Home / De honden

De honden

In een Bulgaarse veeteeltkolchoze moeten de overtallige honden geschrapt worden, om in het kader van een bezuinigingsmaatregel voedermiddelen uit te sparen. De beide herders Hanwang en Natscho twisten erover welke hond door wie moet worden doodgeschoten. Ze komen tot de vaststelling dat deze maatregel, waarvan ze de noodzaak niet inzien, slechts een surrogaat is voor de werkelijk noodzakelijke veranderingen in de arbeid op de kolchoze.

Na een discussie met de jonge controleur, die wil nagaan of de maatregel wordt opgevolgd, besluiten de beide herders naar het dorp af te dalen en hun medezeggenschapsrecht in de kolchoze te laten gelden.

Rolverdeling.

Johan te Slaa Natscho
Hans Veerman Hanwang
Jan Borkus controleur

Aanvullende gegevens.

Auteur: Nikolay Haytow
Vertaling: Rob Geraerds
Regie: Harry Bronk
Omroep: TROS
Uitzending: 11-10-1978
Speelduur: 39 minuten
Categorie: Politiek

De bron van deze productie.

Hunde, 13-10-1973 Rundfunk der DDR.