Home / Boerderij der dieren

Boerderij der dieren

Animal Farm (Nederlands: Dierenboerderij of Boerderij der dieren) is een roman van de Britse schrijver en journalist George Orwell. Het satirische verhaal, dat ook als moderne mythe of allegorie kan worden opgevat, gaat over een groep dieren die er genoeg van hebben om als slaven van de mensheid te moeten leven, en de macht in eigen handen nemen. Het loopt uiteindelijk, anders dan de meeste dieren zich er van voorgesteld hadden, uit op een tirannie.

Het boek werd geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog en werd gepubliceerd in 1945, hoewel het tot het eind van de jaren '50 niet erg bekend was. Tegenwoordig wordt het als een klassieker beschouwd.

Animal Farm bekritiseert het totalitaire politieke systeem van de Sovjet-Unie na de Oktoberrevolutie en is geschreven naar aanleiding van zijn ervaringen met de stalinistische communisten tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Zie ook zijn werk Saluut aan Catalonië.

Na een revolutie op een boerderij, waarbij de mensen verjaagd worden, nemen de varkens, die de doctrine van Animalisme hebben ontwikkeld en de revolutie hebben geleid, geleidelijk de touwtjes in handen op het bedrijf. De twee mannetjes, Napoleon en Sneeuwbal, raken verwikkeld in een machtsstrijd die in de uitwijzing van Sneeuwbal culmineert. Het leven op het landbouwbedrijf wordt harder en harder voor de rest van de dieren.

De varkens leggen steeds meer controles aan hen op terwijl ze voor zichzelf voorrechten opeisen. Uiteindelijk is alles dat van de 'Principes van Animalisme' overblijft de regel dat “alle dieren gelijk zijn, maar sommige meer gelijk zijn dan andere.” Elke stap van deze ontwikkeling wordt gerechtvaardigd door propaganda. Met een groep wrede honden als stok achter de deur, drukt Napoleon zijn zin door en zorgt hij voor een gemakkelijk leven voor zichzelf. De varkens gaan op twee benen lopen. In de laatste scène van het boek bekijken de dieren de varkens en mensen, maar kunnen geen verschil meer zien.

Rolverdeling.

René Lobo Verteller

Aanvullende gegevens.

Auteur: George Orwell
Samenstelling tekstcollage en regie: Ab van Eyk
Omroep: NCRV
Uitzending: 10-01-1984
Speelduur: 54 minuten
Categorie: Verhalen

De bron van deze productie.

Animal Farm: A Fairy Story, Secker & Warburg, London 1945.

Bron deels: Wikipedia.