Nederlandse titelcatalogus / Hoorspeltitels Nederlandse Publieke Omroep 1975

Hoorspeltitels NPO 1975

Namens Herman Van Cauwenberghe bij voorbaat dank voor uw medewerking.


Nederlandse Publieke Omroep 195 exclusief herhalingen.

Voor de hoorspelen van de Schoolradio scrolt u naar beneden.

Aagje (Franz Hiesel - Ad Löbler) VARA vrijdag 26-12-1975

Aanklacht, De (Toos Staalman - Léon Povel) KRO dinsdag 07-01-1975

Alabama Betsie (Gerrit Pleiter - Ab van Eyk) NCRV maandag 06-01-1975

Als een gek (Jerzy Przeździecki - Johan Wolder) NCRV maandag 07‑07‑1975

Angst (Jakov Lind - Ab van Eyk) NCRV maandag 09-06-1975

Appassionata (Julius Hay - Jacques Besançon) AVRO donderdag 06-03-1975

Appelboom, De (Daphne du Maurier - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 20-05-1975

Avonturen van de gezusters Wiedemeyer I, De (Jacques Besançon - Jacques Besançon) (15 delen) AVRO dinsdag 03-06-1975

Bacchanten (Euripides - Jacques Besançon) AVRO donderdag 03-04-1975

Ballet (Michal Tonecki - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 02-09-1975

Ballingen (James Joyce - Ger Thijs en Willem Tollenaar) KRO dinsdag 15-07-1975

Banden (Willem G. van Maanen - Johan Wolder) NCRV woensdag 24 december 1975

Blaumilchkanaal (Ephraim Kishon - Bert Dijkstra) TROS woensdag 29‑10‑1975

Bridgespelers, De (Kazimierz Orłoś - Ab van Eyk) NCRV maandag 04‑08‑1975

Brief van een moeder (Theodor Weißenborn - Harry Bronk) TROS woensdag 28‑05‑1975

Confrontatie met niet-menselijk intellect (Dieter Hasselblatt - Léon Povel) KRO dinsdag 06-05-1975

Dame kwetsbaar (Barry Bermange - Harry Bronk) TROS woensdag 05-03-1975

Dood van een detaillist, De (Walter Adler en Bernd Lau - Hero Muller) (2 delen) AVRO dinsdag 07‑01‑1975

Dood van een minister, De (Georg Heine - Ab van Eyk) NCRV maandag 01-09-1975

Douche, De (Hans Janssen - Bert Dijkstra) TROS woensdag 11‑06‑1975

Drie schepen op de westelijke oceaan (Han Meijer - Anne-Marie Prins en Han Meijer) KRO dinsdag 29-04-1975

Er wordt gebeld, doe eens open (Jarosław Abramow - Ab van Eyk) NCRV maandag 28-07-1975

Fotograaf, De (Daphne du Maurier - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 13-05-1975

God Pomerantz (Ephraim Kishon - Tom van Beek) TROS woensdag 02-04-1975

Goden sterven langzaam (Rainer Puchert - Ab van Eyk) NCRV maandag 27-01-1975

Gouden hart, Het (Arie en Henk van Kennemerland - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 28-10-1975

Hij leve hoog (Rudolf Geel - Johan Wolder) NCRV maandag 20-10-1975

Hippolytus (Euripides - Dick van Putten) AVRO donderdag 09‑01‑1975

Hoedje met de groene veer, Het (Wim Bischot - Hero Muller) (6 delen) AVRO dinsdag 04-02-1975

Hou je van me of De lach van een keizer (Paul Biegel - Johan Wolder) NCRV maandag 02-06-1975

Hou je van me? (Berend Wineke - Johan Wolder) NCRV donderdag 04-09-1975

Hou je van me? (Gabriël Smit - Johan Wolder) NCRV maandag 03‑11‑1975

Hou je van me? (Maria de Groot - Ab van Eyk) NCRV donderdag 11-09-1975

Hou je van me? (Otto Dijk - Ab van Eyk) NCRV maandag 20-01-1975

Hou je van me? (Otto Dijk - Ab van Eyk) NCRV donderdag 25-09-1975 (Remake)

Huis te koop (Wolfgang Hildesheimer - Léon Povel) KRO dinsdag 09‑12‑1975

Huis voor de doden, Een (Andrew Sachs - Hero Muller) (2 delen) AVRO dinsdag 21-01-1975

Huwelijk niet uitgesloten (Rhys Adrian - Harry Bronk) TROS woensdag 22‑01‑1975

Joseph Fouché (Stefan Zweig - Dick van Putten) (12 delen) AVRO donderdag 02‑10‑1975

Kennedy's children (Robert Patrick - Léon Povel) KRO dinsdag 21-10-1975

Koord met stippen, Een (Arthur Conan Doyle - Jacques Besançon) AVRO dinsdag 30-12-1975

Kopermijn, De (Daphne du Maurier - Dick van Putten) (6 delen) AVRO donderdag 13‑02‑1975

