Home / A vos ordres

A vos ordres

Dit hoorspel is in grote lijnen een monoloogstuk waarin de ijlkoorts van een stervende oude man wordt weergegeven. De man is een oud-strijder, die de Eerste Wereldoorlog heeft overleefd, al hebben de herinneringen aan slagveld en loopgraven hem sindsdien mentaal zo getekend, dat hij in gedachten in deze gruweltijd is blijven voortleven.

In zijn doodsstrijd stelt hij zich voor dat hij vijftig jaar geleden als korporaal gesneuveld is bij de Kemmelberg, toen hij zijn kapitein, die voor hem de verpersoonlijking van moed en heldhaftigheid was, bij een aanval op de vijandelijke stellingen volgde. Hij behoorde bij zijn kapitein als diens pistool, diens sabel en diens verrekijker. Vijftig jaar later, op zijn sterfbed, herleeft hij de gebeurtenissen, of liever: beleefde werkelijkheid en fantasie worden aaneengeregen tot een pathetisch verhaal.

Zijn kleindochter en haar verloofde staan bij zijn sterfbed. Niet om hem in die moeilijke laatste uren bij te staan, neen. De jongeman beschouwt de stervende ex-korporaal als een bijzonder interessant "geval", waar munt uit geslagen kan worden. De ijlmonoloog van de oude man neemt hij op magnetofoonband op, daarbij geholpen door zijn geliefde.

Rolverdeling.

Maurits Goossens opa
Emmy Leemans Luca
Ugo Prinsen Sir
Anton Cogen een kapitein

Aanvullende gegevens.

Auteur: Herman Vos
Regie: Herman Niels
Geluidsregie: Daniel Santens
Omroep: BRT
Uitzending: 29-04-1979
Speelduur: 45 minuten
Categorie: Oorlog
Hoorspel.

Beluister het complete hoorspel.