Nederlandse titelcatalogus / Hoorspeltitels Nederlandse Publieke Omroep 1974

Hoorspeltitels NPO 1974

Namens Herman Van Cauwenberghe bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Nederlandse Publieke Omroep 1974 exclusief herhalingen.

Voor de hoorspelen van de Schoolradio scrolt u naar beneden.

Aanzoek, Het (P.W. Franse - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 14-02-1974 (Remake)

Afkes tiental in de winter (Nienke van Hichtum - Piet Geelhoed en Karel van der Graaf) AVRO dinsdag 24‑12‑1974

Afkes tiental in de zomer (Nienke van Hichtum - Piet Geelhoed en Karel van der Graaf) AVRO donderdag 26‑12‑1974

All the lonely people (Frank Herzen - Ad Löbler) VARA woensdag 06‑02‑1974

Alleenspraak (Simone de Beauvoir - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 15-01-1974

Alleenstaande bomen in de wind (Jürgen Becker - Ab van Eyk) NCRV zondag 06-01-1974

Arm kleintje (Jeannine Raylambert - Harry Bronk) TROS zaterdag 06‑04‑1974

Avond van een trouwdag, De (Peter Nansen - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 25-04-1974 (Remake)

Beenderen (Barry Bermange - Léon Povel) KRO dinsdag 12‑11‑1974

Beroep van huisvrouw, Het (Liane Aukin - Harry Bronk) TROS woensdag 27-11-1974

Betoverde bruidsnacht, De (Jacques Hamelink - Jacques Besançon) AVRO donderdag 14‑11‑1974

Bezoekers van boord (Marian Souster-Campbell - Harry Bronk) TROS woensdag 04-09-1974

Bloedwijn (Dick Walda - Ad Löbler) (5 delen) VARA woensdag 27‑11‑1974

Bomen in de wind (Auke Jelsma - Erik Plooyer) CVK zondag 22-09-1974

Brandenburgs concert voor hyena's (Marianne Colijn - Johan Wolder) NCRV zondag 13‑01‑1974

Catastrofe (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 07-08-1974

Collaborateur, De (Friedrich Dürrenmatt - Hero Muller) AVRO donderdag 12‑12‑1974

Computers discussiëren niet (Gordon R. Dickson - Léon Povel) KRO dinsdag 15-10-1974

Dames vragen de heren, De (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 06‑03‑1974

Deurwaarders delirium (Havank - Wim Paauw) (4 delen) NCRV maandag 12‑08‑1974

Dodenboek voor Putten (Gerrit Pleiter - Ab van Eyk) NCRV maandag 30-09-1974

Dood stemt schuldig, De (Wim Bischot - Hero Muller) (5 delen) AVRO dinsdag 16‑04‑1974

Doodtij (Frank Meyer - Ad Löbler) VARA woensdag 27-03-1974

Drie kaartjes voor zondagavond (Frank Werner - Ad Löbler) VARA woensdag 30-01-1974

Drie vrouwen (Sylvia Plath - Jan Starink) KRO dinsdag 22-01-1974

Eerbiedige ontvangst bij nacht (Lars Gustafsson - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 14‑05‑1974

Else, m'n Elsje (Franz Hiesel - Ad Löbler) VARA woensdag 24‑04‑1974

En dan ineens houdt alles op (Johannes Hendrich - Ad Löbler) VARA woensdag 08-05-1974

En dat hoofd dat begon te praten (André Kuyten - Ab van Eyk) NCRV zondag 03‑03‑1974

En toch leven zij verder (Theodor Weißenborn - Harry Bronk) TROS woensdag 02‑10‑1974

Er wordt gebeld (Oscar de Boer - Rik Zaal) VPRO vrijdag 02-08-1974

Er zijn geen Indianen meer (Anton Quintana - Ad Löbler) VARA woensdag 06-11-1974

Etmaal der getuigen, Het (Theun de Vries - Johan Wolder) NCRV zondag 14‑04‑1974

Flat 113 (Wim Bischot - Hero Muller) (5 delen) AVRO dinsdag 19‑02‑1974

Ga zitten en sterf (Hans Gruhl - Klaus Mehrländer) (5 delen) AVRO dinsdag 01‑01‑1974

Geen kist voor twee personen (Wim Burkunk - Ab van Eyk) NCRV zondag 10‑02-1974

Gekweekte dubbelganger, De (James G. Harris - Hero Muller) AVRO dinsdag 26‑11‑1974