Krapps laatste band (Samuel Beckett - Hero Muller) AVRO donderdag 29‑05‑1975

Kunt u dat bewijzen? (Philip Barker - Tom van Beek) TROS woensdag 19‑03‑1975

Laatste der rechtvaardigen, De (André Schwarz‑Bart - Ab van Eyk) (30 delen) NCRV zondag 28‑12‑1975

Levend onderwijs met doden (Sylvia Hoffmann - Léon Povel) KRO dinsdag 21‑01‑1975

Lieverdjes, De (Giles Cooper - Léon Povel) KRO dinsdag 01-07-1975

M'n gevoel zegt me (Lester Powell - Bert Dijkstra) TROS woensdag 15-10-1975

Magische cirkel, De (Ivan Gontsjarov - Johan Wolder) NCRV woensdag 12-03-1975

Man met de absolute neus, De (Tymoteusz Karpowicz - Ab van Eyk) NCRV maandag 16-06-1975

Manuel (Hugh Steven - Ingrid van Benthem) (8 delen) EO maandag 04-08-1975

Mensheid bestaat uit mensen, De (Manuel van Loggem - Hero Muller) (6 delen) AVRO dinsdag 01‑04‑1975

Mijn leven, mijn keus (Denis Constanduros - Rob Geraerds) TROS woensdag 26-11-1975

Moord of geen moord (Rodney David Wingfield - Hero Muller) (2 delen) AVRO dinsdag 30‑09‑1975

Moordbrigade Stockholm (Maj Sjöwall en Per Wahlöö - Ad Löbler) (31 delen) VARA woensdag 01‑10‑1975

Nana en Worrick, De clown (Hans Peter Breuer - Léon Povel) KRO dinsdag 18-03-1975

Nathan en Tabileth (Barry Bermange - Barry Bermange) KRO dinsdag 09-09-1975

Niet na middernacht (Daphne du Maurier - Hero Muller) AVRO dinsdag 27‑05‑1975

Niet voor de school (Alfred Bergmann - Ab van Eyk) NCRV maandag 24-11-1975

Ondergang van Malemort, De (Franz Weyergans - Rob Geraerds) TROS woensdag 16‑04‑1975

Op die dag (Olov Hartman - Johan Wolder) NCRV maandag 24‑03‑1975

Opstand der dingen (Henryk Bardijewski - Rob Geraerds) TROS woensdag 08‑01‑1975

Ouders en kinderen: Arik (Aviva Galli - Harry Bronk) TROS woensdag 24-12-1975

Ouders en kinderen: De ontmoeting (Aviva Galli - Harry Bronk) TROS woensdag 24-12-1975

Ouders en kinderen: Kerstmis (Aviva Galli - Harry Bronk) TROS woensdag 24-12-1975

Ouders en kinderen: Telefoongesprek (Aviva Galli - Harry Bronk) TROS woensdag 24-12-1975

Pappie (Theodor Weißenborn - Harry Bronk) TROS woensdag 14-05-1975

Paul of de afbraak van de hoorspelillusie (Wolf Wondratschek - Ab van Eyk) NCRV maandag 11-08-1975

Pelikaan, De (August Strindberg - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 01‑04‑1975

Piloot van niets, Een (Wim van der Elst - Hero Muller) (6 delen) AVRO dinsdag 18‑11‑1975

Postpakket, Het (Franz Hiesel - Rob Geraerds) TROS woensdag 19‑02‑1975

Prometheus geboeid (Aischylos - Jacques Besançon) AVRO donderdag 06-02-1975

Protocollen (Edoardo Sanguinetti - Jan Starink) KRO dinsdag 14-10-1975

Revolte der wormen, De (Vitomil Zupan - Harry Bronk) TROS woensdag 01‑10‑1975

Rijnpromenade (Karl Otto Mühl - Léon Povel) KRO dinsdag 11-11-1975

Saul (Siegfried E. van Praag - Ab van Eyk) NCRV woensdag 17‑12‑1975

Schaduwen van de geest (Brian Hayles - Dick van Putten) AVRO donderdag 01‑05‑1975

Sophie (Bob Villiers - Hero Muller) (2 delen) AVRO dinsdag 18‑03‑1975

Speler, De (Fjodor Dostojewski - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 20-05-1975

Spoorloos (Heinrich Böll - Johan Wolder) NCRV maandag 29‑12‑1975

Stiefmoeder Aarde (Theun de Vries - Ad Löbler) (16 delen) VARA woensdag 22-01-1975

Strandgoed (Harald Mueller - Léon Povel) KRO dinsdag 18-11-1975

Thé dansant (Rudolf Schlabach - Ab van Eyk) NCRV maandag 06‑10‑1975

Thee bij de Keunings (Heinrich Böll - Johan Wolder) NCRV maandag 22‑12‑1975

Tien yen van Midori, De (Shuntaro Tanikawa - Harry Bronk) TROS woensdag 12‑11‑1975

Tijd heelt wonden (Manfred Bieler - Léon Povel) KRO dinsdag 08‑07‑1975

Toespraak, De (Wim Burkunk - Ab van Eyk) NCRV maandag 22-09-1975

Torenflatverhaal 1 (Angelika Mechtel - Ab van Eyk) NCRV maandag 01‑12‑1975

Torenflatverhaal 2 (Angelika Mechtel - Ab van Eyk) NCRV maandag 01‑12‑1975

Trotski in Coyoacán (Hartmut Lange - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 04-02-1975

