Home / De klerken

De klerken

In dit hoorspel schetst de auteur een wereld, die door spionage en contraspionage, verklikking van buren en collega's gedegenereerd is. Onzekerheid, angst, wantrouwen maken het leven bijna ondraaglijk. Het spionagesysteem kent geen grenzen en geen genade meer, noch voor de slachtoffers noch voor de spionnen zelf. Want deze spionnen geraken zelf gevangen in de netten, die zij voor anderen spannen.

Noch de spionnen noch de prooien schijnen in staat te zijn zich tegen het gevestigde systeem te verzetten, laat staan het doorbreken. De wereld wordt herschapen in een moeras, waarin iedereen verzinkt.

Rolverdeling.

Jacky Morel
Marcel Hendrickx
Anton Cogen

Aanvullende gegevens.

Auteur: Rhys Adrian
Vertaling: Adriaan Ceelen
Regie: Herman Niels
Geluidsregie: Luc Vierendeels
Omroep: BRT
Uitzending: 04-12-1979
Speelduur: 44 minuten
Categorie: Politiek

De bron van deze productie.

The Clerks, 26-11-1978 BBC Radio 3 - Drama Now.