Index: Hoorspel Plus / De hoorspelcursus van de Nederlandse Radio Unie

De hoorspelcursus van de Nederlandse Radio Unie

Deels uit de krant.

Februari 1963.

Wanneer er op een advertentie ruim duizend gegadigden reageren en er blijven van al die kandidaten na verschillende schiftingen twaalf over, wat hebben dan die twaalf dat hen onderscheidt van de overigen?

Het antwoord is: ze hebben mogelijkheden in zich. Mogelijkheden waar de Nederlandse Radio Unie (NRU) iets in ziet. Zag, want drie achtereenvolgende cursussen ter opleiding van hoorspelacteurs en -actrices zijn verleden tijd.

Barbara Hoffmann

De weinigen die voor de cursussen zijn geslaagd hebben de Jonge Hoorspelkern gevormd, die op dit moment groot genoeg is. Maar het is helemaal niet onmogelijk dat over enige jaren, wanneer deze kern aanvulling behoeft met jong fris bloed, de NRU weer met zo'n cursus van twee jaar begint.

Op 2 januari 1957 ging na jarenlang vooroverleg met de omroepverenigingen de eerste cursus van start met een dozijn ambitieuze jonge mensen. Na het eindexamen was daar drie vierde van over; nog niet één percent van het aantal gegadigden dat zich op de eerste advertentie had aangemeld.

Van de tweede en de derde cursus, die inmiddels tot tweejarige opleidingen was uitgebreid, bleef, niet meer dan een half percent over. Beide malen zo'n zeshonderd gegadigden, beide cursussen leverden respectievelijk drie en vijf geslaagden op. De drie cursussen waren voor de jonge deelnemers - tot 25 Jaar - slechts het leggen van een basis, want pas na jaren blijkt of iemand zich inderdaad talentvol heeft ontwikkeld.

Wat dit betreft vertoonden de cursussen veel gelijkenis met de opleiding, aan de toneelschool, waar na alle selecties ook zeer weinigen overblijven die dan in de praktijk van de toneelwereld hun talent moeten bewijzen.

Jos Brink

Aan voorzichtigheid ontbreekt het de NRU evenwel niet, want de geslaagden krijgen eerst nog een voorlopig contract voor een jaar, en pas daarna een vaste aanstelling.

Ruim een dozijn jonge mensen omvat nu de Jonge Hoorspelkern van de NRU en daarmee is op dit moment ruimschoots in de behoefte van de radiospelers voorzien.

De omroepverenigingen maken van deze kern een dankbaar gebruik. Zij hebben namelijk bij toerbeurt te kiezen om hun hoorspelen uit te voeren. In die veertien dagen kunnen ze dan ook hun serieverhalen door een zelfde groep acteurs voorbereiden voor de daarop volgende weken.

Zo'n keuzegezelschap wordt vaak aangevuld met gasten uit de toneelgezelschappen. De NRU legt daartoe ook de contacten. Op deze wijze kan elke omroepvereniging volstaan met het in vaste dienst hebben van zijn regisseurs; de NRU levert de volledigen bezettingen.

Bovendien werken de leden van de Jonge Hoorspelkern nog mee aan de uitzendingen van de schoolradio, jeugd- en kinderuitzendingen en stripverhalen, waardoor men tot een vijf- tot zeshonderd programma's per jaar komt.

De NRU verdeelt overigens niet alleen de mensen, maar ook de studio's en de opnametijden. En in die dienende functie! heeft de NRU zich voor de omroepverenigingen onmisbaar gemaakt.

Paula Majoor
Eerste cursus.

De geslaagden van de eerste hoorspelcursus:

Ingrid van Benthem

Els Buitendijk

Thom Hakker

Barbara Hoffman

Corrie van der Linden

Donald de Marcas

Irene Poorter

Dick van 't Sant

Hans Veerman

Tweede cursus.

De geslaagden van de tweede hoorspelcursus:

Jos Brink

Joke Hagelen

Elly den Haring

Derde cursus.

De geslaagden van de derde hoorspelcursus:

Hans Karsenbarg

Chiel de Kruijf

Trudy Libosan

Paula Majoor

Hans Simonis

Bronnen deels: Paul Majoor en Het Vrije volk van 20 februari 1963.