Home / Drie rozen van papier

Drie rozen van papier

Arno, tweeëndertig jaar oud, is ingenieur en afdelingschef in een grote fabriek in de DDR, Janne is achttien en een collega. Arno nodigt Janne uit een weekendje in zijn huis aan het meer door te brengen. Ze neemt de uitnodiging aan.

Uit een banale, eerst oppervlakkige flirt ontstaat al gauw een gesprek dat wezenlijk dieper gaat. Het verleden biedt beiden nauwelijks raakpunten, Janne heeft geen belangstelling voor Arno's oorlogs- en naoorlogse ervaringen. Ze staat kritisch tegenover Arno's levenshouding, tegenover zijn vlucht in het verleden, tegenover zijn vrijblijvende amateurschilderkunst.

In het heden echter ontdekken ze aanknopingspunten voor hun gesprek: wat is waarheid, waaruit bestaat de waarheid in de liefde, heeft elk jaar een nieuwe waarheid, waar begint de leugen? Arno ontwikkelt eerbied voor het jonge meisje en leert de problemen van haar generatie te zien. De gemeenschappelijke ideeën over het huwelijk leiden tot gemeenschappelijk handelen, ze beginnen een huwelijk te spelen.

Rolverdeling.

Els Ingeborg Smits Janne
Jules Hamel Arno

Aanvullende gegevens.

Auteur: Manfred Bieler
Vertaling: C. Denoyer
Regie: Ad Löbler
Omroep: VARA
Uitzending: 31-10-1970
Speelduur: 54 minuten
Categorie: Relaties

De bron van deze productie.

Drei Rosen aus Papier, 21-10-1962 Rundfunk der DDR.