Nederlandse titelcatalogus / Hoorspeltitels NPO 1974

Hoorspeltitels NPO 1974

De titelcatalogus verstrekt, voor zover te achterhalen: de titel van het hoorspel; de auteur; de regisseur; bij series het aantal delen; de omroep; uitzenddag en uitzenddatum.

Nederlandse Publieke Omroep 1974 exclusief herhalingen.

Voor de hoorspelen van de Schoolradio scrolt u naar beneden.

Aanzoek, Het (P.W. Franse - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 14-02-1974 (Remake)

Afkes tiental in de winter (Nienke van Hichtum - Piet Geelhoed en Karel van der Graaf) AVRO dinsdag 24‑12‑1974

Afkes tiental in de zomer (Nienke van Hichtum - Piet Geelhoed en Karel van der Graaf) AVRO donderdag 26‑12‑1974

All the lonely people (Frank Herzen - Ad Löbler) VARA woensdag 06‑02‑1974

Alleenspraak (Simone de Beauvoir - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 15-01-1974

Alleenstaande bomen in de wind (Jürgen Becker - Ab van Eyk) NCRV zondag 06-01-1974

Arm kleintje (Jeannine Raylambert - Harry Bronk) TROS zaterdag 06‑04‑1974

Avond van een trouwdag, De (Peter Nansen - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 25-04-1974 (Remake)

Beenderen (Barry Bermange - Léon Povel) KRO dinsdag 12‑11‑1974

Beroep van huisvrouw, Het (Liane Aukin - Harry Bronk) TROS woensdag 27-11-1974

Betoverde bruidsnacht, De (Jacques Hamelink - Jacques Besançon) AVRO donderdag 14‑11‑1974

Bezoekers van boord (Marian Souster-Campbell - Harry Bronk) TROS woensdag 04-09-1974

Bloedwijn (Dick Walda - Ad Löbler) (5 delen) VARA woensdag 27‑11‑1974

Bomen in de wind (Auke Jelsma - Erik Plooyer) CVK zondag 22-09-1974

Brandenburgs concert voor hyena's (Marianne Colijn - Johan Wolder) NCRV zondag 13‑01‑1974

Catastrofe (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 07-08-1974

Collaborateur, De (Friedrich Dürrenmatt - Hero Muller) AVRO donderdag 12‑12‑1974

Computers discussiëren niet (Gordon R. Dickson - Léon Povel) KRO dinsdag 15-10-1974

Dames vragen de heren, De (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 06‑03‑1974

Deurwaarders delirium (Havank - Wim Paauw) (4 delen) NCRV maandag 12‑08‑1974

Dodenboek voor Putten (Gerrit Pleiter - Ab van Eyk) NCRV maandag 30-09-1974

Dood stemt schuldig, De (Wim Bischot - Hero Muller) (5 delen) AVRO dinsdag 16‑04‑1974

Doodtij (Frank Meyer - Ad Löbler) VARA woensdag 27-03-1974

Drie kaartjes voor zondagavond (Frank Werner - Ad Löbler) VARA woensdag 30-01-1974

Drie vrouwen (Sylvia Plath - Jan Starink) KRO dinsdag 22-01-1974

Eerbiedige ontvangst bij nacht (Lars Gustafsson - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 14‑05‑1974

Else, m'n Elsje (Franz Hiesel - Ad Löbler) VARA woensdag 24‑04‑1974

En dan ineens houdt alles op (Johannes Hendrich - Ad Löbler) VARA woensdag 08-05-1974

En dat hoofd dat begon te praten (André Kuyten - Ab van Eyk) NCRV zondag 03‑03‑1974

En toch leven zij verder (Theodor Weißenborn - Harry Bronk) TROS woensdag 02‑10‑1974

Er wordt gebeld (Oscar de Boer - Rik Zaal) VPRO vrijdag 02-08-1974

Er zijn geen Indianen meer (Anton Quintana - Ad Löbler) VARA woensdag 06-11-1974

Etmaal der getuigen, Het (Theun de Vries - Johan Wolder) NCRV zondag 14‑04‑1974

Flat 113 (Wim Bischot - Hero Muller) (5 delen) AVRO dinsdag 19‑02‑1974

Ga zitten en sterf (Hans Gruhl - Klaus Mehrländer) (5 delen) AVRO dinsdag 01‑01‑1974

Geen kist voor twee personen (Wim Burkunk - Ab van Eyk) NCRV zondag 10‑02-1974

Gekweekte dubbelganger, De (James G. Harris - Hero Muller) AVRO dinsdag 26‑11‑1974

