Home / Het hooglied der liefde

Het hooglied der liefde

De herderin Sulammiet komt in het huis van de harem van koning Salomo. De haremvrouwen, Jeruzalems dochters genoemd, vinden haar bekoorlijk en nodigen haar uit te blijven. Sulammiet wil dat niet, zij wil terug naar haar herder, haar grote liefde. De herder spreekt over zijn liefde voor Sulammiet en haar schoonheid.

Koning Salomo arriveert in de harem en prijst Sulammiets schoonheid, hij tracht haar te verleiden om tot de harem toe te treden. Hij wil haar beminnen. Zelfs hovelingen van Salomo's hof proberen Sulammiet te bewegen in de harem te blijven. En tot drie maal toe probeert Salomo de herderin te verleiden maar zij is standvastig in haar liefde voor de herder.

Ze wijst Salomo af en de koning begrijpt dat Sulammiet alleen de herder zal toebehoren. Sulammiet en de herder verklaren elkaar de liefde.

Rolverdeling.

John Leddy koning Salomo
Els Buitendijk Sulammiet
Hans Karsenbarg herder
Mieke Lelyveld een haremvrouw
Conny van Leeuwen een haremvrouw
Hein Boele  
Rein Edzard  

Aanvullende gegevens.

Bewerking: dominee Barthold van Ginkel
Regie: Johan Wolder
Omroep: NCRV
Uitzending: 26-02-1971
Speelduur: 1 uur en 34 minuten
Categorie: Religieus

Over de muziek.

Muzikale improvisaties door Marijke Ferguson (harp) en Willem Bremer (fluit).

Speelduur inclusief een toelichting door dominee B. van Ginkel van 1 uur en 13 minuten.

De bron van deze productie.

Het Oude Testament.