han Römer (Hofland), Rob van de Meeberg (Uitdenhaag) en Maureen Teeuwen (Manda Kraai).

 

Deel 253 | 18 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Maarten belt Bart dat hij thuis blijft om het artikel over het dorsen te schrijven en schrijft vervolgens Omzien in weemoed.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 254 | 19 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Bart is verbijsterd als Maarten na twee dagen al weer terug is. Er heeft een meneer gebeld die zijn naam niet noemde. Reacties van Ad, Sien, Joop, Tjitske en Bart op het artikel. In de koffieruimte over de feuilletons in streektaal. Manda neemt ontslag.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Ton Kas (Bart de Roode), Theo Pont (Koos Rentjes), Jack Vecht (Geert Meierink), Evert van der Meulen (Wim Bosman) en Niels Croiset (Aad Ritsen).

 

Deel 255 | 20 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Naar huis, weerbaar. Voor het stoplicht in de Raadhuisstraat staat een ambtenaar, Maarten passeert hem met grote zekerheid. Jaring gaat met Tineke veldwerk doen. Tjitske heeft een interview met Roel van Duyn op zijn bureau gelegd. Bart komt terug op zijn bezwaren tegen Maartens artikel en op zijn Inleiding bij de volksverhalen. Telefoon van De Bruin. Met Tjitske, Wim Bosman, Mia, Ad en Engelien over stemmen. De advertentie voor een nieuwe documentalist. Brief aan Kaatje Kater. Kritiek van Bart. Maarten verlaat tegelijk met Manda het Bureau.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jacob Derwig (Bart Asjes), Huub van der Lubbe (Cor de Bruin), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Hans Hoes (Ad Muller), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Marjon Brandsma (Kaatje Kater) en Maureen Teeuwen (Manda Kraai).

 

Deel 256 | 23 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Vergadering over de tekst van de advertentie. Balk vraagt Maarten hem te vervangen bij de sollicitaties voor de vacature Schaafsma. Wampie vliegt Huub Pastoors aan. Maarten praat met De Roode over de vacatures en ontmoet in de gang Freek, die hem meedeelt dat hij overspannen is. Balk toont zich geamuseerd over het incident-Pastoors.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Huub Stapel (Huub Pastoors), Kees Hulst (Bart de Roode), Hans Dagelet (Freek Matser) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 257 | 24 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Ontvangst van de sollicitanten voor de vacature Schaafsma. Een zieke Maarten. Vergadering van het bestuur van Dorps- en Streekgeschiedenis. Tjitske en Bart hebben Enkeling van De Telegraaf niet durven afpoeieren. Sien is in paniek over haar onderzoek. Ad belt op dat hij ziek is. Bart informeert opnieuw of Maarten nog wijzigingen heeft aangebracht in Omzien met weemoed. Enkeling belt. Behalve Ad is ook Bart ziek.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kees Hulst (Bart de Roode), Arend Brandligt (Erik Zandgrond), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Dagelet (Freek Matser), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Bert Luppes (Enkeling) en Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg).

 

Deel 258 | 25 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Afscheid van Manda. Discussie met Bart en Ad over de sollicitatiebrieven en over het werk van Joop. Joop vraagt of Lien Kiepe nog kan solliciteren.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 259 | 26 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Bart en Tjitske maken zich zorgen over een door een muis aangevreten chocoladereep in het bureau van Manda. Er is een brief van Lien Kiepe. Jan Nelissen belt over een student die onderzoek wil doen naar de rommelpot. Sollicitaties.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Marcel Musters (Henk Wigbold), Lucas Vandervorst (Jan Nelissen), Cas Enklaar (J. de Vries), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Rob van de Meeberg (G. Faassen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 260 | 27 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Sollicitaties (vervolg). Henk de Nooijer belt dat Sien overwerkt is. Reacties van Bart en Ad. Bart is tegen de aanstelling van Gert Wiggelaar.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bert Luppes (Henk de Nooijer) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 261 | 30 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Balk is verontwaardigd over het gedrag van Faassen. Ad maakt zich zorgen over de reactie van Bart. Met Engelien en Bart de Roode over de sollicitaties. Maarten belt met Lien Kiepe, die aarzelt, en Gert Wiggelaar, die door het dolle heen is. Met Joop over Lien Kiepe en Peter van Hagestein. Maarten schrijft een brief aan Faassen. Maarten met de sollicitanten naar Balk. Onderweg ontmoeten ze Goud. Aanvaring met Joop over haar samenvattingen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Kees Hulst (Bart de Roode), Hans Hoes (Ad Muller), Bert Geurkink (Peter van Hagestein), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Tom Sijtsma (Nico Goud).

 

Deel 262 | 31 mei 2005

Korte inhoud: 1977 - Gesprek in Antwerpen met Jan Nelissen en later met Wim Bosschart.Telefoongesprek met Spel. Met Bart en Ad. Freek. Het kalf in de wei, overweging vergetarisch te worden, Bezoek aan Beerta: over zijn dromen, boerenjongens.

 

Met: Lucas Vandervorst (Jan Nelissen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Leslie De Gruyter (Wim Bosschart), Felix Jan Kuypers (Anton Spel), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 263 | 1 juni 2005

Korte inhoud: 1977 - Op de terugweg van Beerta. Weer op het bureau gesprek met Sparreboom. Bandopnames in Horst, met juffrouw Janssen. Met Bart en Ad over de kraam met molsla, de ondergang van de beschaving, elke dag molsla eten, waarom Maarten PSP stemt, de hoge salarissen van intellectuelen, het oordeel van de glazenwassers.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Alexander van Heteren (Klaas Sparrenboom), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Sylvia Hoeks (Juffouw Janssen), Bert Geurkink (vriend van Janssen), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 264 | 2 juni 2005

Korte inhoud: 1977 - De droom van Beerta. Rentjes complimenteert Maarten met zijn artikel. De Vries vraagt Maarten of Lagerweij de collegezaal mag gebruiken, gesprek daarover met hem en met De Roode. Gesprek met Mia, Tjitske en Hans W. over het eten van molsla en sla in het algemeen. Sien is terug, vol verwijten. Ze krijgt een nieuwe plaats, in de bezoekerskamer. Maarten gaat naar Bavelaar om een bureau. Bavelaar begrijpt niet dat Sien overwerkt is. Maarten haalt met Ad het bureau uit de kelder. Sien gaat vroeger naar huis. Het is haar niet meegevallen. Maarten moedeloos. Met Joop over de plaats van Lien Kiepe. Met Ad en Bart over de herinrichting van de werkzaamheden, in het bijzonder aan het knipselarchief.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Theo Pont (Koos Rentjes), Cas Enklaar (J. de Vries), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Kees Hulst (Bart de Roode), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 265 | 3 juni 2005

Korte inhoud: 1977 - Tussen de middag vindt Maarten een jonge mus. Als hij thuiskomt heeft Nicolien het lijkje voor hem bewaard. De eerste dag van Lien en Gert.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacquline Blom (Joop Schenk), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 266 | 6 juni 2005

Korte inhoud: 1977 - De eerste dag van Lien en Gert. Opneming met Spel in Gaasterland. Als Maarten binnenkomt is alleen Balk er. Maarten gaat in de loge zitten. Meierink is onverwacht in het ziekenhuis opgenomen. Balk reageert bot als Maarten daarnaar informeert. Met Ad over de inleiding tot de wetenschap der volkscultuur en over de film van Ophüls.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Lucas Dijkema (Anton Spel), Tom Sijtsma (Nico Goud), Mark Rietman (Jaap Balk) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 267 | 7 juni 2005

Korte inhoud:1977 - Met Lien en Gert over Van Gennep, Léautaud, de wetenschap. Engelien wil weten of Maarten hen ook op hun gezicht heeft uitgekozen. Bezoek van Klaas. Over xenofobie en zelfkritiek. Maarten ligt wakker. Fantasieën over redes bij de graven van Meierink en Balk.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Peter Blok (Klaas de Ruiter) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 268 | 8 juni 2005

Korte inhoud: 1977 - Fantasieën over redes bij de graven van Meierink en Balk (vervolg). Met Lien over haar dichtgetimmerde voordeur, met Gert over een vrije dag voor zijn doctoraal. Maarten moet een röntgenfoto laten maken. Gert en Lien willen ander werk. Maarten praat met Ad over de mogelijkheid Gert de verenigingslijst te geven en over een verkaveling van het terrein van de volkscultuur onder hen vieren. Daarna zoekt hij Bart op in zijn kamertje en Engelien in het kamertje daartegenover. Meierink is weer beter. Gesprek met Gert over volkskarakter en over de vader van Gert.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), (Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacob Derwig (Bart Asjes), Bert Luppes (Schoenmaker), Ad Muller (Hans Hoes), Carine Crutzen (Engelien Jansen) en Jack Vecht (Geert Meierink).

 

Deel 269 | 9 juni 2005

Korte inhoud: 1977 - Met Lien over haar afstuderen. Ad heeft gehoord dat Sparreboom muizentarwe heeft gestrooid, ze gaan samen op onderzoek uit en verwijderen het. Bij het naar huis gaan heeft Maarten daarover een gesprek met Sparreboom. Vergadering van de Boerenhuisclub. Maarten wordt benoemd in het Dagelijks Bestuur en in de Publicatiecommissie. Gert heeft een artikel geschreven.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Alexander van Heteren (Sparreboom), Peer Mascini (Vester Jeuring), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Eelco Vellema (Douma), Allard van der Scheer (Valkema Blouw), Wim T. Schippers (Sluizer), Bert Luppes (Ko Kassies), Fred Goessens (Botermans), Felix Jan Kuypers (Avereest), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul) en Geert Lageveen (Jaring Elshout).

 

Deel 270 | 10 juni 2005

Korte inhoud: 1977/1978- Gert heeft een artikel geschreven (vervolg). Heidi komt op het Bureau voor de muizen en valt Balk aan. Maarten praat met Jaring over de aanvulling van de Commissie met Veldhoven, Alblas en Boks, en over Wim Bosschart. Maarten bespreekt het artikel met Gert en vraagt hem een vragenlijst te maken. Ad heeft met Balk gepraat. Gert wil een probleemstelling. Maarten schrijft die. De moeder van Nicolien vergeet Nicoliens verjaardag. Vergadering van de Commissie. Over het aantal abonnees en het Bulletin. Benoeming van de nieuwe leden.

 

Met: Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Hans Trentelman (prof. Goslinga), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Jacob Derwig (Bart Asjes), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 271 | 13 juni 2005

Korte inhoud: 1978 - Vergadering van de Commissie. Benoeming van de nieuwe leden (vervolg). De opdracht aan Bosschart. Over de Europese Atlas, de aanstelling van Kiepe en Wiggelaar en de vragenlijst Openbare Feesten. Bart levert zijn artikel in. Wim Bosschart arriveert. Maarten maakt hem wegwijs en maakt een grapje over de Belgen. In de trein naar Enkhuizen praat hij met Van der Land over het nationaal gevoel. Vergadering van de Zeemuseumcommissie. Dreesman vraagt Maarten voor de commissie Buitenmuseum.

 

Met: Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser), Porgy Franssen (Karl Appel), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Hans Trentelman (Goslinga), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Cas Enklaar (J. de Vries), Leslie De Gruyter (Wim Bosschart), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Theo de Groot (Elco Dreesman) en Jim Berghout (Karseboom).

 

Deel 272 | 14 juni 2005

Korte inhoud: 1978 - Vergadering van de Zeemuseumcommissie (vervolg). Ruzie over het jaarverslag van Dreesman wordt door Maarten bedwongen. In de trein heeft Van der Land het daarover. Het artikel van Bart blijkt niet goed. Gesprek daarover met Nicolien. Gesprek met Bart over zijn artikel. Tweede gesprek met Bart, waarbij Ad vertrekt naar het kleine kamertje. Daarna is Maarten gedesoriënteerd. Derde gesprek met Bart. Maarten biedt hem aan de formule van het vak op te rekken zodat zijn artikel erin kan, maar Bart weigert.

 

Met: Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Theo de Groot (Elco Dreesman), Bert Geurkink (de Groot), Adriaan Olree (Zolder), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).

 

Deel 273 | 15 juni 2005

Korte inhoud: 1978 - Gert wil ook thuis werken. Vertelt over zijn vriendin. Ad stelt voor het thuis werken dan maar meteen af te schaffen. Bart ligt in het ziekenhuis, waarover Maarten een gesprek heeft met Ad. Hij belt Jantje Bavelaar, maakt een herverdeling van het werk en praat daarover met Lien en Joop. Lien vraagt of ze halve dagen mag werken. Maarten vindt goed dat ze haar scriptie op het Bureau schrijft, zoekt een plaats voor haar in de kamer van Richard Escher, die het verzoek afwijst. Bezoek aan Bart in het ziekenhuis. Rotinfectie.

 

Met: Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Mike Reus (Joost Kraai), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Cees Geel (Richard Escher) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 274 | 16 juni 2005

Korte inhoud: 1978 - Bezoek aan Bart in het ziekenhuis (vervolg). Bart vindt dat hij het bureau van Beerta niet had mogen overbrengen naar een andere kamer zonder het Beerta te vragen. Begrafenis van Marietje. Maarten stelt voor om met zijn zevenen naar het Museum te gaan en ontmoet bij Lien Rie. Bij de koffie complimenteert hij Freek met zijn bespreking. Freek deelt mee dat hij weggaat. Ze praten over de bibliografie en over Richard. Engelien voegt zich bij hen. Ze heeft Omzien met weemoed gelezen en vraagt Maarten hoe oud hij is. Maarten vertelt over Kassies en ´t Mannetje, die plotseling een doodshoofd onder hun vel hadden. Vergadering over het bezoek aan het Museum: over pizza´s en vegetarisme. Maarten ontvouwt het programma.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg), Yvonne van den Hurk (Nicolien), (Bert Geurkink (Ferd), Tycho Gernandt (Jasper), Sylvia Hoeks (Olla), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Nettie Blanken (Rie Veld), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Dagelet (Freek Matser) en Carine Crutzen (Engelien Jansen).

 

Deel 275 | 17 juni 2005

Korte inhoud: 1978 - Gert komt met het voorstel Bart een treinenplaat te geven. Maarten en Nicolien op bezoek bij Bart en Marion. De plaat met de treingeluiden. Over de vakantie van Maarten en Nicolien en het kistkalf, over de krabben op de pier en de moffen. Bart vraagt Marion de plaat op te zetten, omdat hij dat met één oog niet kan. Maarten herinnert zich dat zijn vader ook één oog had. Bart herkent het geluid van de 3700 en laat een boek zien. Met de afdeling naar het Museum.

 

Met: Roeland Fernhout(Gert Wiggelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacob Derwig (Bart Asjes), Chiara Tissen (Marion Asjes-Spelberg) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 276 | 20 juni 2005

Korte inhoud: 1978 - Met de afdeling naar het Museum (vervolg). Maarten praat met Ad en daarna met Jaring en Richard over de opvolging van Freek. Op zijn bureau vindt hij een briefje van Gert dat hij zal proberen om voortaan Maarten te zeggen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Bert Luppes (Ko Kassies), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Cees Geel (Richard Escher).

 

Deel 277 | 21 juni 2005

Korte inhoud: 1978 - Congres in Enniskillen. Alan Baily op het vliegveld. Gesprek met Karl Appel en Frau Grübler. Jan Nelissen, Henri Klee en, uit Oost-Duitsland, Ulrich Panzer. Thompson opent het congres. Excursie, gesprek met Lajos Lukács, vervolgens met Alex Stanton en O´Reilley. Maarten gaat niet met Jan een biertje drinken. Wandeling en gesprek met Axel Klastrup.

 

Met: Donal Merren (Alan Bailey, O´Reilley), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Porgy Franssen (Karl Appel), Susanne Häusler (Frau Grübler), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Herbert Meurer (Henri Klee), István Jeney (Lajos Lukács), Allan Zipson (Alex Stanton) en Ditrich Hollinderbäumer (Axel Klastrup).

 

Deel 278 | 22 juni 2005

Korte inhoud: 1978 - Congres in Enniskillen. Wandeling en gesprek met Axel Klastrup (vervolg). Het congres. Gesprek met Ulrich Panzer, daarna over joggen met Bloch, Alan Bailey voegt zich bij hen. Ontbijt.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ditrich Hollinderbäumer (Axel Klastrup), Joachim Nimtz (Seiner), Porgy Franssen (Karl Appel), Genna Sosonko (Bloch), Allan Zipson (Alex Stanton), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Donal Merren (Alan Bailey), Christoph Kamcke (Ulrich Panzer), Ian Glennister (Thompson) en Meina Kentner (Edith Schenkle).

 

Deel 279 | 23 juni 2005

Korte inhoud: 1978 - Bezoek aan Beerta. Over het handboek van Seiner en Güntermann, de opvolging van Freek, over Bart en de moeder van Nicolien. Onder het gesprek rolt een vrouw binnen om een boek te lenen, tot irritatie van Beerta. Met Balk over de aanstelling van Escher, de beide vacatures, de ziekte van Bart en het vervangen van de correspondentenbijeenkomsten door bezoeken. Afdelingsvergadering. Met Lien over Rie, met Joop over haar moeder. Lien is geslaagd. Over de bibliotheek, het handschriftenarchief, het knipselarchief. Sien protesteert. Maarten tracteert.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Mark Rietman (Jaap Balk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).

 

Deel 280 | 24 juni 2005

Korte inhoud: 1978 - Rie krijgt een onderhoud en schrijft een minimale sollicitatiebrief. Vergadering over het Bulletin. Lien trakteert. Over de boekbesprekingen en het register. Maarten tikt aan de bespreking van het boek van Seiner en Güntermann. Nicolien is verontwaardigd dat hij dat doet terwijl haar moeder er is.

 

Met: Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Ad van Kempen (Mark Grosz), Cees Geel (Richard Escher), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Mike Reus (Joost Kraai), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 281 | 27 juni 2005

Korte inhoud: 1978/1979 - De moeder van Nicolien herkent hen niet. Nicolien komt terug uit Den Haag. Maarten leest haar het stuk over Güntermann uit zijn bespreking voor. Na afloop van de commissievergadering neemt Maarten Alblas en Boks mee naar boven. Hij laat ze het kaartsysteem zien. Boks is geïnteresseerd in rovers. Gesprek over sociale randgroepen en cultuur en het verschil tussen antropologie en volkscultuur.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Gusta Teengs Gerritsen (juffrouw Veldhoven), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Hans Trentelman (Goslinga), Jim Berghout (Ton Boks), Dimme Treurniet (Jacobo Alblas) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 282 | 28 juni 2005

Korte inhoud: 1979 - Commentaar van Ad op het contact. Sollicitaties van Eef Batteljee en Rie Veld. Maarten deelt de mensen van zijn afdeling mee dat ze voorlopig niets aan het trefwoordenregister hoeven te doen omdat hij bezig is met het ontwerpen van een systematiek. Gert vindt zijn verworpen artikel nog altijd goed. ZWO vraagt gegevens over de vorderingen van de bibliografie van het geestelijk lied. Maarten heeft daarover een gesprek met Jaring, die aankondigt dat hij overweegt om een plaat uit te geven.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Felix Jan Kuypers (Eef Batteljee), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Nettie Blanken (Rie Veld), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Cees Geel (Richard Escher), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Mark Rietman (Jaap Balk) en Mike Reus (Joost Kraai).

 

Deel 283 | 29 juni 2005

Korte inhoud: 1979 - Met Richard over de bibliografie van het geestelijk lied. Kassies belt over een excursie naar het Vragenderveen. Gesprek met Freek over de bibliografie. Maarten schrijft voor Balk een brief aan ZWO, voltooit het register en gaat met vakantie.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Cees Geel (Richard Escher), Hans Hoes (Ad Muller), Bert Luppes (Ko Kassies), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Dagelet (Freek Matser), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 284 | 30 juni 2005

Korte inhoud: 1979 - Vergadering over het register. Sien en Tjitske komen in opstand. Joop en Lien bieden aan het register af te maken. Ad vindt dat Maarten dat maar moet aannemen. Excursie met het bureau van de Boerenhuisclub naar het Vragenderveen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bert Luppes (Ko Kassies), (Bert Geurkink (Lutje Schipholt), Tycho Gernandt (René Pieters), Daniel van Ollefen (Piet van Dijk) en Wim Smits (Boer die gidst).

 

Deel 285 | 1 juli 2005

Korte inhoud: 1979 - Excursie met het bureau van de Boerenhuisclub naar het Vragenderveen (vervolg). Brief van Güntermann over Maartens bespreking. Balk vindt 82 mappen bij Richard. Rie doet laatdunkend over Richard. Ad is bereid samen met Maarten de mappen weg te werken, maar Richard weigert dat en vindt dat Maarten er niets mee te maken heeft. Brief aan Güntermann. Discussie met Gert naar aanleiding van de brief aan Güntermann over vooruitgang in de wetenschap. Gert stelt voor om het knipselarchief elders te zetten en zo plaats te maken voor een nieuwe boekenkast. Maarten gaat op zoek en vindt ruimte in de achterkelder. Hij praat daarover met Bavelaar.

 

Met: Bert Luppes (Ko Kassies), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Nettie Blanken (Rie Veld), Mike Reus (Joost Kraai), Cees Geel (Richard Escher), Ramdew Krishna (Rahman Panday) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).

 

Deel 286 | 5 september 2005

Korte inhoud: 1979 Balk vraagt Maarten om Beerta nog eens te vragen om zijn naam te verbinden aan het Bureau. Maarten bekijkt met Ad en Gert de kelder. Maarten vraagt Beerta zijn naam aan het Bureau te verbinden. Over Güntermann en Seiner. Bezoek van De Blaauwe en zijn vrouw. Ontruiming van de kelder. Als ze klaar zijn claimt Rentjes een stuk, naar blijkt op gezag van Balk. Conflict tussen Rie en Richard. Gesprek daarover met Richard en Jaring en vervolgens met Eef. Maarten stelt Ad voor om met zijn allen naar Drente te gaan.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Joop Keesmaat (Beerta), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Theo Pont (Koos Rentjes), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Cees Geel (Richard Escher) en Felix Jan Kuypers (Eef Batteljee).

