Home / Index: Schoolradio

Beschreven hoorspelen: Schoolradio

Exclusief de niet bewaarde hoorspelen.

 

Airborne day

Alexander Fleming (Pioniers zijn ook mensen)

Als de nood het hoogst is (Rampjaar 1672) (Vaderlandse geschiedenis)

Antoni van Leeuwenhoek (Pioniers zijn ook mensen)

Apostel, geen profeet

Auguste Rodin

 

Benjamin Franklin (Pioniers zijn ook mensen)

Boodschappen doen

 

Contact

 

Dagboek van Anne Frank, Het

David Livingstone en Henry Stanley (Nieuwe horizon)

Dingen om ons heen, De

Doophemd, Het (Vaderlandse geschiedenis)

Duikende eend, De

 

Een z’n dood is de ander z’n brood, De (Van oude en nieuwe mensen)

Er kwamen drie Koningen

Erasmus

 

Ferdinand Magelhaen (Nieuwe horizon)

 

Geloof van mijn vaderen, Het (Van oude en nieuwe mensen)

Grote Kraweel, De (Vaderlandse geschiedenis)

Guglielmo Marconi (Pioniers zijn ook mensen)

 

Heer Van Arkel en zijn dochter, De (Vaderlandse geschiedenis)

Herberg en taveerne

Herberg "De Wereld"

Herberghe “Het Reghthuis”

Houten paard, Het (Beroemde ontsnappingen)

Hugo de Groot (Beroemde ontsnappingen)

 

Ik ben bang voor de hond (Heb jij dat ook?)

In nacht en stormgebruis

In slavernij weggevoerd

Interview met de vooruitgang

 

Jacht door Europa

Jacht op dokter Siersma, De

James Cook (Nieuwe horizon)

Jan en Els als speurders

Jan van der Heyden (Pioniers zijn ook mensen)

Jan Volckertszoon

Jason en het gulden vlies

Joeri, een jongen uit Rusland

Jonge Willem, De (Vaderlandse geschiedenis)

Jongen van de woudrivier, De (Vaderlandse geschiedenis)

 

Kindje van Marieken, Het (Vaderlandse geschiedenis)

Kist vol geleerdheid, Een (Vaderlandse geschiedenis)

Kwakzalver, De

 

Laprok, De (Vaderlandse geschiedenis)

Laurens Janszoon Coster (Pioniers zijn ook mensen)

Leidens ontzet (Vaderlandse geschiedenis)

Leonardo da Vinci (Pioniers zijn ook mensen)

Leven van Gerold, Het (Vaderlandse geschiedenis)

Louis Pasteur (Pioniers zijn ook mensen)

Looft hem met bazuingeschal

 

Man van Jeruzalem, De (Vaderlandse geschiedenis)

Marco Polo (Nieuwe horizon)

Met de neus in de boter (Vaderlandse geschiedenis)

 

Niels Holgerssons wonderbare reis

 

Odysseus (AVRO)

Odysseus (VARA)

Ondergrondse spoorweg, De (Beroemde ontsnappingen)

Op streek

Oude school, De

 

Plastic

Post uit verre landen

Pssstt… moet je horen

 

Raadsels van het Zwin, De

Recht van een ander, Het

Reis met de Kon-Tiki, De

Robert Goddard (Pioniers zijn ook mensen)

Robert Koch (Pioniers zijn ook mensen)

Rond Anne Frank

Rondom de Kroon

 

Sagen en legenden

Stap even over

Stormvloed over Drechterland (Vaderlandse geschiedenis)

 

Thomas Edison (Pioniers zijn ook mensen)

Tunnel 57 (Beroemde ontsnappingen)

 

Van boeken en schrijvers

Vasco da Gama (Nieuwe horizon)

Veilig verkeer

Verhalenjacht, De

Volk langs de weg (Vaderlandse geschiedenis)

 

Wandelaar, sta even stil

Wat doe je daar?

Weg naar het applaus, De

Weg over zee, De (Vaderlandse geschiedenis)

Werken bij het vervoer (Werken...)

Wie wat bewaart

Wilhelmus, Het

Wonderjaar, Het (Vaderlandse geschiedenis)

 

Zigtglas en het verregezigt, Het

Zwervers van de Zakopane, De