Home / Het bidonatienummer

Het bidonatienummer

Deze burleske mini-satire stelt corruptiepraktijken in de administratie aan de kaak. Een man wordt telefonisch op een kantoor van de stadsdienst ontboden, omdat er iets met een nummer niet in orde zou zijn.

Wanneer hij zich op dit kantoor aanmeldt, vraagt een bediende hem naar zijn "bidonatienummer". De brave man heeft nog nooit van een bidonatienummer gehoord. Maar dit nummer zou op zijn A.D.S.-70 formulier staan. Maar dit formulier is de man al even onbekend. Een bediende van een ander kantoor kan hem dit bezorgen... in ruil voor een rijke fooi...

Rolverdeling.

Ugo Prinsen bediende 1
Walter Cornelis Edward De Preeter
Jacky Morel bediende 2

Aanvullende gegevens.

Auteur: Guy Bernaert
Regie: Michel De Sutter
Geluidsregie: Eddy Bilkin
Omroep: BRT
Uitzending: 27-06-1985
Speelduur: 12 minuten
Categorie: Humor
Hoorspel.

Beluister het complete hoorspel en lees eventueel het script mee.

Het script is voor u uitgeschreven door Herman en Marc Van Cauwenberghe.

(geratel van schrijfmachine - zoemer)

Bediende 1: De volgende.

De Preeter: (opent de deur en komt binnen) Morgen, meneer.

Bediende 1: Meneer?

De Preeter: Ik... ik kreeg gisteren een telefoontje, dat ik even langs moest komen. D'r was iets niet in orde, zegden ze, iets met een nummer of zo.

Bediende 1: O ja, ja ja, daar weet ik van. Ogenblikje. (steekt formulier in schrijfmachine) Zo. Uw naam, alsjeblieft.

De Preeter: De Preeter, Edward. Edward De Preeter. (wordt ingetikt)

Bediende 1: Leeftijd?

De Preeter: Drieënzestig. Van april, de zeventiende. (idem)

Bediende 1: Burgerlijke stand?

De Preeter: Hè?

Bediende 1: Of u getrouwd bent.

De Preeter: O! Mijn vrouw is vorig jaar gestorven, van het hart. En eh... (idem)

Bediende 1: Kinderen?

De Preeter: Nee. (idem)

Bediende 1: Dat klopt. (haalt formulier uit schrijfmachine)

De Preeter: Wat klopt er, als ik vragen mag?

Bediende 1: Vertelt u me 'ns, meneer De Preeter, welk is uw bidonatienummer?

De Preeter: M'n wat?

Bediende 1: Uw bidonatienummer.

De Preeter: Wat is dat?

Bediende 1: Het nummer van uw bidonatie.

De Preeter: O... O, en eh... moet ik dat weten?

Bediende 1: Als u het niet van buiten kent, kijk dan even op uw A.D.S.-70.

De Preeter: Hè? M'n A...

Bediende 1: ...D.S.-70. Het gele formulier dat u onlangs werd toegestuurd.

De Preeter: Ik kan me niet herinneren dat...

Bediende 1: U hebt geen A.D.S.-70?

De Preeter: Nee.

Bediende 1: Tja, dan kent u natuurlijk ook uw bidonatienummer niet.

De Preeter: Mm. Is dat erg?

Bediende 1: Ah, wat heet erg? Zonder bidonatienummer valt u natuurlijk buiten de ter waarde regeling. En ook voor de spitsconjunctuurheffing gaat u meer moeten betalen dan gebruikelijk is. Ze plaatsen u dan bij categorie C, en u weet wat dat betekent.

De Preeter: Ja. Eh... ik bedoel, nee. Enfin, ik weet niet...

Bediende 1: Zal ik u 'ns een goeie raad geven?

De Preeter: Alsjeblieft, ja.

Bediende 1: Bezorgt u mij 'ns een kopietje van uw A.D.S.-70.

De Preeter: Maar ik zei net dat ik eh...

Bediende 1: Tweede verdieping, kamer 14. Daar kan men u helpen.

De Preeter: O!

Bediende 1: Ja, gaat u maar meteen. Ik bel ze op om te zeggen dat u komt.

De Preeter: O, dat is... dat... dat is vriendelijk van u... Tweede verdieping dus?