 

Deel 287 | 6 september 2005

Korte inhoud: 1979 - Vergadering over de nieuwe naam van het Bureau. Met de afdeling naar Drente.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Theo Pont (Koos Rentjes), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Niels Croiset (Aad Ritsen), Kees Hulst (Bart de Roode), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Cees Geel (Richard Escher), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 288 | 7 september 2005

Korte inhoud: 1979 - Met de afdeling naar Drente (vervolg) Het A.P. Beerta-Instituut. Maarten komt terug van vakantie. Meierink zit in de loge, Wigbold is ziek. Balk weet niets van bezuinigingen. In het tussenkamertje huist Simon Hoevers, een nieuwe medewerker van Volksnamen. Op Maartens bureau ligt nieuw postpapier en een afdruk van de foto van het personeel voor Beerta. Joop is enthousiast over het nieuwe postpapier, Lien vraagt naar zijn vakantie. Ad denkt dat Rentjes Simon Hoevers heeft aangesteld om evenveel wetenschappelijke ambtenaren te hebben als Volkscultuur. Tjitske en Lien hebben de boeken niet doorgeschoven omdat Maarten daartoe geen opdracht had gegeven.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Rob van de Meeberg (Karst Boesman), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Huub Stapel (Huub Pastoors), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Jack Vecht (Geert Meierink), Mark Rietman (Jaap Balk) en Harry van Rijthoven (Simon Hoevers).

 

Deel 289 | 8 september 2005

Korte inhoud: 1979 - Bezoek van Blazer, een student van Alblas, die een handboek over volkscultuur wil schrijven. Met Goud en daarna met Jaring over vakantie, over Richard en over Jarings grammofoonplaat. Met Tjitske over het onbeschofte optreden van Blazer en het doorschuiven van de boeken. Onbevredigend gesprek met Richard over de achterstand met de mappen en zijn afstuderen. Bezoek aan Beerta. Maarten geeft hem de foto en praat over Richard. Met Ad over een artikel van Vreeburg en het verzoek dat Maarten deze wil doen om de scriptie waar dat uit voortkomt op te sturen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Cas Enklaar (J. de Vries), Hans Hoes (Ad Muller), Tycho Gernandt (A. Blazer), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Tom Sijtsma (Nico Goud), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Nettie Blanken (Rie Veld), Cees Geel (Richard Escher) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 290 | 9 september 2005

Korte inhoud: 1979 - Met Gert over Blazer en het katholicisme van Vreeburg. Telefoongesprek met Kassies over het aanbieden van Maartens boek over de wanden. Richard meldt zich ziek nadat Maarten hem de mappen heeft afgenomen. Rie neemt ze over. Ad vraagt zich af of Maarten ook geen functioneringsgesprekken met de mensen van Muziek moet hebben. Aanbieding van het eerste exemplaar van De Wanden op het Hoofdbureau door Van der Land aan Peppelaar.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Bert Luppes (Ko Kassies), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Nettie Blanken (Rie Veld), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Maarten Wansink (Peppelaar) en Peer Mascini (Vester Jeuring).

 

Deel 291 | 12 september 2005

Korte inhoud: 1979 - Bloemen voor Nicolien, die niet mee is gegaan naar de aanbieding van het eerste exemplaar van De Wanden, wijn van de afdeling. Functioneringsgesprekken met Joop, Tjitske, Gert en Sien. Tussenkomst van Bart de Roode, die de circulaire over de viering van honderd jaar vragenlijsten komt brengen.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ad van Kempen (Mark Grosz), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Kees Hulst (Bart de Roode).

 

Deel 292 | 13 september 2005

Korte inhoud: 1979 - Functioneringsgesprek met Lien. Als Maarten ziet dat zijn afdeling niet is uitgenodigd bij de viering van honderd jaar vragenlijsten wordt hij razend, eerst tegenover Huub Pastoors, dan tegenover Nicolien en ´s nachts alleen. Woedeuitval van Maarten tegen Bart de Roode, die vervolgens een en ander redresseert. Maarten constateert dat er niets van Muziek bij de kopij voor het Bulletin zit. Ad vertelt dat Rie de mappen zonder meer heeft weggezet en vraagt of Maarten het persklaar maken van de kopij niet aan een ander kan opdragen. Op weg naar de koffie vraagt Hans aan Maarten of deze de drie laden van Volkscultuur wil leegmaken voor Volkstaal. Maarten ontruimt de laden met hulp van Gert, waarna hij naar Bavelaar gaat.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Kees Hulst (Bart de Roode), Huub Stapel (Huub Pastoors), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Cas Enklaar (J. de Vries) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar).

 

Deel 293 | 14 september 2005

Korte inhoud: 1979 - Maarten bestelt bij Bavelaar een eigen kaartenkast. Bavelaar waarschuwt Maarten dat ´t Hooft van het Hoofdbureau de baan van Richard wil halveren. Maarten vraagt Rie waarom ze de mappen niet door Jaring heeft laten controleren en spreekt daar vervolgens Jaring op aan. Jaring zal Richard oproepen en stemt ermee in dat Rie en Eef in de circulatie van de mappen worden opgenomen. Hij vertelt dat Hans het kinderachtig vindt dat Maarten bij het feest van Volkstaal wil zijn. Later komt Freek, om werk vragen. Maarten geeft hem persklaar maken van de kopij. Het feest ter gelegenheid van Honderd jaar vragenlijsten. In de hal van het Tropenmuseum stuit Maarten op Lies Meis, Elleke Laurier en Lien. Lies valt hem aan met de woorden van Hans Wiegersma. Franssen heeft spijt van de uitgave van zijn volksverhalen. Woede en bedreigdheid.

 

Met: Maarten Koning (Krijn ter Braak), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Nettie Blanken (Rie Veld), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Dagelet (Freek Matser), Delilah van Eyck (Lies Meis), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Tycho Gernandt (G. Franssen) en Kees Hulst (Bart de Roode).

 

Deel 294 | 15 september 2005

Korte inhoud: 1979 - Maarten en Jaring praten met Richard en zeggen hem de wacht aan. De jaarvergadering. Jaring heeft een brief van Richard gekregen waarin deze hen onbehoorlijk beleid verwijt. Gesprekken van Jaring en Maarten met Richard en daarna met Eef en Rie, waarin wordt meegedeeld dat Eef op de plaats van Richard komt te zitten. Maarten praat daarover met Balk. Tussen de middag ziet hij zijn boek over de Wanden bij Lankamp & Brinkman liggen en schaamt zich. Jaring deelt mee dat Rie zich ziek heeft gemeld. Ad is gebeld door Rie, die Maarten verwijt dat hij tegen vrouwen is, omdat hij Eef heeft aangesteld en niet haar. Ed Res heeft van Rie gehoord dat Maarten een baantje voor hem heeft. Gert komt vragen of hij Richard niet had kunnen opvolgen in plaats van Eef. Lien trekt partij voor Rie. Thuis krijgt Maarten, na een aanmerking van Nicolien op zijn gedrag, een huilbui. Wandeling in de Waterleidingduinen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Cees Geel (Richard Escher), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Nettie Blanken (Rie Veld) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 295 | 16 september 2005

Korte inhoud: 1979 - Tussen de middag ziet hij zijn boek over de Wanden bij Lankamp & Brinkman liggen en schaamt zich. Jaring deelt mee dat Rie zich ziek heeft gemeld. Ad is gebeld door Rie, die Maarten verwijt dat hij tegen vrouwen is, omdat hij Eef heeft aangesteld en niet haar. Ed Res heeft van Rie gehoord dat Maarten een baantje voor hem heeft. Gert komt vragen of hij Richard niet had kunnen opvolgen in plaats van Eef. Lien trekt partij voor Rie. Thuis krijgt Maarten, na een aanmerking van Nicolien op zijn gedrag, een huilbui. Wandeling in de Waterleidingduinen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje), Hans Hoes (Ad Muller), Tycho Gernandt (Ed Res), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Bodil de la Parra (Lien Kiepe) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 296 | 19 september 2005

Korte inhoud: 1980 - Wigbold wenst Maarten gelukkig nieuwjaar. Op het bordje van Balk is prof. toegevoegd. Maarten mist zijn pakje tabak, Lien een schaar en Ad een briefopener. Maarten en hij verdenken de schoonmakers. Sien komt met haar scriptie. Ze denkt er niet over om met de afdeling te gaan schoonmaken. Jaring brengt een brief van Richard die maar 20 uur wil werken. Ed is ingestort. Maarten vraagt Bavelaar of de baan van Rie kan worden opgewaardeerd met de overblijvende 20 uur van Richard en informeert naar de regeling met de schoonmakers. Gesprek over een en ander met Balk. Met Ad over de scriptie van Sien. Met Alblas over Blazer en Luzac.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Ad Muller (Hans Hoes), (Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk) en Dimme Treurniet (Jacobo Alblas).

 

Deel 297 | 20 september 2005

Korte inhoud: 1980 - Met Appel over de bezuinigingen in Duitsland. Commissievergadering in aanwezigheid van Papendal. Boks is te laat. Kaatje Kater prijst De Wanden. Het lidmaatschap van Maarten van de Vlaamse commissie wekt enige beroering. Maarten over de personeelsproblemen. Van der Land belt op dat hij zich geërgerd heeft aan de vergadering. Maarten ligt er wakker van.

 

Met: Porgy Franssen (Karl Appel), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Dimme Treurniet (Jacobo Alblas), (Buitenrust Hettema), Gusta Teengs Gerritsen (juffrouw Veldhoven), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Arend-Jan Heerma van Voss (Papendal), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Trentelman (Goslinga), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Jim Berghout (Ton Boks), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land).

 

Deel 298 | 21 september 2005

Korte inhoud: 1980 - Maarten ligt wakker van het feit dat Van der Land zich geergerd heeft aan de vergadering. Maarten praat met Sien over haar scriptie en over Picardt. Balk deelt mee dat Rie bevorderd kan worden. Maarten begrijpt nog de reactie van Van der Land niet, denkt dat die te maken heeft met het informele gedrag van Kaatje Kater. Maarten deelt Rie mee dat ze bevorderd is. Nicolien vindt Kaatje Kater een aardig mens.Brief aan Vreeburg. Lien is het niet eens met de brief, wat Maarten irriteert.

 

Met: Maarten Koning (Krijn ter Braak), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Nettie Blanken (Rie Veld), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Bodil de la Parra (Lien Kiepe).

 

Deel 299 | 22 september 2005

Korte inhoud: 1980 - Lien wil niet aanwezig zijn bij het gesprek met Mark en Ad, die ook bezwaren hebben tegen de brief. Bezoek van Charles Luzac. Over zijn scriptie over toverij en over de uitgave onder auspiciën van Kipperman van volksverhalen in Brabant en Limburg, waarvoor hij het materiaal van het Bureau wil hebben. Met Tjitske over de boycot van de Olympische Spelen.Telefoongesprek met Kipperman over zijn reeks volksverhalen, Luzac en hun tijdschriften.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Hans Hoes (Ad Muller), Ad van Kempen (Mark Grosz), Cas Enklaar (J. de Vries), Mike Reus (Charles Luzac), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Hein Boele (Tjalling Kipperman) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 300 | 23 september 2005

Korte inhoud: 1980 - Vergadering van de Commissie Buitenmuseum die door Maarten wordt voorgezeten. Na afloop in de trein met Sluizer over Kipperman.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Theo de Groot (Elco Dreesman), Harry van Rijthoven (Hitma), Wim Smits (Cor Knol) en Wim T. Schippers (Sluizer).

 

Deel 301 | 26 september 2005

Korte inhoud: 1980 - Met Nicolien over jenever. Bezoek aan Beerta. Over Kipperman. Karel komt ook. Gesprek over eer. Vreeburg stuurt zijn artikel met de uitnodiging hem te bezoeken. Ad vraagt zich af of iedereen dat nu weer moet lezen, Maarten staat daarop. Freek Matser komt de kopij brengen met kritiek op het Nederlands. Jantje Bavelaar waarschuwt dat het Hoofdbureau wil snijden in de losse krachten. Commotie rond Pieter Bulten die Engelien in haar gezicht heeft gespuugd.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Jeroen Willems (Karel Ravelli), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Cas Enklaar (J. de Vries), Tom Sijtsma (Nico Goud), Mike Reus (Pieter Bulten), Jack Vecht (Geert Meierink), Theo Pont (Koos Rentjes), Nettie Blanken (Rie Veld), Niels Croiset (Aad Ritsen), Arend Brandligt (Erik Zandgrond), Ad van Kempen (Mark Grosz), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar) en Carine Crutzen (Engelien Jansen).

 

Deel 302 | 27 september 2005

Korte inhoud: 1980 - Rie wil geen proefschrift schrijven om dezelfde reden als Maarten. Maarten vindt dat onaangenaam en praat daarover met Ad. Bezoek aan de moeder van Nicolien in het verpleeghuis. Het weerbericht ´tot de avond droog´ ontroert Maarten. Afdelingsvergadering over kopij en verantwoordelijkheden. Sien windt zich op. Balk breekt in de vergadering in met het jaarverslag van Volkstaal.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Nettie Blanken (Rie Veld), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Ad van Kempen (Mark Grosz), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Mike Reus (Joost Kraai) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 303 | 28 september 2005

Korte inhoud: 1980 - Maarten is gedesoriënteerd, maakt thuis ruzie met Nicolien en is slapeloos. Demonstratie voor Sacharow. Maarten stelt voor om bloemen voor Sien neer te zetten, nu ze geslaagd is. Gert is jaloers. Bulten wordt in huis achtervolgd door Balk, Rentjes en Mark. Maarten vraagt Hans W. een bord voor Sien te versieren en gaat met Lien bloemen kopen. Onbeschaamde opmerking van Wigbold als Maarten een vaas zoekt. Maarten plaatst het bord en vindt een grammofoonplaat van Rie op zijn bureau, waarover Ad een spottende opmerking maakt. Hij bedankt Rie. Nicolien vindt het een afschuwelijke plaat. Bart is terug.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Ad van Kempen (Mark Grosz), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Marcel Musters (Henk Wigbold), Nettie Blanken (Rie Veld) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 304 | 29 september 2005

Korte inhoud: 1980 - Hoofdenvergadering over het jaarverslag en over de scriptie van Sien. Sien in de wolken, Gert jaloers, Ad en Bart hebben leedvermaak als blijkt dat Maarten zich voor niets ongerust heeft gemaakt. Beerta laat Maarten de brieven van Frits Batjes lezen en nodigt hem uit met hem naar bed te gaan. Na de vergadering van de Museumcommissie rijdt Maarten met Van der Land mee om een borrel te drinken.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Kees Hulst (Bart de Roode), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Joop Keesmaat (Beerta) en Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land).

 

Deel 305 | 30 september 2005

Korte inhoud: 1980 - Na de vergadering van de Museumcommissie rijdt Maarten met Van der Land mee om een borrel te drinken (vervolg). Op de radio het verslag van de rellen in de Vondelstraat. Joop vindt het een rotzooi in de stad, Bart vindt politieagent een akelig beroep. Maarten neemt het voor ze op. In de koffieruimte wordt gepraat over de rellen. Nicolien belt op of Maarten aardappels wil halen, waarna hij naar de markt gaat. Met Gert over diens onderzoek en de relatie tussen kermis en Koninginnedag. Met Sien en Gert over de rellen en het symposion van Volkstaal, waarvoor Maarten heeft ingetekend. Maarten vindt zijn pakje tabak terug en schaamt zich voor zijn eerdere verdenkingen. Naar huis. Maarten wordt wakker, Goofie wacht tot hij zijn bed uitgaat. Nieuwsberichten over de staking. Wigbold is er niet, Maarten maakt daar een grapje over.

 

Met: Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Theo Pont (Koos Rentjes), Tom Sijtsma (Nico Goud), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Mark Rietman (Jaap Balk), Niels Croiset (Aad Ritsen), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jaqueline Blom (Joop Schenk) en Jack Vecht (Geert Meierink).

 

Deel 306 | 3 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Ad vraagt uitleg over Maartens bespreking van Greverus. Over de behoefte aan saamhorigheid, krakers, fascisme, Duitsers. In de middagpauze ziet hij, met Balk aan de stoeprand, de stoet stakers voorbijkomen. Bij de thee over stakers en krakers. Ad vraagt zich af waarom ze niet mee staken. Over de hoge salarissen. Thuis kijkt Maarten op aanraden van Van der Land en tot ergernis van Nicolien naar de Muppetshow. Hij vindt er niets aan. Nicolien verwijt Maarten dat hij niets zegt en begrijpt niet waarom hij met hoofdpijn naar het Bureau gaat. Onderweg vermijdt hij het naar zijn tegenliggers te kijken. Bart verscheurt eindeloos papieren. Tussen de middag ziet hij hoe een dode bij de Amstelhof wordt ingeladen en voelt hij zich treurig.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Marcel Musters (Henk Wigbold), Mark Rietman (Jaap Balk), Huub Stapel (Huub Pastoors), Niels Croiset (Aad Ritsen), Theo Pont (Koos Rentjes), Tom Sijtsma (Nico Goud), Jack Vecht (Geert Meierink), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Sylvia Hoeks (Gaby Wildeboer) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 307 | 4 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Bij de koffie met Goud over de film over de Bijlmerbajes.Tjitske mag de boeken van voor 1800 niet voor hem lenen. Ze maakt zich kwaad op de politie. Bij de thee haalt hij met Balk herinneringen op aan vroeger. ´s Avonds met Nicolien over De Gaulle. Afdelingsvergadering over de te volgen procedure bij het entameren van nieuwe onderzoeken.

 

Met: Tom Sijtsma (Nico Goud), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Mark Rietman (Jaap Balk), Huub Stapel (Huub Pastoors), Niels Croiset (Aad Ritsen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Nettie Blanken (Rie Veld), Cees Geel (Richard Escher), Ad van Kempen (Mark Grosz), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Hans Hoes (Ad Muller) en Mike Reus (Joost Kraai).

 

Deel 308 | 5 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Afdelingsvergadering over de te volgen procedure bij het entameren van nieuwe onderzoeken (vervolg). ´s Avonds belt Lien omdat ze bang is dat hij boos is. Met Bart, Ad en Tjitske over zijn bezoek aan de Bibliotheek wanneer hij zich opmaakt daarheen te gaan. Bezoek aan de Bibliotheek, waar veel veranderd is.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Cees Geel (Richard Escher), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Ad van Kempen (Mark Grosz), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Adriaan Olree (bibliotheekmedewerker 1)

 

Deel 309 | 6 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Bezoek aan de Bibliotheek, waar veel veranderd is (vervolg).

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bert Geurkink (bibliotheekmedewerker 2), Maarten Wansink (bibliotheekmedewerker 3), Tycho Gernandt (bibliotheekmedewerker 4), Mike Reus (bibliotheekmedewerker 5) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 310 | 7 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - De moeder van Nicolien een weekend te logeren. Tegen de stoeprand ligt een rat. Bart bekijkt de Latijnse passages die Maarten op de Bibliotheek heeft overgeschreven. Met Gert over verre vakanties.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar).

 

Deel 311 | 10 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Bavelaar en Richard vinden dat Maarten iedereen in een hokje wil stoppen. Gesprek met Huub en Sjef als hij in hun kamer Kiliaan zoekt, grapje over Sjefs omvang. Met Mia over de brief van Nicolien in De Groene en over de plaats van een tijdschrift. Met Bart over Maartens ondeugdelijkheid. De rat is verdwenen, het Bureau is verlaten. Gaby Wildeboer gaat de loge in. Balk blijkt er al te zijn. Maarten schrijft aan Vreeburg over diens uitnodiging. Sien is uitgenodigd voor het diner van de VU. Ad denkt aan de beesten die daar worden opgegeten. Bij de koffie onder andere met Balk over de vochtvlekken in het plafond, over Duitsers en leraren Duits.

 

Met: Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Tom Sijtsma (Nico Goud), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Cees Geel (Richard Escher), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).

 

Deel 312 | 11 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Nicolien belt op, ze is kwaad over de opmerking van Mia. Tegelijk met Lien de deur uit, alleen naar de markt, waar een marktkoopman hem vlegelachtig behandelt. Naar huis. Telefoongesprek met Tjalling. Colloquium van Volkstaal. Maarten ergert zich aan Engelien en mengt zich in de discussie.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Cas Enklaar (J. de Vries), Hein Boele (Tjalling Kipperman), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Wim Smits (prof. Weinert), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter, Landzaat), Carine Crutzen (Engelien Jansen) en Jaap Spijkers (professor Schouten).

 

Deel 313 | 12 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Colloquium van Volkstaal (vervolg). Maarten ergert zich aan Engelien en mengt zich in de discussie. Sien is er al. Briefje van Engelien over zijn interventie op het colloquium. Vergadering van het Bestuur van de Boerenhuisclub. Met ´t Mannetje in de trein. Over de blindheid van Van Rijnsoever en over macht.

 

Met: Hanneke Riemer (dé Haan), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Hans Hoes (Ad Muller), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij) en Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje), Bert Luppes (Ko Kassies), Niels Croiset (Aad Ritsen) en Peer Mascini (Vester Jeuring).

 

Deel 314 | 13 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Maarten droomt dat Lien een opdracht weigert. Bezoek van Bauknecht met zijn studenten.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Cas Enklaar (J. de Vries), Kees Campfens (H. Bauknecht), Guido Hammesfahr (student Stuhldreher), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).

 

Deel 315 | 14 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Met Nicolien van Castricum naar Bergen. Met Ad over boedelbeschrijvingsonderzoek, met Goud over de ziekte van Meierink.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller) en Tom Sijtsma (Nico Goud).

 

Deel 316 | 17 oktober 2005

Korte inhoud:1980 - Met De Roode over de leerstoel Volkscultuur, met Mark over de vindplaats van boedelbeschrijvingen, met Ad over zijn nationalisme. Balk brengt een vragenboek van het Departement.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kees Hulst (Bart de Roode), Ad van Kempen (Mark Grosz), Jeroen Kloosterman (Jeroen Spitzenberger), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Mark Rietman (Jaap Balk), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 317 | 18 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Maarten belt Slotman dat hij niet naar de Commissie komt en beantwoordt de vragen van het Departement. Bezoek van Henriette. Afdelingsvergadering over het vragenboek. In hun vakantie lopen Maarten en Nicolien in Parijs langs het huis van Vreeburg en zien hem naar buiten komen. Terug van vakantie krijgt Maarten een rappel van ZWO. Balk wil een gesprek met Matser en deelt mee dat het Hoofdbureau van de Commissie af wil. Gesprek over de samenstelling van de nieuwe Wetenschapscommissie.