Gesprek (Nathalia Ginzburg - Léon Povel) KRO dinsdag 29-01-1974

Gij zult niet doden (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 09-05-1974

Golem, De (Gustav Meyrink - Harry de Garde) KRO dinsdag 23-07-1974

Groepsportret in lentetuin (James Saunders - Jacques Besançon) AVRO donderdag 17-10-1974

Haggaï (Wim Bischot - Hero Muller) TROS donderdag 11-04-1974

Hallo, met Archibald (Charles Cordier - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 03-01-1974

Hier ben ik… majesteit (Wim Ramaker - Jacques Besançon) AVRO donderdag 17‑01‑1974

Hoe christelijk is het iemand te wurgen? (Auke Jelsma - Erik Plooyer) CVK zondag 24-03-1974

Holland moet weer blank en rustig worden (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 13‑02‑1974

Hörspiel - Ein Aufnahmezustand (Mauricio Kagel - Mauricio Kagel) (3 delen) KRO dinsdag 01-10-1974

Hosea (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 28-02-1974

Huize "De drie gevels" (Arthur Conan Doyle - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 26-03-1974

Ik ben toch geen plant… die maar staat te staan (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 20‑11‑1974

In de cirkel (Benno Meyer-Wehlack - Léon Povel) KRO dinsdag 10‑12‑1974

In glanzende wijzers (Adriaan Venema - Ab van Eyk) NCRV zondag 17-02-1974

In nood? Bel… (Brian Hayles - Rob Geraerds) TROS woensdag 30‑10‑1974

Invloed van Ezra (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 28-03-1974

Ja, weet je… (Hubert Fichte - Léon Povel) KRO dinsdag 12-03‑1974

Je bevalt mij niet (Karel Čapek - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 28-03-1974

Joël (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 14-03-1974

Joost (Peter van Gestel - Johan Wolder) (20 delen) NCRV woensdag 02-10-1974

Kaart, De (Frank Herzen - Ab van Eyk) NCRV zondag 20‑01‑1974

Kijk, die kinderen (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 15-05-1974

Kinderen van de rekening (Jagjit Singh - Léon Povel) KRO dinsdag 12-02-1974

Klem, De (Adriaan Venema - Ab van Eyk) NCRV maandag 09-12-1974

Kom in pyjama (Coert Poort - Johan Wolder) NCRV zondag 10‑03‑1974

Koperen tuin, De (Simon Vestdijk - Jacques Besançon) (10 delen) AVRO donderdag 03‑10‑1974

Kwestie van verf, Een (Arthur Conan Doyle - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 05-02-1974

Laatste fles ter wereld, De (Stanley Ellis - Harry Bronk) TROS woensdag 25‑12‑1974

Laatste harde rekening, De (Mischa Mleinek - Hero Muller) (2 delen) AVRO dinsdag 02-04-1974

Leugens (Frank Thiess - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 31-01-1974

Leven is een mysterie, Het (Bill Naughton - Ad Löbler) VARA woensdag 13-03-1974

Liefde in zaken (David Sharman - Rob Geraerds) TROS woensdag 16‑10‑1974

Maleachi (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 25‑04‑1974

Man en het doofstomme meisje, De (Michal Tonecki - Ad Löbler) VARA woensdag 16‑01‑1974

Meisje uit de voorstad, Een (Lester Powell - Hero Muller) (8 delen) AVRO dinsdag 01‑10‑1974

Meneer Hacke en de buffetjuffrouw (Konrad Hansen - Ab van Eyk) NCRV zondag 03‑02‑1974

Muizen, De (Lennaert Nijgh - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 31‑12‑1974

Nacht dat Samuel terugkwam, De (Wim Ramaker - Dick van Putten) AVRO donderdag 03-01-1974

Ondergang, De (Emile Zola - Dick van Putten) (8 delen) AVRO donderdag 12‑12‑1974

Op een schemeravond in de herfst (Friedrich Dürrenmatt - Ab van Eyk) NCRV maandag 14-10-1974

Partington-plannen, De (Arthur Conan Doyle - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 12-02-1974

Plaatselijke toestanden (Werner Kofler - Léon Povel) KRO dinsdag 04-06-1974

Profeet Daniël, De (Wim Bischot - Dick van Putten) AVRO donderdag 14‑02‑1974

Promotiespel, Het (Maggie Ross - Léon Povel) KRO dinsdag 30-07-1974

Radio is verstopt, De (William Rothuizen - Ad Löbler) VARA woensdag 09‑01‑1974

Recht moet zijn loop hebben, Het (Frank Herzen - Ad Löbler) VARA woensdag 20‑02‑1974

