Home / Het gelach

Het gelach

Het gaat in dit spel niet om de lach als uiting van vrolijkheid, maar om de keerzijde ervan: om de mensen die om hun afwijkend gedrag het mikpunt zijn. De uitwerking van die lach is funester naarmate het slachtoffer geestelijk en lichamelijk afwijkt van wat men normaal noemt.

De schrijfster van dit spel verdiept zich in de frustrerende gevolgen ervan aan de hand van een extreem voorbeeld. De haat van een abnormale vrouw tegen alle lachers die haar leven van jongs af hebben vergald, brengt haar ertoe haar erfelijk belaste vader, aan wie zij dat vergalde leven te danken heeft, op wetenschappelijke manier te vermoorden.

Door hem wil zij dan het middel in handen krijgen om alle lachers te kunnen uitroeien om haar idee-fixe te kunnen verwezenlijken van een doodstille wereld van lachwekkende mensen die zelf niet kunnen lachen. De schrijfster heeft het thema tot de uiterste consequentie doorgedacht in een bijzonder knap geschreven dialoog tussen dochter en vader. Daarin worden vermeende zekerheden tot beider ontsteltenis omvergeworpen die een leven lang uitgangspunt waren voor al hun denken en handelen.

Rolverdeling.

Rob de Vries de vader
Fé Sciarone Hortense
Huib Orizand echostem

Aanvullende gegevens.

Auteur: Cecil Bødker
Vertaling: Reginald Kahl
Regie: Léon Povel
Omroep: KRO
Uitzending: 14-04-1970
Speelduur: 55 minuten
Categorie: Psychologisch

De bron van deze productie.

Gelächter, 14-11-1965 Norddeutscher Rundfunk.