Gesprek (Nathalia Ginzburg - Léon Povel) KRO dinsdag 29-01-1974

Gij zult niet doden (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 09-05-1974

Golem, De (Gustav Meyrink - Harry de Garde) KRO dinsdag 23-07-1974

Groepsportret in lentetuin (James Saunders - Jacques Besançon) AVRO donderdag 17-10-1974

Haggaï (Wim Bischot - Hero Muller) TROS donderdag 11-04-1974

Hallo, met Archibald (Charles Cordier - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 03-01-1974

Hier ben ik… majesteit (Wim Ramaker - Jacques Besançon) AVRO donderdag 17‑01‑1974

Hoe christelijk is het iemand te wurgen? (Auke Jelsma - Erik Plooyer) CVK zondag 24-03-1974

Holland moet weer blank en rustig worden (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 13‑02‑1974

Hörspiel - Ein Aufnahmezustand (Mauricio Kagel - Mauricio Kagel) (3 delen) KRO dinsdag 01-10-1974

Hosea (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 28-02-1974

Huize “De drie gevels” (Arthur Conan Doyle - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 26-03-1974

Ik ben toch geen plant… die maar staat te staan (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 20‑11‑1974

In de cirkel (Benno Meyer-Wehlack - Léon Povel) KRO dinsdag 10‑12‑1974

In glanzende wijzers (Adriaan Venema - Ab van Eyk) NCRV zondag 17-02-1974

In nood? Bel… (Brian Hayles - Rob Geraerds) TROS woensdag 30‑10‑1974

Invloed van Ezra (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 28-03-1974

Ja, weet je… (Hubert Fichte - Léon Povel) KRO dinsdag 12-03‑1974

Je bevalt mij niet (Karel Čapek - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 28-03-1974

Joël (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 14-03-1974

Joost (Peter van Gestel - Johan Wolder) (20 delen) NCRV woensdag 02-10-1974

Kaart, De (Frank Herzen - Ab van Eyk) NCRV zondag 20‑01‑1974

Kijk, die kinderen (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 15-05-1974

Kinderen van de rekening (Jagjit Singh - Léon Povel) KRO dinsdag 12-02-1974

Klem, De (Adriaan Venema - Ab van Eyk) NCRV maandag 09-12-1974

Kom in pyjama (Coert Poort - Johan Wolder) NCRV zondag 10‑03‑1974

Koperen tuin, De (Simon Vestdijk - Jacques Besançon) (10 delen) AVRO donderdag 03‑10‑1974

Kwestie van verf, Een (Arthur Conan Doyle - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 05-02-1974

Laatste fles ter wereld, De (Stanley Ellis - Harry Bronk) TROS woensdag 25‑12‑1974

Laatste harde rekening, De (Mischa Mleinek - Hero Muller) (2 delen) AVRO dinsdag 02-04-1974

Leugens (Frank Thiess - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 31-01-1974

Leven is een mysterie, Het (Bill Naughton - Ad Löbler) VARA woensdag 13-03-1974

Liefde in zaken (David Sharman - Rob Geraerds) TROS woensdag 16‑10‑1974

Maleachi (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 25‑04‑1974

Man en het doofstomme meisje, De (Michal Tonecki - Ad Löbler) VARA woensdag 16‑01‑1974

Meisje uit de voorstad, Een (Lester Powell - Hero Muller) (8 delen) AVRO dinsdag 01‑10‑1974

Meneer Hacke en de buffetjuffrouw (Konrad Hansen - Ab van Eyk) NCRV zondag 03‑02‑1974

Muizen, De (Lennaert Nijgh - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 31‑12‑1974

Nacht dat Samuel terugkwam, De (Wim Ramaker - Dick van Putten) AVRO donderdag 03-01-1974

Ondergang, De (Emile Zola - Dick van Putten) (8 delen) AVRO donderdag 12‑12‑1974

Op een schemeravond in de herfst (Friedrich Dürrenmatt - Ab van Eyk) NCRV maandag 14-10-1974

Partington-plannen, De (Arthur Conan Doyle - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 12-02-1974

Plaatselijke toestanden (Werner Kofler - Léon Povel) KRO dinsdag 04-06-1974

Profeet Daniël, De (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 14‑02‑1974

