Home / Lijmen / Het been

Lijmen / Het been

In "Lijmen" komt de jonge en onbezonnen Laarmans in contact met Boorman, die meteen een grote invloed op hem blijkt te hebben. Hij doet hem zijn pijp afzweren ten gunste van sigaretten en sigaren en oordeelt dat de naam "Laarmans" hem niet past en dat deze vervangen moet worden door het welluidender "Teixeira de Mattos". Vervolgens lijft hij hem zonder veel omwegen in als zijn "secretaris", in dienst van zijn firma.

Boorman houdt zich bezig met acquisitiefraude, het "lijmen" van bedrijven die, desnoods daartoe gedwongen, publiciteit willen verwerven via het Wereldtijdschrift. Het tijdschrift met de indrukwekkende naam, voluit Algemeen Wereldtijdschrift voor Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen, is overigens niet meer dan een handel in bedrukt papier, waarbij Boorman erop aanstuurt de eigenaren zo veel mogelijk exemplaren aan te smeren tegen een fikse prijs, waarna zij zelf maar moeten zien hoe zij van hun voorraad af komen.

Na diverse bedrijven aan zijn zegekar te hebben gebonden (ook de mislukkingen blijven niet onvermeld) stuit het duo op de smederij van de firma Lauwereyssen. Het bedrijf doet in keukenliftjes en wordt geleid door meestersmid Pieter Lauwereyssen, maar vooral door zijn zuster, die het beheer voert over het kantoor.

Zij blijkt een kordate dame, die echter ernstig gehinderd wordt door een hardnekkig gebrek aan een van haar benen, waarover zij voortdurend klaagt. Ongehinderd door enige scrupules weet Boorman haar echter op te zadelen met een bestelling van liefst 100.000 exemplaren van zijn tijdschrift, een voorraad waar zij, zoals zijzelf naderhand beseffen, nooit vanaf zullen komen.

"Het been" draait, zoals de titel aangeeft, geheel om het vermaledijde been van vrouw Lauwereyssen. Het hele geval blijkt uiteindelijk een blok aan het been van Boorman, die scrupules kent over deze specifieke lijmactie en koste wat kost zijn geweten wil zuiveren, om er niet ten eeuwigen dage mee belast te zijn.

Door een (on)gelukkig ongeval op de markt, waarbij Boorman uitglijdt over een tomaat en boven op een vrouw belandt, wordt het contact tussen de rivalen hersteld. Vrouw Lauwereyssen blijkt haar been verloren te hebben en gaat voortaan met een houten been door het leven.

Boorman onderneemt hierop schuldbewust verschillende pogingen om zijn ereschuld aan de vrouw in te lossen, maar stuit keer op keer op haar weigerachtigheid een restitutie in ontvangst te nemen. Ook de inschakeling van een deurwaarder mag niet baten en de rechtszaak die hieruit voortkomt wekt zelfs ongeloof en hilariteit, aangezien de benadeelde partij geen geld wil accepteren en de eiser voor gek wordt versleten.

De bevrijding wordt ten slotte bewerkstelligd door Laarmans' neef Jan, die pastoor is en in het verleden herhaaldelijk de biecht van de vrouw heeft afgenomen. Hij bewerkt haar net zo lang tot ze sufgepreekt is, en bereid tot een verzoening, die zij op joyeuze wijze ondergaat.

Lijmen (Deel 1).

Rolverdeling.

Ugo Prinsen verteller
Marc Steemans Laarmans
Alex Wilequet Boorman
Ward De Ravet kelner
Koen De Bouw agent Lauwers
Luc Willekens agent Hendricks
Greet Pernet mevrouw Boorman
Jacky Morel Korthals
Walter Cornelis begeleider
Antje De Boeck verkoopster
Koen De Bouw kantoorhulp
Marc Leemans kassier
Robin David De Lattre
Stef Bayens stem
Norbert Kaart Wilkinson
Doris Van Caneghem Marie

Overige informatie "Lijmen" (Deel 1).

Auteur: Willem Elsschot
Bewerking: Walter van den Broeck
Regie: Marlies Cordia
Geluidsregie: Desiré Helgesen
Assistentie: Michel De Sutter
Producer: Ludo Schats
Uitzending en omroep: 04-11-1988 door de NOS
07-11-1988 door de BRT
Speelduur: 58 minuten
Categorie: Sociaal
Lijmen (Deel 2).

Rolverdeling.

Ugo Prinsen verteller
Alex Wilequet Boorman
Marc Steemans Laarmans
Inneke Geerts winkeljuf
Koen De Bouw kereltje
Wilfried Haesen boekhouder
Anton Cogen Van Ganzen
Carl Ridders Lauwereysen
Gerda Marchand Vrouw Lauwereysen
Luc Willekens leerjongen
Ludo Busschots Piepers
Marc Leemans advocaat

Overige informatie "Lijmen" (Deel 2).

Auteur: Willem Elsschot
Bewerking: Walter van den Broeck
Regie: Marlies Cordia
Geluidsregie: Desiré Helgesen
Assistentie: Michel De Sutter
Producer: Ludo Schats
Uitzending en omroep: 05-11-1988 door de KRO
07-11-1988 door de BRT
Speelduur: 56 minuten
Categorie: Sociaal
Het been.

Rolverdeling.

Ugo Prinsen verteller
Marc Steemans Laarmans
Alex Wilequet Boorman
Gerda Marchand Vrouw Lauwereysen
Roger De Wilde neef Jan
Jo De Meyere Van Kamp
Nobert Kaart griffier
Luc Willekens rechter Teugels
Koen De Bouw eerste stem
Ludo Busschots tweede stem
Anton Cogen notaris
Loes Van den Heuvel een vrouwenstem
Ludo Schats agent
Walter Cornelis begeleider
Robin David eerste gek
Stef Bayens tweede gek

Overige informatie "Het been".

Auteur: Willem Elsschot
Bewerking: Walter van den Broeck
Regie: Marlies Cordia
Geluidsregie: Desiré Helgesen
Assistentie: Michel De Sutter
Producer: Ludo Schats
Uitzending en omroep: 06-11-1988 door de TROS
08-11-1988 door de BRT
Speelduur: 54 minuten
Categorie: Sociaal

De bron van deze productie.

Lijmen, Tepas, Amsterdam 1923 / Het been, Van Kampen, Amsterdam 1938.

Bron deels: Wikipedia.