Illustraties uit de radiogidsen / Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Cox!

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Cox!

Eerste deel op dinsdag 3 januari 1956.

Deze hoorspelserie is niet bewaard gebleven.

Illustratie uit een radiogids.

Deel 1: Daarnet was het lijk er nog!

Illustratie uit een radiogids.

Deel 4: Whiskey op je nuchter maag.

Illustratie uit een radiogids.

Deel 6: Weldadig kunnen vlammen zijn.

Illustratie uit een radiogids.

Deel 7: Wie het laatst lacht....!