Index: Hoorspel Plus / Luisterwerk

Luisterwerk

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw bracht Uitgeverij Dijkstra Zeist, voor leerlingen van de vierde tot en met de zesde klas van het basisonderwijs, een serie luistertoetsen uit onder de titel "Luisterwerk". Een van de luistertoetsen betrof de hoorspelserie "Sprong in het heelal".

Luistertoets: Sprong in het heelal.

Wat je moet weten.

In de jaren vijftig, toen er nog geen televisie was, werd er veel naar hoorspelen op de radio geluisterd. "Sprong in het heelal" was zo'n hoorspel. Het was een spannend verhaal over ruimtereizen. Bedenk wel dat er nog helemaal geen ruimtevaart bestond toen men dit hoorspel uitzond. We noemen dit soort toekomstfantasieën sciencefiction.

Je hoort een stukje uit "Sprong in het heelal" over de ontdekking van plantaardig leven op Mars.

Wat je moet doen.

Kijk goed naar de tekening en beantwoord de vragen met waar, niet waar of niet genoeg bewijs.

De ontdekking van plantaardig leven op Mars

De vragen.

1. De expeditie wordt gevormd door 20 mannen.

2. Er is een onbekend vaartuig gezien.

3. Er is een tocht van 2 dagen door een woestijn gemaakt.

4. De afstand A-B, die door één vaartuig nog afgelegd wordt bedraagt 25 km.

5. De ruimtevaarder op de heuvel heet Jeff Morgan.

6. De zon verandert van kleur.

7. De heuvel is erg hoog.

8. De begroeiing in het dal lijkt op planten die ook op aarde voorkomen.

9. Het dal loopt in de Noord-Zuid richting.

10. De afstand C-D (de breedte van het dal) is ongeveer 25 km.

11. De ruimtevaarder denkt dat hij een kanaal heeft ontdekt.

12. Er stroomt water door het kanaal.

13. De ruimtevaarder herinnert zich iets uit een droom.

14. Het fragment komt uit de laatste aflevering van het hoorspel.

De antwoorden.

1. Niet genoeg bewijs. De expeditie wordt gevormd door 20 mannen.

2. Waar. Er is een onbekend vaartuig gezien.

3. Waar. Er is een tocht van 2 dagen door een woestijn gemaakt.

4. Niet waar. De afstand A-B, die door één vaartuig nog afgelegd wordt bedraagt 25 km.

5. Waar. De ruimtevaarder op de heuvel heet Jeff Morgan.

6. Waar. De zon verandert van kleur.

7. Niet genoeg bewijs. De heuvel is erg hoog.

8. Waar. De begroeiing in het dal lijkt op planten die ook op aarde voorkomen.

9. Niet waar. Het dal loopt in de Noord-Zuid richting.

10. Waar. De afstand C-D (de breedte van het dal) is ongeveer 25 km.

11. Waar. De ruimtevaarder denkt dat hij een kanaal heeft ontdekt.

12. Niet waar. Er stroomt water door het kanaal.

13. Waar. De ruimtevaarder herinnert zich iets uit een droom.

14. Niet genoeg bewijs. Het fragment komt uit de laatste aflevering van het hoorspel.

Omslag Luisterwerk

Met dank aan Frank (H)oordeel.

Met dank aan Uitgeverij Dijkstra Zeist.