Index acteurs / Ben Aerden

Ben Aerden

Op 6 juni 1910 werd Ben Aerden te Amsterdam geboren.

Aerden legde zich, na ruim twintig jaar bij grote gezelschappen te hebben gespeeld, rond 1954 toe op voordrachten en schoolvoorstellingen. Hij bracht 500 keer “Hamlet” en had voorts een Andersen-programma op het repertoire, alsmede Vondel's “Adam in ballingschap”.

In seizoen 1958/1959 had hij een eigen gezelschap, dat “Familiebezoek” van Terence Dudley bracht. Hij regisseerde bij het door hem in 1968 opgerichte gezelschap Toetssteen en was tot 1980 artistiek leider van de Amateurtoneelschool.

Ben Aerden is op 27 oktober 1988 te Amsterdam overleden.

Een fragment uit: Prometheus XIII.

Ben Aerden speelt een dokter.

Beschreven hoorspelen met Ben Aerden:

Goldwaters nieuwe wereld

Golem, De

Hier ben ik... majesteit

Joseph Fouché

Oorlog en vrede

Prometheus XIII

Smaadschrift

Bron deels: Theaterencyclopedie.