Home / De man met het ene talent

De man met het ene talent

Een Engels platteland-stadje is in rep en roer. Dominee Clinton is de afgelopen zondag is zijn preek blijven steken. Zijn toch al wankele carrière is gebroken. Juist de preken waren zijn zwakke zijde en de gemeenteleden zijn unaniem de mening toegedaan, dat het zo niet langer kan.

Zijn vrouw, nicht van een hertog, zijn dochter Patricia en zijn schoonzoon, John Worsley, eveneens dominee, zijn erg met zijn lot begaan maar weten geen directe en goede oplossing omdat ze niet op de hoogte zijn van zijn innerlijke problematiek. John weet, dat zijn theologische kennis gering is, zijn preken middelmatig zijn, maar dit is toch niet het essentiële? Het komt er in de eerste plaats op aan, wat voor man het is en de man is goed. Hij praat met de Kerkenraad: ook hij blijft wel eens in zijn preken steken...

Maar dominee Clintons besluit staat vast. De brieven aan de bisschop en de hertog zijn al onderweg, Ik ben de man met het ene talent, die altijd meende er vijf te bezitten. En dam komt zijn confessie, Zijn ouders wilden hem hogerop. Juist toen had hij geen inzicht in zijn beperktheid. Op school viel alles moeilijk.

Op een avond kwam een vriend op bezoek met een juist voltooide scriptie. Ze dronken meer dan gewoonlijk. Laat in de nacht vertrok hij en de volgende dag vernam ik, dat hij dood was, verongelukt met zijn motorfiets. Op mijn schrijftafel lag zijn scriptie, waarvan nog niemand op de hoogte was. Ik ben voor de verleiding bezweken en heb het script gebruikt. Ik slaagde. Maar o mijn geweten!

Rolverdeling.

Jacques Snoek dominee Clinton
Wiesje Bouwmeester mevrouw Clinton
Fé Sciarone Liz
Dick Scheffer dominee Algernon Smith
Eva Janssen Mabel
Paul Deen Dr. John Worsley
Paula Majoor Patricia
Hans Veerman Walter Rogers
Jeanne Verstraete juffrouw Brucks

Aanvullende gegevens.

Auteur: M. Gerritzen-Feldhoff
Regie: Wim Paauw
Inspiciënt: Max Westra
Omroep: NCRV
Uitzending: 21-06-1965
Speelduur: 39 minuten
Categorie: Psychologisch