Home / Napoleon Bonaparte contra Lazare Hoche

Napoleon Bonaparte contra Lazare Hoche

De wedloop van twee generaals om de toekomst van Europa.

In 1769, het geboortejaar van Napoleon, wordt in Versailles een leeftijdgenoot van de toekomstige keizer van Frankrijk geboren. Op zestienjarige leeftijd beginnen ze beiden hun militaire loopbaan. Bonaparte wordt vanuit de Hogere Krijgsschool te Brienne als tweede luitenant aangesteld, terwijl de even oude Lazare Hoche, die als vrijwilliger dienst genomen heeft, niet tot de officiersrang kan geraken, omdat hem de eerste en onmisbare voorwaarde, de adellijke afkomst, ontbreekt.

Na twee jaar dienst te hebben gedaan, heeft hij reeds de rang van sergeant bereikt als het uitbarstende onweer van de grote Revolutie alle hindernissen van zijn proletarische afkomst terzijde vaagt. Na de val van de Bastille begint de ongelijke wedloop tussen de ongeletterde, tot tweede luitenant bevorderde Lazare Hoche en de gestudeerde eerste luitenant Napoleon Bonaparte, die met al zijn wetenschap, kennis en genie voorlopig ver bij Hoche achterblijft.

Op zijn vierentwintigste jaar is Hoche al drie ronden vooruit. Hij is tot bataljonscommandant bevorderd, terwijl Napoleon, die pas kapitein is, ongeduldig zijn kans afwacht. Dan ziet het er plotseling naar uit alsof zijn concurrent Hoche zich te pletter zal lopen door zijn onstuimige temperament.

In het jaar 1793 namelijk vinden we de jeugdige bataljonscommandant zonder degen, door twee soldaten van de Nationale Garde met de bajonet op het geweer bewaakt, voor het Tribunal Révolutionnaire van het Franse stadje Dowaai (Douai).

Rolverdeling.

Cruys Voorbergh Lazare Hoche
Adolf Bouwmeester Napoleon Bonaparte
Josephine van Gasteren Joséphine de Beauharnais
Max Croiset Lucien Bonaparte
Henk Schaer generaal Carnot
Elias van Praag Barras
Piet te Nuyl sr. Tallien
Johan Fiolet generaal Kleber
Elias van Praag generaal Lefebvre
Daan van Ollefen jr. generaal Selouillé
Coen Hissink generaal Suchet
Max Croiset Lucien Delille
Daan van Ollefen jr. de president van de rechtbank
Wim van den Brink de openbare aanklager
Jan Lemaire sr. een sluipmoordenaar
Wim van den Brink Ouvrard, een bankier
Johan Fiolet een sergeant
Hetty Beck een vrouw in de gevangenis
Rolien Numan een vrouw in de gevangenis
Eva Janssen een meisje

Aanvullende gegevens.

Auteur: Andreas Latzko
Vertaling: Ab Cauvern
Regie: S. de Vries jr.
Omroep: VARA
Uitzending: 26-07-1939
Speelduur: 1 uur en 21 minuten
Categorie: Historisch

De bron van deze productie.

Hoche oder Napoleon?, 1938.