Regen (Frank Herzen - Ad Löbler) VARA woensdag 23-01-1974

Revolte van Carolus Boorst, De (Yak Rivais - Léon Povel) KRO dinsdag 01‑10‑1974

Ruth (Willem G. van Maanen - Dick van Putten) AVRO donderdag 31‑01‑1974

Salome (Oscar Wilde - onbekend) KRO dinsdag 26-03-1974

Salomon (Joost van den Vondel - Johan Wolder) NCRV maandag 25‑11‑1974

Samen of gescheiden? (Hermann Moers - Ad Löbler) VARA woensdag 16-10-1974

Sarah (Jack Jaquine - Rob Geraerds) TROS zaterdag 02‑02‑1974

Schrijver en de pelikaan, De (Maud Cossaar - Johan Wolder) NCRV maandag 20-05-1974

Slaaf, De (Everett LeRoi Jones - Léon Povel) KRO dinsdag 26‑11‑1974

Slaafje spelen (Richard Rive - Léon Povel) KRO dinsdag 12‑02‑1974

Smaadschrift (Winston Graham - Rob Geraerds) TROS zaterdag 05‑01‑1974

Spel van kat en muis (Rodney David Wingfield - Harry Bronk) TROS woensdag 22‑05‑1974

Stad, warm van mensen en dieren (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 17-07-1974

Stars and stripes (Ton van Reen - Ad Löbler) VARA woensdag 20-03-1974

Stille nacht (Harald Mueller - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 24‑12‑1974

Stoeltje komt bij het raam te staan, Het (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 09‑10‑1974

Terreur van hiernaast, De (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 03‑04‑1974

Thee-uurtje (Frank Thiess - Emile Kellenaers) AVRO donderdag 31-01-1974

Tien jaar na dato (Rodney David Wingfield - Harry Bronk) TROS woensdag 25‑09‑1974

Tijdige dood, De (Wim van der Elst - Hero Muller) (5 delen) AVRO dinsdag 03‑12‑1974

Tijdmachine, De (Paul Van Herck - Tom van Beek) (32 delen) TROS zaterdag 21‑12‑1974

Tijdstippen (Rudolf Geel - Johan Wolder) NCRV zondag 05‑05‑1974

Toen het weer ochtend werd (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 13‑11‑1974

Toen Nowhere-Man de zaak had opgelost, zette hij de plaat "Streetfighting Man" van de Rolling Stones op (Alfred Behrens - Léon Povel) KRO dinsdag 23-04-1974

Topcoureur (Anton Quintana - Ad Löbler) (2 delen) VARA woensdag 10‑04‑1974

Tuin, De (Ad van Seijen - Rob Geraerds) TROS donderdag 02‑03‑1974

Uilenspiegelstraat (Günther Bruno Fuchs - Ab van Eyk) NCRV zondag 24-03-1974

Vaders begrafenis (Giorgio Manganelli - Léon Povel) KRO dinsdag 02-07-1974

Vlot van de Medusa, Het (Konrad Hansen - Ad Löbler) VARA woensdag 30-10-1974

Vogel Herakles (Gerrit Pleiter - Ab van Eyk) NCRV maandag 28‑10‑1974

Vooraan bij de zangles (Anton Quintana - Ad Löbler) VARA woensdag 06‑02‑1974

Vorstadtlegende (Rolf Lauckner - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 29‑10‑1974

Vrouwen die naar het graf toegingen, De (Michel de Ghelderode - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 09-04-1974

Waagstuk (Wim Ramaker - Ab van Eyk) NCRV maandag 23-12-1974

Wagen 107 in sterbezetting (Hermann Moers - Ad Löbler) VARA woensdag 27-02-1974

Wapenbroeders (Borislav Pekić - Léon Povel) KRO dinsdag 06-08-1974

Wat moet ik in Palma de Majorca? (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 02‑01‑1974

Wat zegt de bandrecorder? (Leslie A. Dunkling - Rob Geraerds) TROS woensdag 13‑11‑1974

Werphengel, De (André Kuyten - Hein Boele) NCRV donderdag 17‑01-1974

Wie is wie (Christoph Buggert - Léon Povel) KRO dinsdag 26-02-1974

Wij en het leven (Jean-Pierre Plooij - Jean-Pierre Plooij) KRO dinsdag 28-05-1974