 

Met: Wim Smits (Slotman), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 318 | 19 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Met Ad over zijn vakantie en de bespreking van het rapport. Met de afdeling over de inrichting van een boedelbeschrijvingsarchief. Met Balk en Freek over de bibliografie. Afscheid van Kassies.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Nettie Blanken (Rie Veld), Ad van Kempen (Mark Grosz), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Dagelet (Freek Matser), Jaap Spijkers (Hazekamp), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje), Peer Mascini (Vester Jeuring) en Bert Luppes (Ko Kassies).

 

Deel 319 | 20 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Terug met ´t Mannetje na het afscheid van Kassies. Met Ad over het midwinterhoornblazen. Sien wil geen knipsels meer doen. Met Joop en Lien over de knipsels en de boedelbeschrijvingen. Maarten zoekt fiches en knipsels bij elkaar over het midwinterhoornblazen. Met Meierink over zijn pensioen. Wim Bosman vindt een duif naast zijn scooter, die door Maarten mee naar huis wordt genomen.De Rijksgebouwendienst wil de draaideur vervangen. Zandgrond neemt voortaan de vakanties op.

 

Met: Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jack Vecht (Geert Meierink), Marcel Musters (Henk Wigbold) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 320 | 21 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Over de opgave van de vakanties en de draaideur. Met Ad over de midwinterhoorn. Bezoek aan het graf van de vader van Nicolien en aan haar moeder in het verpleeghuis. Bezoek aan Frans, over de mierenleeuw.

 

Met: Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien) en Gerard-Jan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 321 | 24 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Bezoek aan Frans (vervolg). Over Dodewaard, de krakers, Stan van Houcke. Maarten zou zijn voorkeuren en afkeren in kaart willen brengen. Over rechts en links, bedreigdheid, de jongen die rondjes draait, het HUK, ouder worden, de vrijmetselarij. Maarten is ziek.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 322 | 25 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Maarten is ziek (vervolg). Bezoek van Joop, Tjitske en Gert.

 

Met: Jeroen Spitzenberger (dokter Bals), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar).

 

Deel 323 | 26 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Naar de kapper. Op het Bureau is de draaideur verdwenen. Het Hoofdbureau heeft een TAP-plaats toegewezen en Balk wil dat Maarten die invult. Met Mark over de bespreking van Vovelle door Sien. Kennismaking met Frits. Met Ad over de TAP-plaats. Wigbold wil een drukknop op zijn tafel. Met Gert over de uitnodiging voor een carnaval-symposion en over de TAP-plaats. Telefoongesprek daarover met Alblas.

 

Met: Hein Boele (kapper), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Macel Musters (Henk Wigbold), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Ad van Kempen (Mark Grosz), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar) en Dimme Treurniet (Jacobo Alblas).

 

Deel 324 | 27 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Bart vraagt of hij zich niet moet laten afkeuren. Met Sien over Vovelle, met Ad over zijn artikel. Gedeprimeerd naar huis. Ontruiming van de Grote Wetering.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 325 | 28 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Ontruiming van de Grote Wetering (vervolg). Sollicitatiegesprek met Carla Tulp. Met Gert op zoek naar een plaats voor haar. Bezoek van Ton Boks en Fleur van Asselt.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marieke van Weelden (Carla Tulp, Fleur van Asselt), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Cees Geel (Richard Escher), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Jim Berghout (Ton Boks) en Lien Kiepe (Bodil de la Parra).

 

Deel 326 | 31 oktober 2005

Korte inhoud: 1980 - Bezoek van Ton Boks en Fleur van Asselt (vervolg). Met Bavelaar over de aanstelling van Carla Tulp. Met Mark over een artikel. Telefoongesprek met het Arbeidsbureau. Sien brengt haar boek en een fles wijn. Naar huis. Naar Den Haag, het verpleeghuis van de moeder van Nicolien.

 

Met: Jim Berghout (Ton Boks), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Ad van Kempen (Mark Grosz), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Kitty Courbois (de moeder van Nicolien).

 

Deel 327 | 1 november 2005

Korte inhoud: 1980 - Naar Den Haag (vervolg). Bezoek aan Beerta. Over Dirk Barger. Erik Zandgrond maakt zich zorgen omdat Lien te veel vakantie heeft opgenomen. Maarten heeft daarover een gesprek met Lien. Oliebollen bij de thee, met Joop, Lien, Rie en Mark. Hij vertelt over Politeia, haardracht, verzet.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Arend Brandligt (Erik Zandgrond), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Nettie Blanken (Rie Veld) en Ad van Kempen Mark Grosz).

 

Deel 328 | 2 november 2005

Korte inhoud: 1980/1981 - Oliebollen bij de thee, met Joop, Lien, Rie en Mark (vervolg). Sparreboom wenst hem een goed uiteinde. De verwarming is uit. Bij de deur staat het silhouet van een man, dat later de jas van Jasper blijkt te zijn. Maarten en Nicolien doen boodschappen in de Haarlemmerstraat. Ze komen langs het huis van Joop, waarna Maarten denkt over zijn wereld nu en vroeger. Bezoek aan Frans. Over de vrijmetselarij, zijn dagboek, het schrijven van een dagboek. Maarten en Nicolien gaan door de duinen wandelen.

 

Met: Nettie Blanken (Rie Veld), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ad van Kempen (Mark Grosz), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 329 | 3 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Wandeling door de Kennemerduinen. Nieuwjaarwensen van Wigbold, Joop, Sien, Ad. Met Ad over het voornemen van Balk om een Instituutsraad in te stellen. Met Eef over de mappen en het pistoolschieten van Hendrik Ansing. Met Mark over Vovelle. Balk vindt goed dat hij al zijn mensen meeneemt naar de stafvergadering. Tussen de middag langs de Amstel. Hij wenst De Vries nieuwjaar. Met Tjitske, Lien en Rie over de lijn in het werk.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ad van Kempen (Mark Grosz), Mark Rietman (Jaap Balk), Cas Enklaar (J. de Vries), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Nettie Blanken (Rie Veld).

 

Deel 330 | 4 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Frits Bloembergen vraagt een baantje. Daarover met Bavelaar en Balk. Balk vraagt hem Appel te polsen voor het voorzitterschap en wil bij de voortgangsrapportages zijn. Daarover met Ad, die vindt dat de afdeling best wat harder aangepakt mag worden. Met Jaring over de stafvergadering en een plaats voor Frits bij Rie. Met Mark over het boek van Kapteyn, de sociologen, de stafvergadering. Voortgangsrapportage, nog zonder Balk.

 

Met: Thijs Römer (Frits Bloembergen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Hoes (Ad Muller), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Ad van Kempen (Mark Grosz), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Cees Geel (Richard Escher).

 

Deel 331 | 7 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Voortgangsrapportage, nog zonder Balk (vervolg). Gesprek met Ad over de brief van Appel.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Cees Geel (Richard Escher), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Ad van Kempen (Mark Grosz), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Nettie Blanken (Rie Veld) en Tygo Gernandt (Ed Res).

 

Deel 332 | 8 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Met Rie over haar angst voor autoriteit en haar onderzoek. Met Bart over de ordening van volkskunst. Lien is boos omdat Maarten haar niet gevraagd heeft wat ze van de voortgangsrapportage vond. Hij vraagt Lien op de laatste commissievergadering een taart rond te delen. Telefoongesprek met Appel over een lezing in Bonn. Vergadering van de Boerenhuisclub. Afscheid van Vester Jeuring. Terug met ´t Mannetje.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Nettie Blanken (Rie Veld), Jacob Derwig (Bart Asjes), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Hans Hoes (Ad Muller), Porgy Franssen (Karl Appel), Bert Geurkink (Lutje Schipholt), Allard van der Scheer (Valkema Blouw), Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje) en Peer Mascini (Vester Jeuring).

 

Deel 333 | 9 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Terug van de vergadering van de Boerenhuisclub met ´t Mannetje (vervolg). Brieven van Vreeburg en Van der Steur. Maarten vraagt Tjitske en Wigbold voor de thee te zorgen. Juffrouw Veldhoven komt langs. Buitenrust Hettema komt wat eerder. Maarten vraag hen beide hun bezorgdheid uit te spreken. Laatste vergadering van de Commissie.

 

Met: Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Ad van Kempen (Mark Grosz), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Marcel Musters (Henk Wigbold), Paul Hoes (Rik Bracht), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Gusta Teengs Gerritsen (juffrouw Veldhoven), Jacob Derwig (Bart Asjes), Papendal (Arend Jan Heerma van Voss) en Marjon Brandsma (Kaatje Kater).

 

Deel 334 | 10 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Laatste vergadering van de Commissie (vervolg). Naar het Bureau. Telefoongesprek met het Arbeidsbureau. Balk wil de brief van de Commissie aan het Hoofdbureau zien. Met Bavelaar over de aanstelling van Frits. Vergadering van de afdeling.

 

Met: Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Dimme Treurniet (Jacobo Alblas), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Jim Berghout (Ton Boks), Hans Trentelman (Goslinga), Hans Karsenbarg (professor Stelmaker), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Hanneke Riemer (mevrouw Pieters), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Ad van Kempen (Mark Grosz) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).

 

Deel 335 | 11 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Vergadering van de afdeling (vervolg). Met Jaring en Ad over Rie. Het irriteert Bart dat Maarten alles als een machtsstrijd ziet. Maarten laat de brief niet aan Balk zien. Naar het Arbeidsbureau. Naar huis. Stafvergadering. Volkstaal pleit voor het oprichten van projectgroepen rond hun onderzoeken. Maarten vindt dat er geen Instituutsraad nodig is naast de hoofdenvergadering en pleit voor een salarisstop. Rentjes en De Roode zijn bezorgd over hun salaris, Rentjes en Kloosterman over het geld voor de vacatures. Informele nabespreking. Ad is bezorgd. Als hij aan komt lopen, ziet Maarten Wigbold en Bekenkamp bezig een plaats voor de auto van Wigbold te verzekeren. Met Balk over een plaats voor het Muziekarchief in de IR.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Nettie Blanken (Rie Veld), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Nettie Blanken (Rie Veld), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Kees Hulst (Bart de Roode), Jeroen Spitzenberg (Jeroen Kloosterberg), Huub Stapel (Huub Pastoors), Paul Hoes (Rik Bracht), Theo Pont (Koos Rentjes), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Niels Croiset (Aad Ritsen) en Anneke Blok (Tjitsle van den Akker).

 

Deel 336 | 14 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Met Mark over de brief van Van van der Steur en de instelling van een redactieraad en vervolgens daarover en over de IR met Jaring en Ad tot irritatie van Bart. Afdelingsvergadering over de afvaardiging naar de IR. Bart ontvangt een medewerker, wil hem weer kwijt aan Maarten, die hem doorgeeft aan Bekenkamp. Tussen de middag naar Pied à Terre. Bij de thee met Aad Ritsen, Sjef en Goud over de wintersport en Reagan. De medewerker blijkt Kuik geweest te zijn. Maarten heeft daar de pest over in als hij naar huis loopt. Heel vroeg in de ochtend gaat de bel. Op weg naar het Bureau.

 

Met: Ad van Kempen (Mark Grosz), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Cees Geel (Richard Escher), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Cas Enklaar (J. de Vries), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Niels Croiset (Aad Ritsen), Tom Sijtsma (Nico Goud), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 337 | 15 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Op weg naar het Bureau ziet Maarten mussen in een boom bij de Hartenstraat. Sien blijkt gekozen voor de IR. Gert heeft op zichzelf gestemd. Op weg naar huis de demonstranten voor Uruguay en de vrouw van de drogist. Met Nicolien over je handhaven. De lezing van Gert in Den Bosch. Gert heeft vlaaien meegebracht. Jaring komt vertellen dat Eef een zoon heeft

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Nettie Blanken (Rie Veld), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Bodil de la Parra (Lien Kiepe).

 

Deel 338 | 16 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Maarten praat met Lien over haar bevordering. Bart kondigt een bezoeker aan die iets wil weten over leem. Het eten van de vlaaien. Maarten is doorgedraaid. Bezoek aan Goerree. Met Ad over homeopathie. Tussen de middag een zwerver en twee politieagenten. Doorlichting in het Prinsengrachtziekenhuis. Een gewone dag: de vuilniszak, de mussen. Ad blijft thuis. Sien wil thuis blijven voor de loodgieter. Joop maakt een praatje. Telefoongesprek met Freek: die met het werk wil ophouden.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Harry van Rijthoven (Kuysten), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Harry van Rijthoven (Goerree), Cas Enklaar (J. de Vries), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 339 | 17 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Gids van Parijs voor Lien. In de koffieruimte over zijn vader. Een meneer Van Egters wil litteratuur over migranten. Met Bavelaar over de ziekte van Richard. Tussen de middag naar Zwartjes en Concerto. Telefoongesprek met Papendal over de bevordering van Lien en Gert. Bart de Roode belt over de agenda van de IR, Engelien vroeg daarom voor de "democratie." Gert bewerkt zijn lezing tot artikel. Mia en Hans komen praten over de aanwezigheid van Mia in de IR. Een student van Volkstaal wil de Zeeuwse volksverhalen hebben.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Tom Sijtsma (Nico Goud), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Nettie Blanken (Rie Veld), Han Römer (Simon Hoever), Marcel Musters (Henk Wigbold), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Hans Dagelet (Freek Matser), Arend Jan Heerma van Voss (Papendal), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Kees Hulst (Bart de Roode), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Marieke van Weelde (Mia van Idegem) en Reinout Bussemaker (een jongeman).

 

Deel 340 | 18 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Met Mark over de IR. Gert brengt zijn lezing, Maarten wijst die af. Gert is pissig. Balk ontbiedt Maarten. Hij wil Simon Hoevers als notulist van de IR. Met Jaring over de verzakking van het pand, over Freek en Richard. Met Ad over Gert en de promotie van Vreeburg. Een postbode vraagt de weg. Schaars vraagt Maarten om een lezing voor Landbouwgeschiedenis. Ontruiming van een kraakpand. De deurkruk en het raam van Tjitske zijn stuk. Lien belt naar Bavelaar dat ze ziek is. Ad over de lezing van Gert. De vergadering van de IR.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ad van Kempen (Mark Grosz), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller), Wim Smits (Schaars), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Marcel Musters (Henk Wigbold), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Kees Hulst (Bart de Roode), Theo Pont (Koos Rentjes) en Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman).

 

Deel 341 | 21 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Vergadering van de IR (vervolg). Nabespreking. Mark is kwaad omdat Maarten zich tegen zijn benoeming tot eindredacteur van de Mededelingen heeft gekeerd. Gert is kwaad over de kritiek van Ad. Bavelaar komt met de man van de Rijksgebouwendienst. Gert is bezorgd over de spaanplaat. Meierink op bezoek. De schrijfmachinemonteur. Gert is geschrokken van Marks kritiek op Kapteyn. Met Ad over Meierink. Met Joop, Sien en Gert over de promotie van Vreeburg. Gert ontvangt een groep meisjesstudenten en werkt ze weer weg. Sien wil van de bezoekers af.

 

Met: Theo Pont (Koos Rentjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ad van Kempen (Mark Grosz), Kees Hulst (Bart de Roode), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jack Vecht (Geert Meierink), Reinout Bussemaker (onderhoudsmonteur schrijfmachine) en Marcel Musters (Henk Wigbold).

 

Deel 342 | 22 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Met Simon Hoevers in de koffieruimte. Met Sien over Maartens onderzoek. Mark is ontstemd als Ad niet op tijd op een bespreking is. Ad over Jetje Meier. Demonstratie voor Nicaragua, met Nicolien en Frans. Lien is weer beter. Kaatje Kater belt over een recensie van de grammofoonplaat van Jaring. Sien vraagt zich af wie er naar de tentoonstelling over massacultuur moet. Maarten heeft het gevoel dat ze er niets van begrijpen. De Rijksgebouwendienst komt met de schilders. Wigbold vraagt om een afbeelding van een schildersezel. Rie brengt haar artikel over straatmuziek. Ad wil wel bij haar gaan zitten als de schilders er zijn. Maarten praat met haar over het artikel en geeft haar opdracht de 19e eeuwse bellettrie door te nemen. Sien wil Panday vragen iets te vervoeren. Nogmaals met Rie over haar onderzoek.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Harry van Rijthoven (Simon Hoevers), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Ad van Kempen (Mark Grosz), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Marjon Brandsma (Kaatje Kater), Marcel Musters (Henk Wigbold), Maarten Wansink (Man Rijksgebouwendienst 1), Reinout Bussemaker (Man Rijksgebouwendienst 2), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar) en Nettie Blanken (Rie Veld).

 

Deel 343 | 23 november 2005

Korte inhoud: 1981 -Sien en Panday komen terug met de vitrines en boeken van mevrouw Hondius. Bavelaar is kwaad dat Sien zonder haar te vragen beslag op Panday heeft gelegd. Grapjes over de vitrines. Gert ontdekt het interview met Beerta. Op weg naar het Bureau kijkt Maarten naar de mussen. Er hangen lappen in een boom. Wigbold en Bekenkamp maken het slot van de tussendeur. Sien heeft een huis en vraagt hoe het in Enkhuizen was, Jaring gaat weg omdat zijn vader ziek is, Heidi belt dat Ad de hele nacht gespookt heeft. Maarten vraagt Wigbold of die het pak naar ´t Mannetje verzonden heeft. Met Sien over haar onderzoek. Gert vraagt of Maarten niet met zijn rug naar hem toe kan gaan zitten. Bart is ontstemd door de komst van de schilders. Met Joop en Lien over de plaatsing van de hofnar. Gert krijgt een appel. Sien breekt haar slot. Maarten ontdekt in het bureau van Tjitske een enorme achterstand in mappen. Met Tjitske over haar achterstand.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Allan Zipson (Alex Stanton), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Marcel Musters (Henk Wigbold), Jacob Derwig (Bart Asjes), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).

 

Deel 344 | 24 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Met Ed over de begeleiding van een bibliografie, de sleutel van de kluis, zijn ziekte. Met Bart over strookjes kladpapier. Met Mark over de begeleiding van Ed. Lies komt een boek zoeken onder de dekkleden van de schilders. Gert wil Ed wel begeleiden en is nijdig dat Maarten zijn voorstellen voor aanschaf heeft afgekeurd. Het Bureau is verlaten. Maarten doet open en zet Bekenkamp in de loge. De verwarming is uit. Joop vraagt vrij omdat Pieps ziek is, Gert of hij naar het carnaval mag. Balk vraagt Maarten in zijn plaats naar de Directeurenvergadering te gaan. Huub Pastoors komt met een tijdschrift voor gezamenlijke aanschaf. Tjitske heeft problemen met Rentjes, Maarten vraagt Bart om dat op te nemen. Met Tjitske over haar achterstand. Frits Bloembergen meldt zich. Joop wil weten waarom er met carnaval confetti gestrooid wordt.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Tycho Gernandt (Ed Res), Jacob Derwig (Bart Asjes), Ad van Kempen (Mark Grosz), Delilah van Eyck (Lies Meis), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Arend Brandligt (Erik Zandgrond), Tygo Gernandt (schilder 1 en 2), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Mark Rietman (Jaap Balk), Huub Stapel (Huub Pastoors), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Thijs Römer (Frits Bloembergen) en Nettie Blanken (Rie Veld).

 

Deel 345 | 25 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Afdelingsvergadering. Over Freek die blijft, Frits die betaald wordt uit het ziekengeld van Bart, over ideële koffie. Over de reiskosten ter voorbereiding van de vergadering van de IR. Joop vraagt of ze wel eens naar Derrick kijken. Gert is terug van het carnaval. Over het werk van Carla Tulp: Gert is bezorgd dat ze hem zijn onderwerpen afneemt.

 

Met: Geert Lageveen (Jaring Elshout), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Nettie Blanken (Rie Veld), Cees Geel (Richard Escher), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller) en Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar).

 

Deel 346 | 28 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Maarten met Carla Tulp naar Balk. Ad uit zich sceptisch. Wim Bosman waarschuwt Maarten vertrouwelijk voor de bezuinigingen, omdat het Departement een slechte indruk heeft gekregen. Wigbold heeft van Bracht gehoord dat het Bureau wordt opgeheven. Maarten relativeert dat en brengt het over aan Ad en Sien. ´s Nachts ontwerpt Maarten een programma om de opheffing van het instituut te voorkomen. Balk vindt Maartens programma onzin. Sien komt met een strategie.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marieke van Weelden (Carla Tulp), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Harry van Rijthoven (Simon Hoevers), Mark Rietman (Jaap Balk), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Marcel Musters (Henk Wigbold), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 347 | 29 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Naar het verpleeghuis van de moeder van Nicolien. Daarna de Posthoorn. IR. De reiskostenvergoeding en de ideële koffie. Met Ad, Sien en Gert over de Directeurenvergadering en de bezuinigingen. Sien vertelt dat de afdeling van Henk is opgeheven. Maarten schrijft een verslag van de vergadering voor Balk.

 

Met: Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Theo Pont (Koos Rentjes), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Kees Hulst (Bart de Roode), Harry van Rijthoven (Simon Hoevers), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 348 | 30 november 2005

Korte inhoud: 1981 - Met Frits over het boedelbeschrijvingsonderzoek. Met Goud, Lies en Wigbold over de ideële koffie. De deur is geverfd, Bekenkamp reageert ongeïnteresseerd. Balk besteedt geen aandacht aan het verslag van Maarten. Maarten zegt volgens Sien Lien tegen haar. Op zijn bureau ligt een nieuwe versie van het artikel van Rie, bij de post vier verzoeken, waarvan hij er een aan Joop geeft. Nicolien belt dat hij haar abonnement heeft, wat hij haar gaat brengen op de fiets van Ad. Gert vraagt of Maarten zijn lezing, die door de carnavalsvereniging wordt gepubliceerd, wil fiatteren. Gesprek met Rie over haar artikel.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Tom Sijtsma (Nico Goud), Delilah van Eyck (Lies Meis), Marcel Musters (Henk Wigbold), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Mark Rietman (Jaap Balk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar) en Nettie Blanken (Rie Veld).

