Index Plus / Het klokje van zeven uur en dus...

Het klokje van zeven uur en dus...

Met ingang vande winterprogrammering van 1937-1938 komt de AVRO met een speciaal programma “voor het slapen gaan” voor de jongste luisteraars. Het door Henk de Wolf bedachteprogramma “…en nu naar bed!” wordt op dinsdag 5 oktober 1937 om 19.00 uurvoor het eerst uitgezonden.

In “…en nu naar bed!” vertelde De Wolf zijn zelf geschreven verhaaltjes, waarin figuren als juffrouw de Uil, kabouter Pimpernokkel, koning Kaskoeskilewan, hofnar Krokeledokus en de koksmaat belangrijke rollen vervulden.

De vertelsels werden begeleid met geïmproviseerde piano- of orgelmuziek, eerst door Egbert Veen sr., daarna door Pierre Palla en, na diens overlijden, door Jacques Schutte. Met een onderbreking tijdens de oorlogsjaren verzorgde De Wolf dit programma tot en met 7 mei 1970. Veel verhalen bundelde hij in een reeks boeken, en een aantal ervan heeft hij op de grammofoonplaat gezet.

Het klokje van zeven uur en dus...

illustratie uit “Het klokje van zeven uur ... en nu naar bed!”

L.J. Veen's Uitgevers Mij. 1938

Data en programmanaam.

Dinsdag 5 oktober 1937.

De eerste aflevering van “…en nu naar bed!”.

Donderdag 9 mei 1940.

De voorlopig laatste aflevering van “…en nu naar bed!”.

Dinsdag 22 januari 1946.

De eerste aflevering van “…en nu naar bed!” na de Tweede Wereldoorlog.

Dinsdag 25 november 1947.

Het programma wordt uitgezonden onder de titel “Het klokje van zeven uur en dus…”.

Donderdag 5 oktober 1967.

Het programma wordt uitgezonden onder de titel “Het klokje van zeven uur… en dus”.

Dinsdag 6 januari 1970.

Het programma wordt uitgezonden onder de titel “Het klokje van zeven uur”.

Donderdag 7 mei 1970.

De laatste aflevering wordt uitgezonden om 18.55 uur via Hilversum 1.

Een complete aflevering.
Henk de Wolf.

Op 21 december 1898 werd Hendrik (Henk) de Wolf te Amsterdam geboren.

De Wolf is overleden op 18 februari 1989 te Soest

Op 8 februari 1926 trad De Wolf bij de Hilversumsche Draadlooze Omroep (HDO) in dienst als correspondent-propagandist. Hij ging mee met dit zendstation toen het eerst de Algemeene Nederlandsche Radio Omroep (ANRO) werd en vervolgens, op 1 januari 1928, opging in de Algemeene Vereeniging Radio Omroep (AVRO).

Intussen was hij assistent geworden van de programmaleider en verzorgde hij de correspondentie en de contractadministratie van de artiesten en andere freelance medewerkers. In 1938 werd hij leider van de afdeling "Gesproken Woord".

De administrateur van de AVRO, F.C. van der Woord, deed hem het idee aan de hand een speciaal programma te verzorgen "voor het slapen gaan" van de kleintjes. Zo ontstond het bekende en veel beluisterde kinderprogramma.

In de oorlogsjaren bekleedde De Wolf weliswaar functies bij de onder Duits toezicht staande Rijksradio-omroep de "Nederlandsche Omroep", maar ze waren dekmantel voor illegale werkzaamheden. Hij behoefde na de oorlog niet gezuiverd te worden om zijn taak, programmaleider, bij de AVRO te hervatten.

Naast zijn functionele werkzaamheden, schreef hij talloze artikelen in De Radiobode, vertaalde hoorspelen en presenteerde voor de microfoon rubrieken als "Hoogste tijd, heren", "Even afrekenen, heren" en "De brandweer", discussieprogramma's over allerlei actuele zaken. Ook gaf hij stem aan 'De groenteman', een voorlichtingsprogramma in samenwerking met het Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen.

Henk de Wolf
Henk de Wolf
foto 1960

De Wolf zou zich bovendien niet louter tot omroepwerk bepalen. Onder het pseudoniem 'Emiel van den Brande' schreef hij verscheidene teksten van populair geworden liedjes. Tot zijn pensionering op 1 januari 1964 trad De Wolf ten slotte - na het plotseling overlijden in maart 1963 van AVRO-directeur D. Repko - nog als waarnemend directeur op.

Henk de Wolf was een actief, creatief mens, die niet alleen aan zichzelf maar ook aan zijn medewerkers hoge eisen stelde. Zij moesten geestdriftige vakmensen zijn die in teamverband wisten samen te werken. Hij was geen man die publiciteit zocht, het werk ging vóór alles. Hoewel veeleisend gold hij bij zijn collega's als aimabel, omdat hij in de omgang met iedereen vanuit zijn levensvisie de waarde van de mens erkende en andere opvattingen eerbiedigde, al wilde hij opponenten graag overtuigen, maar dan niet anders dan met kracht van argumenten.

In een vraaggesprek met AVRO-medewerker J. van Herpen ten behoeve van het historisch archief van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf NV (NOB) op 16 september 1981 noemde hij zich zelf: 'een pur sang vrijdenker'. Hij wilde, zonder zich op te dringen, zijn denkbeelden handhaven en verdedigen. Lukte het niet de tegenstander tot andere gedachten te brengen dan stelde hem dat teleur, maar het leidde nooit tot verbittering.

Terugkijkend op zijn leven verklaarde hij aan zijn collega Van Herpen: "Toch, ik ben zeer gelukkig geweest ondanks de tegenwerking en de teleurstellingen die ik nog al eens ondervonden heb." Hij doelde bij dit laatste op het niet honoreren van zijn plannen en ideeën, vooral door AVRO-directeur W. Vogt.

Bron: H.W.A. Joosten, Wolf, Hendrik de (1898-1989) Resources Huygens ING.

De groenteman.

Friese Koerier

22 oktober 1960

Speciaal bij de dames heeft de stem van Henk de Wolf een vertrouwde klank! Hij is "De groenteman" die 's morgens even over negen in het AVRO-programma zo smeuïg vertelt, wat er allemaal aan groente en fruit voorhanden is en die zo tusssen neus en lippen door ook wel eens een recept weggeeft.

Beluister een aflevering van "De groenteman".