Promotiespel, Het (Maggie Ross - Léon Povel) KRO dinsdag 30-07-1974

Radio is verstopt, De (William Rothuizen - Ad Löbler) VARA woensdag 09‑01‑1974

Recht moet zijn loop hebben, Het (Frank Herzen - Ad Löbler) VARA woensdag 20‑02‑1974

Regen (Frank Herzen - Ad Löbler) VARA woensdag 23-01-1974

Revolte van Carolus Boorst, De (Yak Rivais - Léon Povel) KRO dinsdag 01‑10‑1974

Ruth (Willem G. van Maanen - Dick van Putten) AVRO donderdag 31‑01‑1974

Salome (Oscar Wilde - onbekend) KRO dinsdag 26-03-1974

Salomon (Joost van den Vondel - Johan Wolder) NCRV maandag 25‑11‑1974

Samen of gescheiden? (Hermann Moers - Ad Löbler) VARA woensdag 16-10-1974

Sarah (Jack Jaquine - Rob Geraerds) TROS zaterdag 02‑02‑1974

Schrijver en de pelikaan, De (Maud Cossaar - Johan Wolder) NCRV maandag 20-05-1974

Slaaf, De (Everett LeRoi Jones - Léon Povel) KRO dinsdag 26‑11‑1974

Slaafje spelen (Richard Rive - Léon Povel) KRO dinsdag 12‑02‑1974

Smaadschrift (Winston Graham - Rob Geraerds) TROS zaterdag 05‑01‑1974

Spel van kat en muis (Rodney David Wingfield - Harry Bronk) TROS woensdag 22‑05‑1974

Stad, warm van mensen en dieren (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 17-07-1974

Stars and stripes (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 20-03-1974

Stille nacht (Harald Mueller - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 24‑12‑1974

Stoeltje komt bij het raam te staan, Het (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 09‑10‑1974

Terreur van hiernaast, De (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 03‑04‑1974

Thee-uurtje (Frank Thiess - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 31-01-1974

Tien jaar na dato (Rodney David Wingfield - Harry Bronk) TROS woensdag 25‑09‑1974

Tijdige dood, De (Wim van der Elst - Hero Muller) (5 delen) AVRO dinsdag 03‑12‑1974

Tijdmachine, De (Paul Van Herck - Tom van Beek) (32 delen) TROS zaterdag 21‑12‑1974

Tijdstippen (Rudolf Geel - Johan Wolder) NCRV zondag 05‑05‑1974

Toen het weer ochtend werd (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 13‑11‑1974

Toen Nowhere-Man de zaak had opgelost, zette hij de plaat “Streetfighting Man” van de Rolling Stones op (Alfred Behrens - Léon Povel) KRO dinsdag 23-04-1974

Topcoureur (Anton Quintana - Ad Löbler) (2 delen) VARA woensdag 10‑04‑1974

Tuin, De (Ad van Seijen - Rob Geraerds) TROS donderdag 02‑03‑1974

Uilenspiegelstraat (Günther Bruno Fuchs - Ab van Eyk) NCRV zondag 24-03-1974

Vaders begrafenis (Giorgio Manganelli - Léon Povel) KRO dinsdag 02-07-1974

Vlot van de Medusa, Het (Konrad Hansen - Ad Löbler) VARA woensdag 30-10-1974

Vogel Herakles (Gerrit Pleiter - Ab van Eyk) NCRV maandag 28‑10‑1974

Vooraan bij de zangles (Anton Quintana - Ad Löbler) VARA woensdag 06‑02‑1974

Vorstadtlegende (Rolf Lauckner - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 29‑10‑1974

Vrouwen die naar het graf toegingen, De (Michel de Ghelderode - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 09-04-1974

Waagstuk (Wim Ramaker - Ab van Eyk) NCRV maandag 23-12-1974

Wagen 107 in sterbezetting (Hermann Moers - Ad Löbler) VARA woensdag 27-02-1974

Wapenbroeders (Borislav Pekić - Léon Povel) KRO dinsdag 06-08-1974

Wat moet ik in Palma de Majorca? (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 02‑01‑1974

Wat zegt de bandrecorder? (Leslie A. Dunkling - Rob Geraerds) TROS woensdag 13‑11‑1974

Werphengel, De (André Kuyten - Hein Boele) NCRV donderdag 17‑01-1974

Wie is wie (Christoph Buggert - Léon Povel) KRO dinsdag 26-02-1974

Wij en het leven (Jean-Pierre Plooij - Jean-Pierre Plooij) KRO dinsdag 28-05-1974