 

Deel 349 | 1 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Mia is woedend op Joop. Maarten vraagt Tjitske om Joops werk over te nemen. Sien vraagt bij het binnenkomen of hij een nieuwe bril heeft en vertelt dat het instituut van Henk misschien wordt samengevoegd. Ze geeft hem een knipsel over wandelpaden. Lien ziet het boedelbeschrijvingsonderzoek niet meer zitten. Balk vraagt Maarten mee te gaan naar de Institutendag van het Departement. In de koffieruimte over de bezuinigingen. Men is voor het blokkeren van vacatures. Goud zegt dat er nog geen ideële koffie is. Balk zoekt een notulist voor de Wetenschapscommissie, Maarten vraagt Ad. Maarten windt zich op over de hebzucht van zijn collega´s tot verbazing van Ad en ergernis van Bart.

 

Met: Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), oesHoesAnneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Roeland Fernhout (Gerrit Bekenkamp), Tom Sijtsma (Nico Goud), Niels Croiset (Aad Ritsen), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Theo Pont (Koos Rentjes), Kees Hulst (Bart de Roode), Ad van Kempen (Mark Grozs), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Harry van Rijthoven (Simon Hoevers), Huub Stapel (Huub Pastoors), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Cas Enklaar (J. de Vries) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 350 | 2 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Sien komt zeggen dat Gaby en Lien minder willen werken. Ad waarschuwt Maarten de zaak niet op de spits te drijven. ´s Nachts is Maarten is slapeloos. De vispan wordt weggewaaid en hij vist hem op uit het duister. Vakantie: Gordes. Maarten, terug van vakantie, groet Balk, praat met Sien over de ideële koffie en de bezuinigingen, met Gert over archiefonderzoek en Carla Tulp, met Joop en Lien over de racefiets van Joop, wandelen en Gijs, die zoek is. Met Ad en Bart over Frankrijk, euthanasie en lafheid,

 

Met: Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Bodil de la Parra (Lien Kiepe).

 

Deel 351 | 5 december 2005

Korte inhoud: 1981 - in de koffieruimte over ideële koffie, de vakantie van Jaring en Hans, Meierink en de auto. Met Eef en Joost over fietsen naar het werk, de badkamer en de problemen van Joost, met Rie en Frits over het boedelonderzoek en een leesapparaat, met Carla Tulp over Roermond en over Gert die geen tijd heeft haar te begeleiden. Institutendag. Op de afdeling over de Institutendag.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Jack Vecht (Geert Meierink), Kees Hulst (Bart de Roode), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Mike Reus (Joost Kraai), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Nettie Blanken (Rie Veld), Marieke van Weelden (Carla Tulp), Mark Rietman (Jaap Balk), Han Römer (Hofland), Jaap Spijkers (´t Hooft), Han Kerckhoffs (Okkerman), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 352 | 6 december 2005

Korte inhoud:1981 - Op de afdeling over de Institutendag (vervolg). Wim Bosman vraagt per telefoon of Maarten zitting wil nemen in de evaluatiecommissie. Met Rie over haar artikel en haar onderzoek. Reactie van Ad en Bart. Met Joop over hoogtijdagen. Telefoongesprek met Wim Bosman. Bezoek aan Beerta. Over de verkiezingen, De Bruin, De Roode, het verzoek dat Maarten heeft gekregen van de Protestantenbond om een lezing te houden over paasgebruiken en de Institutendag.

 

Met: Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Nettie Blanken (Rie Veld), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 353 | 7 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Wigbold ziek. Panday vraagt de sleutel van de kluis. De poes van Joop is weggelopen. Ze weet waar hij zit, maar doet geen moeite hem te vangen. Ad vertelt dat Joris dood is. Op Maartens bureau ligt de rol kaarten van de Europese Atlas. Mark komt vragen waarom Rie ook de boedels zonder instrumenten moet doen. Sien komt met een weigerende bandrecorder, waarmee Maarten naar Sparreboom gaat. Bij de thee gesprek met de afdeling over bezuinigingen. Maarten bezoekt het Algemeen Rijksarchief. Gaby en Dieke Brandsma staan voor de deur. Maarten zet Gaby in de loge. De poes van Joop is terug. De Roode belt dat hij Gaby nodig heeft. Lien vraagt naar zijn bevindingen op het Rijksarchief. Bavelaar belt dat er niemand in de loge zit. Op de trap komt Maarten Ad tegen. Alleen Goud is er, maar die mag van Rentjes niet vervangen. Maarten legt een briefje op het bureau van Rentjes, die in Denemarken zit.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Jaqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Ad van Kempen (Mark Grosz), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Sylvia Hoeks (Gaby Wildeboer), Ricky Koole (Dieke Brandsma), Kees Hulst (Bart de Roode), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Tom Sijtsma (Nico Goud) en Delilah van Eyck (Lies Meis).

 

Deel 354 | 8 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Met Mark over paleografie. Gesprek met Freek Matser over diens bibliografie. Ad gaat naar de bibliotheek. Spel belt over de voortgang van het broodonderzoek. Rie blijkt te zijn uitgeweken naar de badkamer omdat ze Frits niet meer verdraagt.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ad van Kempen (Mark Grosz), Ad Muller (Hans Hoes), Hans Dagelet (Freek Matser), Jacob Derwig (Bart Asjes), Lucas Dijkema (Lucas Spel), Thijs Römer (Frits Bloembergen) en Nettie Blanken (Rie Veld).

 

Deel 355 | 9 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Ed is weer ingestort. Maarten vindt Eef bereid om Richard op zijn kamer te nemen, waarna Sien in diens kamer kan en Frits op de plaats van Sien. Panday komt een cheque laten tekenen. Wim Bosman spreekt in de IR over de kans dat het Bureau wordt opgeheven. Daarna bezoekt Maarten Beerta en praat over het oordeel van Barger over de bibliografie van Freek

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Cees Geel (Richard Escher), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Mark Rietman (Jaap Balk), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Kees Hulst (Bart de Roode), Theo Pont (Koos Rentjes) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 356 | 12 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Maarten nodigt Freek per brief uit zitting te nemen in de Redactieraad en brengt hem het oordeel van Barger over. Dieke Brandsma staat voor de deur, pet op. Maarten zet zich aan het rapport over zijn afdeling. Lien wil vier dagen werken. Jaring meldt dat hij tegen juffrouw Veldhoven onverstandige dingen over Maarten heeft gezegd en dat hij overwerkt is. Met Ad over het rapport, de uitgave van de volksverhalen en de tijdsbesteding. Gert is enthousiast over zijn archiefonderzoek. Met Lien over haar werkdruk, met Sien over haar nieuwe plaats en de herordening van de bibliotheek. Het Rijksarchief in Assen aan de telefoon. Sien waarschuwt dat de geluidsbanden vervagen. Bij de koffie blijkt dat Goud de vorige avond is doorgezakt.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ricky Koole (Dieke Brandsma), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacob Derwig (Bart Asjes), Wim Smits (Heitman) en Tom Sijtsma (Nico Goud).

 

Deel 357 | 13 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Bekenkamp over broodbakken. Verontwaardigde brief van Freek. Met Huub Pastoors en Aad Ritsen over een lijst over de bliksem. Panday waarschuwt dat het Bulletin er is. Bavelaar vraagt naar de financiering, de taakomschrijvingen van Lien en Gert, en een 5-jarenplan voor het personeel. Maarten brengt Balk het Bulletin, praat met Mark over het rapport en een artikel van Saskia Schelvis, met Jaring over de brief van Freek, met Joost over Ed, met Eef over een onderzoek. Rie´s bureau is nog leeg, Tjitske reageert niet. Met Gert over Carla, met Bart over de lijst over de bliksem en de passage over hem in het rapport, met Ad over de brief van Freek. Balk komt met een reactie op het artikel van Maarten over het jaarverslag en de subsidies. Bart spreekt zijn waardering uit voor Balk. Telefoongesprek met Van der Land over een manuscript en de huisjes in het Zeemuseum. Maarten kondigt aan dat hij de rest van de week thuis zijn lezing afmaakt. Maarten voltooit zijn lezing.

 

Met: Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Dagelet (Freek Matser), Arend Brandligt (Erik Zandgrond), Huub Stapel (Huub Pastoors), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Mark Rietman (Jaap Balk), Ad van Kempen (Mark Grosz), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Mike Reus (Joost Kraai), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land).

 

Deel 358 | 14 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Gesprek over de voltooide lezing met Nicolien. Bezoek aan Frans. Over de fietstocht naar Schagen, de vrijmetselarij en vlekken. Vergadering met de toekomstige leden van de Wetenschapscommissie over de afdeling. Brief aan Freek Matser.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Jim Berghout (Ton Boks), Porgy Franssen (Karl Appel), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Mark Rietman (Jaap Balk), Ad van Kempen (Mark Grosz) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 359 | 15 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Brief aan Freek Matser (vervolg). Maarten stuurt zijn rapport over de geschiedenis en samenhang van de lopende projecten rond. Met Joop over haar fietstocht naar Arnhem, met Ad over een bezoek aan Münster, met Hans Wiegersma over een kaart van Holland in de 16e eeuw, met Carla Tulp over haar onderzoek. Conflict tussen Bavelaar en Wigbold. Freek bindt in. Brief aan Balk over Bavelaar en Wigbold.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Marieke van Weelden (Carla Tulp), Jacob Derwig (Bart Asjes), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Marcel Musters (Henk Wigbold), Cas Enklaar (J. de Vries), Kees Hulst (Bart de Roode) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 360 | 16 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Van Ad is fl. 350,-- gestolen. Maarten praat daarover met De Vries en Bavelaar. Mark komt zeggen dat hij maandag niet kan. Jan Nelissen vraagt Maarten een lezing in Antwerpen te houden. Ze praten over een lijst over de tortelduif. Frits heeft de ziekte van Boek. In de koffieruimte over de diefstal. Wigbold brengt de handdoeken naar boven, zoals Maarten hem heeft opgedragen. Rie wil naar het congres in Regensburg, maar dat wordt door Maarten afgewezen. Onverwacht bezoek van Manda. Maarten houdt een lezing in Bonn over het boerenhuis.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Cas Enklaar (J. de Vries), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Ad van Kempen (Mark Grosz), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Theo Pont (Koos Rentjes), Marcel Musters (Henk Wigbold), Huub Stapel (Huub Pastoors), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Tom Sijtsma (Nico Goud), Nettie Blanken (Rie Veld), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Kees Hulst (Bart de Roode), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Huub Stapel (Huub Pastoors), Maureen Teeuwen (Manda Kraai), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Porgy Franssen (Karl Appel), Christoph Kamcke (Seiner) en Daniël van Ollefen (Herr Doktor Mayer).

 

Deel 361 | 19 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Met Lien over een onderzoek over beschilderde meubelen. Bart is tegen een bezoekersboek. Afdelingsvergadering over een verzoek van Balk een spreker te leveren voor een congres over mentaliteitsgeschiedenis. Bart meldt een bezoeker, die door Tjitske geholpen wordt. Maarten brengt Balk het lijstje sprekers. Terugkomend van het WG vindt Maarten Sien in de koffieruimte. Ze is bezorgd over hem. Güntermann nodigt Maarten uit voor een gesprek over voeding en Appel voor een lezing bij het afscheid van Seiner. Het eerste verzoek schuift Maarten door naar Sien, tot haar ontsteltenis.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Ad van Kempen (Mark Grozs), Jacob Derwig (Bart Asjes), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Marcel Musters (Henk Wigbold) en Porgy Franssen (Karl Appel).

 

Deel 362 | 20 december 2005

Korte inhoud: 1981 - Met Ad en Bart over het verzoek van Appel een lezing bij het afscheid van Seiner te houden. Balk vraagt Maarten de IR voor te zitten en deelt mee dat de historici voor Maartens lezing gekozen hebben. Mark is daarover ontstemd. Maarten houdt zijn lezing in Antwerpen, over het brood. Oudejaarsdag. Maarten gaat het gebouw rond om te zeggen dat ze om halfvier sluiten.

 

Met: Porgy Franssen (Karl Appel), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Ad van Kempen (Mark Grosz), Bob De Moor (De Brouckere), Fred Goessens (Vanderbracken), Wim Meeuwisse (Stalpers), Herman Verbeek (Geschiere), Marc Decorte (Louis Dop), Kees Hulst (Bart de Roode), Hans Hoes (Ad Muller), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Mike Reus (Joost Kraai), Harry van Rijthoven (Simon Hoevers), Tom Sijtsma (Nico Goud), Arend Brandligt (Erik Zandgrond), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Nettie Blanken (Rie Veld), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Bodil de la Parra (Lien Kiepe).

 

Deel 363 | 21 december 2005

Korte inhoud: 1982 - Naar het verpleeghuis van de moeder van Nicolien. Brief aan Güntermann over een bezoek aan Münster. Jaring wil niet langer hoofdredacteur zijn. Joop maakt ruzie met Wigbold omdat hij de stoep niet geveegd heeft. Ad komt met het overlijdensbericht van Zwiers, Gert met het boek van Blazer. Maarten vraagt hem het te recenseren en kapittelt hem over zijn weigering Carla zijn gegevens te geven. Ad laat zich laatdunkend over Gert uit. Tjitske klaagt dat Wigbold weer DE-koffie heeft gekocht, Maarten zegt Wigbold dat zij voortaan voor de koffie zorgt. Mark is kwaad over de kritiek van Sien op zijn onderzoek. Maarten zegt dat hij zich naar de afdeling moet voegen. In de koffieruimte met Frits over hun ziekten, met Freek over de weigering van Bavelaar hem een lager uurloon te geven.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Marcel Musters (Henk Wigbold), Ad van Kempen (Mark Grosz), This Römer (Frits Bloembergen) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 364 | 22 december 2005

Korte inhoud: 1982 - Met Ad naar de begrafenis van Zwiers.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Rob van de Meeberg (Karst Boesman), Jeep Lok (van der Harst, Dominee) en Berend Vrieling (Jo Katoen).

 

Deel 365 | 23 december 2005

Korte inhoud: 1982 - Met Balk over de personeelsbeoordeling, de kosten van het Bulletin, de aanstelling van Frits Bloembergen, de ziekte van Bart, de vut van De Vries. Met Sien over de personeelsbeoordeling. Sien wil niet in de commissie Pastoors. Met Jaring over Freek en de personeelsbeoordeling. Ad wil wel in de comissie Pastoors. Met Ad, die bij Rie zit, over het verzoek van Nord Nytt een geschiedenis te schrijven van het onderzoek in Nederland. Met Bart over de prognose. Maarten heeft zijn lezing voor Seiner af en praat daarover bij de thee met mensen van zijn afdeling. Lezing van Maarten in Bonn. Hoofdpijnaanval.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Lucas Vandervost (jan Nelissen) en Herbert Meurer (Henri Klee).

 

Deel 366 | 26 december 2005

Korte inhoud: 1982 - Lezing van Maarten in Bonn. Hoofdpijnaanval (vervolg). Balk gaat voor zes weken naar Indonesië. Over de ziekte van Bavelaar, over vervanging van haar en De Vries, over de Institutendag en de komst van een ambtenaar van het Departement om de personeelsbeoordeling toe te lichten. De bespreking van Gert van het boek van Blazer. Telefoon van Kipperman. Met Gert over zijn bespreking en over Luzac. Met Ad, Rie en Lien over de zin van een universitaire opleiding. Maarten maakt zich kwaad en heeft daar later de pest over. Gesprek over de personeelsbeoordeling met de ambtenaar van het Departement.

 

Met: Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ditrich Hollinderbäumer (Alex Klastrup), Herbert Meurer (Henri Klee), Christoph Kamcke (Ulrich Panzer), Hans W. Radloff (Hoffmann), Porgy Franssen (Karl Appel), István Jeney (Lajos Lucács), Mark Rietman (Jaap Balk), Hein Boele (Tjalling Kipperman), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Nettie Blanken (Rie Veld), Hans Hoes (Ad Muller), Theo Pont (Koos Rentjes), Kees Hulst (Bart de Roode), Cas Enklaar (J. de Vries) en Ricky Koole (mevrouw de Ridder).

 

Deel 367 | 27 december 2005

Korte inhoud: 1982 - Gesprek over de personeelsbeoordeling met de ambtenaar van het Departement (vervolg). Institutendag. Maarten brengt Bavelaar in het ziekenhuis een bezoek: over De Rook, de vervanging van De Vries en de reactie van Wigbold, het ongeluk van Bekenkamp en de bezuinigingen.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Ricky Koole (mevrouw de Ridder), Theo Pont (Koos Rentjes), Tom Sijtsma (Nico Goud), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Kees Hulst (Bart de Roode), Han Kerckhoffs (Okkerman), Bert Geurkink (man op institutendag 1), Han Kerckhoffs (man op institutendag 2) en Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar)

 

Deel 368 | 28 december 2005

Korte inhoud: 1982 - Wigbold is ziek. Joop over ´s avonds op straat. Met Bart de Roode en Huub Pastoors over de vervanging van Bekenkamp, met Hans Wiegersma over diens aquarium. Een brief uit Aix met een uitnodiging voor een lezing. Met Ad over een bezoek aan Münster. Vergadering daarover met Frits over een nummer van het Bulletin: Boedelbeschrijvingen. Smidt en De Rook melden zich. Telefoongesprek met Jan Nelissen over Aix. Balk komt met de ingezonden brief van Blazer. Reacties van Ad, Gert, Tjitske en Van der Land. Met Ad over de commissie Pastoors en over meer ruimte voor Volkstaal.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Raymonde de Kuyper (mevrouw Wigbold), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Kees Hulst (Bart de Roode), Huub Stapel (Huub Pastoors), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Cas Enklaar (J. de Vries), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Reinout Bussemaker (Smidt), Han Kerckhoffs (Wim de Rook), Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Tycho Gernandt (A. Blazer), Mark Rietman (Jaap Balk) en Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land).

 

Deel 369 | 29 december 2005

Korte inhoud: 1982 - In de koffieruimte over Blazer. Bart wil zich laten afkeuren. Balk heeft keelontsteking, Maarten zit de IR voor. Over de opvolging van De Vries, de vergadering van de Wetenschapscommissie, het formatiegesprek met het Hoofdbureau, de personeelsbeoordeling, de vervanging van Bekenkamp, de ziekte van Bavelaar, een rampenplan, het afscheid De Vries.

 

Met: Niels Croiset (Aad Ritsen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub Stapel (Huub Pastoors), Paul Hoes (Rik Bracht), Jacob Derwig (Bart Asjes), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Ad van Kempen (Mark Grosz), Kees Hulst (Bart de Roode), Carine Crutzen (Engelien Jansen) en Jeroen Spitzenbergen (Jeroen Kloosterman).

 

Deel 370 | 30 december 2005

Korte inhoud: 1982 - Maarten zit de IR voor; over het afscheid De Vries (vervolg). Na afloop is Maarten razend. Maarten zit bij de telefoon. Nicolien belt. Klaas Sparreboom komt langs. Over de pauzes van Ad. Jaring heeft met Ed gesproken. Ed wil een vaste aanstelling en Jaring heeft hem gezegd met Maarten daarover te praten. Op weg naar Ed komt Maarten Engelien tegen, die meedeelt dat haar raam gebroken is. Met Ed over de onmogelijkheid van een aanstelling, daarna met Eef over Ed.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Theo Pont (Koos Rentjes), Ad van Kempen (Mark Grosz), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Hans Hoes (Ad Muller), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Jacob Derwig (Bart Asjes), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Kees Hulst (Bart de Roode), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Tycho Gernandt (Ed Res) en Felix Jan Kuypers (Eef Batteljee).

 

Deel 371 | 2 januari 2006

Korte inhoud: 1982 - Met Panday over het gebroken raam van Engelien. Bij de koffie met Huub Pastoors over het rampenplan. Jetje Meier ontstemd door Maartens kritiek op haar artikel voor de Mededelingen. Mia komt te laat en vraagt of hij haar artikeltje over het Bureau wil lezen. Gesprek met De Vries over diens afscheid. IR. Balk deelt mee dat De Roode gedetacheerd is en door Pastoors vervangen zal worden. Engelien protesteert omdat het geen vrouw is. Lagerweij, Kloosterman en Rentjes proberen het geld te krijgen. Balk deelt mee dat De Vries niet wordt vervangen. Protesten worden afgekapt. Personeelsbeoordeling van Lien.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Huub Stapel (Huub Pastoors), Georgina Verbaan (Jetje Meier), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Cas Enklaar (J. De Vries), Marcel Musters (Henk Wigbold), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Mark Rietman (Jaap Balk), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Jeroen Spitzenberg (Jeroen Kloosterman), Theo Pont (Koos Rentjes), Kees Hulst (Bart de Roode) en Bodil de la Parra (Lien Kiepe).

 

Deel 372 | 3 januari 2006

Korte inhoud: 1982 - Personeelsbeoordeling van Lien (vervolg). Gert. Naar het verpleeghuis. Klaasje vindt Maartens beoordeling van Gert goed. Gesprek over de beoordelingen met De Roode.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Kees Hulst (Bart de Roode) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 373 | 4 januari 2006

Korte inhoud: 1982 - Gesprek over de beoordelingen met De Roode (vervolg). Personeelsbeoordeling met Jaring van Rie en Eef. Met Sparreboom over de broek van de schoonmaker. Balk is terug. Lien vraagt of ze ´s avonds mag doorwerken voor een vrije middag. Maarten vraagt haar een lijst voor de Palestijnen te tekenen. Daarna met de lijst naar Mark. Een onbevredigend gesprek over de vervanging van De Vlaming, die bedankt heeft voor het congres over Mentaliteitsgeschiedenis. Met de lijst naar Tjitske.

 

Met: Kees Hulst (Bart de Roode), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Rie Veld (Nettie Blanken), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Mark Rietman (Jaap Balk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe) en Ad van Kempen (Mark Grosz).

 

Deel 374 | 5 januari 2006

Korte inhoud:1982 - Met de lijst voor de Palestijnen naar Gert. Gert weigert en dat herinnert Maarten aan zijn eigen weigering toen Beerta hem vroeg voor Algerije te tekenen. Hij praat daar ´s middags over met Beerta. Beerta weigert te tekenen. Rie komt vertellen dat Ed voor de metro is gesprongen. Congres in Aix-en-Provence.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Joop Keesmaat (Beerta), Nettie Blanken (Rie Veld), Hans Hoes (Ad Muller), Felix Jan Kuypers (Eef Batteljee), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Lucas Vandervost (Jan Nelissen) en Porgy Franssen (Karl Appel), Pierre Siegenthaler (Sonderegger), Leslie De Gruyter (Eric Rouleau) en Sylvia Hoeks (secretaresse faculteit Aix).

