Home / De koning sterft

De koning sterft

Eenzaamheid en angst beheersen de laatste uren van koning Lodewijk XI van Frankrijk. De hoogwaardigheidsbekleders in het scherp-bewaakt kasteel, waar een grillig-wreed en in brede kringen gehaat monarch weldra de laatste adem zal uitblazen, wachten vol ongeduld op het einde. Hun schimpscheuten klinken nog fluisterend, want nog steeds regeert de koning en men vreest zijn genadeloze besluiten.

Op zijn ziekbed verzet Lodewijk zicht heftig tegen een onontkoombaar lot. Hij geeft zijn kanselier zelfs opdracht om driemaal daags aan alle poorten van de stad te laten verkondigen, dat de koning kern gezond is. De hoogwaardigheidsbekleders treffen voorbereidingen om de dood te verhaasten nu dit noodzakelijk blijkt te zijn.

En intussen laat de koning een heilige, Frans von Paula ontbieden, van wie hij eist, dat deze van God de verlenging van zijn aards bestaan zal afdwingen. De heilige weigert hoofdschuddend doch beslisten met “opgave van redenen”, onbevreesd voor de harde bedreigingen. Woedend wendt de vorst zich van hem af en zoekt koortsachtig naar andere middelen, die hem van de doodsangst moeten verlossen.

Te middernacht slaat toch zijn uur en achter de gebochelde rug van een dode heerser verdelen de aasgieren de buit.

Rolverdeling.

Ton Lensink Lodewijk XI
Corry van der Linden  
Hans Karsenbarg  
Paul van der Lek  
Donald de Marcas  
Huib Orizand  
Cees van Oyen  
Willy Ruys  
Martin Simonis  
Frans Somers  
Henk Somers  
Jan Verkoren  
Jan Wegter  

Aanvullende gegevens.

Auteur: Leopold Ahlsen
Vertaling: W. Wielek-Berg
Regie: Harry de Garde
Omroep: KRO
Uitzending: 20-04-1971
Speelduur: 71 minuten
Categorie: Historisch / Humor

De bron van deze productie.

Sie werden sterben, Sire, 1964 Bayerischer Rundfunk.