Zaak Z.v.D., De (onbekend - Johan Wolder) NCRV maandag 15-04-1974

Zagreb 1945 (Tilla Durieux - Harry Bronk) TROS zaterdag 04‑05‑1974

Zo'n mooie dag als deze (Mikhaïl Velitchkov - Harry Bronk) TROS woensdag 11-12-1974

Zoen van Jossy, Een (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 23‑10‑1974

Zwarte handel lokt, De (Jos den Brabander(= Jef Popelier) - Onbekend) NOS zondag 15-09-1974 (Remake)

Schoolradio

KRO Hallo, Bert en Berdientje (Melanie Hollinger - Marijke ten Kortenaar) (13 delen)

dinsdag 08-01-1974 6. In de klokkenwinkel

dinsdag 29-01-1974 7. Een nieuw klasgenootje

dinsdag 19-02-1974 8. De krant

dinsdag 12-03-1974 9. Het nieuwe zusje

dinsdag 02-04-1974 10. Tok, tok, alweer een ei

dinsdag 07-05-1974 11. Je ziet het niet, je ruikt

dinsdag 28-05-1974 12. Het schaap gaat naar de kapper

dinsdag 18-06-1974 13. Een paar uur zonder water

KRO Dag Floortje en Martijn (Melanie Hollinger - Marijke ten Kortenaar) (12 delen)

vrijdag 11-01-1974 6. Schoenen

vrijdag 08-02-1974 7. (geen titel)

vrijdag 08-03-1974 8. Borstels

vrijdag 05-04-1974 9. Vogels

vrijdag 03-05-1974 10. Leeftijden

vrijdag 31-05-1974 11. Huizen

vrijdag 14-06-1974 12. Het verkeer

KRO Saskia en Sander (Melanie Hollinger - Marijke ten Kortenaar) (13 delen)

dinsdag 15-01-1974 7. Brr… wat een weer

dinsdag 05-02-1974 8. Bij de kweker

dinsdag 05-03-1974 9. Naar het ziekenhuis

dinsdag 26-03-1974 10. Bloemen

dinsdag 23-04-1974 11. Het verkeer

dinsdag 14-05-1974 12. Naar het water

dinsdag 11-06-1974 13. Grote vakantie

AVRO Over oude en nieuwe mensen (Jacques Besançon - Hero Muller) (12 delen)

donderdag 24-01-1974 7. Nog maar tweeduizend jaar geleden

donderdag 31-01-1974 8. Wie vrij wil zijn moet gevaar lopen

donderdag 07-02-1974 9. Waarom de Grote Gier zijn volk beschermt

donderdag 14-02-1974 10. Ik duld geen uitschot

donderdag 21-02-1974 11. Het geloof van mijn vaderen

donderdag 28-02-1974 12. De een z'n dood is de ander z'n brood

KRO Barbra en Koen (Melanie Hollinger - Marijke ten Kortenaar) (13 delen)

dinsdag 27-08-1974 1. In en om de school

dinsdag 17-09-1974 2. Onderweg

dinsdag 08-10-1974 3. De schoolarts

dinsdag 29-10-1974 4. Met de bus mee

dinsdag 19-11-1974 5. Sinterklaas is jarig

dinsdag 10-12-1974 6. Kerstmis

KRO Joost en Joke (Riemkje Moes-Pitstra en Miep Walta - Marijke ten Kortenaar) (14 delen)

dinsdag 03-09-1974 1. Kennismaken

dinsdag 24-09-1974 2. De zere poot van Bas

dinsdag 15-10-1974 3. Een mistig tochtje

dinsdag 05-11-1974 4. Melk

dinsdag 26-11-1974 5. Sinterklaas

dinsdag 17-12-1974 6. Kerstmis

KRO Marieke en Bas I (Lidy van der Geest - Marijke ten Kortenaar) (10 delen)

vrijdag 06-09-1974 1. Bij de fotograaf

vrijdag 04-10-1974 2. Bij de tuinman

vrijdag 01-11-1974 3. Bij de dierenarts

vrijdag 22-11-1974 4. In de speelgoedwinkel

VARA Ik zal je pakken… II (P. Peters en G. Bernaert - Ad Löbler) (6 delen)

woensdag 30-10-1974 1

woensdag 06-11-1974 2

woensdag 13-11-1974 3

woensdag 20-11-1974 4

woensdag 27-11-1974 5

woensdag 04-12-1974 6

Bijgewerkt op 13 november 2017.