 

Deel 375 | 6 januari 2006

Korte inhoud: 1982 - Aix-en-Provence. Afscheid van Jan Nelissen. Terug in Amsterdam. Maarten praat bij binnenkomst met Wigbold over de doorbraak van de loge. Bij de post is een brief van het congres van historici met de mededeling dat Mark De Vlaming vervangt. Joop vraagt of ze mee mag naar Münster. Maarten vertelt dat hij Blazer heeft ontmoet. Met Ad over een nieuwe stoel en het praatje van Rie voor Münster. Freek Matser komt een baan vragen en blijkt gescheiden te zijn. Ad heeft bedenkingen omdat Freek gek is, Maarten wuift dat weg en praat erover met Balk. Bavelaar is nog altijd ziek, volgens de RGD is het psychisch. Als Maarten Mark vraagt hem waarom hij niets gezegd heeft over die vervanging krijgt hij een kwaad antwoord. Hij wordt door Joop gewaarschuwd dat Lien in de puree zit over haar praatje, waarna hij haar probeert gerust te stellen.

 

Met: Lucas Vandervost (Jan Nelissen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Marcel Musters (Henk Wigbold), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Mark Rietman (Jaap Balk), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Ad van Kempen (Mark Grosz) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 376 | 9 januari 2006

Korte inhoud: 1982 - Gert wil ook een nieuwe stoel. Maarten heeft een tweede gesprek met Balk over Freek en belooft in een brief te argumenteren waarom Freek onmisbaar is en alleen in de laagste rang wil. Met Ad, Rie, Lien en Frits naar Münster. Met Balk over de brief over Freek aan het Hoofdbureau. Gert heeft Blazer ontmoet. Vergadering met de afdeling over het knipselarchief. Sien wil niet langer mee werken. Gert bekent dat hij ook laat versloffen. Lien en Frits willen samen naar Gent, Maarten weigert dat.

 

Met: Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Nettie Blanken (Rie Veld), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 377 | 10 januari 2006

Korte inhoud: 1982/1983 - Maarten voelt zich ziek. Terug op zijn plaats begint hij zijn jaarverslag met de dood van Ed Res. Maarten gaat ziek naar huis. Nicolien is kwaad dat Sien gezegd heeft dat hij er slecht uitzag. Hij kruipt in bed en zakt weg in een halve bewusteloosheid. Droom over drijvende mensen. Bals komt, stelt vast dat Maarten longontsteking heeft en verwijst hem door naar Blom. Bezoek aan Blom. Maarten moet geopereerd worden en zich een paar maanden ontzien.Voor de eerste keer weer buiten.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Ad Muller (Hans Hoes), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacob Derwig (Bart Asjes), Yvonne van den Akker (Nicolien) en Jeroen Spitzenberger (dokter Bals).

 

Deel 378 | 11 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Maarten droomt dat een groot beest met zijn scharen in zijn rug duwt. Balk belt op en vraagt of Maarten bij het afscheid van Hans Wiegersma wil spreken. Afscheid van Hans Wiegersma. Maarten hervat zijn werkzaamheden. Hij geeft Ad zijn lezing voor het congres van de historici, praat even met Gert, met Tjitske en Wampie.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Wilbert Gieske (Hans Wiegersma), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Georgina Verbaan (Jetje Meier), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Hans Dagelet (Freek Matser) en Ad van Kempen (Mark Grosz).

 

Deel 379 | 12 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Met Frits over diens artikel, met Rie over haar artikel, vraagt Sien om naar het congres over de voeding te gaan, praat met Lien over haar artikel, vraagt Ad waarom die hem niet gezegd heeft dat hij het stuk van Rie al gelezen had en goed vond. Bart vindt dat hij er weer veel te hard tegenaan gaat. Joop geeft Maarten zijn lezing terug. Discussie met Ad, Freek, Mark, Frits en Rie over het artikel van Rie. Rie barst in huilen uit.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Hans Dagelet (Freek Matser), Nettie Blanken (Rie Veld), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Jacob Derwig (Bart Asjes), Hans Hoes (Ad Muller) en Ad van Kempen (Mark Grosz).

 

Deel 380 | 13 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Maarten komt in de nacht terug van het congres van historici. Nicolien is verontwaardigd als ze hoort dat hij succes gehad heeft. Afdelingsvergadering: Maarten kondigt het bezoek van het Departement aan; over de nieuwe vragenlijst en het huis-onderzoek, de Redactieraad, een voorstel om twee reeksen op te zetten, een over de geschiedenis van het vak, een over de traditionele onderwerpen.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Felix Jan Kuypers (Eef Batteljee), Ad van Kempen (Mark Grosz), Roeland Fernhout (Roeland Fernhout), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Nettie Blanken (Rie Veld), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser) en Thijs Römer (Frits Bloembergen).

 

Deel 381 | 16 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Afdelingsvergadering (vervolg): de Institutendag, popularisering. Maarten bezoekt Beerta. Beerta wil hem laten voorstellen als lid van de Maatschappij, Maarten weigert. Maarten drinkt thee op de afdeling. Ad loopt weg als hij een spottende opmerking maakt. Hij vertelt over vroeger. Panday belt of hij wil sluiten.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Nettie Blanken (Rie Veld), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Ad van Kempen (Mark Grosz), Joop Keesmaat (Beerta), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Ramdew Krishna (Rahman Panday).

 

Deel 382 | 17 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Bezoek van het Departement (Wim Bosman en Meertens) aan de Instituutsraad. Over de bezuinigingen. Pastoors windt zich onmatig op. Eef heeft Jaring ter verantwoording geroepen over zijn gebrek aan beleid en laat Maarten het antwoord van Jaring lezen, waarin deze zich beklaagt over Maarten. Bij de koffie praten Ad en Gert over het doden van dieren.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Han Kerckhoffs (Meertens), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Theo Pont (Koos Rentjes), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Ad van Kempen (Mark Grosz), Georgina Verbaan (Jetje Meier), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Huub Stapel (Huub Pastoors), Felix Jan Kuypers (Eef Batteljee), Hans Hoes (Ad Muller) en Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar).

 

Deel 383 | 18 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Bart is afgekeurd. Op Maartens bureau ligt een briefje van Sparreboom over een insluiper. Op weg naar Jaring ziet Maarten dat Ad op de trap Joop inhaalt en zijn arm om haar schouders legt. Hij spreekt Jaring aan over diens brief aan Eef en over zijn gewoonte overwerk bij de vakantie op te tellen. Maarten brengt aan Ad verslag uit over de Institutendag waarop Okkerman drastische bezuinigingen in de salarissfeer heeft aangekondigd. Ad vertelt dat Rie op eigen houtje aan een geschiedenis van het volksliedonderzoek is begonnen. Joop ergert zich aan de slordigheid van Lien. Maarten spreekt Lien hierover aan, waarop ze woedend reageert. Wigbold heeft een knopje op zijn tafel waarmee hij de deur kan openen. Maarten praat daarover bij de koffie met Aad Ritsen. Op weg naar de markt wordt zijn gedeprimeerdheid over de reactie van Lien weggenomen door het gesprek van een oude vrouw en een zwarte man op een bankje in het Weteringplantsoen. Joop vertelt dat Peter bij Lien weggaat. Balk belt voor een hoofdenvergadering. Maarten zegt tegen Ad dat hij Vreeburg in de Wetenschapscommissie wil proberen te krijgen. Op zoek naar Lien, de rust in het zolderkamertje. Hij gaat aan het bureau van Beerta zitten en voelt zich bevrijd.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Marcel Musters (Henk Wigbold), Niels Croiset (Aad Ritsen) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 384 | 19 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Hoofdenvergadering over een tentoonstelling van het Hoofdbureau in het Jaarbeursgebouw waarvoor het Instituut ook is uitgenodigd. Maarten ziet daar niets in maar buigt voor de meerderheid. Sjef Lagerweij en Freek Matser zullen worden gevraagd om haar te maken. Na de vergadering stelt Maarten Balk voor om Vreeburg in de Wetenschapscommissie te vragen. Maarten brengt het verzoek over aan Freek, kijkt even naar Rie, die niets zegt, en zoekt Lien op. Hij weet niet goed raad met de situatie als ze niet over haar problemen wil praten. Hij brengt Balk het adres van Vreeburg. Bij de koffie met Pastoors over de tentoonstelling. Op weg naar huis met Freek, die Maartens vragen over Jaring en Rie afhoudt en gniffelt als Maarten bij de Gouden Schaar zijn knickerbocker ophaalt. Maarten krijgt van Frans op zijn verjaardag een dagboekschrift. Met Nicolien en Frans naar het Zuiderzeemuseum: over biologische architecten die wel met urine maar niet met stront willen werken.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Huub Stapel (Huub Pastoors), Hans Dagelet (Freek Matser), Nettie Blanken (Rie Veld), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 385 | 20 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Met Nicolien en Frans naar het Zuiderzeemuseum (vervolg): over de belastingaangiften van de vader van Frans die door Frans worden samengesteld, over wat je wel en wat je niet in je dagboek schrijft, over het vaarmodel, over domme mannen en agressieve vrouwen en het huisje van Van der Land. Na afloop wandelen ze door de boerenbuurt. Frans haalt met een stokje hondepoep uit Maartens profielzolen. Maarten wandelt in de warmte naar de Amstel en gaat daarna achter het bureau van Beerta zitten. Bij de thee vertelt hij over zijn boedelonderzoek. Gesprek over Sien, die aan haar voet geopereerd is. Op weg naar huis loopt hij een eindje op met Tjitske. Op de Postzegelmarkt speelt een Dixielandband.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Nettie Blanken (Rie Veld).

 

Deel 386 | 23 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Wigbold is ziek, Pastoors zit in de loge, Maarten neemt het van hem over. Als Balk zich daarover onverwacht bezorgd toont, zegt Maarten dat hij volgens het rampenplan aan de beurt is, maar Balk wuift dat weg. Hij vraagt Joost en Aad Ritsen. Lien komt te laat en verontschuldigt zich. Maarten haalt de melk voor de afdeling, werkt ´s middags aan het bureau van Beerta en wordt aan het eind van de middag opgeschrikt als Rie keihard een plaat van de Beatles draait. Bezoek aan Beerta. Het Bureau is nagenoeg verlaten als gevolg van de warmte. Maarten werkt aan de boedelbeschrijvingen, praat daarover met Lien die in de kamer ernaast zit te werken. Rie komt plotseling binnen en maakt een misplaatst grapje. Als hij uit het raam kijkt ziet hij beneden in de tuin een luierend groepje collega´s. Vergadering van het bestuur van Dorps- en Streekgeschiedenis in Utrecht. Op de heenweg wordt Maarten in Hoog Catharijne natgespoten door een zwerver. Maarten moet op de jaarvergadering in Enkhuizen een lezing houden. Hij vraagt Bokhorst naar het verleden van Boesman en Zwiers.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Huub Stapel (Huub Pastoors), Mark Rietman (Jaap Balk), Tom Sijtsma (Nico Goud), Hans Hoes (Ad Muller), Nettie Blanken (Rie Veld), Mike Reus (Joost Kraai), Niels Croiset (Aad Ritsen), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Joop Keesmaat (Beerta), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Bert Geurkink (Bokhorst), Reinout Bussemaker (E. Schot), Hanneke Riemer (Mieke van Eysinga), Hans Trentelman (Goslinga) en Wim Smits (D. Regout).

 

Deel 387 | 24 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Maarten loopt na afloop van de vergadering met Schot naar het station. Maarten en Nicolien in Frankrijk. De kermis in Marcenat. Terug van vakantie hoort hij van Balk dat er een efficiency-onderzoek komt. Balk wil een lijst van specialisaties hebben. Maarten weigert die: specialisatie is in zijn ogen uit den boze. Op zijn bureau vindt hij een inktlap, een cadeau van Joop. Joop vertelt dat Bart nu in de kelder zit. Ad heeft een uitnodiging gehad voor de huldiging van Jaring in het Singermuseum, Maarten niet. Maarten zoekt Bart op en zegt nog eens dat zijn bureau van hem blijft, maar Bart weigert halsstarrig om terug te komen. Balk heeft als specialisatie van Maartens mensen: ´generalist´ opgevoerd.

 

Met: Reinout Bussemaker (E. Schot), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 388 | 25 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Balk is ziek, Maarten zit de IR voor. Elleke, Rentjes en Mark maken opmerkingen over de ziekte van Balk. Mia en Jaring zijn ook ziek. Rentjes sneert over Wigbold. Engelien vraagt naar de zelfevaluatie. Verder over de automatisering, de open dag en de portvrijdom die wordt afgeschaft. Maarten deelt mee dat Bavelaar niet terugkomt. Verhitte discussie over het voornemen van Balk om haar een groot cadeau te geven. Maarten vertelt dat Vreeburg is benoemd in de Wetenschapscommissie, dat Jaring wordt gehuldigd, dat Sjef en Freek een tentoonstelling gaan maken en dat er een efficiency-onderzoek komt. Engelien stelt voor om de bezuinigingen op te vangen met arbeidstijdverkorting, wat door Pastoors wordt teruggekaatst.

 

Met: Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Theo Pont (Koos Rentjes), Ad van Kempen (Mark Grosz), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Ricky Koole (Dieke Brandsma), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Huub Stapel (Huub Pastoors), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Georgina Verbaan (Jetje Meier), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 389 | 26 januari 2006

Korte inhoud: 1983- Maarten zit de IR voor (vervolg). Sien vraagt om de rommel in de kelder op te ruimen. Sjef klaagt over het dichtslaan van de deur, Pastoors over de rommel bij het kopieerapparaat. Engelien wil de tekening van Hans Wiegersma laten inlijsten. Mark stelt voor koffiepraatjes te houden, Jetje Meier om de fietsen op het terrein van De Witte Lelie te stallen. Kloosterman claimt de vacature Bavelaar. Huldiging van Jaring in het Singermuseum. In zijn toespraak haalt Jaring uit naar een ambtenaar die meent dat veldwerk minder zwaar is dan achter een bureau zitten. Na afloop zegt hij Maarten dat hij hem daarmee bedoelde. Op de terugweg in de bus gesprek met Gert en Frits over het vak, wat volgens Joop weer veel te zuur is. Met Nicolien naar de demonstratie tegen de kruisraketten in Den Haag.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Theo Pont (Koos Rentjes), Hans Dagelet (Freek Matser), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Huub Stapel (Huub Pastoors), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Georgina Verbaan (Jetje Meier), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Ad van Kempen (Mark Grosz), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Mark Rietman (Jaap Balk), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 390 | 27 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Demonstratie tegen de kruisraketten in Den Haag met Nicolien en Toosje.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Elsje Scherjon (Toosje).

 

Deel 391 | 30 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Demonstratie tegen de kruisraketten in Den Haag met Nicolien en Toosje (vervolg). Mia belt Maarten op zondag op omdat ze depressief is en haar werk niet meer ziet zitten. Maarten stelt voor dat hij haar achterstand door Tjitske en Joop zal laten wegwerken. Nicolien boos dat hij op zondag wordt opgebeld.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Elsje Scherjon (Toosje), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Marieke van Weelden (Mia van Idegem).

 

Deel 392 | 31 januari 2006

Korte inhoud: 1983 - Nabespreking over de Instituutsraad met de afdeling. Over het efficiency-onderzoek, de vacature voor het Bronnenboek, de vacature Bavelaar, de koffiepraatjes, het lief- en leedpotje en de organisatie van de voortgangsrapportage. Gert meldt zich ziek. Maarten praat met Sien over haar artikel, met Mark over zijn onderzoek en de leerstoel van Buitenrust Hettema die Mark in overleg met Knottenbelt weer wil bezetten, met Ad over de argumenten die daartegen kunnen worden aangevoerd.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Nettie Blanken (Rie Veld), Hans Dagelet (Freek Matser), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Mike Reus (Joost Kraai) en Ad van Kempen (Mark Grosz).

 

Deel 393 | 1 februari 2006

Korte inhoud: 1983 - Nicolien is kwaad als ze over de argumenten van Ad tegen de leerstoel van Buitenrust Hettema hoort. Maarten bezoekt de Directeurenvergadering omdat Balk ziek is. Op de terugweg stapt hij op de stoep in een nylonband en valt. Reacties daarop van Freek, Ad en Bart. Hij bekijkt de door Freek en Sjef samengestelde tentoonstelling en vindt die triest. Ad deelt dat oordeel niet. Maarten op de jaarvergadering in Enkhuizen over de geschiedenis van zijn vak.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Han Kerckhoffs (Meeter, Holtzappel), Hanneke Riemer (Mevrouw Polak), Hans Dagelet (Freek Matser) en Theo de Groot (Elco Dreesman).

 

Deel 394 | 2 februari 2006

Korte inhoud: 1983 - Maarten op de jaarvergadering in Enkhuizen over de geschiedenis van zijn vak (vervolg). Aanvaring met Luzac. In de trein probeert hij vergeefs aan mevrouw Van Eysinga uit te leggen wat zijn bezwaren tegen Luzac zijn. Met Ad, Tjitske en Joop over Luzac. Ad heeft geen bezwaar tegen hem.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Trentelman (Goslinga), Reinout Bussemaker (Slap), Mike Reus (Charles Luzac), Theo de Groot (Elco Dreesman), Hanneke Riemer (Mieke van Eysinga), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 395 | 3 februari 2006

Korte inhoud: 1983 - Met Ad, Tjitske en Joop over Luzac. Ad heeft geen bezwaar tegen hem (vervolg). Afdelingsvergadering over de open dag. De open dag. Balk is ziek. Engelien, Rentjes en Maarten spreken de mensen toe.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Hans Dagelet (Freek Matser), Felix Jan Kuypers (Eef Batteljee), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Tom Sijtsma (Nico Goud), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Arend Brandligt (Erik Zandgrond) en Theo Pont (Koos Rentjes).

 

Deel 396 | 6 februari 2006

Korte inhoud: 1983 - Engelien, Rentjes en Maarten spreken de mensen toe (vervolg). Na afloop voelt Maarten zich diep ongelukkig. Maarten vindt in de Leidsestraat een plaat met een opname van Blijf met mij, Heer. Maarten haalt in de avond een plant uit de lichtschacht en blijft daar wat naar buiten kijken. Nicolien is daar boos over. Wandeling op eerste kerstdag. Balk ziek. Voorbereidigen voor het afscheid van Bavelaar.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Theo Pont (Koos Rentjes), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Arend Brandligt (Erik Zandgrond), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Tom Sijtsma (Nico Goud), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Hans Dagelet (Freek Matser), Nettie Blanken (Rie Veld), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Hoes (Ad Muller), Harry van Rijthoven (Simon Hoevers), Delilah van Eyck (Lies Meis), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij) en Huub Stapel (Huub Pastoors).

 

Deel 397 | 7 februari 2006

Korte inhoud: 1983 - Voorbereidigen voor het afscheid van Bavelaar (vervolg). Met Bart over het jaarverslag. Maarten leidt het afscheid van Bavelaar.

 

Met: Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Jacob Derwig (Bart Asjes), Tom Sijtsma (Nico Goud), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Huub Stapel (Huub Pastoors), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Niels Croiset (Aad Ritsen), Marlies Hamelynck (mevrouw Moederman), Jack Vecht (Geert Meierink) en Wilbert Gieske (Hans Wiegersma).

 

Deel 398 | 8 februari 2006

Korte inhoud: 1983/1984 - Maarten leidt het afscheid van Bavelaar (vervolg).en eet na afloop met haar, Nicolien en Mia. Bezoek aan de moeder van Nicolien

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Diana Dobbelman (Jantje Bavelaar), Georgina Verbaan (Jetje Meier), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Theo Pont (Koos Rentjes), Tom Sijtsma (Nico Goud), Marlies Hamelynck (mevrouw Moederman), Delilah van Eyck (Lies Meis), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Huub Stapel (Huub Pastoors), Jack Vecht (Geert Meierink), Harry van Rijthoven (Simon Hoevers), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Marieke van Weelden (Mia van Idegem).

 

Deel 399 | 9 februari 2006

Korte inhoud: 1984 - Bezoek aan Klaas. Klaas heeft een artikel van Maarten gelezen en vindt dat onpersoonlijk. Balk is er nog niet. Maarten maakt zich daar zorgen over, omdat de mannen van het efficiency-bureau zullen komen. Hij vraagt Joop op te letten, praat erover met Ad, en daarna met Panday, die heeft toegestaan dat er na de open dag wijn werd gehaald, waardoor Goud is doorgezakt. Hij dringt erop aan dat Panday zijn boekhouddiploma haalt met het oog op de opvolging van Bavelaar. Op het bord hangt een foto van Maarten, gemaakt tijdens zijn toespraak bij het afscheid van Bavelaar, een afschuwelijke foto. ´Het kwijl komt eruit,´ merkt Ad op. Intussen is Balk gearriveerd. Afdelingsvergadering. Jaring deelt mee dat er een t.v.-film over hem gemaakt wordt en dat hij het in gulden boek van de gemeente Hilversum is bijgeschreven, waarmee Maarten hem feliciteert. Verder over het bezoek van het Zeemuseum, over het register, over een nieuwe omslag voor het Bulletin.

 

Met: Peter Blok (Klaas de Ruiter), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Ramdew Krishna (Rahman Panday), Marcel Musters (Henk Wigbold), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Dagelet (Freek Matsers), Nettie Blanken (Rie Veld), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar) en Anneke Blok (Tjitske van den Akker).

 

Deel 400 | 10 februari 2006

Korte inhoud: 1984 - Afdelingsvergadering (vervolg). Ad heeft van Luzac gehoord dat er een Centrum voor Volkscultuur komt, wat aanleiding is tot enige discussie. Tjitske klaagt over kopieeropdrachten van Mark, Maarten verbiedt haar en de anderen daar op in te gaan. Gert stelt voor bij ieder onderzoek een begeleidingscommissie in te stellen. Maarten wijst dat af. Joost wil gewaarschuwd worden als er vergaderd wordt. Tjitske heeft weer problemen met Wigbold over de ideële koffie. Mark wil een artikel uit het Bulletin op kosten van het Bureau in het Engels laten vertalen voor het Journal for medieval history en hij vraagt Maarten om een van zijn mensen boeken voor hem te laten kopiëren. Maarten weigert het laatste. Hij praat met Balk over de vertaling, over de koffie, over het rapport van Bakkenist en over de opvolging van Bavelaar. Twee bezoekers uit Utrecht.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Dagelet (Freek Matser), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Nettie Blanken (Rie Veld), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Mike Reus (Joost Kraai), Ad van Kempen (Mark Grosz), Mark Rietman (Jaap Balk) en Marcel Musters (Henk Wigbold).

