Edmond Classen

Op 16 mei 1938 werd Edmond Classen te Arnhem geboren.

Classen ging na zijn HBS-tijd, waarin hij zich al bezig hield met toneel, naar de Maastrichtse Toneelacademie. In 1960 deed hij eindexamen en speelde hij als koning Hiëronymus zijn eerste rol in "De schaduw van de koning" van Aad Greidanus.

Via Arena/De nieuwe Komedie en het Nieuw Rotterdams Toneel sloot hij zich in 1971 aan bij Theater, aan welk gezelschap hij tien jaar verbonden bleef om vervolgens in de vrije sector te gaan spelen. Daarnaast werkte hij regelmatig voor radio en televisie.

Edmond Classen is op 27 januari 2014 te Arnhem overleden.

Klikt u hier voor de beschreven hoorspelen waarin Edmond Classen geacteerd heeft.

Een interview voor Synopsis uit 1997.