Bediende 1: Kamer 14. (telefoneert)

De Preeter: Eh... juist. Ik eh... (verlaat het bureau en gaat de trap op - loopt de gang door) 12. 13. Ah!... ah, hier, 14. Kamer 14. (klopt aan)

Bediende 2: Binnen.

De Preeter: (opent de deur) Ja. Meneer, ik kom van...

Bediende 2: U moet meneer De Preeter zijn?

De Preeter: Eh..., ja.

Bediende 2: Mooi. En u hebt geen A.D.S.-70 ontvangen?

De Preeter: Eh... nee.

Bediende 2: Ja, dat is minder mooi.

De Preeter: Wel, uw collega zei dat het voor m'n gidon... m'n... m'n... m'n bidon...

Bediende 2: Uw bidonatienummer.

De Preeter: Ja.

Bediende 2: En eh... dat niet alleen, d'r is ook nog de ter waarde regeling.

De Preeter: Ja.

Bediende 2: En de hogere spitsconjunctuurheffing.

De Preeter: Precies. En ook de...

Bediende 2: ...de categorie C.

De Preeter: Ja, u zegt het.

Bediende 2: Als er één categorie is waar je moet uit blijven, dan is het...

De Preeter: ...de categorie C.

Bediende 2: Ik zie dat u op de hoogte bent.

De Preeter: Ja. En wat moet er nu gebeuren?

Bediende 2: U moet een klacht indienen.

De Preeter: Waar?

Bediende 2: Bij mij.

De Preeter: En eh... duurt het lang?

Bediende 2: Twee minuten.

De Preeter: Nee nee, voor... voor d'r wat van komt, bedoel ik.

Bediende 2: Twee maanden. Minstens.

De Preeter: O!

Bediende 2: De regel is een half jaar, maar ik heb klachten die hier al meer dan een jaar liggen.

De Preeter: Een jaar!?

Bediende 2: Mm. Ja, dat komt door onze manier van werken. Eerst behandelen we de klachten die ons via de politici bereiken, dan de klachten die de syndicaten ons doorspelen, vervolgens de klachten van familieleden, vrienden, kennissen, geburen, clubgenoten van onze collega's, en ten slotte... al de andere. Vandaar...

De Preeter: O, o... ja.

Bediende 2: Bij welke groep hoort u?

De Preeter: De andere.

Bediende 2: Ja, daar was ik al bang voor.

De Preeter: Ik moet dus een jaar wachten?

Bediende 2: Ja. Tenzij...

De Preeter: Tenzij?

Bediende 2: Tenzij ik de politici trotseer, de syndicaten voor het hoofd stoot en de familieleden, vrienden, kennissen, geburen en clubgenoten van onze collega's een hak zet door uw klacht eerst te behandelen.

De Preeter: Zou dat kunnen?

Bediende 2: Mm... onder... voorwaarde.

De Preeter: En die is?

Bediende 2: ...moeilijk te omschrijven. De dingen zijn niet altijd wat ze lijken te zijn, eh... begrijpt u?

De Preeter: Eh... nee.

Bediende 2: Nee. Laat ik het dan zo stellen: d'r wordt zo vlug over omkoperij gesproken als er toevallig wat geld bij te pas komt.

De Preeter: O ja, dat.

Bediende 2: Ja, ja. Het zou bijvoorbeeld toch kunnen dat ik hier zo dadelijk en toevallig een briefje van duizend vind. Nietwaar?

De Preeter: Mm.

Bediende 2: Een briefje dat, alweer toevallig, u hier verloren hebt.

De Preeter: O! O, ja, ja ja, ik begrijp u.

Bediende 2: Ja... En? Akkoord?

De Preeter: Tja... Duizend... Zomaar

Bediende 2: Nee nee, nee nee, niet zomaar. Bidonatienumer of geen bidonatienummer, daar gaat het om. Bovendien moogt u niet vergeten dat ik een groot risico loop. Stel dat ze 't ontdekken, de politici, de syndicaten en al die anderen. Als u natuurlijk de voorkeur geeft aan categorie C, dan eh...

De Preeter: Nee! Nee nee, nee nee. Akkoord.

Bediende 2: Erg verstandig van u, meneer De Preeter. Dan haal ik nu even uw dossier, mm?... (haalt het) Zo! Zo... Ah, dossier 84 streep 37-45-bis A, ter name van De Preeter Eduardus. Dat klopt?

