Illustraties uit de radiogidsen / Wij zijn midden in de operatie

Wij zijn midden in de operatie

Uitgezonden op maandag 11 mei 1959.

Dit hoorspel is niet bewaard gebleven.

Illustratie uit een radiogids.

Informatie over deze productie.

In een plaatselijk ziekenhuis fungeert onder een oude geneesheer een bekwame jonge chirurg. Op een zekere dag heeft een hoog geplaatst partijlid een blindedarmontsteking en moet dadelijk geopereerd worden.