Home / Het lied op de lippen

Het lied op de lippen

“Het lied op de lippen” is een van de vele toneel- en hoorspelen die zich bezighouden met de psychologie van de apostelen onmiddellijk na onze tijdrekening’ lijden en dood. De hoofdfiguur is Petrus, en wat de auteur in hem zag ontwikkelt zich in vier gesprekken die hij achtereenvolgens voert met Jacobus, Johannes, Marcus en Maria Magdalena.

Die gesprekken vinden plaats ten huize van Marcus, volgens de overlevering Jezus jongste leerling, die een huis in de stad had. De handeling duurt van Goede Vrijdag ‘s middags kort na drie uur tot het aanbreken van de nacht. De scènes worden afgerond door vier liederen, die worden gezongen door Maria Magdalena. De tekst daarvoor is uit de schriftuurlijke gedichten van de zeventiende-eeuwse dominee Jacob Revius, die van “Het Hooglied” en de “Klachte van Jeremias” vertalingen maakte.

Rolverdeling.

Johan Fiolet Petrus
Steye van Brandenberg Jakobus
Wim van Rooij Marcus
Frans Somers Johannes
Eva Janssen Magdalena

Aanvullende gegevens.

Auteur: Jan Starink
Regie: Willem Tollenaar
Omroep: KRO
Uitzending: 02-04-1961
Speelduur: 48 minuten
Categorie: Religieus