De Preeter: Ja.

Bediende 2: Zit daarin... een formulier 17 streep 18, een aanvraag voor depreciatievergoeding voor de periode 68- 73, en... nee maar! Dat noem ik nog 'ns geluk hebben!

De Preeter: Wat is er?

Bediende 2: Zit 'k hier nog net één kopietje van uw A.D.S.-70 in!

De Preeter: Oh!...

Bediende 2: Ja. Zo. Hier.

De Preeter: Dank u.

Bediende 2: Ja. Geef dat beneden maar af. En eh... denk erom: geen woord, niet in uw eigen voordeel. Ik zei het daarnet al: ze spreken zo vlug over omkoperij.

De Preeter: Ja ja, ja ja, natuurlijk. Bedankt, hè? Bediende 2: Dag eh... meneer De Preeter.

De Preeter: Dag.

Bediende 2: O, eh... meneer De Preeter...

De Preeter: Ja?

Bediende 2: (lachje) Vind ik hier juist een briefje van duizend. Op m'n bureau! 't Is toch niet van u? De Preeter: Eh... nee! Nee nee.

Bediende 2: Tja... (lachje), dan is het... voor de eerlijke vinder. Nietwaar?

De Preeter: Ja. Natuurlijk. 'Tuurlijk. (verlaat het bureau)

Bediende 1: Hoe... Bent nu al terug?

De Preeter: Ja.

Bediende 1: Gewoonlijk duurt het twee maanden, of zelfs langer.

De Preeter: Dat zei die man boven ook.

Bediende 1: Maar u kreeg uw A.D.S.-70 meteen?

De Preeter: Ja. Hier. Dat ziet u toch!

Bediende 1: Ja, dank u. Zeg eh... mag ik u 'ns wat vragen? Ze hebben u toch niet op een of andere manier eh...

De Preeter: Wat?

Bediende 1: O, (blaast) er... wordt beweerd dat ze daar boven niet vies zijn van... hoe zal ik het zeggen... ja... niet zo fraaie praktijken.

De Preeter: Oh!

Bediende 1: Mm, ze durven de mensen in ruil voor bewezen diensten wel 'ns geld aftroggelen. Nooit veel, een briefje van honderd...

De Preeter: Duizend...

Bediende 1: Dat ook, ja. En...

De Preeter: O, niks van gemerkt.

Bediende 1: Zeker?

De Preeter: Mm.

Bediende 1: Oh. Ja, dan is het in orde. Ik zou het vervelend voor u vinden mocht u achteraf in moeilijkheden geraken, ziet u. De wet is streng voor omkopers.

De Preeter: Ja ja, weet ik, weet ik.

Bediende 1: Mooi zo... (bekijkt het formulier) 881.

De Preeter: Wat?

Bediende 1: Uw bidonatienummer. 881. Hier staat het, op uw A.D.S.-70.

De Preeter: Ah ja. Juist. Ja. Zal ik...

Bediende 1: Nee nee, nee nee, nee nee, dit kopietje bewaren wij. Dan moeten we u geen tweede keer oproepen als we uw bidonatienummer nodig hebben.

De Preeter: O, da 's vriendelijk. Is er nog iets?

Bediende 1: Nee hoor, nee. Dag, meneer De Preeter.

De Preeter: Dag meneer. (verlaat het bureau - bediende telefoneert)

Bediende 2: Ja?

Bediende 1: Zeg 'ns, duizend frank... Overdrijf je niet een beetje?

Bediende 2: Welnee, hij beet onmiddellijk.

Bediende 1: Ja ja, ja ja, maar als hij z'n mond voorbijpraat?

Bediende 2: Heb je 'm dan niet bang gemaakt?

Bediende 1: Tuurlijk heb ik dat. Maar... je weet nooit.

Bediende 2: Hij kan toch niks bewijzen? Net zoals die 880 andere.

Bediende 1: Ja (lachje).

Bediende 2: Eh... wat denk je, zal ik 882 'ns opbellen? Elisa Van Dommelen, 57 jaar, ongehuwd, geen kinderen, en als de dood voor paperassen. (lacht)

Bediende 1: (lachje)

Bediende 2: Als je 't mij vraagt, makkelijk te overhalen tot een schenking aan ons allebei. De zoveelste bi-donatie. Mm?

Bediende 1 en 2: (lachen)