Index Wist u dat….? / Promotie van het hoorspel door de Vlaamse openbare omroep

Wist u dat….?

Door Herman Van Cauwenberghe.

Wist u dat de Vlaamse openbare omroep er alles aan gedaan heeft om het hoorspel zo goed mogelijk in het daglicht te stellen?

De NIR/BRT heeft tussen 1950 en 1974 de volledige scripts van 160 Vlaamse luisterspelen in keurige brochures bezorgd aan al wie dat wenste. Van 1968 tot 1982 kon elke belangstellende luisteraar per kwartaal gratis een brochure toegestuurd krijgen. Daarin werd elk hoorspel uitvoerig gepresenteerd: gegevens over auteur, regisseur en inhoud.

De luisterspeldramaturg Andries Poppe, die 23 jaar bij de BRT werkte, was daarbij de drijvende kracht. Van 1983 tot 2002 kwam “Muziek en Woord” de brochures vervangen. Daarvoor moest evenwel betaald worden. Hoorspelen werden daarin bondiger voorgesteld en heel wat andere radioprogramma's kregen uitvoerige aandacht.

Daarmee bezette de Vlaamse omroep een mooie plaats naast de Engelse en Duitse omroepen, die echter al snel gebruik maakten van de digitale middelen. De BBC maakte het voor elkeen mogelijk om de "Radio Times" te raadplegen en daarin na te gaan wanneer bepaalde hoorspelen werden uitgezonden, wie eraan meewerkte en waarover ze gingen. Voor Duitsland was er eerst de "ARD Hörspieldatenbank" (en later de fraaie algemene "Hörspieldatenbank" .

Nog wat later kwam onze “Hoorspelen.eu” en daarmee werd voor het eerst exclusief ruime aandacht besteed aan de bewaarde hoorspelen, en dat zijn er gelukkig héél wat!

Omslag Muziek en Woord.