 

Deel 401 | 13 februari 2006

Korte inhoud: Tussen de middag komt Maarten Rie tegen die boeken voor Mark uit de UB heeft gehaald. Mark komt juist de deur uit en neemt haar mee. Maarten ontvlucht de bezoekers naar de zolderkamer. Jaring komt hem daar een bandje laten horen en zegt dat hij niet langer hoofd wil zijn. Op Maartens bureau ligt een pak met trefwoorden en samenvattingen voor het register van Joop, vol fouten. Later ligt er een tweede pak. Gert vindt dat Maarten met een van de bezoeksters moet praten. Lien werkt over. Bezoek van Frans. Over het kerstfeest bij zijn broer en hoe hij dagboek houdt. Als Maarten een plant uit de lichtschacht haalt, waait een deksel weg. Nicolien vindt dat hij te lang bezig is om die terug te halen. Met Frans over ontroerende gedichten.

 

Met: Nettie Blanken (Rie Veld), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 402 | 14 februari 2006

Korte inhoud: 1984 - Bezoek van Frans (vervolg) Vergadering van de Broodcommissie in Zaandam, bij Verkade. Vergadering van de Wetenschapscommissie in haar nieuwe samenstelling. Goslinga en Vreeburg willen dat Maarten meer samenhang brengt in zijn beleidsplan.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jaap Spijkers (professor Knottenbelt), Leopold Witte (Willem Vreeburg), Han Kerckhoffs (Holtzappel), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Trentelman (Prof. Goslinga), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Jeroen Spitzenberg (Jeroen Kloosterman), Hans Hoes (Ad Muller), Jim Berghout (Ton Boks), Huub Stapel (Huub Pastoors), Porgy Franssen (Karl Appel), Theo Pont (Koos Rentjes) en Han Kerckhoffs (Gorissen).

 

Deel 403 | 15 februari 2006

Korte inhoud: Vergadering van de Wetenschapscommissie (vervolg). Goslinga en Vreeburg willen dat Maarten meer samenhang brengt in zijn beleidsplan. Maarten doet dat voor de vuist weg. Appel interpelleert over Elshout. Pastoors stelt voor om de documentalisten van Volkscultuur ook voor de andere afdelingen te laten werken ter bevordering van de eenheid. Goslinga wordt tot voorzitter benoemd. Maarten spreekt Vreeburg aan op zijn kritiek en houdt vol dat de afdelingsonderzoeken zich rond één thema moeten groeperen. Bij de nabespreking beroering over het verslag van de vergadering, vooral bij Sien. Maarten weigert zich te laten voorschrijven hoe hij het onderzoek vorm moet geven.

 

Met: Leoplod Witte (Willem Vreeburg), Jaap Spijkers (professor Knottenbelt), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Porgy Franssen (Karl Appel), Han Kerckhoffs (Holtzappel), Mark Rietman (Jaap Balk), Huub Stapel (Huub Pastoors), Theo Pont (Koos Rentjes), Jeroen Spitzenbergen (Jeroen Kloosterman), Hans Trentelman (Prof. Goslinga), Jim Berghout (Ton Boks), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Hans Dagelet (Freek Matser) en Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee).

 

Deel 404 | 16 februari 2006

Korte inhoud: - Met Nicolien over het schrijven van een stuk over Maartens onderzoeksbeleid. Tijdens een emotionele vergadering op het Muziekarchief over de opvolging van Jaring slaat Maarten met zijn vuist op tafel als Eef, Joost en Richard niet willen begrijpen dat het voortbestaan van het Archief op het spel staat als het niet in de afdeling Volkscultuur wordt opgenomen. Maarten brengt verslag uit aan Beerta, over de vergadering, over de moeilijkheden met Rie en over een insluiper waarvoor Goud zich in de kelder verstopt heeft.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Ad van Kempen (Mark Grosz), Hans Dagelet (Freek Matser), Cees Geel (Richard Escher), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Mike Reus (Joost Kraai), Nettie Blanken (Rie Veld), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 405 | 17 februari 2006

Korte inhoud: Op Goede Vrijdag een wandeling met Nicolien, van Weesp naar Hilversum. Op Paaszaterdag fietst Maarten in zijn eentje langs het Gein en gaat op de terugweg even naar het Bureau om de planten water te geven. Op Paaszondag een fietstocht met Nicolien.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 406 | 20 februari 2006

Korte inhoud: 1984 - Op paaszondag een fietstocht met Nicolien, via Edam en Oosthuizen. Op paasmaandag een wandeling van Woerden naar Breukelen. Nicolien is treurig en verwijt Maarten dat hij met het Bureau een leven is gaan leiden waar zij buiten stond. Op Koninginnedag door de Jordaan.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 407 | 21 februari 2006

Korte inhoud: 1984 - Op Koninginnedag door de Jordaan. Maarten komt met hoofdpijn thuis, gaat niettemin met Ad naar de inaugurele rede van Vreeburg in Rotterdam. ´s Avonds met Nicolien eten bij Tout Court. De Rook zoekt in de keuken de koffie en blijkt in dienst te zijn gekomen in de vacature Bavelaar. Joop en Ad verbazen zich erover dat Maarten dat niet wist. Er is een ingezonden brief van Luzac over Maartens artikel over de geschiedenis van het vak. Maarten wil die tot verbazing van Ad gewoon opnemen. Mark heeft het artikel van Rie gelezen, zegt dat Freek het met hem eens is en dat Maarten het dus ongelezen kan opnemen. Maarten denkt daar niet over. Ad heeft het artikel ook gelezen en vindt het niet goed.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Han Kerckhoffs (Wim de Rook), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Ad van Kempen (Mark Grosz) en Tom Sijtsma (Nico Goud).

 

Deel 408 | 22 februari 2006

Korte inhoud: 1984 - Maarten denkt er niet over het artikel van Rie te publiceren. Balk heeft gehoord dat er in Nijmegen over gedacht wordt Maarten een gasthoogleraarschap aan te bieden na zijn lezing voor de historici. Hij deelt mee dat het Hoofdbureau promotieplicht gaat instellen en een aanwezigheidscontrole wil. Hij denkt over een prikklok. Maarten is daar niet tegen, mits het gebonden wordt aan een automatische salarisregeling. Tjitske verbaast zich erover dat Maarten een subsidie voor Luzac voor elkaar gekregen heeft. Ad steigert als hij over de prikklok hoort. Kloosterman maakt in de Instituutsraad bezwaar tegen de aanstelling van De Rook. Discussie over de prikklok en de aanwezigheidscontrole. Maarten herhaalt de voorwaarde dat te weinig gewerkte tijd automatisch in rekening wordt gebracht en vraagt of het niet mogelijk is extra verdiensten terug te sluizen naar het Bureau zonder dat dat gevolgen heeft voor de belastingaanslag. Balk wijst het idee af. De Rook doet huishoudelijke mededelingen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Theo Pont (Koos Rentjes), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Georgina Verbaan (Jetje Meier), Huub Pastoors (Huub Stapel), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Arend Brandligt (Erik Zandgrond), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Han Kerckhoffs (Wim de Rook), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee).

 

Deel 409 | 23 februari 2006

Korte inhoud: 1984 - Jetje Meier vraagt naar de activiteiten van de commissie Pastoors en wil weten waarom er in haar tekst voor het jaarverslag is ingegrepen. Balk zegt dat dat niet is gebeurd. Engelien heeft een tweeling gekregen en krijgt een biefstuk. Na afloop ziet Maarten dat de zin over Ed Res uit zijn jaarverslag door Balk naar achteren is geschoven. Bezoek aan Frans. Zijn onzindelijkheid. Zijn koffie is niet meer te drinken. Frans is definitief afgekeurd en vindt dat dat niet te pas komt, hoewel hij tegelijk vindt dat hij recht heeft op verzorging. Maarten ergert zich over zijn houding en ziet daar de invloed van zijn broer Kees in. Ze nemen geïrriteerd afscheid bij de tramhalte. Nicolien neemt Frans in bescherming. Het artikel van Rie ligt op Maartens bureau. Sien wil niet meepraten over de nieuwe vragenlijst. Maartens kritiek op het artikel blijkt bijna woordelijk overeen te stemmen met die van Ad.

 

Met: Georgina Verbaan (Jetje Meier), Huub Stapel (Huub Pastoors), Mark Rietman (Jaap Balk), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 410 | 24 februari 2006

Korte inhoud: 1984 - Maarten vraagt aan Balk of hij het artikel van Rie mag verbieden. Balk zegt dat hij alleen dat mag. Rie weigert zijn kritiek te accepteren en deelt mee dat ze het wel elders zal plaatsen. Maarten verbiedt dat. Dan wil ze praten, maar als Maarten zijn bezwaren heeft ontvouwd, wendt ze zich tot Balk. Balk begrijpt niet waarom Maarten dat artikel niet wil publiceren. Maarten geeft hem zijn kritiek, waarop Balk Rie adviseert de aanwijzingen van de afdeling te volgen. Maarten ontploft bijna van woede als hij zich realiseert dat Balk op het punt heeft gestaan haar gelijk te geven. Ad toont rancune tegen Freek en Mark. Beerta zit met zijn gebit te spelen als Maarten binnenkomt. Maarten vertelt over het rumoer over de aanwezigheidscontrole en over het conflict met Rie.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Hoes (Ad Muller), Nettie Blanken (Rie Veld), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 411 | 27 februari 2006

Korte inhoud:1984 - Op bezoek bij Beerta (vervolg). Over het conflict met Rie. Vergadering van de Wetenschapscommissie. Maarten vraagt Gorissen waarom hij vond dat hij met het beleid van Maarten niets te maken had. Gorissen geeft geen antwoord. De staf van Kloosterman wordt met twee mensen uitgebreid. Rentjes wil weten hoe het met zijn claim op een kracht staat en waarom Maarten in schaal 150 is geplaatst. In de discussie daarover zegt Holtzappel dat dat de weerslag is van de kwaliteit van de afdeling, waarop Balk opmerkt dat hij Maarten niet zal bevorderen zolang hij directeur is. Vreeburg vraagt of hij de ingezonden brief van Luzac moet laten matigen. Maarten vindt dat niet nodig. Pastoors gooit de thee over Maartens papieren als hij diens kop wil inschenken. Nicolien vindt een platgetrapte tor en wordt plotseling bang dat Maarten doodgaat. Gijs Veenboer wil een film over het midwinterhoornblazen maken.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Han Kerckhoffs (Gorissen, Holtzappel), Jaap Spijkers (professor Knottenbelt), Mark Rietman (Jaap Balk), Porgy Franssen (Karl Appel), Jeroen Spitzenbergen (Jeroen Kloosterman), Theo Pont (Koos Rentjes), Leopold Witte (Willem Vreeburg), Huub Stapel (Huub Pastoors), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Maarten Wansink (Gijs Veenboer).

 

Deel 412 | 28 februari 2006
Korte inhoiud: 1984 - Gijs Veenboer wil een film over het midwinterhoornblazen maken (vervolg). Frans deelt mee dat hij kanker heeft. Maarten dringt erop aan dat hij meteen naar de dokter gaat, Frans moet dat eerst met zijn broer bespreken. Filmopname over het midwinterhoornblazen.

 

Met: Maarten Wansink (Gijs Veenboer), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Gerardjan Rijnders (Frans Veen) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 413 | 1 maart 2006

Korte inhoud: 1984 - Filmopname over het midwinterhoornblazen. Als Maarten thuiskomt, hoort hij van Nicolien dat Frans is opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens de voortgangsrapportage belt Nicolien in paniek op omdat Klaas wil komen eten, juist als ze Frans moeten bezoeken. Nicolien gaat eerst naar het huis van Frans en treft Maarten daarna bij de bus, ontdaan over wat ze heeft aangetroffen. Op bezoek bij Frans in het Tulpziekenhuis. Frans doet pogingen zich bij de joodse sfeer aan te passen.

 

Met: Maarten Wansink (Gijs Veenboer), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 414 | 2 maart 2006

Korte inhoud: 1984/1985 - Op bezoek bij Frans in het Tulpziekenhuis. Hij irriteert Maarten door een mengeling van zelfzucht en angst anderen te kwetsen. Nicolien neemt hem in bescherming. Ad stelt voor om met Rie, Mark en Freek te praten. Maarten vertelt over hun nieuwe koelkast en over Frans Veen. Gesprek met Rie, Mark, Freek, Jaring, Eef en Ad over het artikel van Rie. Er zijn geen steekhoudende argumenten tegen Maartens voorstel er drie artikelen van te maken.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Ad van Kempen (Mark Grosz), Nettie Blanken (Rie Veld), Hans Dagelet (Freek Matser), Geert Lageveen (Jaring Elshout) en Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee).

 

Deel 415 | 3 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Gesprek met Rie, Mark, Freek, Jaring, Eef en Ad over het artikel van Rie (vervolg.) Rie begint te huilen. Maarten loopt door de sneeuw naar het Bureau. Balk maakt een aanmerking op zijn jaarverslag, die door Maarten wordt afgeslagen. In de middagpauze loopt hij naar de Amstel. ´s Middags zit hij aan het bureau van Beerta en ergert zich aan de stem van Engelien. Als Maarten thuiskomt is Nicolien nog niet terug van Frans. Ze komt triest thuis en maakt ruzie als Maarten haar vraagt rechtse artikelen uit het Handelsblad aan te strepen voor Gert, omdat die beweerd heeft dat het Handelsblad links is. Daarna is ze triest om de poezen van Frans. Bezoek aan Frans Veen. Nieuwe irritaties. Frans heeft in overleg met Kees besloten dat Maarten en Nicolien een van zijn katten zullen nemen en blijkt zijn handen al van ze te hebben afgetrokken.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Ad van Kempen (Mark Grosz), Nettie Blanken (Rie Veld), Hans Dagelet (Freek Matser), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Mark Rietman (Jaap Balk), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Carine Crutzen (Engelien Jansen) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 416 | 6 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Bezoek aan Frans Veen. Nieuwe irritaties (vervolg). Jaring brengt Maarten de doorslag van een brief die hij aan Rie heeft geschreven en die een aanval op Maarten is. Maarten praat daarover met Eef en Ad. Als hij bij Eef is, ziet hij Rie met Mark en Freek de brug oversteken. Beerta blijkt al te weten dat Balk met de vut gaat. Maarten vertelt dat Frans kanker heeft, waarop Beerta begint te huilen.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Hans Hoes (Ad Muller) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 417 | 7 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Nicolien maakt ruzie als Maarten haar reactie vergelijkt met de reactie van Rie. Balk belt op waarom Maarten niet heeft doorgegeven dat de kopieermachine defect is. Maarten hoort dat voor het eerst en belt De Rook. De machine blijkt het gewoon te doen, Rie heeft het papier er op gelegd dat zegt dat hij defect is. Bezoek aan Frans in het AvL. Gesprek over het bepalen van de inhoud van een been. Dit keer herkent Maarten hem weer. Jaring is weer beter. Maarten vraagt hem zijn brief aan Rie de afdeling rond te sturen en gaat daarna naar de Instituutsraad. Balk wimpelt een gesprek over zijn opvolging af

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Hans Hoes (Ad Muller), Han Kerckhoffs (Wim de Rook), Mike Reus (Joost Kraai), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Hans Dagelet (Freek Matser), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Theo Pont (Koos Rentjes), Huub Stapel (Huub Pastoors), Marieke van Weelden (Mia van Idegem) en Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier).

 

Deel 418 | 8 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - De Instituutsraad (vervolg).. Balk verwijst het voorstel tot een reorganisatie van de ruimte terug. Er komt een boek in de loge, waarin iedereen zijn aankomst- en vertrektijden moet noteren. Bij de nabespreking hoort Maarten dat Jaring opnieuw ziek naar huis is. Hij belooft Frits een koffiepraatje over het beleid op zijn afdeling. Conflict over het raam tussen Rie en Tjitske. Iemand moet een lezing houden voor de Museumvereniging over het verschil tussen volkskundigen en antropologen, alleen Frits biedt zich aan. Als Maarten Ad vraagt waarom het zo stroef ging zegt Ad dat Maarten zijn mening probeert door te drukken en dat dat verzet wekt. Vergadering van de Museumcommissie. Lopend door het park hoort Maarten flarden van de Elfstedentocht. In de Commissiekamer treft hij Mandjes.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Ton Kas (Gerrit Bekenkamp), Huub Stapel (Huub Pastoors), Marieke van Weelde (Mia van Idegem), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Theo Pont (Koos Rentjes), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Mike Reus (Joost Kraai), Nettie Blanken (Rie Veld), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Ad van Kempen (Mark Grosz), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Hans Hoes (Ad Muller), Han Kerckhoffs (Mandjes) en Raymonde de Kuyper (Mevrouw Van Wout).

 

Deel 419 | 9 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Vergadering van de Museumcommissie (vervolg). Tijdens de vergadering komt hij in aanvaring met Visser, een nieuw commissielid dat zich ergert aan Maartens opmerking over populisme. Daartoe uitgedaagd door Drever geeft Maarten voorbeelden van onderwerpen waaraan het Museum aandacht zou kunnen besteden, melkplas en de boterberg. Hij biedt aan het onderzoek daarnaar in samenwerking met zijn Bureau te doen. Bezoek aan de moeder van Nicolien.

 

Met: Leopold Witte (Drever), Wigbold Kruyver (Biesterbos), Bert Geurkink (Beerling), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Sylvia Poorta (Mevrouw De Hond), Reinout Bussemaker (Erik Visser), Jaap Spijkers (Hazekamp), Jeroen Spitzenberger (Klinkhamer), Raymonde de Kuyper (Mevrouw Van Wout), Han Kerckhoffs (Mandjes), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 420 | 10 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Bezoek aan Klaas, die in het Rode Kruisziekenhuis ligt. Daarna naar de Posthoorn en naar een Indisch restaurant in de Piet Heinstraat. Discussie in de Wetenschapscommissie over de profielschets voor een nieuwe directeur. Balk laat Maarten weten dat hij Appel, Boks en Vreeburg ongeschikt vindt voor de sollicitatiecommissie en dat Maarten te oud is om hem op te volgen. Hij ziet Abbink als zijn opvolger. Maarten doorziet welk spelletje Balk speelt en waarom Rentjes onverwacht heeft aangedrongen op een nieuwe kracht voor de afdeling Volksnamen. Holtzappel belt met de mededeling dat het Hoofdbureau van plan is de nieuwe directeur maar voor vijf jaar aan te stellen. Ad vraagt of Maarten dat niet wil. Maarten wil niet maar vraagt Ad om daar geen ruchtbaarheid aan te geven.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Peter Blok (Klaas de Ruiter), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Trentelman (Goslinga), Jim Berghout (Ton Boks), Mark Rietman (Jaap Balk), Porgy Franssen (Karl Appel), Han Kerckhoffs (Holtzappel), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Leopold Witte (Willem Vreeburg), Theo Pont (Koos Rentjes), Jaap Spijkers (professor Knottenbelt) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 421 | 13 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Bezoek aan Frans, die naar een verpleeghuis moet. Nicolien maakt zich kwaad als ze hoort dat Henriette heeft gezegd dat zij een kat heeft genomen. Op het bureau van Maarten ligt een door Kloosterman op eigen initiatief geschreven profielschets voor de nieuwe directeur. De belangrijkste voorwaarde is dat die gepromoveerd is. Maarten vermoedt dat Balk en Rentjes daarachter zitten en dat het een nieuwe poging is hem te elimineren, nu ze gehoord hebben dat het Hoofdbureau de leeftijd van Maarten geen bezwaar vindt. Hij krijgt van Pastoors carte blanche en eist een vergadering van de hoofden. Kloosterman stemt daar schoorvoetend mee in.

 

Met: Gerardjan Rijnders (Frans Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Huub Stapel (Huub Pastoors) en Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman).

 

Deel 422 | 14 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Omdat Maarten een hoofdpijnaanval heeft, belt Nicolien Ad en vraagt hem om Maarten te vervangen. Ad belt in de loop van de dag een paar keer op. Als Maarten tenslotte aanneemt, zegt hij dat er geen houden aan was en hij adviseert om de brief van Kloosterman te ondertekenen met het argument dat de afdeling zich anders isoleert. Maarten stemt daar met tegenzin mee in. Pastoors blijkt meteen de kant van Kloosterman te hebben gekozen. De moeder van Nicolien is overleden. Maarten gaat niet naar Groningen. Begrafenis van de moeder van Nicolien.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 423 | 15 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Begrafenis van de moeder van Nicolien. Maarten droomt dat zijn stem op de Heiligeweg vervormd uit luidsprekers komt. Nicolien geeft Maarten een slakje mee om in de tuin te zetten. Afdelingsvergadering. Jaring is nog ziek. Het Departement wil weten wat de kostprijs per artikel is, Maarten zal zeggen dat ze die vraag niet kunnen beantwoorden omdat het schrijven van artikelen niet losgemaakt kan worden van andere taken. Sien vindt dat de onderzoekers alleen onderzoek moeten doen. Maarten denkt daar niet over. Er moet een knelpuntennota gemaakt worden, Maarten zal die schrijven.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Hoes (Ad Muller), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Hans Dagelet (Freek Matser) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 424 | 16 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Afdelingsvergadering (vervolg). Over de opvolging van Balk en over een brief van Alblas die Maarten heeft laten circuleren terwijl hij er zelf in wordt geprezen. Freek heeft daar bezwaar tegen, na afloop vraagt Maarten aan Eef of die het daarmee eens is. Het koffietafelpraatje van Maarten wordt ijskoud ontvangen. Balk is er niet bij. Voor Sien is dit de laatste keer geweest. Vreeburg belt om te vragen of hij op de vergadering iets van Kloostermans profielschets moet zeggen. Maarten vindt dat niet nodig. In de trein op weg naar de Boerenhuisclub treft Maarten ´t Mannetje. Ze praten over verzamelen, de wetenschap.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Dagelet (Freek Matser), Theo Pont (Koos Rentjes), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Huub Stapel (Huub Pastoors), Ad van Kempen (Mark Grosz), Leopold Witte (Willem Vreeburg), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar) en Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje).

