Illustraties uit de radiogidsen / Voorpost der liefde

Voorpost der liefde

Uitgezonden op zondag 6 februari 1949.

Dit hoorspel is niet bewaard gebleven.

Illustratie uit een radiogids.

Informatie over deze productie.

Onder voortdurende schermutselingen met de Indianen en de binnendringende Fransen breidden de Britse kolonies in Amerika zich aan het einde van de achttiende eeuw langzamerhand naar het binnenland uit.