Home / De Ka van Toetmes

De Ka van Toetmes

Bij het openen van de voordeur valt op een dag bij het Londense echtpaar Weeds "letterlijk" een vreemdsoortige man naar binnen. Een dokter kan niet meteen opheldering verschaffen. Ook de politie ziet geen klaarheid, tot, bij toeval, de verdwijning van een mummie uit het British Museum bekend raakt.

Maar daarmee is het raadsel niet opgelost: Een getuige zag een onzichtbare man over straat wandelen en een terzake bevoegd geleerde sluit niet uit dat de mummie van farao "Toetmes de derde" opnieuw tot leven is gekomen, tengevolge van een onweerstaanbare drang zijn KA, z'n tweede "ik" in het Westen te ontmoeten.

Rolverdeling.

Doris Van Caneghem mevrouw Weeds
Walter Cornelis Mr Weeds
Ward De Ravet dokter Rosenstein
Paul Cammermans professor Merrywell
Oswald Versyp commissaris Winchester
Jo De Meyere inspecteur Silvercross
Anton Cogen professor Williams
Anton Cogen farao Toetmes de derde
Ugo Prinsen wachtmeeser
Jeanine Schevernels omroepster
Emmy Leemans reporter
Jacky Morel een collega
Denise De Weerdt een collega
Ludo Busschots krantenjongen
Alex Wilequet dokter Davis
Machteld Ramoudt pers

Aanvullende gegevens.

Auteur: Alfons-Jan Van Nuffel
Regie: Michel De Sutter
Omroep: BRT
Uitzending: 22-04-1986
Speelduur: 45 minuten
Categorie: Humor