 

Deel 425 | 17 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - In de trein op weg naar de Boerenhuisclub met ´t Mannetje (vervolg). Over het lijmen van kopjes, het bekijken van plaatjes. Maarten vraagt of ´t Mannetje in de oorlog getekend heeft. Als ze bij het Museum komen, horen ze van Meijer dat Biesterbos ziek is. Goslinga vraagt Maarten of hij ook weet wie er van het Instituut solliciteert. Maarten houdt zich op de vlakte. Beerta zit te slapen. Zijn kamer is opgeruimd. Op een papier voor in een doos staat: ongeopende post heer Beerta. Maarten verzamelt de tijdschriftafleveringen die Beerta nog heeft liggen. Beerta klaagt dat Karel nooit komt. De Blaauwe komt ook op bezoek. Op weg naar de uitgang vertelt hij Maarten dat Beerta´s vader geen scheepsmakelaar was, maar een verzekeringsportefeuille had. Bij de rijke Middelburgse families werd Beerta niet geaccepteerd. Daar schaamt hij zich nog altijd voor. Thuisgekomen vertelt Maarten dat Güntermann hem gevraagd heeft een lezing te houden. Nicolien is boos.

 

Met: Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje), Krijn ter Braakl (Maarten Koning), Hein van der Heijden (Jacques Meier), Hans Trentelman (Goslinga), Eelco Vellema (Douma), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Marcel Musters (Henk Wigbold), Joop Admiraal (Beerta), Cees Campfens (Pieter M. de Blaauwe) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 426 | 20 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Afdelingsvergadering. Maarten brengt het verzoek van Güntermann over en praat over de verschillen tussen diens en zijn eigen opvattingen. Alleen weerklank bij Frits, Lien en Eef. Bezoek aan Frans in het verpleeghuis.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Dagelet (Freek Matser), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Nettie Blanken (Rie Veld), Hans Hoes (Ad Muller), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Gerardjan Rijnders (Frans Veen), en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 427 | 21 maart 2006
Korte inhoud 1985 - In de Instituutsraad praat Maarten over het afscheid van Balk. Goslinga heeft daarover al contact gehad met het Hoofdbureau. Ze zijn bereid de aula af te staan en het afscheid te financieren als het Instituut van de gelegenheid gebruik maakt zich te profileren, waarbij ze aan een symposion denken over de wijze waarop onder Balk het beleid op de afdelingen op elkaar is afgestemd. In de discussie over welke vorm dat zou moeten krijgen wordt door Engelien geopperd om elk van de onderzoekers zijn onderzoek te laten presenteren. Maarten vindt dat idioot. Na de vergadering hoort hij van Ad dat Pastoors gesolliciteerd heeft. In de nabespreking legt hij uit waarom hij vindt dat je zo´n symposion niet bij iemands afscheid kunt houden. Hij wordt gebeld door Goslinga, die vraagt of hij de volgende week bij de vergadering mag zijn. Frits meldt zich na de vergadering ziek. Op weg naar Beerta hoort Maarten van De Fluiter dat die ook heeft gesolliciteerd. Bezoek aan Beerta.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Theo Pont (Koos Rentjes), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Huub Stapel (Huub Pastoors), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Georgina Verbaan (Jetje Meier), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Hans Dagelet (Freek Matser), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Han Kerckhoffs (Wim de Rook), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Hans Hoes (Ad Muller), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Felix Jan-Kuypers (Eef Batteljee), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Hans Trentelman (Goslinga) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 428 | 22 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Bezoek aan Beerta(vervolg). In de tweede vergadering van de Instituutsraad pleit Goslinga voor het voorstel van het Hoofdbureau. Volkstaal en Volksnamen steunen dat, er volgt nog een pauze voor bezinning. Maarten waarschuwt dat hij opstapt als het voorstel wordt aangenomen. Na de pauze stapt hij inderdaad op. Rentjes neemt de leiding over. Maarten gaat naar Balk om hem dat mee te delen. Balk ziet het bezwaar tegen zo´n symposion niet. Maarten kan niet slapen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Joop Keesmaat (Beerta), Hans Trentelman (Goslinga), Huub Stapel (Huub Pastoors), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Theo Pont (Koos Rentjes), Jeroen Spitzenbergen (Jeroen Kloosterman), Georgina Verbaan (Jetje Meier), Kathenka Laurier (Elleke Laurier), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser) en Mark Rietman (Jaap Balk).

 

Deel 429 | 23 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Maarten kan niet slapen (vervolg). Hij voelt zich opgesloten. Met de afdeling naar het Museum om te praten over samenwerking. De museummedewerkers tonen zich duidelijk niet geïnteresseerd. Holtzappel belt om te vragen vraagt wat Maartens bezwaren zijn tegen een symposion. Maarten zegt de mogelijkheid van een verdere integratie wel te zien maar ook te begrijpen dat Balk er niet aan begonnen is. Holtzappel zegt dat het plan voor het symposion niet van het Hoofdbureau maar van Goslinga komt. Ad komt van de Instituutsraad met de mededeling dat Holtzappel niets voor het plan van een symposion voelt en dat het Hoofdbureau een gewoon afscheid wil. Rentjes zal Maarten vragen te spreken namens het personeel. Dan belt Karel dat Beerta dood is. Maarten gaat met het bericht naar Balk. Even later belt Balk hem voor de advertentie.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Han Kerckhoffs (Okkerman), Ricky Koole (Margot Blijleven), Jaap Spijkers (Wobma), Wigbold Kruyver (Biesterbos), Gijs de Lange (Koert Wiegel), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Leopold Witte (van Hall), Hein van der Heijden (Jacques Meier), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Han Kerckhoffs (Holtzappel), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Hans Hoes (Ad Muller), Jeroen Willems (Karel Ravelli) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 430 | 24 maart 2006

Korte inhoud: 1985 - Met Balk over de advertentie. Rentjes komt vragen of Maarten wil spreken, Maarten neemt dat in beraad. Na afloop van de vergadering van de Museumcommissie vraagt Erik Visser aan Maarten of hij Dini Jetses van hem wil overnemen nu die door de reorganisatie buiten de boot is gevallen. Bezoek aan Frans in het huis van zijn broer, die een maaltijd voor hen gemaakt heeft.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Theo Pont (Koos Rentjes), Hans Hoes (Ad Muller), Reinout Bussemaker (Erik Visser), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 431 | 27 maart 2006

Korte inhoud: 1986 - Erik Visser komt Dini Jetses presenteren. Maarten zegt dat ze de dag na het afscheid van Balk, als hij directeur is, kan beginnen. Ad is sceptisch. Balk geeft Maarten de sleutels en verlaat het gebouw. Maarten draagt Sparreboom op een geheime missie uit te voeren. Rentjes en Mark zitten met sigaren uit Balks bureau in diens kamer, Elleke Laurier staat er lachend bij. Maarten reageert afgemeten. Afscheid van Balk. Maarten houdt een toespraak.

 

Met: Tom Sijtsma (Nico Goud), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Elsje Scherjon (Dini Jetses), Reinout Bussemaker (Erik Visser), Hans Hoes (Ad Muller), Mark Rietman (Jaap Balk), Theo Pont (Koos Rentjes), Ad van Kempen (Mark Grozs), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom) en Gijs de Lange (Koert Wiegel).

 

Deel 432 | 28 maart 2006

Korte inhoud: 1986 - Afscheid van Balk. Maarten houdt een toespraak (vervolg).

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mark Rietman (Jaap Balk), Alexander van Heteren (Klaas Sparreboom), Gijs de Lange (Koert Wiegel) en Theo Pont (Koos Rentjes).

 

Deel 433 | 29 maart 2006

Korte inhoud: 1986 - Afscheid van Balk (vervolg). Wigbold heeft een briefje opgehangen: U -- jij, wat Maarten onaangenaam treft. Dini Jetses meldt zich, eerste contacten met Joop, Sien, Tjitske en Ad. De Rook belt dat er twee mannen van de RGD zijn voor een lift. Maarten leidt ze rond en besluit dat de lift niet doorgaat.

 

Met: Mark Rietman (Jaap Balk), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hanneke Riemer (dé Haan), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter), Kees Hulst (Bart de Roode), Han Kerckhoffs (van Laar), Hans Trentelman (Goslinga), Marcel Musters (Henk Wigbold), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Elsje Scherjon (Dini Jetses), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Han Kerckhoffs (Wim de Rook), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Wigbold Kruyver (Erkelens), Tycho Gernandt (Diemel), Tom Sijtsma (Nico Goud) en Hans Dagelet (Freek Matser).

 

Deel 434 | 30 maart 2006

Korte inhoud: 1986 - Smidt belt op dat Maarten niet met de RGD had mogen corresponderen. Maarten zegt dat hij dat zal herstellen, maar dat de lift er hoe dan ook niet komt. Ad veronderstelt dat De Rook erachter zit. Pastoors meldt dat Gorissen uit de sollicitatiecommissie is gestapt. Maarten vraagt Kloosterman verslag uit te brengen in de IR en stelt Pastoors voor daarbij het voltallige personeel uit te nodigen. Hij treft Engelien met haar werkgroep in de kamer van Balk, gaat bij Dini langs, praat met Joop en Lien over het feminisme, gaat naar zijn kamertje en wordt daar gevonden door Frits die zijn lezing heeft gelezen en mooi vindt. Maarten doet in de IR mededeling over de Directeurenvergadering en de staat van de bezuinigingen,

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Han Kerckhoffs (Wim de Rook), Reinout Bussemaker (Smidt), Hans Hoes (Ad Muller), Huub Stapel (Huub Pastoors), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Elsje Scherjon (Dini Jetses), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Thijs Römer (Frits Bloembergen) en Ricky Koole (Dieke Brandsma).

 

Deel 435 | 31 maart 2006

Korte inhoud: 1986 - De IR (vervolg). Over de reorganisatie van de Wetenschapscommissie. Kloosterman brengt verslag uit van de bevindingen van de sollicitatiecommissie, af en toe onderbroken door Rentjes. Maarten krijgt bericht dat Van de Marel benoemd is. Pastoors is ook op de hoogte gesteld. Bovendien is er een brief over de nieuwe samenstelling van de Wetenschapscommissie. Maarten roept daarover de hoofden bijeen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Niels Croiset (Aad Ritsen), Huub Stapel (Huub Pastoors), Kees Hulst (Bart de Roode), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Georgina Verbaan (Jetje Meier), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Theo Pont (Koos Rentjes), Arend Brandligt (Erik Zandgrond), Thijs Römer (Jeroen Kloosterman) en Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar).

 

Deel 436 | 3 april 2006

Korte inhoud: 1986 - Maarten stelt samen met de hoofden een nieuwe voordracht voor de wetenschapscommissie samen. Na afloop vraagt Rentjes Maarten iets aan Mark te doen, omdat die knettergek is. Na zijn middagwandeling vindt hij een brief op zijn bureau van Kloosterman, waarin deze Duk ter verantwoording roept over uitspraken die hij gedaan zou hebben. Congres in Münster. Gesprek met Güntermann, die kil doet. Brief van het Hoofdbureau waarin de oorspronkelijke voordracht voor de Wetenschapscommissie bekrachtigd wordt. En een brief van Vreeburg die zich solidair verklaart met Maarten.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Theo Pont (Koos Rentjes), Huub Stapel (Huub Pastoors), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Hans Hoes (Ad Muller), Guido Hammesfahr (Gärtner), Szoka Grifioen (Eszter Kovács), Allan Zipson (Alex Stanton), Joachim Nimtz (Wolf Güntermann) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 437 | 4 april 2006

Korte inhoud: 1986 - Knottenbelt belt op en betuigt zijn spijt over zijn instemming met de voordracht. Maarten heeft de publikaties van Van de Marel gelezen en begrijpt waarom Gorissen niets in die man zag. Mark krijgt te horen dat hij zich officieel ziek moet melden en vraagt Maarten of die met hem over zijn proefschrift wil praten. Maarten verwijst hem door naar Balk. Maarten heeft Goslinga gesproken, die tegen hem gezegd heeft dat zijn voordracht niet de schoonheidsprijs verdient. In de hal ontmoet hij Balk die verontrust is over Mark en vindt dat Maarten daar iets aan moet doen. Maarten vraagt Meeter na de directeurenvergadering of het waar is dat het Instituut op de nominatie staat om te worden opgeheven. Meeter ontkent dat categorisch. Bezoek aan Frans, die heel slecht is. Als Nicolien en Maarten weggaan geeft hij hen een hand.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jaap Spijkers (professor Knottenbelt), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Ad van Kempen (Mark Grosz), Mark Rietman (Jaap Balk), Reinout Bussemaker (Erik Visser), Han Kerckhoffs (Meeter), Hein van der Heijden (Van Venetie), Daniel van Ollefen (de Hondt), Gerardjan Rijnders(Kees Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Gerardjan Rijnders (Frans Veen).

 

Deel 438 | 5 april 2006

Korte inhoud: 1986 - Kees loopt nog even met hen mee naar een café. Gesprek over de dood. Later op de avond belt hij hen en zegt dat het volbracht is. Van de Marel, Meeter en Goslinga bezoeken de Instituutsraad. Maarten leidt hen rond en spreekt Van de Marel toe. Van de Marel zegt niets.

 

Met: Gerardjan Rijnders (Kees Veen), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Erik de Vogel (Dick van de Marel), Han Kerckhoffs (Meeter), Marcel Musters (Henk Wigbold), Hans Trentelman (Goslinga), Carine Crutzen (Engelien Jansen), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Huub Stapel (Huub Pastoors) en Tom Sijtsema (Nico Goud).

 

Deel 439 | 6 april 2006

Korte inhoud: - Maarten zegt Mark de wacht aan. Rentjes verbouwt de kamer van Van de Marel. Maarten roept hem tot de orde. Pastoors geeft Maarten in de tuin namens het personeel een kist wijn. Van de Marel treedt aan. Maarten werkt hem in.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Ad van Kempen (Mark Grosz), Theo Pont (Koos Rentjes), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Huub Stapel (Huub Pastoors), Tom Sijtsma (Ncio Goud) en Erik de Vogel (Dick van de Marel).

 

Deel 440 | 7 april 2006

Korte inhoud: 1986 - Rentjes heeft op de tussendeur een papier gehangen waarin hij de daarachter gelegen ruimte claimt. Van de Marel roept hem daarover ter verantwoording. Rentjes komt aangeslagen bij Maarten. De RGD meldt zich opnieuw voor de lift. Dit keer ontzenuwt Van de Marel hun plan, met een technisch argument. Maarten haalt de wijn van het Bureau. Gesprek met Van de Marel over zijn plan drie publikaties per jaar te eisen. Maarten is daar mordicus tegen. Van de Marel vraagt Maarten een stukje over Balk te schrijven.

 

Met: Hans Hoes (Ad Muller), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Erik de Vogel (Dick van de Marel), Kathenka Woudenberg (Elleke Laurier), Theo Pont (Koos Rentjes), Han Kerckhoffs (Wim de Rook), Wigbold Kruyver (Erkelens), Tycho Gernandt (Diemel), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 441 | 10 april 2006

Korte inhoud: 1986 - Afdelingsvergadering. Over de publicatievoorstellen van Van de Marel. Sien pleit weer voor onderzoek alleen, Maarten denkt daar niet over. De computer rukt op. Gert wil ontslag nemen omdat hij te weinig publiceert. Maarten stelt hem gerust. Maarten hoort van Van de Marel dat Jaring met de vut gaat en dat hij bezig is met een herverdeling van de ruimte op verzoek van Pastoors. Maarten wil de kamertjes op de derde verdieping niet prijsgeven. Van de Marel vraagt hem een vijfjarenplan te schrijven. Maarten en Nicolien in de Alpen.

 

Met: Erik de Vogel (Dick van de Marel), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Nettie Blanken (Rie Veld), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Hans Dagelet (Freek Matser), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Elsje Scherjon (Dini Jetses), Cees Geel (Richard Escher) en Geert Lageveen (Jaring Eslhout).

 

Deel 442 | 11 april 2006

Korte inhoud: 1986 - Maarten en Nicolien in de Alpen (vervolg). Maarten is stil, bezig met zijn afscheid. Maarten deelt Ad en dan Van de Marel mee dat hij met de vut gaat. Hij vraagt Freek om bij het afscheid van Jaring te spreken. Op de afdelingsvergadering over het cadeau voor Jaring, de inhoud van het vijfjarenplan, de nieuwe indeling van de ruimte die Van de Marel wil. Tot slot zegt hij dat hij met de vut gaat. Het rumoer dat dan ontstaat verrast hem.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Erik de Vogel (Dick van de Marel), Hans Dagelet (Freek Matser), Hans Hoes (Ad Muller), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Jaccqueline Blom (Joop Schenk), Nettie Blanken (Rie Veld), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Elsje Scherjon (Dini Jetses), Mike Reus (Joost Kraai), Cees Geel (Richard Escher), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Bodil de la Parra (Lien Kiepe).

 

Deel 443 | 12 april 2006

Korte inhoud:1986 - Aan het eind van de middag komt Tjitske zeggen dat ze nooit meer zo´n goeie baas zal krijgen. In de koffieruimte met Goud over de kerstboom. Het gevoel al een beetje weg te zijn. Frits laat hem zien wat je allemaal met de computer kunt doen. Een uitgever komt met een verzoek waarop Gert meteen antwoord heeft. Als Maarten zegt dat hij hem zal missen, reageert Gert dubbelzinnig, wat Maarten treurig stemt. Een manke duif in de Leidsestraat wekt zijn bekommernis. Gesprekje met Frits over de kerstkalkoen. Bespiegelingen met Kerstmis, gevoel dat de wereld naar de bliksem gaat. Met Sien over zijn artikel voor Güntermann en over de wijn die hij gekregen heeft en die zuur bleek te zijn. Een gesprek met kortsluitingen. Bespiegelingen over een koffieboon. Afscheid van Jaring.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Tom Sijtsma (Nico Goud), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Hans Dagelet (Freek Matser) en Geert Lageveen (Jaring Elshout).

 

Deel 444 | 13 april 2006

Korte inhoud: 1986/1987 - Afscheid van Jaring (vervolg). Maarten geeft hem geen hand, Jaring komt die halen. Afdelingsvergadering. Joop wil een eigen computer, Freek niet. Sien verwijt Maarten dat hij een gesprek over zijn opvolging heeft gehad met Fleur van Asselt. Freek wil in de IR vervangen worden. Rie vindt dat de stoelen nieuwe zittingen moeten hebben. Gert wil de kamer van Jaring wel hebben. Maarten schuift de beslissing door naar zijn opvolger. Biesterbos belt op dat het Museum wordt gesloten.

 

Met: Freek Matser (Hans Dagelet), Geert Lageveen (Jaring Elshout), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Elsje Scherjon (Dini Jetses), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Nettie Blanken (Rie Veld), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Yvonne van den Hurk (Nicolien) en Wigbold Kruyver (Gerard Biesterbos).

 

Deel 445 | 14 april 2006

Korte inhoud: 1987 - Vergadering van de Publicatiecommissie van de Boerenhuisclub op de kamer van ´t Mannetje in Zeist. Met Nicolien en Henriette op bezoek bij Klaas. Maarten praat met Ad over het belang van databanken en het onbegrip van Van de Marel.

 

Met: Bram van der Vlugt (Ritsaert van den Land), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Adriaan Olree (Ruurd ´t Mannetje), Bert Geurkink (Karel Huizer), Peter Blok (Klaas de Ruiter), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Catherine ten Bruggecate (Henriëtte Fagel) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 446 | 17 april 2006

Korte inhoud: 1987 - Maarten vertelt Bart dat hij in Den Haag de gele tram heeft gezien. Joop weigert Maarten haar computer te lenen, Gert en Frits zitten achter hun eigen beeldscherm. Hij krijgt tenslotte die van Freek. Van de Marel vraagt Maarten of Pastoors waarnemend directeur zou willen worden. In de IR over een nieuwe indeling van de ruimte en het ziekteverlof van Wigbold. Maarten deelt mee dat hij geen afscheid wil. Na afloop vraagt Ad of dat ook voor de afdeling geldt. Maarten loopt weg uit de hoofdenvergadering over de ruimte. Na afloop zegt Van de Marel hem dat hij gewoon compensatie moet eisen en dat hij die kan krijgen door een kamertje van Volksnamen af te nemen. Maarten weigert dat.

 

Met: Jacob Derwig (Bart Asjes), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Erik de Vogel (Dick van de Marel), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Theo Pont (Koos Rentjes), Georgina Verbaan (Jetje Meier), Huub Stapel (Huub Pastoors), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman), Carine Crutzen (Engelien Jansen) en Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee).

 

Deel 447 | 18 april 2006

Korte inhoud: 1987 - Maarten neemt afscheid van de Wetenschapscommissie. Maarten ontruimt zijn bureau en vraagt Ad of hij het bureau van Beerta mag hebben. Joop en Lien staan in de gang te kopiëren en als hij ´s middags van de Bibliotheek terugkomt zit zijn afdeling te vergaderen. Later vraagt Ad of Maarten en Nicolien de laatste avond met hen willen gaan eten. Als hij thuiskomt hoort hij van Nicolien dat Van de Marel heeft gebeld over een lintje. Afscheid van Maarten, eerst van verschillende medewerkers.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Leopold Witte (Willem Vreeburg), Jaap Spijkers (Schouten), Porgy Franssen (Karl Appel), Hans Hoes (Ad Muller), Yvonne van der Hurk (Nicolien), Tom Sijtsma (Nico Goud), Evert van der Meulen (Wim Bosman), Jeroen Spitzenberger (Jeroen Kloosterman) en Kees Hulst (Bart de Roode).

 

Deel 448 | 19 april 2006

Korte inhoud: 1987 - Afscheid van Maarten, eerst van verschillende medewerkers (vervolg), daarna van zijn eigen afdeling.

 

Met: Carine Crutzen (Engelien Jansen), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Maarten Wansink (Sjef Lagerweij), Niels Croiset (Aad Ritsen), Erik de Vogel (Dick van de Marel), Marieke van Weelden (Mia van Idegem), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Nettie Blanken (Rie Veld) en Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee).

 

Deel 449 | 20 april 2006

Korte inhoud: 1987 - Maartens afscheid van zijn eigen afdeling (vervolg). ´s Avonds eten met Nicolien en de afdeling. De ochtend na het afscheid.

