Home / Het plantsoen

Het plantsoen

Het decor is een rustig plantsoen met een paar banken. Er komt een min of meer toevallige ontmoeting tot stand tussen een dienstmeisje, dat met het zoontje van haar mevrouw is gaan wandelen en een man, je zou hem handelsreiziger kunnen noemen, al is het begrip marskramer wellicht meer op hem van toepassing.

Het meisje vraagt hem over zijn zwervend bestaan. Is hij er gelukkig mee? Zou hij iets anders willen? De man beaamt dit laatste aarzelend, maar hij verwacht niet dat het ooit zal gebeuren en heeft zich daarbij allang neergelegd. Het meisje jong en hoopvoller, kan dit standpunt niet delen. Zij verwacht stellig meer van het leven dan haar huidig, ondergeschikt bestaan, waarin ze al harde ervaringen heeft opgedaan.

De dialoog krijgt een steeds vertrouwelijker karakter en eindigt met een afspraak, die even vaag en onzeker is als hun toekomst in het niemandsland tussen idealisme en berusting.

Rolverdeling.

Martine Crefcoeur het meisje
Pieter Lutz de man
Gerrie Mantel het kind

Aanvullende gegevens.

Auteur: Marguerite Duras
Vertaling: Anne Ivitch
Regie: Ad Löbler
Omroep: VARA
Uitzending: 15-10-1969
Speelduur: 75 minuten
Categorie: Relaties

De bron van deze productie.

Le square, Éditions Gallimard, Paris 1955.