Auteurs met biografie / Louis Couperus

Louis Couperus

Op 10 juni 1863 werd Louis Couperus te Den Haag geboren.

Couperus begon in 1874 met zijn opleiding aan het gymnasium op Batavia. In 1878 keerde hij met zijn ouders terug naar Nederland, waar men te Den Haag ging wonen.

Zijn inmiddels klassiek geworden oeuvre geeft een meesterlijk beeld van de fascinerende wereld rond 1900. De stormachtige ontwikkelingen in het politieke, maatschappelijke en culturele leven van die dagen heeft hij in zijn romans en verhalen vereeuwigd.

Het meest bekend is hij door zijn zogenaamde "Haagse" romans: Eline Vere, De boeken der kleine zielen en Van oude menschen, de dingen, die voorbij gaan.... De stille kracht geeft een indringend beeld van het leven in het voormalige Nederlands-Indië.

In zijn historische roman De berg van licht schetst hij de opkomst en ondergang van de decadente Romeinse keizer Heliogabalus.

Louis Couperus is op 16 juli 1923 te De Steeg overleden.

Beschreven hoorspelen van Louis Couperus:

Berg van licht, De

Binocle, De

Dionyzos

Eline Vere

Imperia

Interview, Een

Morgenwandeling, Een

Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan

Verzoeking, De

Bron deels: Louis Couperus Museum