 

Met: Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Hans Hoes (Ad Muller), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Nettie Blanken (Rie Veld), Jacob Derwig (Bart Asjes) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 450 | 21 april 2006

Korte inhoud: 1987 - De ochtend na het afscheid. Van der Land belt op om te vragen hoe het bevalt. De tweede dag, Maarten doet wat klussen. Maarten beluistert de bandjes die zijn medewerkers voor hem gemaakt hebben en leest hun commentaren. Maarten en Nicolien drinken de eerste van de twaalf flessen bier die Maarten cadeau gekregen heeft.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Bram van der Vlugt (Ritsaert van der Land), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Bodil de la Parra (Lien Kiepe) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 451 | 24 april 2006

Korte inhoud: 1987 - Fietstocht met Nicolien naar het Alkmaardermeer. Maarten tracht vergeefs een ekster te redden uit het water en wordt daarbij naar de elektriciteitscentrale gezogen. Nicolien verbaast zich erover dat Maarten geen weemoed heeft. Maarten is slapeloos. Maarten repareert het bureautje van Nicolien en brengt een nieuwe plank aan achter een boekenkastje. Nicolien raakt daarvan uit haar doen.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 452 | 25 april 2006

Korte inhoud: 1987 - Nicolien vindt dat het gezicht van Maarten helemaal veranderd is sinds hij weg is van het Bureau. Sien komt een taart brengen om Maarten te bedanken voor wat hij voor haar gedaan heeft. Maarten droomt dat Karel Ravelli hem op het Bureau opbelt. Maarten constateert bij zichzelf een groeiende behoefte alleen te zijn. Maarten en Nicolien fietsen naar Edam en Maarten ontdekt systeem in zijn ergernissen. Maarten verricht een aantal kleine reparaties.

 

Met: Yvonne van den Hurk (Nicolien), Krijn ter Braak (Maarten Koning) en Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse).

 

Deel 453 | 26 april 2006

Korte inhoud: 1987 - Maarten brengt de drukproeven voor het nieuwe Bulletin naar het Bureau. Hij maakt kennis met de nieuwe portier, krijgt van Ad de sollicitatiebrief van zijn opvolger Charles Brieffies te lezen, die hem het ergste doet vrezen. Ad haalt koffie, maar vergeet een kop voor hem mee te nemen. Als Maarten op de zolderkamer achter het bureau van Beerta zit, alleen, overvalt hem een gevoel van vervreemding. Maarten haalt de krant en voelt zich bevrijd bij het zien van een vlucht duiven boven de Binnen Brouwersstraat. Maarten en Nicolien rijden op de fiets naar Klaas. Maarten praat met Klaas over zijn bezoek aan het Bureau en over vriendschap. Klaas raakt ontstemd. Maarten gaat naar het Bureau om Sien te feliciteren. Frits wil met hem praten over een boekje dat hij schrijven moet.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Harry van Rijthoven (Oudkerk), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Peter Blok (Klaas de Ruiter), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) en Thijs Römer (Frits Bloembergen).

 

Deel 454 | 27 april 2006

Korte inhoud:1987 - Maarten gaat naar het Bureau om Sien te feliciteren (vervolg). Bij de koffie, in de kaartsysteemkamer, wil Freek weten hoe het is niet meer te werken. Freek en Sien maken er bezwaar tegen dat er over de sollicitatiebrief van Brieffies gepraat wordt. Gert vraagt hoe hij het zou vinden als het kaartsysteem wordt overgebracht naar de bezoekerskamer. Maarten is daar tegen maar blijft er gelijkmoedig onder, tot zijn eigen verbazing. Maarten wordt midden in de nacht wakker van twee tikken op de deur en is meteen vervuld van onaangename gedachten. Weer ingeslapen droomt hij dat hij zijn huisarts belt. Maarten fietst alleen naar het Alkmaardermeer. Bij de Haarlemmerpoort ziet hij een uit het abattoir losgebroken koe, die een groot deel van de tocht in zijn herinnering blijft en daarin terugkomt als hij onder Assendelft een troep koeien helpt tegenhouden en ze vervolgens in een veewagen ziet drijven. Op de pont een oude man met zijn kleindochter.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Elsje Scherjon (Dini Jetses), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Kitty Courbois (de moeder van Nicolien) en Jeroen Spitzenbergen (Bals).

 

Deel 455 | 28 april 2006

Korte inhoud: 1987 - Op verzoek van Van de Marel brengt Maarten een bezoek aan het Bureau om hem uit te leggen hoe de kluizen geopend kunnen worden. Daarna praat hij met Eef over de manier waarop hij nu zijn dagen doorbrengt. Na het ontbijt maakt Maarten een wandeling, ongewoon ontspannen. Op de fiets naar Spaarndam zien Maarten en Nicolien bij Spaarnwoude een kalf geboren worden. Op weg om de schaatsen van het Bureau te ruilen ziet Maarten bij het Leidsebosje een hond oversteken, tussen de auto´s door, zonder dat er een auto voor hem stopt. Hij windt zich daarover op. Maarten en Nicolien fietsen naar Ad en Heidi.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Erik de Vogel (Dick van de Marel), Han Kerckhoffs (Wim de Rook), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 456 | 1 mei 2006

Korte inhoud: 1987 - Naar Ad en Heidi. Ze wandelen met zijn vieren en de honden in het plantsoen en fietsen vervolgens door de duinen naar Schoorl waar ze in een vegetarisch restaurant eten. Op de terugweg regent het. Maarten haalt de krant en voelt zich gelukkig. Op zijn ochtendwandeling ontmoet Maarten een vroegere werknemer van het Bureau. Alle mensen waarnaar die informeert zijn al dood. Maarten fietst alleen langs de Amstel, de Kromme Mijdrecht en de Meije, en via Aalsmeer weer terug.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul) en Leopold Witte (Verbeek).

 

Deel 457 | 2 mei 2006

Korte inhoud: 1987 - Bij het binnenkomen in het Bureau ziet Maarten Ad, Gert en Joop bezig met het versjouwen van het kaartsysteem naar de bezoekerskamer. Eef laat zich laatdunkend uit over de veranderingen. Maarten heeft wat boeken bij zich voor het Bureau, waarschuwt terloops voor de belasting van de vloer en praat met Frits over zijn boekje. Bij de koffie vertelt hij over de reparatie van zijn spinnewiel, raakt gespannen en voelt zich pas weer enigszins op zijn gemak als hij alleen op het zolderkamertje zit. Een onbevredigend telefoongesprek met Klaas. Maarten realiseert zich dat hij eigenlijk alleen met Frans Veen kon praten.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse) , Peter Blok (Klaas de Ruiter) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 458 | 3 mei 2006

Korte inhoud: 1987 - Maarten realiseert zich dat hij eigenlijk alleen met Frans Veen kon praten (vervolg). Maarten haalt een fles kirsch op de Elandsgracht en stelt vast dat hij sinds zijn pensionering op straat gegroet wordt. Maarten wordt midden in de nacht wakker van een bel. Hij is triest, denkt aan de vergadering op het Museum van de vorige dag en valt weer in slaap, droomt dat er hard aan de luiken wordt gerammeld, wordt opnieuw wakker en veronderstelt dat het lawaai in zijn hoofd zit. Fietstocht langs de Hollandse Kade. Ontmoeting met een mede-fietser, een Indische man, die Maarten de weg vraagt; een bevredigend contact. Mislukte poging kaas te kopen. Maarten gaat naar het Bureau om te werken aan een lezing voor de Boerenhuisclub, nog een erfenis uit het verleden. Hij praat met Ad over de huldiging van Güntermann, waar ze samen naar toe zullen gaan. Ontmoetingen met Sien, Dini, Goud en De Roode. Eenmaal op de zolderkamer voelt hij zich pas veilig. ´s Middags zit hij bij de thee met zijn vroegere medewerkers. Joop blijkt de platen van Jetses te hebben verwijderd. Er zijn plannen om de vergaderkamer om te bouwen tot vijf kamertjes, iets waartegen hij zich altijd verzet heeft. Het deprimeert hem.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hein van der Heijden (Indische man), Hans Hoes (Ad Muller), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Elsje Scherjon (Dini Jetses), Tom Sijtsma (Nico Goud), Kees Hulst (Bart de Roode), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar) en Bodil de la Parra (Lien Kiepe).

 

Deel 459 | 4 mei 2006

Korte inhoud: 1987 - Als hij weggaat ontmoet hij Van de Marel. Nicolien begrijpt niet waarom hij nog een lezing houdt. Hij gaat met weerzin naar het Bureau. Ad brengt hem de drukproeven van het Bulletin. Hij brengt ze aan Freek die hem ervan verdenkt dat hij ambitieus is. Bij de thee gesprek over zijn gevoelens, over wat hij optekent in zijn dagboek en over dementie.Bij het halen van de krant vindt hij de zin van het bestaan.Op zijn ochtendwandeling komt hij langs het oude Bureau.

 

Met: Erik de Vogel (Dick van de Marel), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Hans Dagelet (Freek Matser), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar) en Joop Keesmaat (Beerta).

 

Deel 460 | 5 mei 2006

Korte inhoud: 1987/1988 - Wandeling met Nicolien van Castricum naar Bergen. Op zijn ochtendwandeling stelt Maarten vast dat hij zich verveelt, maar het contact met iemand die hem de weg vraagt activeert hem weer. Ontroering als hij een vader aan zijn dochtertje hoort uitleggen dat zwanen eerst grauw en dan wit zijn. Wandeling met Nicolien in de Waterleidingduinen. Op tweede kerstdag komen Maarten en Nicolien langs hun oude huis. Nicolien wordt daar melancholiek van. Een muur in de Jordaan. Het halen van de krant. Maarten reist met Ad naar Münster voor de huldiging van Güntermann.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van der Hurk (Nicolien) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 461 | 8 mei 2006

Korte inhoud: 1988 - Maarten reist met Ad naar Münster voor de huldiging van Güntermann (vervolg), waarbij ook Buitenrust Hettema aanwezig is.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Walter Crommelin (Buitenrust Hettema), Pierre Siegenthaler (Sonderegger) en Joachim Nimtz (Wolf Güntermann).

 

Deel 462 | 9 mei 2006

Korte inhoud: 1988 - Terug uit Münster met Ad. Als hij met barstende hoofdpijn thuiskomt hoort hij van Nicolien dat Drever heeft gebeld over de problemen op het Museum. Later belt Erik Visser ook nog om hem te vragen geen overhaaste beslissingen te nemen. Het halen van de krant. Ochtendwandeling over de eilanden. Maarten haalt bier en ergert zich aan een grapjas. Wandeling met Nicolien van Heemstede naar Noordwijk. In de abri, wachtend op de bus, stoort hij zich aan het metrum van een obsceen versje. Wakker wordend, nog half in slaap, kost het hem de grootste moeite om zich de naam van Ethel Portnoy te herinneren.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 463 | 10 mei 2006

Korte inhoud: 1988 - Wakker wordend, nog half in slaap, kost het hem de grootste moeit om zich de naam van Ethel Portnoy te herinneren (vervolg). Een man en een vrouw voeren een onbegrijpelijke pantomime op aan de overkant van de gracht. Een tweede man zet zich op het bordes. Ochtendwandeling door de Staatsliedenbuurt en naar het IJ. Nicolien begrijpt niet dat hij naar het Bureau gaat om met Brieffies kennis te maken in plaats van te wachten tot deze dat zelf doet. Hij praat met Ad over de rede die hij bij het afscheid van Biesterbos gaat houden, en met Brieffies over religieuze volkscultuur en over zijn opvolging in de commissies van de musea. Tot zijn verbazing kan Brieffies daar nog geen uitsluitsel over geven.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller) en Jappe Claes (Charles Brieffies).

 

Deel 464 | 11 mei 2006

Korte inhoud: 1988 - Op zijn ochtendwandeling ziet hij een vrouw op haar fiets onderuitgaan. Hij vraagt of ze heel is. Dat ze hem verstaat en antwoord geeft, ontroert hem. Sien belt of hij taart komt eten. Ze laat hem de foto´s voor haar nieuwe boekje zien en vraagt of hij de inleiding wil lezen. Hij belooft dat na enige aarzeling. Hij vertelt over de problemen met de bezuinigingen op het Museum. Bij het weggaan ontmoet hij Bart, die juist uit de kelder komt. Bart bewondert hem omdat hij niet is ingestort. Nicolien vindt het idioot dat hij op het verzoek van Sien is ingegaan. Zelf bekruipt hem het onaangename gevoel dat hij op deze manier Brieffies voor de voeten loopt.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Huub Stapel (Huub Pastoors), Elsje Scherjon (Dini Jetses), Jacqueline Blok (Joop Schenk), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Hans Hoes (Ad Muller), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Roeland Fernhout (Gert Wiggelaar), Hans Dagelet (Freek Matser) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 465 | 12 mei 2006

Korte inhoud:1988 - Maarten brengt Sien de inleiding terug en prijst haar. Joop reageert zuur als ze hem alweer ziet. Ad vraagt of Maarten zijn inleiding bij een uitgave van de vragenlijsten wil bekijken. Na de vergadering van de Museumcommissie loopt Maarten door Sonsbeek naar het centrum en eet daar op een terras, verbijsterd door wat hij om zich heen ziet. Maarten en Nicolien zitten in de vallende zomeravond in de tuin van hun benedenbuurman. Maarten brengt Ad zijn inleiding terug en geeft vernietigend commentaar. Joop wil hem alleen thee geven als hij een kunst doet. Frits heeft een huis.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Elsje Scherjon (Dini Jetses), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Hans Hoes (Ad Muller), Reinout Bussemaker (Erik Visser) en Thijs Römer (Frits Bloembergen).

 

Deel 466 | 15 mei 2006
Kort einhoud: 1988 - Bij het halen van de krant kijkt Maarten naar de zwerm duiven boven de Binnen Brouwersstraat. Fietstocht, alleen, van Sliedrecht naar Woerden. Nicolien heeft kleine tomaatjes gekocht en begint te huilen omdat die haar aan Frans herinneren. Ochtendwandeling. Herfst. Het halen van de krant. Als hij op het Bureau komt, blijkt Dini met pensioen te zijn. Hij vraagt Ad waarom die hem niet gewaarschuwd heeft en zegt dat hij er een volgende keer beslist bij wil zijn als er van iemand afscheid wordt genomen. De reactie van Ad bevreemdt hem. Daarna gaat hij naar het zolderkamertje en bekijkt wat hij daar nog over het onderzoek naar de dorsvlegel heeft laten liggen. Het geeft hem een gevoel van geborgenheid. Het halen van de krant. Bezoek aan een tentoonstelling in het Gemeentearchief.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Jacqueline Blom (Joop Schenk) en Hans Hoes (Ad Muller).

 

Deel 467 | 16 mei 2006

Korte inhoud: 1988 - Bezoek aan een tentoonstelling in het Gemeentearchief (vervolg). Met Nicolien met de fiets rond de Ronde Hoep. Op de terugweg zien ze Ad aan de toog van de IJsbreker staan, in de pauze van een opname van Van Dis. Ad komt naar buiten en zegt lacherig dat hij blij is dat Maarten zijn baas niet meer is. Nicolien verbaast zich daarover. Maarten loopt aan het eind van de middag naar de A-markt om hart voor de katten te halen. Maarten en Nicolien wandelen van Heemstede naar Noordwijk en vinden twee olieslachtoffers, die ze in Noordwijk bij het vogelstation afleveren. Wachtend in de abri van de bus verbetert Maarten het obscene rijmpje, waarvan het onbeholpen metrum hem al die tijd dwars is blijven zitten.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller), Sylvia Poorta (oudere vrouw), Niels Croiset (jongen), Sylvia Poorta (vrouw in roze jack, vrouw in blauw jack, canailleuze vrouw en moeder van kleine jongen), Coen Peters (kleine jongen) en Hein van der Heijden (agent).

 

Deel 468 | 17 mei 2006

Korte inhoud:1988/1989 - Ontmoeting met Joost Kraai. Bezoek aan de oorlogstentoonstelling in het Rijksmuseum. Gesprek met zijn kapper over de dood, over Kerstmis en over Volendam. Op de Westermarkt passeert Maarten rakelings Pastoors, in zichzelf pratend. Dat geeft hem een gevoel van vrijheid. Met Nicolien naar het graf van haar ouders.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Mike Reus (Joost Kraai), Hein Boele (kapper) en Yvonne van den Hurk (Nicolien).

 

Deel 469 | 18 mei 2006

Korte inhoud: 1989 - Met Nicolien naar het graf van haar ouders (vervolg), naar haar oude huis en naar het visrestaurant in Scheveningen. Op de trap naar het zolderkamertje ontmoet Maarten Pastoors en De Fluiter. Zijn kamertje blijkt ontruimd, het bureau van Beerta is weg. Hij vindt het bij Ad, zonder zijn papieren, die in een gangetje zijn opgestapeld. Joop is geërgerd als hij haar ernaar vraagt en weigert ze bij de papieren van Beerta op te bergen, waarop hij kwaad tegen haar uitvalt. Het incident met Joop zit hem zo dwars dat hij op zijn ochtendwandeling niets meer ziet. Behoefte zich af te sluiten voor ellende, in tegenstelling tot Nicolien. Hij ergert zich aan alles en iedereen. Op de wandeling met Nicolien van Castricum naar Bergen is hij nog steeds snel geïrriteerd.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Harry van Rijthoven (Flip de Fluiter) en Jacqueline Blom (Joop Schenk).

 

Deel 470 | 19 mei 2006

Korte inhoud: 1989 - Op de wandeling met Nicolien van Castricum naar Bergen is hij nog steeds snel geïrriteerd. Pas laat op de avond bij het afspelen van Ich habe genug hervindt hij zijn gelijkmoedigheid. Op de brug van de Galgenstraat helpt hij een oud vrouwtje op dat door de gladheid is gevallen. Als Nicolien naar Heidi is, belt Jacques Meijer om zijn advies te vragen, waarvoor hij tegen halfelf zal terugbellen. Als hij de hoorn heeft neergelegd, belt Sien aan om haar boekje te brengen. Als ze dat zitten te bekijken, belt Meijer opnieuw. Terwijl hij Meijer te woord staat, loopt Sien weg. Nicolien is verontwaardigd dat hij haar geen koffie heeft gegeven. Ochtendwandeling. Hij komt tot de conclusie dat hij absolute rust wil. Zondagochtendwandeling met Nicolien. Op weg naar vrienden voelt hij zich een vreemde in zijn eigen stad. Sien ontvangt hem koel. De boom in de tuin is gekandelaberd. Tjitske wil daar niets over horen. Eef gaat emigreren naar Zuid-Afrika.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hein van der Heijden (Jacques Meier), Roos Ouwehand (Sien de Nooijer-Flipse), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Thijs Römer (Frits Bloembergen), Anneke Blok (Tjitske van den Akker), Bodil de la Parra (Lien Kiepe) en Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee).

 

Deel 471 | 22 mei 2006

Korte inhoud: 1989 - Eef gaat emigreren naar Zuid-Afrika (vervolg). Hij vindt er op het Bureau niets meer aan, de sfeer is volledig veranderd. In de vergaderkamer stuit Maarten vervolgens op Ad, Brieffies en Van de Marel. Hij spreekt Van de Marel aan op diens eis dat iedereen twee artikelen per jaar moet inleveren. Op de terugweg naar huis voelt hij zich machteloos en bedreigd. Op de fiets naar Kwadijk. Wandeling met Nicolien van Dieren naar Velp. Na de vergadering van de Zeemuseumcommissie loopt hij in de regen van Enkhuizen naar Hoorn. Als hij niets van Ad hoort, gaat hij zelf van Eef afscheid nemen. Eef vertelt dat Ad en Brieffies zich gestoord hebben aan zijn kritiek op Van de Marel en dat Ad de dag na zijn vertrek alles veranderd heeft.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Erik de Vogel (Dick van de Marel), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller) en Wim Smits (automobilist).

 

Deel 472 | 23 mei 2006

Korte inhoud: 1989 - Eef vertelt dat Ad en Brieffies zich gestoord hebben aan zijn kritiek op Van de Marel en dat Ad de dag na zijn vertrek alles veranderd heeft (vervolg). Dan blijkt dat de afdeling diezelfde dag van Eef afscheid neemt. Als Maarten het bureau verlaat, komt hij ze tegen op de trap. Behalve Gert en Lien wenden ze hun hoofd af. Niet in staat om dat meteen te verwerken vlucht hij de kelder in. Als hij later thuiskomt, schrikt Nicolien van zijn gezicht. Heidi belt om hem te feliciteren. Nicolien vertelt haar wat er gebeurd is. Maarten wil Ad niet meer zien. Frits en Lien komen op bezoek om sympathie te betuigen. Gert laat hem groeten. Hij durfde niet mee uit angst voor zijn carrière. Van hen hoort Maarten wat er achter zijn rug heeft plaatsgehad.

 

Met: Felix-Jan Kuypers (Eef Batteljee), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Hans Hoes (Ad Muller), Jacqueline Blom (Joop Schenk), Bodil de la Parra (Lien Kiepe), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Oda Spelbos (Heidi Muller-Bruul) en Thijs Römer (Frits Bloembergen).

 

Deel 473 | 24 mei 2006

Korte inhoud:1989 - Brieffies komt op bezoek om de schade te herstellen. Maarten zegt dat hij dan toch eerst iets van Ad moet horen. Als hij Brieffies naar de deur brengt, ligt er een brief van Ad in de gang, waarop Maarten meteen antwoordt. Er komt een tweede brief van Ad, nog onbevredigender dan de vorige. Maarten weet heimelijk het Bureau binnen te komen, waar zijn dagboeken nog liggen. In de kelder treft hij Bart.

 

Met: Krijn ter Braak (Maarten Koning), Jappe Claes (Charles Brieffies), Yvonne van den Hurk (Nicolien), Hans Hoes (Ad Muller) en Jacob Derwig (Bart Asjes).

 

Deel 474 | 25 mei 2006

Korte inhoud: 1989 - De Zeemuseumcommissie neemt afscheid van Maarten. In de trein ontmoet hij Dini die hem vertelt hoe Ad en Brieffies haar gedwongen hebben ontslag te nemen. Het onthutst hem. Maarten droomt dat hij wordt uitgedragen.

 

Met: Elsje Scherjon (Dini Jetses), Krijn ter Braak (Maarten Koning), Cees Campfens (De Beer), Hein van der Heijden (Haak en Duindam) en Jim Berghout (Karseboom).

 

Deel 475 | 26 mei 2006

Alle medewerkenden aan Het Bureau, gelezen door Krijn ter Braak.

Het Bureau bevat 651 sprekende personages die worden gespeeld door meer dan 200 acteurs en actrices.