Twee vingers tijd (Gerrit Pleiter - Ab van Eyk) NCRV maandag 21‑04‑1975 (Remake)

Uit logeren (Lizzy Sara May - Ad Löbler) VARA woensdag 15-01-1975

Uurwerk, Het (Harry Stanley Eveling - Harry de Garde) KRO dinsdag 29-07-1975

Verhaal van de kanunnik, Het (Manfred Bieler - Léon Povel) KRO dinsdag 15-04-1975

Vertrek raakt leeg, Een (Jürgen Becker - Léon Povel) KRO dinsdag 04‑03‑1975

Vijfde mei, De (Theun de Vries - Ab van Eyk) NCRV maandag 05-05-1975

Vluchteling, De (Jiří Klobouk - Harry de Garde) KRO dinsdag 05-08-1975

Voldoende redenen (Rodney David Wingfield - Rob Geraerds) TROS woensdag 30-04-1975

Volgens de letter van de wet (Rodney David Wingfield - HarryBronk) TROS woensdag 05-02-1975

Vrijdag leert praten (Dieter Kühn - Ab van Eyk) NCRV maandag 24-02-1975

Waterpokken (Dragoslav Mihailović - Willem Tollenaar) KRO dinsdag 22-07-1975

Wie heeft mijn onsterfelijke ziel gedood? of Klassenstrijd in de wijk Woolwich (Borislav Pekić - Léon Povel) KRO donderdag 18-02-1975

Witboek (Wolfgang Weyrauch - Ab van Eyk) NCRV maandag 03‑02‑1975

XYY-man (Kenneth Royce - Hero Muller) (5 delen) AVRO dinsdag 14-10-1975

Zon gaat achter iets of iemand onder, De (Ken Kaska - Johan Wolder) NCRV maandag 29‑09‑1975

Zonde voor God (Aharon Megged - Johan Wolder) NCRV maandag 10‑11‑1975

Zonder tegenbericht (Max Marquis - Bert Dijkstra) TROS woensdag 10‑12‑1975

Schoolradio

KRO Barbra en Koen (Melanie Hollinger - Marijke ten Kortenaar) (13 delen)

dinsdag 07-01-1975 7. Naar de bibliotheek

dinsdag 28-01-1975 8. De hobbyclub

dinsdag 18-02-1975 9. Het water

dinsdag 11-03-1975 10. In de straat

dinsdag 08-04-1975 11. In het zwembad

dinsdag 29-04-1975 12. De koningin is jarig

dinsdag 27-05-1975 13. Met vakantie

VARA Vraag het aan Blieb (Gerard Michon - Ad Löbler) (7 delen)

vrijdag 10-01-1975 1. (geen titel)

vrijdag 17-01-1975 2. (geen titel)

vrijdag 24-01-1975 3. (geen titel)

vrijdag 31-01-1975 4. (geen titel)

vrijdag 07-02-1975 5. Wie redt de redder?

vrijdag 14-02-1975 6. Kustwijk en de hik

vrijdag 21-02-1975 7. Brand in Kustwijk

KRO Marieke en Bas I (Lidy van der Geest - Marijke ten Kortenaar) (10 delen)

vrijdag 10-01-1975 5. Bij de bakker

vrijdag 07-02-1975 6. Bij de tandarts

vrijdag 07-03-1975 7. Bij de kapper

vrijdag 18-04-1975 8. Bij de behanger

vrijdag 16-05-1975 9. Naar de speeltuin

vrijdag 13-06-1975 10. Naar het zwembad

KRO Joost en Joke (Riemkje Moes-Pitstra en Miep Walta - Marijke ten Kortenaar) (14 delen)

dinsdag 14-01-1975 7. Griep

dinsdag 04-02-1975 8. Wij vieren feest

dinsdag 25-02-1975 9. Circus

dinsdag 18-03-1975 10. Op straat

dinsdag 15-04-1975 11. Op de kermis

dinsdag 06-05-1975 12. (geen titel)

dinsdag 13-05-1975 13. Op reis: op weg

dinsdag 20-05-1975 14. Op reis: op de plaats van bestemming

KRO Marieke en Bas II (Lidy van der Geest - Marijke ten Kortenaar) (10 delen)

vrijdag 05-09-1975 1. Kennismaking

vrijdag 03-10-1975 2. In de slaapkamer

vrijdag 31-10-1975 3. Regen

vrijdag 28-11-1975 4. Zwarte Piet in de huiskamer

KRO Hé, doe je mee? (Melanie Hollinger - Marijke ten Kortenaar) (13 delen)

dinsdag 16-09-1975 1. Dit is schoolradio

dinsdag 07-10-1975 2. Dieren

dinsdag 28-10-1975 3. De tandarts

dinsdag 18-11-1975 4. De boot komt aan

dinsdag 09-12-1975 5. Verhuizen

Bijgewerkt op 14 november 2017.