Home / Auto's

Auto's

Aan het slot van dit satirische spel zegt iemand: “We hebben ons vergist. Een auto heeft geen ziel, dat staat vast.” De auteur tracht het hele spel door duidelijk te maken hoe belachelijk wij wel met onze auto omgaan, dat onze auto ons kennelijk zo heilig is dat we er alles voor over hebben. Ons geld zeker, maar waarschijnlijk ook nog ons leven. Hij vindt dat we de “autoziel-mythe” moeten bestrijden, sterker, moeten uitroeien. Dat moet gebeuren voordat het moment aanbreekt waarop de laatste mens op aarde door de straten kan paraderen als een levend wonder. “Kijk, mensen, ik ben de enige overlevende voetganger…”

Rolverdeling.

Guus Hoes voetganger
Cees van Oyen schrijnwerker Krul
Corry van der Linden zoon Krul
Jan Wegter mecanicien Klinkbout
Donald de Marcas kleermaker Klos
Bert van der Linden koopman Slokhals
Paul van der Lek onderwijzer Pandjas
Nelly Frijda Boris, zoon van Pandjas
Peter Stam een tweede onderwijzer
Tine Medema een oude dame
Kommer Kleijn een filosoof
Tom van Beek president van de dierenbescherming
Willy Ruys directeur van de volkshogeschool
Joop van der Donk een huisvader
Broes Hartman een scepticus
Frans Somers het oog van de wet

Aanvullende gegevens.

Auteur: Matjaž Kmecl
Vertaling: Andries Poppe
Regie: Ab van Eyk
Omroep: NCRV
Uitzending: 01-11-1976
Speelduur: 41 minuten
Categorie: Absurdisme

Over de muziek.

Muziek van Marjan Vodopivec.

De bron van deze productie.

Die Autos, 31-12-1967 Österreichischer Rundfunk.