Home / De bruiloft van Kloris en Roosje

De bruiloft van Kloris en Roosje

De opvoering van den Gijsbrecht van Aemstel wordt, althans op nieuwjaarsdag, sedert het einde der zeventiende of het begin der achttiende eeuw besloten met een boerenoperette: de bruiloft van Kloris en Roosje.

Het stuk geeft door zijn eigenaardige samenstelling steeds gelegenheid allerlei veranderingen in te voegen, die voor stad en land dan eens wel en dan eens niet belangrijk zijn, maar welke de toeschouwers toch altijd doet lachen van genoegen.

Wanneer dit kluchtspelletje, met zang en dans, naar het in de oudste uitgaven heet, voor de eerste maal is vertoond, valt niet te zeggen; evenmin wie er de maker van is.

Volgens Arend Fokke zou het kluchtspel 'Kloris en Roosje' in 1704 door de komische acteur en dichter Thomas van Malsem zijn vervaardigd. Hij zou dan ook bij de eerste opvoering den rol van Thomasvaer hebben vervuld.

Door latere onderzoekingen, waaronder die van Dr. Worp en Dr. Scheurleer mogen worden genoemd, schijnt echter vast te staan, dat Dirck Buyzero de ware auteur van het zangspelletje is, dat onder den titel van 'Kloris en Roosje' voor het eerst in 1707 in twee verschillende drukken verscheen.

Rolverdeling.

Louis de Bree Thomasvaer
Mien van Kerckhoven-Kling Pieternel
Donald de Marcas Kloris
Ingrid van Benthem Roosje
Jan Borkus de dorpspoëet
Hans Veerman Teeuwis
Corry van der Linden Mansette
Bert Robbe Krelis
Christine Spierenburg Elsje
Henk Dorel de zingende bruiloftsgast

Aanvullende gegevens.

Auteur: Dirck Buyzero
Bewerking: A. Pleysier
Regie: S. de Vries jr.
Uitzending en omroep: 18-12-1957 RNW
01-01-1958 door de VARA
Speelduur: 33 minuten
Categorie: Humor
Zie ook: Gijsbrecht van Aemstel

Bron deels: DBNL.