Index acteurs / Herman Bruggen

Herman Bruggen

In 1922 werd Herman Bruggen geboren.

Bruggen was voornamelijk actief in het theater en stond onder ander op de planken bij het Nederlands Theater Gent (NTG). Hij leende zijn stem sporadisch aan hoorspelen, maar des te meer werkte hij mee aan televisieproducties.

Hij reisde met SS-Hauptsturm-führer Leib tijdens de zomer van 1940 Vlaanderen af, op zoek naar Vlaamse Waffen-SS-vrijwilligers en tegelijkertijd bezoeken afleggend aan kandidaat-leiders voor de Algemene SS-Vlaanderen. Naar eigen zeggen verbleef hij ook enige tijd aan het Oostfront.

Op 25 juni 1950 ging de Toneelgroep Herman Bruggen van start. De toen 28-jarige Herman Bruggen zei aan het persagentschap Belga: “Zonder te willen teren op de faam van het Vlaamse Volkstoneel zal de nieuwe groep nochtans trachten de traditie er van voort te zetten. Zij zal zich vooral tot de jeugd en de massa richten om het voor het toneel verloren gegane publiek terug te winnen. In het zomerseizoen zal hiertoe een ruim gebruik worden gemaakt van openluchttoneel."

Hij was actief betrokken bij het Internationaal Literair en Toneel Agentschap dat het bekendmaken van de Vlaamse literatuur in het buitenland wilde bevorderen door het verspreiden van informatie aan buitenlandse culturele diensten en uitgevers, het stimuleren van enerzijds vertalingen van Vlaams letterkundig werk en van anderzijds opvoeringen van Vlaams toneelwerk.

Herman Bruggen is op 4 augustus 1998 te Gentbrugge overleden.

Een fragment uit: Er is een pan van het dak gewaaid.

Herman Bruggen speelt de conciërge.

Beschreven hoorspelen met Herman Bruggen:

Coltmoorden, De

Christopher Marlowe

Er is een pan van het dak gewaaid

Grünstein-variante, De

Instanties

Kramp

Mister Lucas

Planeteneter, De

Variaties op een eendenthema

Wie heeft Jessie Davis vermoord?

Wreker des duivels, De

Bron deels: Janlampo.com.