Home / The dreams

The dreams

Toen de Britse auteur Barry Bermange in 1964 aan de uitwerking begon van zijn project tot het monteren van wat hijzelf “inventions for radio” noemde, waagde hij zich aan een experiment, dat niemand voor hem op een gelijkwaardige wijze had aangedurfd. Hij wilde een reeks hoorspelen produceren, waarvan de tekst niet vooraf was geschreven.

Hij koos hiervoor vier thema’s uit: dromen, het oud worden, het leven na de dood, en de verhouding van de mens tot God. Over elk van deze thema’s wou hij uit gesprekken met mensen materiaal verzamelen en met dit materiaal als basis radiofonische woordcomposities monteren.

Hij ging daarbij als volgt te werk: hij liet de op band geregistreerde gesprekken uitschrijven en, afgaande op de aldus bekomen tekst, sorteerde hij het materiaal. Wat hij behield (soms een paar zinnen uit een lang gesprek) groepeerde hij thematisch zodanig dat met elkaar verwante reacties van diverse personen in een nauw verband werden samengebracht.

Met de aldus tot de essentie herleide en thematisch gegroepeerde tekst als basis maakte Bermange zijn montage. Hij lichtte de geselecteerde zinnen uit de oorspronkelijke bandopnamen en maakte er een ritmische woordcompositie mee.

Hijzelf getuigde: “ik heb mij bij deze composities laten inspireren door het principe van de elektronische muziek. De elektronische muziek maakt overigens een integrerend deel uit van deze composities. Ik heb er niet enkel naar gestreefd de fragmenten, zinnen of woorden thematisch te ordenen, ik heb ook de stemmen als klankmateriaal beschouwd en behandeld, en geprobeerd ze in een ritmisch-muzikaal verband tot een waarachtige partituur voor stemmen met elektronische klankbegeleiding te coördineren”.

“The dreams” was Bermange’s eerste poging in die nieuwe richting. Sinds de creatie in 1965 werd het werk, in de oorspronkelijke versie, reeds door vele Europese radiostations uitgezonden. Net als een muzikale compositie is de partituur ingedeeld in vijf “bewegingen”: Running, Falling, Landscapes, Water en Colour. In elke beweging wordt een veelvuldig voorkomende droomobsessie uitgewerkt aan de hand van authentieke getuigenissen.

Aanvullende gegevens.

Auteur en regie: Barry Bermange
Omroep: BRT
Uitzending: 1 oktober 1967
Speelduur: 29 minuten
Categorie: Experimenteel