Home / De inquisiteur

De inquisiteur

Een hoorspel in de reeks: Heksenprocessen.

In 1611 vertrok inquisiteur Alonso de Salazar vanuit zijn standplaats Logrono naar het Baskische bergland. Onder de bevolking heerste een ware heksenpaniek. In sommige dorpen beschuldigde de ene helft van de inwoners de ander helft van omgang met de Prins der Duisternis. Heksen werden uit hun huizen gesleurd, mishandeld en soms gelyncht.

De angst voor een grote heksensamenzwering kwam overwaaien uit Frans Baskenland. Dat gebied werd onveilig gemaakt door de inquisiteur Pierre de Lancre, die meende dat het grootste deel van het volk met de duivel heulde. Honderden mensen bracht hij naar de brandstapel, onder wie een priester, totdat er een opstand uitbrak en de bisschop van Bayonne een einde aan de vervolgingen maakte.

In 1610 waren er op het marktplein van Logrono voor de ogen van duizenden nieuwsgierigen zes heksen verbrand. Zij vormden de harde kern van de meer dan vijfhonderd verdachten die tijdens de tournee van 1609 door Salazars collega Juan de Valle waren opgespoord.

Salazar was priester en jurist, Acht maanden lang sprak hij met verdachten, aanklagers en getuigen. In totaal ondervroeg hij meer dan achttienhonderd heksen, waaronder bijna veertienhonderd kinderen. Zijn verpletterende conclusie luidde: "Ik heb niet het geringste bewijs kunnen vinden dat er ook maar één daad van hekserij heeft plaatsgevonden. Wat ik wel heb ontdekt is iets wat ik altijd al had vermoed: dat het getuigenis van een verdachte, dat niet verder ondersteund wordt door feiten van buitenaf, ten enenmale onvoldoende is om zelfs maar tot arrestatie te kunnen overgaan".

Salazar liet heksen die lid waren van dezelfde heksenkring, op verschillende dagen en uren naar de akelarre (Baskisch voor sabbat) brengen. Ter plekke moesten ze nauwkeurig aangeven waar ze hadden gezeten, waar de anderen zich hadden opgehouden en waar de duivelstroon had gestaan. Hij wilde details weten over de opgevoerde rituelen, het opgediende voedsel, de leden van het heksenorkest en de inhoud van de gezongen liedjes.

Steeds meer kwam aan het licht dat geen twee getuigenissen aan elkaar gelijk waren. Ongetrouwde meisjes, die beweerden dat de duivel met hen geslapen had, liet hij door vroedvrouwen op hun maagdelijkheid onderzoeken. Hij zette wachtposten uit op de plaats waar aan de vooravond van een christelijke feestdag een sabbatdienst zou worden gehouden. Hij nam potjes met heksenzalf in beslag en liet de inhoud door apothekers onderzoeken. Hij ging vaak te werk als een modern onderzoeksrechter. Toch bleef hij een man van zijn tijd, vroom en een trouw dienaar van de Kerk.

Rolverdeling.

Paul van der Lek Bernardo de Sandoval y Rojas
Herman Naber Alonso de Salazar
Laurens Spoor Juan de Valle
Jan Wegter Fray Leon
Pieter van Eindhoven Juanes de Garragarne
Annelies van der Bie Maria de Ugarte

Aanvullende gegevens.

Auteur: Gerrit Jan Zwier
Regie: Cocky van Bokhoven
Inspiciënt: Ferry van Nimwegen
Omroep: TROS
Uitzending: 18-04-1993
Speelduur: 55 minuten
Categorie: Historisch

Complete reeks in volgorde van uitzending.