Home / Anna Bijns

Anna Bijns

Een portret in hoorspelvorm.

Anna Bijns (Antwerpen, 1493 - 1575) was een dichteres uit de overgangstijd tussen middeleeuwen en renaissance. Zij bleef ongehuwd en gaf les op een Antwerpse school. Intussen was de reformatie in volle gang, een ontwikkeling die Anna fel afwees. Gedichtenbundels van haar hand kwamen uit in 1528, 1548 en 1567. Daarin keert zij zich hartstochtelijk tegen de lutheranen, die zij als verfoeilijke ketters beschouwde.

Deel 1

Anna Bijns woont met haar jongere broer Marten en zusje Margriete bij haar ouders in Antwerpen. Vader is kousenmaker, met wie het in zaken niet best gaat. Ondanks zijn uitdrukkelijke wens dat de kinderen meehelpen in de zaak, blijven die hun eigen gang gaan. Anna heeft zich gestort op het dichterschap, Marten rond zijn studie voor onderwijzer af en Margriete heeft alleen maar oog voor haar aanstaande, een zilversmid. Van de zorgen komt vader vroegtijdig te overlijden en het gezin moet de zaak en het huis verkopen, omdat Margriete haar kindsdeel opeist om te kunnen trouwen. Marten begint in het nieuwe huis een schooltje en betrekt zijn zuster bij het lesgeven. Anna raakt emotioneel steeds meer betrokken bij de strijd tussen het katholieke geloof en de opkomende reformatie. Hier wijdt zij menig gedicht aan. De moeder, die al die tijd voor het huishouden heeft gezorgd, overlijdt.

Deel 2

Anna en Marten drijven hun schooltje in de Patiencie, zoals het huis heet. Alles lijkt zijn gangetje te gaan, totdat Marten plotsklaps in het huwelijk treedt. Tussen Anna en zijn vrouw botert het maar slecht en Anna ziet zich genoodzaakt te verhuizen naar een piepklein huisje, het Roosterken geheten. Ze sticht in haar nieuwe behuizing een eigen schooltje, gesteund door haar vrienden door dik en dun, de Minderbroeders. Haar dichtwerk wordt gepubliceerd, iets waarop zij niet weinig trots is.

Deel 3

ln een lange monoloog vinden we Anna terug, inmiddels de tachtig gepasseerd. Het contact met de familie was na de verhuizing ras verminderd tot nul. Ze blikt terug op haar leven van sloven en weinig plezier. Een hoogtepunt blijft in haar herinnering de uitstap naar Brussel met de Rederijkers, waar ze zeer veel lof oogstte met haar gedichten. Ze staat op het punt haar school te sluiten en voor de tijd die haar nog rest een lijfrente te kopen van de opbrengst van de verkoop van het huisje.

Rolverdeling.

Deel 1  
Doris Van Caneghem Anna Bijns
Oswald Versyp Marten Bijns
Marleen Maes Lysbeth Bijns
Ugo Prinsen Jan Bijns
Jeanine Schevernels Margriete Bijns
Alex Wilequet Bona Ventura
Luc Springvel marktkramer
Pieter-Jan De Smet Sylvius
Marilou Mermans een stem
Deel 2  
Doris Van Caneghem Anna Bijns
Oswald Versyp Marten Bijns
Martine Jonckheere Corneia Aerts
Anton Cogen Van Severdonck
Marilou Mermans een stem
Pieter-Jan De Smet een stem
Deel 3  
Doris Van Caneghem Anna Bijns

Aanvullende gegevens.

Auteur: Elisabeth Marain
Bewerking: Patrick Bernouw
Regie: Marlies Cordia
Geluidsregie: Luc Vierendeels
Uitzending en omroep: Eerste deel op 24-05-1991 bij de NOS
Eerste deel op 25-05-1991 bij de BRTN
Speelduur: 2 uur en 29 minuten, 3 delen
Categorie: Historisch
Een co-productie van: BRTN, KRO, NOS en TROS