Zaak Z.v.D., De (onbekend - Johan Wolder) NCRV maandag 15-04-1974

Zagreb 1945 (Tilla Durieux - Harry Bronk) TROS zaterdag 04‑05‑1974

Zo'n mooie dag als deze (Mikhaïl Velitchkov - Harry Bronk) TROS woensdag 11-12-1974

Zoen van Jossy, Een (Dick Walda - Ad Löbler) VARA woensdag 23‑10‑1974

Zwarte handel lokt, De (Jos den Brabander(= Jef Popelier) - Onbekend) NOS zondag 15-09-1974 (Remake)

Schoolradio

KRO Hallo, Bert en Berdientje (Melanie Hollinger - Marijke ten Kortenaar) (13 delen)

dinsdag 08-01-1974 6. In de klokkenwinkel

dinsdag 29-01-1974 7. Een nieuw klasgenootje

dinsdag 19-02-1974 8. De krant

dinsdag 12-03-1974 9. Het nieuwe zusje

dinsdag 02-04-1974 10. Tok, tok, alweer een ei

dinsdag 07-05-1974 11. Je ziet het niet, je ruikt

dinsdag 28-05-1974 12. Het schaap gaat naar de kapper

dinsdag 18-06-1974 13. Een paar uur zonder water

KRO Dag Floortje en Martijn (Melanie Hollinger - Marijke ten Kortenaar) (12 delen)

vrijdag 11-01-1974 6. Schoenen

vrijdag 08-02-1974 7. (geen titel)

vrijdag 08-03-1974 8. Borstels

vrijdag 05-04-1974 9. Vogels

vrijdag 03-05-1974 10. Leeftijden

vrijdag 31-05-1974 11. Huizen

vrijdag 14-06-1974 12. Het verkeer

KRO Saskia en Sander (Melanie Hollinger - Marijke ten Kortenaar) (13 delen)

dinsdag 15-01-1974 7. Brr… wat een weer

dinsdag 05-02-1974 8. Bij de kweker

dinsdag 05-03-1974 9. Naar het ziekenhuis

dinsdag 26-03-1974 10. Bloemen

dinsdag 23-04-1974 11. Het verkeer

dinsdag 14-05-1974 12. Naar het water

dinsdag 11-06-1974 13. Grote vakantie

AVRO Over oude en nieuwe mensen (Jacques Besançon - Hero Muller) (12 delen)

donderdag 24-01-1974 7. Nog maar tweeduizend jaar geleden

donderdag 31-01-1974 8. Wie vrij wil zijn moet gevaar lopen

donderdag 07-02-1974 9. Waarom de Grote Gier zijn volk beschermt

donderdag 14-02-1974 10. Ik duld geen uitschot

donderdag 21-02-1974 11. Het geloof van mijn vaderen

donderdag 28-02-1974 12. De een z'n dood is de ander z'n brood

KRO Barbra en Koen (Melanie Hollinger - Marijke ten Kortenaar) (13 delen)

dinsdag 27-08-1974 1. In en om de school

dinsdag 17-09-1974 2. Onderweg

dinsdag 08-10-1974 3. De schoolarts

dinsdag 29-10-1974 4. Met de bus mee

dinsdag 19-11-1974 5. Sinterklaas is jarig

dinsdag 10-12-1974 6. Kerstmis

KRO Joost en Joke (Riemkje Moes-Pitstra en Miep Walta - Marijke ten Kortenaar) (14 delen)

dinsdag 03-09-1974 1. Kennismaken

dinsdag 24-09-1974 2. De zere poot van Bas

dinsdag 15-10-1974 3. Een mistig tochtje

dinsdag 05-11-1974 4. Melk

dinsdag 26-11-1974 5. Sinterklaas

dinsdag 17-12-1974 6. Kerstmis

KRO Marieke en Bas I (Lidy van der Geest - Marijke ten Kortenaar) (10 delen)

vrijdag 06-09-1974 1. Bij de fotograaf

vrijdag 04-10-1974 2. Bij de tuinman

vrijdag 01-11-1974 3. Bij de dierenarts

vrijdag 22-11-1974 4. In de speelgoedwinkel

VARA Ik zal je pakken… II (P. Peters en G. Bernaert - Ad Löbler) (6 delen)

woensdag 30-10-1974 1

woensdag 06-11-1974 2

woensdag 13-11-1974 3

woensdag 20-11-1974 4

woensdag 27-11-1974 5

woensdag 04-12-1974 6

Bijgewerkt op 13 november 2017.