Home / Het mes

Het mes

Het gaat in dit hoorspel om de lotgevallen van twee Fransen, de Parijzenaar Larinque en provinciaal Louyot, die uit een Stalag ontsnapt zijn en op een druilerige nacht ergens vlak bij de Belgisch-Duitse grens ronddolen.

De slimste van de twee, de Parijzenaar, heeft het plan uitgebroed en leidt de nachtelijke operatie. Hij is zeker van zijn zaak: hij heeft een kaart en een kompas en hij zal zijn niet zeer snuggere compagnon door alle gevaren en hindernissen heen naar de vrijheid loodsen. De regen en de duisternis beschouwt hij als bondgenoten.

Maar zelfs de trouwste bondgenoot is niet altijd te vertrouwen. Bovendien heeft een stom voorvalletje onderweg de geestdrift van zijn vriend Louyot danig geblust. In het bosje, waar ze zich schuilhielden tot het donker werd, heeft Louyot zijn mes laten liggen. En dat mes was zijn trouwste kameraad, vroeger in de loopgraven en later in het krijgsgevangenenkamp. En thuiskomen zonder je mes is thuiskomen zonder een stuk van jezelf, oordeelt Louyot.

Maar zo'n redenering kan de Parijzenaar niet begrijpen. Op de stappen terugkeren als je al met één been over de grens bent vindt hij krankzinnig. Maar tussen de theorie van Larinque en de grens liggen niet enkel praktische bezwaren, maar ook duisternis, modder... en het mes van Louyot.

Rolverdeling.

Ward De Ravet Louyot
Alex Wilequet Larinque
Jef Burm Duitse tolbeambte
Jan Peré Duitse tolbeambte

Aanvullende gegevens.

Auteur: Jacques Perret
Vertaling: Piet van Aken
Regie: Frans Roggen
Geluidsregie: Robert Bernaerd
Omroep: BRT
Uitzending: 02-02-1969
Speelduur: 63 minuten
Categorie: Oorlog

De bron van deze productie.

Le Couteau, 13-04-1963 Office de Radiodiffusion Télévision Française.