Home / Lieve vijand

Lieve vijand

1945. Vijf jonge mensen zitten ondergedoken op een boerderij, ver van huis, en in een streek waar de oorlog eigenlijk alleen maar merkbaar is door het gedreun van geschut in de verte en het hoog overtrekken van vliegtuigen. Ze helpen de boer en boerin op het land bij de boerderij.

Nog een paar weken en de oorlog is voorbij. En dan, opeens, staat voor de deur van de boerderij een merkwaardig bezettingslegertje, waarvoor de commandant inkwartiering verlangt: honderdtwintig man, jongens van vijftien, zestien jaar, die gehuld zijn in de veel te grote uniformen van gesneuvelde wapenbroeders. Ze zijn nauwelijks getraind en bewapend en hebben maanden lang doelloos rondgezworven.

Er ontstaat een redelijke verstandhouding tussen de onderduikers en de Duitse soldaten, zelfs een bijzondere verstandhouding tussen een onderduiker Bart en één wat oudere soldaat Mark. Dat komt misschien omdat ze, vreemd genoeg, zoveel op elkaar lijken. Na drie weken wordt het legertje toch nog naar het front gestuurd.

Bart haalt Mark over om onder te duiken. Zelf gaat hij in Marks plaats met de troep mee naar het front. Niemand merkt iets van de verwisseling want het is nacht. Volgens plan zal Bart onderweg ergens ontsnappen.

Maar… Bart komt niet terug. De volgende dag hoort men dat het legertje door Canadese jachtvliegtuigen en tanks vernietigd is, het kan niet anders of Bart was daarbij. Diezelfde dag ontdekt men dat Mark niet meer in zijn schuilplaats zit. Drie dagen later is de bevrijding. Wat is er met Mark gebeurd?

Rolverdeling.

Afkondiging ontbreekt.

Aanvullende gegevens.

Auteur: Fred Kie
Regie: Rudi Van Vlaenderen
Omroep: BRTN
Uitzending: 16-05-1992
Speelduur: 38 minuten
Categorie: Oorlog